Page 1

Tisztelt Szilágyi Miklós elnök úr, Hum János kommunikációs kapcsolattartó! Tisztelt „Jövőnk a Tét Hagyományőrző Közhasznú Egyesület”! Tisztelt Cserna Gábor! Pirossal írtunk az Ön levelébe beleszőve a válaszunkat. A levelet nyilvánosságra hozzuk! Köszönöm türelmüket (január 31 nem ma volt, ezt a levelet ápr. 03-án kaptuk, vagyis 60 nap megerőltetése után amikor 30 nap is túl sok) a válaszadásom vonatkozásában, városvezetőként (napi 6,5 millió Ft adósságot termelve, mely összehozásában szervesen közreműködött eddig is önkormányzati képviselőként - elég csak az ÁSZ által is emlegetett soha meg nem térülő gázmotoros erőművek megvásárlására gondolni) és országgyűlési képviselőként (nulla darab felszólalással igazi helytállás) számos területen kell helytállnom, de polgármesterként fontosnak tartom Dunaújváros lakóival történő kapcsolattartást.(annyira fontosnak tartja, hogy – Gyurcsányt idézve - az itt lakó kérdezőt nagy nyilvánosság előtt más településre való költözésre buzdítja /2011. dec. 8./) Ezért is őrzöm és viszem tovább a polgármesteri fogadónapok hagyományát, mely lehetőséget teremt a személyes konzultációra, mely

alkalommal

közvetlenül

tudom

segíteni

a

hozzám

forduló

érdeklődő

városlakókat.(Tapasztaltuk : 2 órát vártunk 2 percért ahol megtiltotta a fényképezést! Emlékszik, ugye hiszen 3-an voltunk Önnél!) Levelüket már több alkalommal eljuttatták a polgármesteri hivatalhoz, mindig ugyanazzal a tartalommal, ismétlődő kérdésekkel.(Miután mi mindig ugyanazt írtuk s kértük s Önök mindig más kifogást találtak ki, s utasítottak el minket, ezért is gondoljuk, hogy ez nem a mi sarunk) Ennek fényében levelükre már több alkalommal reagáltam is, illetve kértem a hivatal tisztviselőinek együttműködését az egyesületükkel kapcsolatban. Tájékoztatásom szerint akár az önkormányzati szóvivőhöz, akár jegyző úrhoz, vagy a hivatal igazgatóihoz, osztályvezetőihez fordultak, mindig és kellő időben megkapták a segítséget vagy eligazítást a kérdéseikkel kapcsolatban. (A vagyonnyilatkozatokat valóban megtekinthettük, kivéve a gazdasági alpolgármesterét, valamint a bizottsági tagokét. Ezeket következő számunkban olvashatják majd, ha már Önök nem tették fel a közpénzen fenntartott városi hivatalos honlapra a dunaujvaros.hu-ra. Legutóbbi e-mailben érkezett megkeresésükben Önök azt állították, hogy válaszadásom hiányában továbblépnek, és harminc napos határidőt emlegetnek.(Így van. Végre valamit pontosan idéz tőlünk ezek szerint egyszer meg is értette azt amit olvasott) Engedjék meg, hogy idézzem Önöket, a legutóbb a polgármesteri e-mail címre március 22-én írt levelük alapján: „Ön a mai napig nem adott választ a levélre arcul köpve ezáltal a levél íróit, valamint az abban foglaltakkal egyetértő aláírókkal.” (Ezt ma is fenntartjuk, hiszen


2012.01.31-e volt az a nap amikor Önnek átadtuk azt a nyílt levelet amit többen is aláírtak. Március 22-ig nem válaszolt) Tisztelt „Jövőnk a Tét Hagyományőrző Közhasznú Egyesület”, ez a „vita” mely kialakult közöttünk 2011. december 08-ai közmeghallgatáson vette kezdetét. (Téved! A vita 2010.dec 8. után kezdődött, amikor bezárták a Civilek házát, amelyre több milliót költöttek felújításra, a civilek pedig csak az udvar rendbetételére közel 2.000.000,-Ft-ot költöttek. A Civilek házában levő ügyekről talán a hajdani civilt - aki munkaviszonyban állt a Civilháznál mindössze 2 oldalas beszámolót írt (közel 4 millióba fáj a Civilek Házának) lehet, hogy ezen érdeme alapján is kerülhetett Gombos I.humán alpolgármesteri székbe, mert a vakart(javított) érettségi bizonyítványának alapján (amelyet véres kardként hordoz körbe mutogatva fűnekfának nem valószínű ) s a valamikori közös képviselőt(gondnokot ) kellene megkérdeznie akik ma már a helyi FIDESZ –t erősítik tagként ill. képviselőként) Az ott feltett kérdéseket lehetőségemben áll írásban is megválaszolni, de több felmerült kérdésüket a helyszínen megválaszoltam a hivatal tisztviselőinek megerősítésével.(Melyeket is? Ön ott is mellébeszélt s titkosította a szakértők nevét!) Majd a közmeghallgatás után eljutatták hozzám első levelüket, mely kérdéseket (ezt kell, hogy gondoljam) egyeztették Kismoni László képviselő úrral is (Nem az a baj, ha Ön hülyeségeket gondol, a gond ott van, hogy a hülyeségeit le is írja!!! t.i. Kismoni László képviselőhöz semmi közünk s vele semmilyen szempontból nem folytattunk egyeztetéseket! Kérem ne próbáljon minket összemosni egyetlen párttal sem!!!)hiszen az említett képviselő úr ugyanazon kérdésekkel már következő napon, azaz 2011. december 9-én megkeresett. Abban a levélben az Önök kérdéseit tolmácsolta ismét. (Épeszű ember Kismoni képviselőt is láthatta a közmeghallgatáson, ahol a Jövőnk a Tét Egyesület feltette nemcsak a saját, hanem az internetes fórumokon összegyűjtött kérdéseket is.Tudja!!! Ez az, amit minden ott jelenlevő írásban kézhez kapott valamint vagy 200 ilyen kinyomtatott feltett kérdés került kiosztásra a városlakók között!!!) kérdéseit Válaszaimat, a szabályoknak megfelelően pontokba szedve a januári közgyűlés tájékoztató anyagába is belefűztük (az első napirendi pontban), és külön Kismoni László képviselő úrnak is eljuttattam. Arról viszont már nem kaptam tájékoztatást, hogy a válaszokkal (A kérdésekkel sem egyeztettünk, akkor a válaszokkal vajon miért tettük volna? Mint említettük egyetlenegy párttal sem !!!) kapcsolatban már nem egyeztettek a képviselő úrral. Engedjék meg, hogy a múlt felidézése céljából, valamint az én állításom igazolásaként (Az Ön állításának igazolása azt tudjuk hogy milyen fontos, főleg azoknak akik még hisznek Önnek) idézzek az említett levélből, melyet a képviselő úr juttatott el hozzám, és egyezik az Önök által feltett kérdésekkel, valamint természetesen idézem az akkor (és időben, 2011. december 22-én) megadott válaszaimat is (Az eredeti dokumentum másolatához természetesen a jövőben is bármikor biztosítjuk a hozzáférésüket).(Örülünk neki tehát várjuk e-mailben!)


„1.Mi szükség van az alábbi megbízásos munkaviszonyokra? (jogi szakértő 2 fő, műszaki fejlesztési tanácsadó, koordinátor, kulturális tanácsadó, kisebbségi referens, vendégházi gondnok, bűnmegelőzés) (Ez nem a mi kérdésünk volt) -Általánosságban megbízásos munkaviszonyt akkor létesít a hivatal valakivel, ha a személyi állományban nincs olyan köztisztviselő, aki az adott szakterületre vonatkozóan egyedi, speciális szakértelemmel(ez jó szó!!!:☺☺ csak bízunk benne , hogy nem vakart érettségi) rendelkezne. 2. Miért vesz az önkormányzat igénybe külsős jogi szakértőket, ha jogi osztályt is üzemeltet. Ugyanezt a kérdést kérem megválaszolni a műszaki szakértésre, koordinátori szakértésre, közbeszerzésre. Milyen feladatellátást takar a bűnmegelőzési megbízás? -Esetenként jogi szakértőre azért van szüksége az önkormányzatnak, mert vannak olyan fórumok, ahol kötelező az ügyvédei képviselet, vagy olyan szakjogági ismeretet igényel az adott ügy, amellyel a hivatal jogászai nem rendelkeznek. Ilyen például: ítélőtábla előtti kötelező ügyvédi képviselet, (a perek hány %-át nyerte meg a város? – Főiskola,Komplex Kft,stb) kórház átalakítás társadalombiztosítási jogi kérdései stb. A köztisztviselői állományban lévő jogtanácsos – a Ktv. összeférhetetlenségi szabályaira figyelemmel – nem vihet ügyvédi prakszist. A korábbi gyakorlattól eltérően DMJV Önkormányzatának nincs állandó megbízása jogi képviseletre.(Miért is? Talán mert egy jogi irodával fenntartani a kapcsolatot gazdaságosabb lehetne pályáztatás esetén?) Az önkormányzat által kötött szerződések ellenjegyzését a Vagyonkezelési Osztály jogtanácsosa végzi. A „jogi osztálynak” nemcsak az egyébként jogi végzettségű munkatársakkal nem rendelkező osztályok, intézmények segítése a feladata; hanem az egyedi jogi ügyekben való eljárás mellett, még az előterjesztések és a helyi jogszabályalkotás ellenőrzése és véleményezése is, és ellátja ezen kívül a bizottságok ügyvitelét. A jelenlegi közbeszerzési tanácsadó szerződéses alkalmazása kevesebbe kerül, mintha minden egyes nagyértékű közbeszerzésre külön-külön venne igénybe önkormányzatunk közbeszerzési tanácsadót. A bűnmegelőzési referens (Netán az a bűnmegelőzési referens adta Önnek a tanácsot, hogy rágalmazás miatt a helyi rendőrkapitányságon tegyen feljelentést ahol is a helyi rendőrkapitánynak beszámolási kötelezettsége van a város polgármestere felé? Miért hozta ilyen kellemetlen helyzetbe ezáltal a helyi rendőrkapitány Urat?) kapcsolatot tart a rendőrkapitányság és az önkormányzat között; továbbá a közterületi térfigyelő kamerák karbantartását végzőkkel; valamint egyéb társadalmi bűnmegelőzési projekteket koordinál; ezen kívül részt vesz a bűnmegelőzést szolgáló önkormányzati részvétellel folyó rendezvények szervezésében, és bűnmegelőzési tárgyú pályázatok figyelésében. Az egyéb pályázatok figyelését, kezelését 2012. január 1-től 3 fős pályázati csoport fogja végezni.


3. Mit csinál a kulturális tanácsadó havi 180.000 Ft-ért? (Ez sem a mi kérdésünk volt) -A kulturális tanácsadó, a főállású humán ügyekért felelős alpolgármester munkáját segíti.( A vakart érettségis havi 550.000,-Ft /hó javadalmazást +20% (110.000,- Ft/hó) költségtérítést is kapó Gombosnak még szaktanácsadó is jár? Van ennél lejjebb?) 4. Mekkora összeget fizetett ki 2010-ben és 2011-ben önkormányzatunk perképviselettel kapcsolatos nem rendszerese jogi megbízásokra (jogi képviseletekre)? (Nem a mi kérdésünk volt, de a kérdés jó!) -Általában a képviselőtestület döntött a megbízásokról és a munkadíjakról is. A perképviselet önállóan nem kerül nyilvánosságra, konkrét ügyek irataiba – megjelölés esetén – betekintést biztosítunk.( A válasz korántsem ilyen jó) 5. Mekkora összeget fizetett ki 2010-ben és 2011-ben önkormányzatunk vesztett perekkel kapcsolatos perköltségekre és kártérítésekre? (Ez a mi kérdésünk volt) -Lásd: 7. pont. Ezen kívül 2011 januárjától a Dunaújvárosi Főiskolának havonta 1.886.430 Ft-ot teljesítünk. A teljes kifizetendő összeg: 111.623.287 Ft. Továbbá a 2006-2011. között jogi jellegűnek iktatott iratok listája alapján, 5.000. 000 Ft perértéket meghaladó peres ügyekről lehet beszámolni, melynek pontos, részletes és hivatalos adatait, további pontos és konkrét megjelöléssel bármikor a szíves rendelkésükre bocsátunk.( Küldjék át e-mailben, igényt tartunk rá!) .( Azért szép bukás nem gondolja? Az adófizetők pénzét herdálják ám!!!))

6. A városi víz-, szennyvíz-, és fűtéscsövek kinek a tulajdonában vannak? Mik a további szándékai a városnak a közművagyonnal? Fennáll-e a veszély, hogy valamelyik bank ráteszi a kezét a „város ütőerére”? (Ez a mi kérdésünk volt) -A város viziközmű hálózata a DVG Zrt. (beapportálva) tulajdonában van, kivétel ez alól az északi iparterület, ahol a viziközmű hálózat az Innopark Nonprofit Kft. tulajdona. Egyébként született egy döntés arra vonatkozóan, hogy a város vissza fogja venni saját tulajdonába a viziközmű hálózatot. A viziközmű vagyon nincs megterhelve, és nem áll fenn annak veszélye, hogy a jövőben a bank arra rátenné a „kezét”. 7. A Dunaújvárosi Komplex Kft. valamint DMJV Önkormányzata között polgári per zajlott a sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan. A pert a város elveszítette. Mekkora ezzel kapcsolatos költség terhelte a városi költségvetést? (Ez is a mi kérdésünk volt, Köszönjük a választ)


-A teljes összeg 193.812.502,- Ft. Az eredeti követelés 300 millió forint feletti összeg volt. Részletesen: 129.862.750,- Ft +2007. október 16-től késedelmi kamat + perköltség fizetési kötelezettség az önkormányzat terhére (ítéletszám: 5.Pf.20.883/2010./5. – Fővárosi Ítélőtábla). 2011 áprilisa óta havonta 13.000.000,- Ft-ot utalunk a pernyertes követeléskezelő cégnek.(Azért szép bukások nem gondolja? Az adófizetők pénzét herdálják ám!!!)) 8. Az Építők útján a kiserdőben található víztorony épülete kinek a tulajdonában van? Ha nem DMJV tulajdona, akkor kinek, mikor, és milyen módon lett értékesítve? (Ez is a mi kérdésünk volt, Köszönjük a választ) -Az Építők útján található víztorony épületének „gépészet” (vagyis középső része) önkormányzati, míg az emeleteken található irodák különböző gazdasági társaságok (Nem meri ideírni a Pomázi cégek neveit? ) tulajdonában vannak. Az értékesítésről és annak módjáról közvetlen adatokkal nem rendelkezünk. (Micsoda kupleráj lehet Önöknél, ha ezek a dokumentumok Önöknél nincsenek meg? Fű alatt ment az adásvétel netán? Ki az igazi haszonélvező az ügyletnek mertz a váos közel sem!!)) Erre vonatkozóan T. Képviselő úr a földhivatali nyilvántartásból nyerhet közhiteles adatokat. (Kiegészítés: mint említettem Kismoni László képviselő úr nyújtotta be az Önök kérdéseit, így neki címeztem a válaszomat.) (Köszönjük ajánlatát, de mi már a kérdésünk feltevése előtt tájékozódtunk a Földhivatali Nyilvántartásban!☺☺)

9. Mely városi ingatlanokra, épületekre, intézményekre, sportpályákra, és földterületekre stb. került jelzálog a 2011. decemberi állapot szerint? -Pontos mellékletet készítettünk erre vonatkozóan, melynek betekintéséhez bármelyik Önnek alkalmas időpontban megadjuk a hozzáférési lehetőséget.(Köszönjük! Küldje át e-mailben!) 10. A városban elhelyezett térfigyelő kamerák felvételeit lakossági bejelentés esetekor, a bejelentő miért nem nézheti meg? (Nem a mi kérdésünk volt) -A felvetés személyiségi jogi kérdés. A felvételeket nem az önkormányzat kezeli. Rendőrszakmai kérdésekben kérem forduljon a rendőrséghez, annál is inkább mivel ismereteim szerint a rendőrségi törvény és egy ORFK utasítás is rendezi a rögzített felvételek kezelését, továbbá az azokhoz való hozzáférési/betekintési jogosultságokat is. Hozzáteszem, hogy véleményem szerint e kérdés-felvetés nem önkormányzati kérdés. 11. Hány lakás- illetve nem lakás, hanem egyéb helység (pl. pince) tulajdona van az önkormányzatnak a városban? A lakásokat miért nem értékesítik évek óta? Sokan szeretnék megvenni. (Ez sem a mi kérdésünk volt) -Önkormányzati tulajdonú lakások száma összesen: 401 darab; ebből un. szakemberlakás: 29 db. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma: 227 darab. A szociális alapon bérbe adott lakásokat, éppen azon családok részére utaljuk ki, akik, anyagi helyzetüknél fogva nem tudnak


saját tulajdonú lakáshoz jutni. A jelenlegi nyomott ingatlan-piaci árak miatt elhamarkodott lépés lenne a még meglévő lakás-állományunkat értékesíteni. Ilyen szándéka az önkormányzatnak jelenleg nincs még ha a lakásokat – az Ön állítása szerint – sokan meg is szeretnék venni. 12. Igaz-e hogy a város többmilliós finanszírozási tétellel tartozik a Jószolgálati Otthonnak? (Ez sem a mi kérdésünk volt) -Igen, a szerződés szerint tartozunk. Összesen: 43.672.546 forinttal. Emlékeztetnék viszont arra, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítványt az Önök közgyűlési többsége hozta létre (azaz korábban az MSZP). A közgyűlés döntése alapján, egy ránk nézve igen előnytelen „közhasznú ellátási szerződés” köttetett. Az önkormányzatra komoly fizetési kötelezettség hárul hónapról-hónapra, miközben a közalapítványnak megtakarításai keletkeznek. Olyan autizmusok vannak beépítve a szerződésbe, amelyek a feladatellátás reális finanszírozásához nem indokoltak. Ráadásul a közalapítvány kuratóriuma nem hajlandó, illetve késve szolgáltat adatokat, ami miatt lehetetlen a szerződés bizonyos pontjainak betartása, illetve érvényesítése. 13. Igaz-e hogy a gimnáziumban nem fűtenek rendesen, ennek következtében a gyerekek és a tanárok fáznak? (Ez sem a mi kérdésünk volt) -Tavaly valóban igen komoly problémák voltak a Széchenyi István Gimnázium távfűtésével. Legfőképpen a Gimnázium tetőterét érintette a hőmérséklet nagymértékű csökkenése. (Levegős volt a fűtési rendszer.) A problémát a DVCSH Kft. szűntette meg a Gimnáziummal kötött szolgáltatási szerződés keretében. Az idei, őszi fűtési szezontól kezdődően a Városüzemeltetési és Főépítészi Igazgatóság, megelőzendő a hasonló eseteket, kapcsolatot tart az intézményekkel. A beérkezett intézményi jelzéseket az igazgatóság továbbítja a DVCSH Kft. felé. Kérdése nyomán tájékozódtam, a Gimnázium igazgatója 2011. december 08-án jelzett problémát a fűtéssel kapcsolatosan, melyet a szolgáltatónak kell kijavítani. 14. Miért kell egy bezárt technikumi nyugdíjas klubban gondnokot (teremőrt) fizetni havi 20eFt/hó megbízási szerződésért? (Nem a mi kérdésünk volt) -A technikumi nyugdíjas klubban található eg Körzeti Megbízott Iroda is. Tekintettel arra, hogy az épület nem rendelkezik külön bejárattal, ezért szükséges 1 fő felelős gondnoknak az alkalmazása. 15. Mi az oka, hogy Magyarországon a nagyvárosokban egyedül Dunaújvárosban nincsen a civil szervezeteknek kiírva működési vagy egyéb pályázati lehetőség? (Nem a mi kérdésünk de ha belegondolunk hogy az MSZP párttitkárából civillé avanzsált beállt a Fideszbe….talán már meg is van a válasz☺☺☺)


-DMJV Önkormányzata nem rendelkezik erre vonatkozóan forrással. (Részletes válasz az eredeti dokumentumban olvasható, melyet bármikor megtekinthetnek előzetes jelzést követően.) 16. Ki a felelős azért, hogy a város elmúlt 5 évben 100 %-ra pontozott kiváló tourinform irodája decemberben több napon keresztül zárva volt? Ki engedélyezte, hogy az összeolvadás előtt álló Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-nél új alkalmazottat alkalmazzon az ügyvezető decemberben, és milyen turisztikai vagy európai

uniós

végzettsége,

illetve

okirattal

igazolt

nyelvtudása

van

az

új

alkalmazottnak? (Nem a mi kérdésünk!) -Kérem, hogy a tourinform iroda nyitva tartásával, illetve új alkalmazott felvételével kapcsolatos kérdésével Varsányi Viktor ügyvezető úrhoz szíveskedjen fordulni, mivel az ő hatáskörébe tartozott az ilyen intézkedések megtétele. Ezen válaszaimat megelőzően még 2011. december 20-án Hum János úr nevére is címeztem levelet, melyet hivatalos formában juttattam el részére. ( A címzett megkapta és köszöni!) Ebben a levélben külön kitérek Hum úr által oly gyakran hiányolt képviselői vagyonnyilatkozatok honlapon történő közzétételére, és jómagam emeltem ki számára az általa megküldött jogi szakértő véleményét erre a tárgyra vonatkozóan. (Amivel természetesen nem értünk egyet, hiszen egy szakértő véleménye addig számít valamit , míg egy másik szakértő azt meg nem cáfolja egy másik szakértői véleménnyel☺☺☺) Engedjék meg, hogy most szintén idézzek a levélből (Mellékesen jegyezném meg, érdekes módon ezek a dokumentumok nem szerepelnek az Önök „hírlevélként” aposztrofált adatbázisában, (mi nem tartunk adatbázist viszont a fenti levele megtalálható a "Jövőnk a Tét" oldalán! Persze gondolhattuk volna, hogy Ön a net világában sincs otthon s akkor még udvariasan fogalmaztunk: Tehát a link: http://issuu.com/hirlevel/docs/image0032 mely 2011.dec. 30 óta elérhető. Cserna polgármester! Ön itt is mellé lőtt! Már nem először! Nem kellene elgondolkodnia végre - persze csak ha megy ez Önnek - azon hogy amiket mond azt bizony vannak akik megjegyzik s számon is kérik Öntől? Jó lenne ha végre ha nem beszélne mellé, mert a tények makacs dolgok s a hazug embert előbb utolérni mint a sánta kutyát! Ugye Ön nem az? ) ahol különféle cégek adataitól kezdve, beszámolókon át, becsületsértő ( Aztán mi lenne az?

Mi az egyesületünk álláspontját írjuk le, s ennek

szellemében teszünk fel különböző kérdéseket!) olvashatók.):

tartalmakkal tarkított információk


„Tisztelt Hum János! A 2011. december 8-án megtartott közmeghallgatáson feltett kérdéseire az alábbiakban válaszolok. 1. A költségvetési koncepció jelenlegi szakaszában kialakult számadatok szerint 2012. évben 11.275.768 e Ft bevétellel számolunk. Az

előző

évi

hitel

felvétel

nélkül

számított

bevételi

főösszeggel

történő

összehasonlításban a tárgyévi bevétel 7,36 %-kal alacsonyabb összegben tervezhető. (…) 2. Hivatkozással az Egyesületük által idézett Dr. Jóri András adatvédelmi biztos 596/K/2009-3.

számú

állásfoglalásban

leírtakra,

a

jogszabály

szerint

az

önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata: közérdekből nyilvános személyes adat. A vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalának módját azonban a törvény nem szabályozza. A vagyonnyilatkozatok honlapon történő közzététele a nyilvánosság biztosításának egyik lehetséges módja, de nem jogszabályban előírt kötelezettség. Dunaújvárosban a képviselők vagyonnyilatkozata nyilvánosságának biztosításáról a Közgyűlés SZMSZ-ének 35. § (3) bekezdése rendelkezik, mely szerint bárki megtekintheti azt az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke vagy az általa kijelölt bizottsági tag jelenlétében. Álláspontom szerint Dunaújváros Önkormányzata maradéktalanul eleget tesz a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát biztosító kötelezettségének.”

Bár a válaszaimat Önök bizonyára olvasták, mégis újabb levélben kerestek meg a hivatali e-mail címemen keresztül (mely valljuk be, nem igazán hivatalos formája az ilyen jellegű megkereséseknek) (Bizony a XXI.században az e-mail is lehet hivatalos, hiszen már a TV maci előtt is számítógép van e héttől kezdődően akkor egy nagyra nőtt gyerek is tud ugye e-mailt olvasni, még ha polgármesterré is avanzsált, ugye?) Mellyel kapcsolatban jeleztem Önök felé, hogy a kérdéseiket már megválaszoltam korábban. (Miután több kérdés volt s Ön 2-re kegyeskedett válaszolni - abból az egyik számszaki- gondoltuk, hogy azért nem a közmeghallgatáson válaszolt rá, mert nem erőssége a számok világa. Pláne sok-sok nullával.) A történetben jelenleg most itt tartunk, és kérem, hogy a válaszaim ismételt elolvasását követően jelezzék a jövőben is, ha hiányosságokat vélnek felfedezni,(ne féljen! fogjuk, mint tettük azt eddig is) és további információkérésüket a későbbiekben kérem, az ügyintézés felgyorsítása érdekében, közvetlenül az önkormányzat szóvivőjéhez juttassák el az alábbi email címen: nemeth_tunde@pmh.dunanet.hu. (Az ön postafiókjában is ott lesz elvégre mégis Ön a főnök!☺) Bár bizonyára Önök előtt már ismert ez az e-mail cím is.(Az, ahogy az Ön


hivatalos e-mailje is)Levelem nem titkolt célja a vitás helyzetek elkerülése, ezért kérem a jövőben ugyanolyan elfogadással és nyitottsággal forduljon az Önkormányzatunkhoz, a vezetőkhöz és tisztségviselőkhöz, mint ahogyan azt mi tesszük az Önök Egyesülete felé. (Ha mi úgy fordulnánk Ön felé, ahogy ezt Ön tette eddig velünk, akkor igen nagy bajban lenne Polgármester úr) Tisztelettel: Cserna Gábor polgármester

Dunaújváros, 2012. április 03.

S ne feledje! Megjelenés előtt a Jövőnk a Tét 10. számú hírlevele!!!

A hírlevél! Amit várnak! Nem szórnak! Tisztelettel:

„Jövőnk a Tét” Dunaújváros, 2012. április 11.

Cserna Gábor válaszolt  

Cserna Gábor válaszolt végre amelyre mi pirossal viszontválaszoltunk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you