Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

1. Localiza os Países de América coas súas Capitais:

Profesor: Diego Xesús López González.

América  

Práctica Político