Page 1


3 4 5 6 9 12 14

!

14

"

#

15

"$ "

#

%

18

"

19

!

21

" &''( &'

22


Ikasturte berri bat dugu iada guregan. Ikasturte berriarekin batera ”Ikastetxeko agenda “ aurkezten dizuegu. Bertan, ikasturte osoan izango ditugun ekintza nagusienak, HIRUKIDEko funtzionamendu orokorrak etab… biltzen direlarik. 2011-2012 ikasturte berria helburu berriez beterik aurkezten zaigu: HIRUKIDEko hirugarren plangintza estrategikoa egitea, 2011/2015 laurtekoa hartzen duelarik . Plangintza estrategiko honen bidez, eta nola ez, guztion laguntzarekin, HIRUKIDEko HEZIKETA PROIEKTUA ziurtatu nahi dugu. Eta proiektu berriak bultzatuz, Tolosaldean kalitatezko Kristau Hezkuntza eta euskalduna eskaintzen jarraitu nahi dugu. Etorkizunerako garrantzitsua den heziketan, beti bezala, guztion partehartzea dugu: guraso, ikasle, administraritza langile eta zerbitzuak , begiraleak… Eta zuentzat horrren garrantzitsua den horrekin lan egiten dugula kontuan izanik, hau da: “Zuen semealabak” ez gara soilik profesionaltasunez zuzentzen beraiengana, baita errespetu eta maitasunez ere. Ikasturte on eta zoriontsua guztioi ! ZUZENDARITZA

Un nuevo curso escolar está ante nosotros. Y con él, os presentamos también la presente “agenda escolar”, que nos acompañará a lo largo de todo el curso con una información práctica y útil sobre los aspectos más significativos de nuestro Proyecto Educativo y el funcionamiento general de HIRUKIDE , así como también de las principales actividades que ofrecemos. Este nuevo curso escolar 2011-2012 se nos presenta como un año cargado de nuevas metas: la elaboración del tercer Plan Estratégico de HIRUKIDE, que abarca el cuatrienio 2011-2015. A través de él, y con la aportación de todos y todas queremos afianzar nuestro Proyecto Educativo de HIRUKIDE e impulsar nuevos proyectos para proseguir ofreciendo en Tolosaldea una educación cristiana y euskaldun de calidad. En esta “noble tarea educativa” estamos todos, contamos como siempre, con cada uno de vosotros: padres-madres, profesores, alumnos/as, personal de administración y servicios, monitores… Y conscientes que trabajamos con aquello que es lo más valioso para vosotros “vuestros hijos/as”, no sólo nos dedicamos a ellos con toda nuestra profesionalidad, sino también, con todo nuestro respeto, cariño y entrega… ¡Feliz y Buen curso a todos! LA DIRECCIÓN


!" Heziketa integralaren bidez, Tolosaldean ebanjelizatzen dugun ikastetxe kristau eta euskalduna gara.

#$

%

Somos un centro cristiano y euskaldun que evangelizamos en Tolosaldea a través de la educación integral.

&

!"

HIRUKIDE ikastetxeak punta-puntako zentroa izan nahi du bere inguruan ondorengo ezaugarriengatik: • Heziketa kristaua, euskalduna eta kalitatezkoa emateagatik • Pertsonen arlo guztiak hezteagatik • Berrikuntza pedagogikoak bultzatzeagatik • Eleaniztasuna lantzeagatik • Ikasle eta familiei arreta berezia eskaintzeagatik • Langileriaren inplikazioagatik • Hirukide osatzen dugun guztion partaidetza bultzatzeagatik

HIRUKIDE quiere ser un centro educativo de primer orden en nuestro entorno que destaque por: • Una educación cristiana, euskaldun y de calidad • Educar todas las dimensiones de la persona • Una constante innovación pedagógica • El impulso del plurilingüismo • Su especial atención a las familias y a los alumnos/as • La implicación de sus trabajadores • Impulsar la participación de todos los que conformamos Hirukide

) ' ( #

& '( %

HIRUKIDEK bizikidetza positiboa sustatzeko honako balore hauek bultzatu nahi ditu bereziki: fede esperientziari irekitzea, errespetua, erantzunkizuna, solidaritatea eta bakea.

HIRUKIDE para poder desarrollar la convivencia positiva quiere impulsar especialmente los siguientes valores: apertura a la trascendencia, respeto, responsabilidad, solidaridad y paz.


+

+ *, - -

Pertsonak nagusi

Lo primero las personas

( . -/ +

Hirukide hazten

Creciendo como Hirukide

- -0 + *

Etorkizunerako hezkuntza

Educaci贸n para el futuro

*


- - -

2

3

4- -

Haur Hezkuntza / Educación Infantil Lehen zikloa HAURRESKOLA Primer ciclo GUARDERÍA Koordinatzailea: Ane Lasa 0 urte

Urte 1

2 urte

O años

1 año

2 años

Beste irakasleak Otros profesores

1

Gregori Ariceta Idoia Etxenike Eskarne Agirre Isabel Otegui Ainhoa Artola Josune Mendizabal Saioa Sevillano Mª Jose Zabala Amaia Blanco Yolanda Estarbe Ane Lasa Agurtzane Urrestarazu Mª Carmen De Valles Micaela Echeverria Ane Escalante

Bigarren zikloa / Segundo ciclo Koordinatzailea: Gurutze Tellería 1. A ( 3 urte)

Izarne Drabasa

1. B

Mariam Iriarte

1.C

Itzoar Baltasar

1.D

Maru Lasa

2.A (4 urte)

Ana Elizaran

2.B

Inma Lakunza

2.C

Ro Agirrezabala

2.D

Garbiñe landa

3.A (5 urte)

Ane Etxeberria

3.B

Nekane Olano

3.C

Mikel Luengo

3.D

Gurutze Tellería Beste irakasleak Otros profesores

Arantxa Ariceta Cristina Estensoro


Lehen Hezkuntza / Educación Primaria Koordinatzailea: Inge Arretxe 1.A

Ramon Iglesias

2.A

Izaskun Garmendia

1.B

Juanma Carretero

2.B

Ramon Maeztu

1.C

Zoila Larrañaga

2.C

Cristina Sasiambarrena

1.D

Itxaso Leunda

2.D

Joseba Antxustegietxarte

Beste irakasleak Otros profesores

Mertxe Peña

Koordinatzailea: Pello Agirrezabal 3.A

Lourdes Garate

4.A

Inma Eceizabarrena

3.B

Idoia Pelaez

4.B

Iñaki Calvillo

3.C

Yon Gonzalez

4.C

Pello Agirrezabal

3.D

Itziar Jauregi

4.D

M. Jose Eceiza

Beste irakasleak Otros profesores

Joana Zubelzu Maider Iraola Koordinatzailea: Juanma Ordozgoiti

5.A

Asun Etxezarreta

6.A

Ana Goikoetxea

5.B

Juana Mari Altuna

6.B

Nekane Martinez

5.C

Juanma Ordozgoiti

6.C

Carmen Garcia

5.D

Xabi Gomez

6.D

Kontxi Lakunza

Beste irakasleak Otros profesores Laguntza Irakasleak Profesores de apoyo:

Nekane Casado Saioa Vitoria Antxon Iglesias

Lierni Perea (2. zik.) Garbine Azanza (3. zik.) Inge Arretxe (1. zik) Aintzane Leunda (2. zik.)

Itziar Vázquez Nagore Lizarralde Idoia Mitxelena

5


Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza / Educaci贸n Secundaria Obligatoria Koordinatzailea: Loren Mungia 1.A

Aitziber Makibar

2.A

Imanol Lizaso

1.B

Rosarito Iriarte

2.B

Gurutz Mendiluze

1.C

Tania Alonso

2.C

Nekane Garayalde

1.D

Mikel Odriozola

2.D

Neritzel Altuna

3.A

Amaia Arteaga

4.A

Arantxa Martinez

3.B

Itziar Aizpeurrutia

4.B

Amaia Letamendi

3.C

Maria Arretxea

4.C

Asier Alonso

3.D

Gaizka Garmendia

4.D

Nantxo Irurtia

Beste irakasleak Otros profesores

Laguntza Irakasleak

Gartxot Agirre Tracy Fleming Rakel LIzarza Luis Elizetxea Karmele Luis Iker Galarza Eider Aizpurua

Jokin Garmendia Eneritz Iribar Jabi Luengo Miren Zubizarreta Conchi Echavarri Izaskun Segurola Aitor Lizarazu

Maite Aguado

Leire Aramendi

Batxilergoa / Bachillerato Koordinatzailea: Carlos Gabirondo

6

1.A

Arantxa Mendizabal

2.A

Aitor Errasti

1.B

Dori Parron & Juan Luis Juarez

2.B

Carlos Gabirondo & Loren Mungia

1.C

Maria Jesus Gorostidi & Maite Ulazia

2.C

Karmele Arteaga & Maite Etxabarri


8 9

-9

-

9

: 4

:

Zuzendari akademikoak / Directores Académicos: Ofelia Alcalde, Mª Angeles Elorza eta Gartxot Agirre Zuzendari titularrak / Directores Titulares: Ofelia Alcalde, Mª Angeles Elorza eta Aitor Errasti

Eskola Kontseiluak / Consejos escolares Bigarren Hezkuntza / Educación Secundaria

Haur eta Lehen Hezkuntza Educación Infantil y Primaria Mª Angeles Elorza Mariam Iriarte Inge Arretxe M. Jose Lasa Garbiñe Azanza Esther Leiza

Gartxot Agirre Imanol Lizaso Aitor Errasti Mariaje Balda Izaskun Estanga Antonio Elustondo Miren Aizpurua Edurne Gauna

Mila Zaldua Miren Tolosa Mertxe Asensio Miren Maite Sagastibeltza M. Luisa Urdanibia Inma Eceizabarrena

Maite Aguado Leire Etxeberria Rakel Lizarza Jabi Luengo Iñigo Azkue Imanol Zubelzu

Batzorde exekutiboa / Comisión ejecutiva Alberto Cantero Mª Luisa Urdanibia

Gregoria Ariceta Raquel Amigot

Ofelia Alcalde Gartxot Agirre

Mª Angeles Elorza Aitor Errasti

Zuzendaritza Taldea / Equipo directivo Ane Lasa Gartxot Agirre

Txaro Etxeberria Aitor Errasti

Haurreskola / Guardería Ofelia Alcalde Amaia Blanco Maider Etxeberria

Isabel Otegi Ane Lasa

Ofelia Alcalde Mª Angeles Elorza

Haur eta Lehen Hezkuntza Educación Infantil y Primaria

Bigarren Hezkuntza Educación Secundaria

M. Angeles Elorza Gurutze Tellería Inge Arretxe Txaro Etxeberria

Gartxot Agirre Loren Mungia Carlos Gabirondo Arantxa Martínez

Juanma Ordozgoiti Pello Agirrezabala Nekane Casado Xabi Gomez

Mª Jesús Balda Aitor Errasti Nantxo Irurtia Imanol Lizaso 7


Pastoral taldea / Equipo de pastoral Xabi Gómez Imanol Lizaso

Amaia Mancisidor Zoila Larrañaga Inma Eceizabarrena Ane Lasa

Pedagogi taldea / Equipo pedagógico Txaro Etxeberria Nantxo Irurtia

Loren Mungia Pello Agirrezabal

Ane Etxeberria Iñigo Navascues

Kirol Taldea / Equipo de deporte Monika Acebal Asier Alonso

Miren Zubizarreta Antxon Iglesias

Ramón Iglesias

Hizkuntz batzordea / Equipo de lenguas Joseba Antxustegietxarte

Txaro Etxeberria

Maite Etxebarri

Kalitate batzordea / Equipo de calidad Ane Lasa

Nekane Casado

Arantxa Martínez

Elkarbizitza arduradunak / Responsables de convivencia Ane Lasa

Txaro Etxeberria

Nantxo Irurtia

Bizikidetza behatokia / Observatorio de la convivencia HH LH

Aitor Alava Izakun Muñoa Inge Arretxe M. Victoria Huete

Luz Clemente Txaro Etxeberria M. Angeles Elorza

BH

Mertxe Maiztegi Amaia Letamendi Nantxo Irurtia Miriam Villanueva

Miriam Arandia María Lopez Estitxu Arnaiz

Agenda 21eko arduradunak / Responsables de Agenda 21 Gaizka Garmendia

Ramon Maeztu

Ane Lasa

IKT arduradunak / Responsables de TIC +

Jabi Luengo

Eskarne Agirre

Nekane Casado


Orientatzaileak / Orientadores Txaro Etxeberria

Iñigo Navascués

Kulturartekotasun taldea / Equipo de sensibilización multicultural Garbiñe Azanza Garbiñe Landa

Inge Arretxe Arantxa Ariceta

Maite Aguado Leire Bujanda

Cristina Sasianbarrena

Administrariak / Administradoras Mariaje Balda Goretti Bengoetxea

Nagore Sancho

Gregoria Ariceta

Feli Cortajarena

M. Luisa Urdanibia

Idazkariak eta Harrera / Secretaría y recepción Leire Etxeberria Goretti Bengoetxea

Maider Etxeberria Arantxa Salaberria

Joxe Angel Artucha Gurutze Cortajarena

Garbitzaileak eta mantenimendukoak / Servicio de limpieza y mantenimiento Cristeta González Luis Javier Arretxe Pilar Cepeda

Pepi Cabanillas Luis Muñoz Martin Agüero

Maite Beldarrain Carmen Condado

M. Jesús Juantorena M. Angeles Gallego M. Jose Bergareche Julia Moreno

Toya Huete Rosa Pineda Nekane Lasa

Maite Beldarrain Itziar Txapartegi Itziar Vanquez

Jangela / Comedor Simoni Martiarena Edurne Otegi Sole Iglesias Mª Jesus Olano

Kontxi Artola Miren Tolosa Manoli Eceiza

Arantxi Txintxurreta Ana Colomer Luisi Arsuaga

Guraso elkarteak / AMPA (Asociación de madres y padres de alumnos) Haur eta Lehen Hezkuntza / Educación Infantil y Primaria Silvia Serna Esther Dominguez Monika Goya Amaia Dominguez

Aitor Alava ( lehendakaria) Eva Iglesias Mertxe Maiztegi

gurasoelkarteahhlh@hirukide.org

Bigarren Hezkuntza / Educación Secundaria Miren Aizpurua Izaskun Estanga Antonio Elustondo Inmakulada Mugica

Edurne Gauna Arantxa Izagirre Lourdes Lacunza Mertxe Asensio

gurasoelkarteabh@hirukide.org


-

IRAILA / SEPTIEMBRE A

As Az O Os

;

URRIA / OCTUBRE

L

I

A

As Az O Os

AZAROA / NOVIEMBRE L

I

1

2

O

Os

L

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

14

15 16 17

18

19

20

23

21

22 23 24

25

26

27

30

28

29 30

1

2

3

4

8

9

10

11

3

7

8

9

12 13 14 15 16

17

18

10 11 12 13 14

15

19 20 21 22 23

24

25

17 18 19 20 21

22

28 29

5

6

7

26 27 28 29 30

4

5

6

24 25 26 27

A

As Az

31 URTARRILA / ENERO

ABENDUA / DICIEMBRE A 5

As Az O Os 6

7

L

I

1

2

3

4

8

A

As Az O Os

L

OTSAILA / FEBRERO I

A

As Az

1 4

5

1 7

O

Os

L

I

2

3

4

5

9

10

11

2

3

6

7

8

6

8

9

10

11

12

12 13 14 15 16

17

18

9

10 11 12 13

14

15

13 14 15

16

17

18

19

19 20 21 22 23

24

25

16 17 18 19 20

21

22

20 21 22

23 24

25

26

26 27 28 29 30

31

23 24 25 26 27

28

29

27 28 29

L

I

30 31 APIRLA / ABRIL

MARTXOA / MARZO A

As Az O Os

L

I

1

2

3

4

8

9

10

11

12 13 14 15 16

17

18

5

6

7

19 20 21 22

23

26 27 28 29 30

24

25

31

A

As Az O Os

MAIATZA / MAYO A

1 2

3

9

5

6

O

Os

L

I

1

2

3

4

5

6

8

7

8

7

9

10

11

12

13

10 11 12 13

14

15

14 15 16

17

18

19

20

16 17 18 19 20

21

22

21 22 23

24

25

26

27

25 26 27 28

29

28 29 30

31

23 24

4

As Az

30 UZTAILA / JULIO

EKAINA / JUNIO A

A

As Az O Os

L

I

L

I

1

2

3

8

9

10

2

3

6

7

8

11 12 13 14 15

16

17

9

10 11 12 13

14

15

18 19 20 21 22

23

24

16 171 18 19 20

21

22

25 26 27 28 29

30

23 24 25 26 27

28

29

4

As Az O Os 5

6

7

1

30 31

4

5

Festa egunak / Festivos Klase egunak / Días lectivos


-

IRAILA / SEPTIEMBRE A As Az O Os 5

6

7

;

URRIA / OCTUBRE

L

I

1

2

3

4

8

A

As

Az

AZAROA / NOVIEMBRE

O Os

L

I

1

2

A

As

Az

O

Os

L

I

1

2

3

4

5

6

9

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

7

8

10

11

12

13

12 13 14 15 16

17

18

10 11

12

13 14

15

16

14

15

16 17

18

19

20

19 20 21 22 23

24

25

17 18

19

20 21

22

23

21

22

23 24

25

26

27

24 25

26

27

28 29

30

28

29

30

26 27 28 29 30

31 URTARRILA / ENERO

ABENDUA / DICIEMBRE L

I

1

2

3

4

8

A As Az O Os 5

6

7

A

As

Az

O Os

OTSAILA / FEBRERO

L

I

A

As

1

Az

O

Os

L

I

1

2

3

4

5

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

12 13 14 15 16

17

18

9

10

11

12 13

14

15

13 14

15

16

17

18

19

19 20 21 22 23

24

25

16 17

18

19 20

21

22

20 21

22

23 24

25

26

26 27 28 29 30

31

23 24

25

26 27

28

29

27 28

29

L

I

30 31 APIRILA / ABRIL

MARTXOA / MARZO A As Az O Os

L

I

A

As

Az

MAIATZA / MAYO

O Os

A

As

Az

O

Os

L

I

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25

26

27

28 29

30

31

1

2

3

4

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

7

12 13 14 15 16

17

18

9

10

11

12 13

14

15

16 17

18

19 20

21

22

25 26 27 28

29

5

6

7

19 20 21 22

23

26 27 28 29 30

24

25

31

1

23 24 30

EKAINA / JUNIO A As Az O Os

Klase egunak / Días lectivos L

I

1

2

3

8

9

10

Denak goizez bakarrik / Todos sólo por la mañana

11 12 13 14 15

16

17

HH- LH goizez bakarrik eta BH goiz eta arratsalde Educ. Infantil y Primaria sólo por la mañana y Secundaria mañana y tarde

18 19 20 21 22

23

24

25 26 27 28 29

30

4

5

6

7

Jai eguna / Día Festivo

BH goizez bakarrik eta HH eta LH goiz eta arratsalde Educ. Secundaría sólo por la mañana e Infantil y Primaria mañana y tarde BH jai eguna eta HH eta LH ostegun gizeneko festibala Educ. Secundaría día festivo e Infantil y Primaria festival de Jueves Gordo


# Haurreskola Guardería

-

Egunero 7:30etatik 19:00etara Todos los días de 7:30 a 19:00 Egunero 9:00etatik 12:30 / 15:00etatik 17:00etara Todos los días de 9:00a 12:30 / De 15:00 a 17:00

Haur eta Lehen Hezkuntza Educación Infantil y Primaria

Egunero 8:00eatik 13:15 etara (DBH 1 eta 2 astelehenetan 9:00tan) Astelehen, astearte eta ostegunetan 15:00etatik 17:00etara. Todos los días de 8:00 a 13:15 (1º y 2º ESO los lunes a las 9:00) Lunes, martes y jueves de 15:00 a 17:00

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Educación Secundaria Obligatoria Batxilergoa Bachillerato

Egunero 8:00etan sartu eta 14:15etan atera, astelehena eta ostegunetan ezik 15.00etan. Todos los días entrada a las 8:00 y salida a las 14:15 excepto lunes y jueves a las 15:00.

3 < Haur eskola Guardería

-9

-

=

>

-

3 <

Urte 1 / 1 año

Ahozko informea: Otsailean Informe oral: Febrero

Idatzizko informea: Ekaina Informe escrito: Junio

2 urte / 2 años

Ahozko informea: Azaroa-abend. Informa oral: Noviembre-diciembre

Ahoz eta idatziz informea: Ekaina Informe oral y escrito: Junio

Haur eta Lehen Hezkuntza Educación Infantil y Primaria

1. hiruhilabetea 1º trimestre

2. hiruhilabetea 2º trimestre

Eguberri aurretik Antes de Navidad

Aste Santu aurretik Uda opor aurretik Antes de Semana Santa Antes de vacaciones de versano

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Educación Secundari Obligatoria

Batxilergoa Bachillerato

,

Finalak Finales

1. ebaluaketa 1ª evaluación

2. ebaluaketa. 2ª evaluación

Finalak Finales

Ezohizkoak Extraordinarias

Azaro bukaeran Finales de noviembre

Martxo erdi aldean Mediados de marzo

Ekainak 23 23 de Junio

Ekainak 29 29 de Junio

1. ebaluaketa 2. ebaluaketa 1ª evaluación 2ª evaluación Otsailak 17 Azaroak 18 18 de Noviem- 17 de febrero bre

3. ebaluaketa 3ª evaluación

Finala Finales

1. Hautaproba 1ª selectividad

Ezohizkoak 2. Hautaproba Extraordinarias 2ª selectividad

Maiatzak 31 31 de mayo

Ekainak 8 8 de Junio

Ekainak 22 22 de Junio

Maiatzak 10 10 de Mayo

Maiatzak 18 Ekainak 6-8 18 de Mayo 6-8 de Junio

Ekainak 15 15 de Junio

Uztaila 4-6 4-6 de Julio


-9

-/

<? <

-

Guztionak / De todos Zaindari astea Azaroak 21-26 Semana de los Fundadores 21-26 de Noviembre

Elkartasun kanpaina Campaña solidaria

Martxoak 19-30 19-30 de marzo

Eguberri Kanpaina Campaña de Navidad

Abenduak 12-23 12-23 de Diciembre

Kirikiño eguna Día de Kirikiño

Maiatzak 27 27 de mayo

Euskararen eguna Día del euskara

Abenduak 2 2 de Diciembre

Hirukideko festa Fiesta de Hirukide

Ekainak 09 09 de Junio

Bake Astea Semana de la paz

Urtarrilak 30 3 30-3 de Enero

Aiton-amonen eguna Día de los abuelos/as

Ekainak 06 06 de Junio

Ihauteriak Carnavales

Otsailak 16-22 16-22 de febrero

Mailaka / Por cursos 2 urte 2 años

Txiki Park

Maiatza / Mayo

3 urte 3 años

Txiki Park Baserrira / Caserio Haur zinera / Cine infantil Arama

Azaroa / Noviembre Apirila / Abril Maiatza / Mayo Ekaina / Junio

4 urte 4 años

Haur zinea / Cine infantil Txiki Park. Hosto bilketa Recogida de hojas San Blas Lore bilketa Recogida de flores Antzerkia / Teatro Izaskun Zarautz-Orio

Urria / Octubre Urria / Octubre Urria / Octubre

5 urte 5 años

Haur zinera / Cine infantil Txiki Park Hosto bilketa Recogida de hojas Hirukide Gainberrira Agenda 21eko ekintza San Blas Udaletxera /Ayuntamiento Udal Liburutegira Izaskunera Pagosa-Oiangu

Urria / Octubre Urria / Octubre Urria / Octubre

Otsaila / Febrero Apirila / Abril Maiatza / Mayo Maiatza / Mayo Ekaina / Junio

Abendua / Diciembre Abendua / Diciembre Otsaila / Febrero Apirila / abril Apirila / abril Maiatza / mayo Ekaina / Junio

*


-9

-/

<? <

-

Mailaka / Por cursos 1. LH 1º EP

Abalzisketa / Larraitz Zinea / Cine Igeriketa / Natación San Blas

Elkarbizitza. Hondarribi Convivencias Hondarribi

Irailak / Septiembre Urria / Octubre Maiatza / Mayo Otsailak / Febrero Ekaina / Junio

2. LH 2º EP

Izaskun Maiatza / Mayo Ikast. bukaerako irteera Ekaina / Junio Salida de fin de curso

1

Larraitz Zinea / Cine Igeriketa /Natación San Blas Tren museora Museo del tren Izaskun Elkarbizitza: Orio Convivencias Orio Ikast. Bukaerako irteera Salida de fi n de curso

Irailak / Septiembre Urria / Octubre Martxoa / Marzo Otsaila / Febrero Maiatza / Mayo Maiatza / Mayo Apirila / Abril Ekaina / Junio

3. LH 3º EP

Zumardiko lorategiak Urkizu Txotxongilo Zinea / Cine Izaskun Astitz Igeriketa / Natación TOPIC Marrazkilaria / Pintor

Iraila / Septiembre Iraila / Septiembre Abendua / Diciembre Azaroa / Noviembre Maiatza / Mayo Ekaina / Junio Martxoa / Marzo Maiatza / Mayo Ekaina / Junio

4. LH 4º EP

Zumardiko lorategia Urkizu Araxes ibaia / Río Araxes Txotxongiloak Zinea / Cine Mirandaola-Legazpi Izaskun Astitz Idazle / Escritor

Iraila / Septiembre Iraila / Septiembre Urria / Octubre Abendua / Diciembre Abendua / Diciembre Martxoa / Marzo Maiatza / Mayo Ekainak / Junio Ekainak / Junio

5. LH 5º EP

Zinemaldia. Baliarrain Idazlea / Escritor Erreala/Kutxa-Espazioa Izaskun - Uzturre Zuhatza irla: Suhiltzaileak / Bomberos

Iraila / Septiembre Iraila / Septiembre Apirila / Abril Apirila / Abril Maiatza / Mayo Ekaina / Junio Ekainak / Junio

6. LH 6º EP

Zinemaldia Baliarrain Golfa Elikadura osasuntsua Alimentación saludable Berrospe Idazlea / Escritor Izaskun - Uzturre Zuhatza irla

Iraila / Septiembre Iraila / Septiembre Urria / Octubre Urria Azaroa / Noviembre Apirila / Abril Maiatza / Mayo Ekaina / Junio


-9

-/

<? <

-

Mailaka / Por cursos 1. DBH 1ºESO

Iraila / Septiembre Ikasturtean / Durante el curso 1. hiruhilabetean / 1º trimestre Martxaon /Marzo Kurtsoan zehar / Durante el curso Ekaina / Junio

2. DBH 2º ESO

Ecocenter Itsasmendikoi / Sagardotegia Herri kirolak Elkarbizitzak /Convivencias Antzerkia Miarritz Erromatar museoa / Museo Romano Txangoa / Escursión

Apirila / Abril Urrian / Octubre

4. DBH 4º ESO

Zumaia Kristau jardunaldiak / Convivencias Antzerkia

Urrian / Octubre Urrian / Octubre

Kutxaespazioara Berde-berdea Elkarbizitzak / Convivencias Sasieta zabortegia Antzerkia / teatro Txangoa / Escursión

3. DBH 3º ESO

1. Batx 1º Bach

Polonia

Musika banda Agorregi Kontsume gela / Consumo Berde-berdea Zer nola Elkarbizitzak Txangoa /excursión

Urrian / Octubre 1. hiruhilabetean / 1º trimestre Martxoan / Marzo Martxoan / Marzo Martxoa / Marzo Ekaina / Junio

Kurtsoan zehar / Durante el curso Apirila / Abril

Antzerkiak

2. Batx 2º Bach

Irudi biziak zinea / cine Elkarbizitzak / Convivencias Antzerkia / Teatro Elkartrukea Frantziarekin / Intercambio con Francia Laborategira / Laboratorio Erromatar museoa / Museo Romano Miarritz Txangoa / Escursión

Kristau jardunaldiak / Convivencias Antzerkia

Kurtsoan zehar / Durante el curso Otsaila / febrero Martxoan / Marzo Martxoa / Marzo Ikasturtean zehar / durante el curso 1. hiruhilabetan / 1º trimestre Ekaina / Junio 4 saio / 4 sesiones Urrian / Octubre Martxoa / Marzo Apirila / Abril Martxoa / Marzo Martxoa / Marzo Ekaina / Junio

Abendua / Diciem-

bre

Kurtsoan zehar / Durante el curso Urria / Octubre Justizia Auzitegia Unibertsitateak eta Lanbide Urtarrila / Enero Otsaila / Febrero Heziketa Otsaila / Febrero Peñas Negras Maiatza / Mayo Bilboko museoak

5


9

6

?

-9

-/

@-

0<

Ekintza / Actividad

Adina / Edad

Noiztasuna / Periodicidad

Arduraduna / Responsable

English

HH, LH eta DBH Infantil, Primaria y Secundaria

Astean bi/hiru aldiz Dos/tres veces por semana

TARGET School of English

Judo

HH, LH eta DBH Infantil, Primaria y Secundaria

Astean bi aldiz Dos veces por semana

Asier Alonso

Atletismoa

LH eta DBH Primaria y Secundaria

Urtean zehar Durante el curso

Antxon Iglesias eta Miren Zubizarreta

Euskal Dantza Danzas vascas

HH , LH Primaria

Astean behin Una vez por semana

Gixane Urrestarazu Izaskun Urrestarazu

Antzerkia / teatro

HH eta LH Infantil y Primaria

Astean behin Una vez por semana

Elena Arambarri

Soinketa Erritmikoa Gimnasia rímica

HH eta LH Infantil y Primaria

Astean behin Una vez por semana

Arantxa Aristondo

Xakea / Ajedrez

LH Primaria

Astean behin Una vez por semana

Asier Urretavizcaya

Irristaketa / Patinaje

LH Primaria

Astean bi aldiz Dos veces por semana

Nerea Larrarte

Abesbatza / Coro

LH Primaria

Astean behin Una vez por semana

David Azurza

Kirola / Deporte

LH, DBH eta Batxilergoa Primaria y secundaria

Urtean zehar Durante el curso

Monika Acebal, Miren Zubizarreta eta Asier Alonso

Kirikiño aisialdi taldea Tiempo libre Kirikiño

LH 5– Batxilergo 2 5ª EP - 2º Bachillerato

Aste buruan + kanpaldiak Fines de semana + campamentos

Juanma Carretero Imanol Lizaso

Familiak / familias

Familientzat: Ihauteriak Formazio eguna Kirikiño eguna Kanpaldi prestaketak


Kirikiñoko begiraleak / Monitores de Kirikiño Zikloa

Koxkorrak

Bizkorrak

Helduak

Aholkularia

Juanma Carretero

Xabi Gomez

Amaia Mancisidor

Koordinatz.

Joana Zubelzu

Iban Asenjo

Yera Leon

Maila

Kox 1 ( LH 5)

Kox. 2 (LH 6)

Biz. 1 (DBH 1)

Biz 2 (DBH 2)

Hel 1 (DBH 3)

Hel. 2 ( DBH 4)

Arduraduna

Idoia Eizmendi

Maialen Berasategi

Nerea Elustondo

Nerea Ayestaran

LukasArandia

Olatz Otaegi

Begiraleak Ignacio Malkorra Gorka Moreno Maria Legarra Ane Elizegi

Eli Moreno Unai Aseginolaza Erik Varela Tamara Cuadrado Asier Cabeza

Iker Aseginolaza Antxon Etxebeste Maria Lopez Josu Anta Ainhoa Gomez

Irene Estanga Xabier Sarasola Izaskun Galdos Ainhoa Zaragüeta Imanol Zubelzu

Zikloa

Sendotzen

Koordinatz.

Natalia Ramirez Natalia Galdos Ander Agirre Iñigo Ayestaran Yera Leon

Maria Perez Maite Calvo Julen Sanz Markos Etxezarreta

Katekumenatua Imanol Lizaso

Maila Send I (Batx 1) Send II (Batx 2)

Send III (19 urte)

Kate I (20 urte)

Kate II (21urte)

Diszer (22 urtetik gora)

Ion Izquierdo Aitor Errasti Begiraleak Mertxe Maiztegi Amaia Mancisidor Juanma Carretero Mikel Luengo Izaskun Arricibita Aintzane Leunda Lorudes Lopez Imanol Lizaso Xabi Gomez Iñigo Etxarri Inma Eceizabarrena

Kiroletako entrenatzaileak / Entrenadores de deporte Koordinatzailea Coordinadora:

Monica Acebal

Miren Berasategi Erik Varela Tamara Cuadrado Asier Aranburu Irati Urretavizcaya Marina Lakunza Leire Garmendia Elixabet Garmendia

Iraitz Garikano Iñaki Lasa Itxaso Leon Stefania Montalvo Jonan Goenaga Xabi Goikoetxea Maria Ezkerro Nerea Laso

Iñaki Etxeberria Iñigo Moreno Eli Moreno Ruben Garcia Carlos Limousin Aitor Lizarra Asier Cabeza Iban Legarra

Ramon Iglesias Antton Iglesias Mertxe Maiztegi Monika Acebal Vicente Torres Miren Zubizarreta Asier Alonso

7


8

-9

/

Ekintza / Actividad

Arduraduna / Responsable Beste informazio batzuk / Otras informaciones

Haur Txokoa

Miren Tolosa M. Carmen Orbegozo

7:30-9:00 egunero / todos los días 17:00-19:00 egunero / todos los días

Ludoteka

M. Angeles Elorza

Gabonak: Abenduak 26-30 eta Urtarrilak 2– 4 Navidad: 26-30 de Diciembre y 2 al 4 de Enero Aste Santua: Apirilak 2-4 eta 10-13 Semana Santa:2-4 y 10-13 de Abril Udara: Ekainak 26etik uztailak 27ra Verano: Del 26 de Junio al 27 de Julio

Jangelak

Ofelia Alcalde M. Angeles Elorza Mª Jesús Balda

Menuak hiruhilaren hasieran banatzen dira / Los menús se reparten al principio de cada trimestre

Idazkaritzetako ordutegiak / Horario de las secretarías Garmendiola aldapa, 2

9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00

San Frantzisko, 12

8:00 - 14:00

San Blas 27

7:45 - 14:00 / 15:00 - 18:00 (Ostiraletan goizez bakarrik / Los viernes solo por la mañana)

Hitzorduak adosteko / Para concertar citas: Irakasleekin, tutoreekin, zuzendariarekin, orientatzailearekin edota zerbitzu desberdinetako pertsonekin hitz egiteko deitu ondorengo telefonoetara eta elkarrizketarako ordua eta eguna adostu. Para concertar una cita con profesores/as, tutores/as, director/a, orientador/a u otro personal de servicios llamar al siguiente número:

+

Haureskola / Guardería

Tel: 943 673948 - Fax: 943 670024

Haur eta Lehen Hezkuntza / Educación Infantil y Primaria

Tel: 943 651027 - Fax: 943 654664

DBH eta Batxilergoa / ESO y Bachillerato

Tel: 943 670311 - Fax: 943697010


)

- 9

- 3 < 9

(-

3 <

Larunbateko eukaristiak / Eucaristías de los sábados Larunbatero 19:00etan Hirukide Jesuitinetako kaperan. / Todos los sábados a las 19:00 en la capilla de Hirukide Jesuitinas Urtean zeharreko momento bereziak / Momentos especiales a los largo del año Kurtso hasiera urriak 1 Inicio de curso 1 de octubre

Bake astea urtarrilak 28 Semana de la paz 28 de enero

Zaindari astea azaroak 26 Semana de los Fundadores 26 de noviembre

Elkartasun kanpaina martxoak 24 Campaña de la solidaridad 24 de marzo

Eguberri kanpaina abenduak 17 Campaña de Navidad 17 de diciembre

Hirukide festa ekainak 9 Fiesta de Hirukide 9 de junio

Oilar meza abenduak 24 Misa del gallo 24 de diciembre

Tolosako Hiribusa / Urbano de Tolosa Larramendi 11

7:20

8:00

8:35

14:33

16:40

Larramendi 3

7:21

8:01

8:36

14:34

16:41

Rondilla-Musika Eskola

7:23

8:03

8:38

9:05

9:30

10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:36 15:10 15:35 16:00 16:45 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00

San Frantzisko Eliza

7:24

8:04

8:39

9:06

9.31

10:01 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:37 15:11 15:36 16:01 16:46 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01

Geltoki—Hirukide HH - LH

7:26

8:06

8:41

9:07

9.32

10:02 11:02 11:32 12:02 12:32 13.02 13:32 14:02 14:38 15:12 15:37 16:02 16:47 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02

Berazubi

7:27

8:07

8:42

9:08

9:33

10:03 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:39 15:13 15:38 16:03 16:48 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03

Paper kalea

7:28

8:08

8:43

9:09

9:34

10:04 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:40 15:14 15:39 16:04 16:49 18:04 18:34 19:05 19:34 20:04 20:34 21:04

Iurre biribilgunea

7:29

8:09

8:44

9:10

9:35

10:05 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:41 15:15 15:40 16:05 16:53 18:05 18:35 19:06 19:35 20:05 20:35 21:05

7:30

8:10

8:45

9:11

9.36

10:06 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:42 15:16 15:41 16:06 16:57 18:06 18:36 19:10 19:36 20:06 20:36 21:06

Iurramendi egoitza (atea) Iurramendi Egoitza

16:55

19:07

Usabal kiroldegia

7:32

8:12

8:47

9:13

9:38

10:08 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:44 15:18 15:42 16:08 16:59 18:08 18:37 19:12 19:38 20:08 20:38 21:08

Usabal Industrialdea

7:33

8:13

8:48

9:14

9:39

10.09 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:45 15:19 15:43 16:09 17:00 18:09 18:39 19:13 19:39 20:09 20:39 21:09

Amarotz

7:35

8:15

8:50

9:16

9:41

10.11 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:47 15:21 15:45 16:11 17:01 18:11 18:41 19:15 19:41 20:11 20:41 21:11

Amarotz 30

7:36

8:16

8:51

9:17

9:42

10.12 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:48 15:22 15:46 16:12 17:02 18:12 18:42 19:16 19:42 20:12 20:42 21:12

San Blas

7:37

8:17

8:52

9:18

9:43

10.13 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:49 15:23 15:47 16:13 17:03 18:13 18:43 19:17 19:43 20:13 20:43 21:13

Iparragirre

7:38

8:18

8:53

9:19

9:44

10:14 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:50 15:24 15:48 16:14 17:04 18:14 18:44 19:18 19:44 20:14 20:44 21:14

Hirukide Bigarren Hezk.

7:40

Bizkai kalea

7:42

8:19

8:54

9:20

9:45

10:15 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:59 15:25 15:49 16:15 17:06 18:15 18:45 19:20 19:45 20:15 20:45 21:15

14:52

Kondeaneko Aldapa 3

7:43

8:21

8:56

9:22

9:47

10:17 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 15:01 15:27 15:51 16:17 17:08 18:17 18:47 19:22 19:47 20:17 20:47 21:17

Santa Klara

7:45

8:23

8:58

9:24

9:49

10:19 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 15:02 15:28 15.52 16:18 17:09 18:19 18:49

Klinika

7:47

8:25

9:00

9:26

9:51

10:21 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 15:04 15:30 15:54 16:20 17:10 18:21 18:51

19:26 19:51 20:21 20:51 21:21

J.A.Irazusta pasealekua

7:50

8:28

9:03

9:28

9:54

10:24 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 15:07 15:33 15:56 16:21 17:13 18:24 18:54

19:28 19:54 20:24 20:54 21:24

9:04

9:29

9:55

10:25 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:08 15:34 15:57 16:22 17:14 18:25 18:55

19:29 19:55 20:25 20:55 21:25

Trinkete Plaza

7:51

8:29

Larramendi 6

7:52

8:30

14:26

16:23

Santa Lutzia

7:55

8:33

14:30

16:30

19:24 19:49 20:19 20:49 21:19


2

4

-

-9 ? /

-

:

Howard Gardnerrek Adimen Anitzen teoria formulatu zuenean zera esan zuen, pertsonengan bederatzi adimen ezberdin bereiz daitezkeela eta gutako bakoitzak horien guztien jabe garela, nahiz ez neurri berean. Planteamendu berri honekin koherente izan nahi badugu, hezkunzta arloan aldaketa nabariak ezarri beharko ditugu. Hori dela eta, aurreko urteetan adimen emozionala programazioan txertatzeko hasi genuen bideari jarraitzeko aurtengo gure Berrikuntza Proiektuak ildo honetan gehiago sakontzea du helburu. Ondoren, adimen bakoitzean, Hirukiden egiten dugun zenbait ekintza ipini ditugu adibide gisa. Cuando Howard Gardner formuló la teoría sobre las Inteligencias Múltiples, dijo que en toda persona se pueden distinguir nueve tipos de inteligencias y que cada uno de nosotros somos poseedores de cada uno de ellos, aunque de distinta manera. Si queremos ser coherentes con este nuevo planteamiento, tendremos que implementar nuevas fórmulas en la educación. Por todo ello, con la intención de continuar con la implantación del programa de inteligencia emocional, este nuevo curso, a través de nuestro Proyecto de Innovación, queremos dar un paso más. A continuación, hemos indicado unos pocos ejemplos de las actividades que realizamos en Hirukide con la intención de trabajar cada tipo de inteligencia.

Transzendentala transcendental

Pertsonen artekoa Interpersonal

Intrapertsonala Intrapersonal

Klaseetako ospakizunak Klaseetako ospakizunak Klaseetako ospakizunak Celebraciones relgiosas Celebraciones relgiosas Celebraciones relgiosas

Elkarbizitza positiboa Convivencia positiva

Kulturartekotasuna Interculturalidad

Bitartekaritza Mediación

Autoezagutza Autoconocimiento

Autorregulazioa Autorregulación

Autonomi emozionala Autonomía emocional


Linguistikoa Lingüístico

Logiko matematikoa Lógico matemático

Zinetikoa Cinético

Espaziala Espacial

Naturalista Naturalista

Musikala Musical

Hiruheleaniztasuna Euskararen normalkuntza Trilingüísmo Normalización del euskera

Elkartrukeak Intercambios

Ikaskuntza kooperatiboa Teknologi berriak Aprendizaje cooperativo Nuevas tecnologías

Matematika aplikatuak Matemáticas aplicadas

Soinketa Gimnasia

Eskolaz kanpoko kirola Deporte extraescolar

Psikomotrizitatea Psicomotricidad

Teknologia Tecnología

Antzerkia Teatro

Tailerrak Talleres

Agenda 21

Biodibertsitatea Biodiversidad

Mendi irteerak Salidas al monte

Abesbatza Coro

Musikoterapia Musicoterapia

Emanaldiak Actuaciones


Hirukide Gida 2011-12  

Hirukide Gida 2011-12

Advertisement