Page 1

Jövônk a Tét Hagyományôrzô Közhasznú Egyesület Hírlevele

2011. október-november Magvetô és Enyészet hava.

9. szám

Amennyiben a hírlevelünkben megjelent írásokat (részben vagy teljes egészében) más írott vagy elektronikus sajtótermékekben szeretné megjelentetni, úgy kérjük engedélyeztetés céljából, vegye fel a kapcsolatot a Jövônk a Tét egyesülettel

„…Az Alpok gyöngyszeme...” Az ausztriai Alpok déli részén, Karinthia tartományban – Klagenfurttól 50 km-re, az 1100 m tszf. magasságban fekvô, festôi szépségû hegyi falucskában, Bad Kleinkirchheimben található a Haus Anna 4*-os Apartmanház, melynek ablakaiból a sípályák egy részét és a két gyógyfürdô egyikét láthatják.

hotel nagymértékben hozzájárul majd a munkában megfáradt s a fûtésdíjaktól megtört dunaújvárosi lakosok rekreációjához, felüdüléséhez. Azt is gondolhatnánk, hogy a DVCSH kisebbségi tulajdonosa a városlakóknak hálából a magas fûtésdíjakat kompenzálván vendégül kívánja látni a dunaújvárosi lakosokat 1-1 hétre a Haus Anna nevû családi tulajdonukban levô apartman hotelben. Kérjük olvasóinkat, hogy érdeklôdjenek a szabad helyek után közvetlenül a magyarul is beszélô Haus Anna 4*-os Apartman Hotel elérhetôségein. Energo-Haus Tourismus Gmbh Ausztria, Bad Kleinkirchheim, Schubert Weg 11. Cégtulajdonosok: Pomázi Anna Neszmélyi Vanda Kiss Sándor Ausztria

Érdekes dunaújvárosi cég az Energo-Haus Kft., 2400 Dunaújváros, Építôk útja 7. Azért is érdekes, mert a céget a DVCSH kisebbségi tulajdonosának rokonsága jegyzi egy osztrák úriemberrel együtt. Kérdésünk hol a közgyûlési határozat arról, hogy a városi vízközmû területén idegen cég mûködhessen? Mennyiben szolgálja ez a cég a városi emberek ellátását? Talán utazás szervezô cég az ausztriai Alpokba? Nem csodálkoznánk, hisz Bad Kleinkircheimben található az Energo Haus 4*-os apartman hotelje, nem messze a Hotel OTP-tôl valamint a Hotel Raiffeisentôl. Örüljünk, hogy már egy dunaújvárosi cégnek is van itt szállodája s ezen

60% 30% 10%

E-mai hausnna.bkk@gmx.at • 0043-4240-20471 • 0043-0-650-417-9357 A Hotel tulajdonosai Neszmélyi Vanda és Pomázi Anna /Az olvasók gondolhatják, hogy a két fiatal 30 év körüli hölgy bizonyára egy élet verejtékes munkájával hozhatták mindezt össze./ A Jövônk a Tét nem gondolja, hogy e szálloda beüzemelése elôtt Dunaújvárosból DVCSH alkalmazottak dolgoztak volna az ausztriai hotelben, hiszen Pomázi törvény-

tisztelôként bizonyára ezt a tényt bejelenttette volna az osztrák munkaügyi hatóságoknak csakúgy, mint a DVCSH többségi tulajdonosának Dunaújváros városnak is. Mi ilyen iratokat nem láttunk. Nem gondoljuk továbbá, hogy Dunaújvárosból mentek ki csempék és egyéb szaniter áruk, hiszen Ausztriában jóval szélesebb a választék az üzletekben. Igaz az ott vásárolt árut ki kell fizetni s nem lehet kompenzálni. Van egy mondás. A pénz útja olyan, mint a csiga. Nyomot hagy maga után. A Jövônk a tét elindult a csigavonalon. Ebben segítséget nyújtott az „….egy piszkos maszek visszaemlékezései……” is. Elsô lépésként a cégek mérlegadatait tekintettük át. A Energott Kft. (DVCSH kisebbségi tulajdonosa) 2009. évi eredménykimutatásában szerepel hogy: Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége: 2.369.000.000 FT Itt jól látható, hogy az önkormányzat 2,39 milliárd forinttal drágábban vásárolta meg a 2 db gázmotoros cég (EnergoHôterm és Energo-Viterm Kft.) 50-50%át. Hiszen az Energott eredménykimutatásában ez szerepel. Ez extra nettó nyeresége volt Pomázi Csaba cégének, az Energottnak. Ehhez a nyereséges tranzakcióhoz a városi képviselôknek a hozzájárulása volt szükséges. Az eladáshoz az IGEN gombot megnyomók járultak hozzá. Vajon miért? Mennyi hozadéka van ennek az üzletnek a város számára?


A teljes mérleg megtalálható a www.ebeszamolo.kim.gov.hu közpénzen fenntartott nyilvános oldalon vagy a http://issuu.com/hirlevel oldalon, ahol régebbi számaink is elérhetôek. Számoljunk: Ha 3,4 milliárd forintot bankbetétben lekötünk évi 8-10% hozammal lehet számolni. Alsó hangon ez 272 millió Ft évente. Ehhez képest az Energo-Hôterm és az Energo-Viterm Kft, – amelyek változatlanul jelzálogjoggal vannak terhelve – évi 150-150 millió Ft elsôbbségi osztalékot kellene, hogy fizessen a városnak. De ezek az összegek nem folytak be a városhoz sajtóértesülések alapján sem a 2009-es, sem pedig a 2010-es évek mûködését figyelembe véve. A fenti 2,39 milliárd! Ft nyereségbôl futhatta akár ausztriai szálloda beruházásra (felújításra), akár erômû résztulajdon vásárlásra Tatabányán. A fentiek nem jöhettek volna létre a képviselôtestület áldásos közremûködése nélkül. Tehát a város 2011-re nem önhibáján kívül került adósságválságba – mint ahogy itt hülyítik a városlakókat –, hanem kimutatható a szakértelem hiánya, s akkor mi még nem feltételeztük a korrupciót. Viszont a csiga vonalát követve az Energott mérlegadataiból kiolvasható, hogy a 2008. évi mérlegadatokat utólag korrigálták, s a RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK soron (42. sor) mínusz 416 666 000 Ft szerepel. Magyarázatot várunk, hogy mi ez a több mint 400 millió. Amennyiben a város nem segíti meg az Energott Kft-t a gázmotorok 50% tulajdonának megvételét, akkor az Energott mérlegadatai alapján a cég bedôlt volna miután a saját tôkéje 300 millió Ft mínuszba ment át, ami a jegyzett tôkéje 34 millió alatt van. Az Energott beruházási hitele 3, 222 milliárd Ft volt. Gondolhatjuk, hogy ez a hitel még ma is meg van, hiszen a két erômû ma is jelzálogjoggal terhelt. Igaz a tulajdonos 50%-ban a város, 50%ban az Energott. Az Energott hitele eltûnt a város viszont eladósodott. Mikor lesz ebbôl haszon s kinek a zsebében landol(t). Ha mi vállalkozók lennénk s ilyen milliárdos üzletet tudnánk megszerezi, akkor biztos nem lennénk hálátlanok az ezt megszavazó képviselôkkel. Adnánk 100-100 milliót a két hangadónak, a többi gomb-

nyomogatónak pedig 10-10 milliót. Hiszen mindezt majd úgyis a városlakók fogják megfizetni a fûtésdíjban, – amely annak ellenére sem lett olcsóbb, hogy a gázmotorok felépültek, a lakóközösségek saját erôbôl a házakat hôszigetelték, ablakokat cseréltek melyek költségeit a lakosság évekig fogja törleszteni, – holott a 2 gázmotoros cég 100%-ban nem képes ellátni az egész város fûtés- és melegvíz-szolgáltatását. Csak a fenti megállapítás megerôsítéseként: amikor csôtörés volt, akkor derült ki, hogy a Vasmû szolgáltat még mindig jelentôs részben hôt a fûtéshez. Lehet, hogy a gázmotor csak az áramtermelés miatt megy? Mindenképp megérne ez is egy alapos kivizsgálást. De mi nem vagyunk vállalkozók. Kérdezhetnénk, hogy A Jövônk a Tét ezt hogy csinálta volna? Az Energott mérlegadatait áttanulmányozva szembeötlô, hogy a cégnek már a 20082009-es években fizetési nehézségei támadtak a pénzintézetek felé. A Pomázi cég napjai meg voltak számlálva ekkor. Amennyiben az önkormányzat nem nyújt segítô jobbként 3,4 milliárdot az Energottnak, akkor a város a hitelezôktôl vásárolhatta volna meg a gázmotoros erômûveket, ingatlanokat töredékértéken s nem lennénk adósságspirálban. Arról már csak álmodni mernénk, hogy az így megtakarított pénzbôl visszavásárolhattuk volna a DVCSH Kft kisebbségi tulajdonát is Pomázi cégétôl az Energottól. Azt itt most ne firtassuk, hogy 1998-ban Pomázi hogyan s mi módon s mennyiért is szerezte meg a hajdani DunaquaTherm résztulajdonát. Ez is megér egy misét. Miután a lakosságnak szabad gázszolgáltató választásra van lehetôsége, így valószínûleg az önkormányzat is választhat gázszolgáltatót. Pláne azt követôen, hogy 2 db erômû 50%-os tulajdonnal rendelkezik, amely erômû alapanyaga a gáz. Mi pályázatot írtunk volna ki gázbeszerzésre. Nem értjük hogy az önkormányzat ezt miért nem tette meg. Mi nem találtunk erre utalást. Viszont a Dunaferrtôl kapott hôt a DVCSH-nak egy köztes cég szolgáltatja, mely cég szolgáltatási árait az Energia Hivatal is túl magasnak talált. E cég képviseletre jogosult egyik személye a jelenlegi gazdasági alpolgármester, Szepesi Attila is. Trükkös módon kerül hozzánk a hô. Biztos, hogy jó ez a tisztességes városlakóknak így?

E számunkban dr. Szabó Józseffel a város közismert személyével készült interjúnkat közöljük le. Megbeszéltük hogy tegezô stílusban folytatott interjút készítünk veled. A Dunaferrben közismert személyként voltál az Acél XXI egyik oszlopos tagja s köztudott, hogy bárki számára nyitva állt az ajtód. Már akkor. Jelenleg a DVG Zrt. Igazgatósági tagja, vezérigazgatója vagy. Azt beszélik, hogy már nem, vagy nem sokáig. Igaz ez? Természetesen a tegezô stílust abszolút elfogadom, hiszen régi dunaújvárosiak vagyunk és nem egy-két napos az ismeretségünk, hanem évekre visszanyúlik. Ha nem is felhôtlen, de véleményem szerint zavartalan volt a kapcsolatrendszer. Az igazgatósági tagságomról ma már nem idôszerû beszélni, hiszen a kérdés feltevése pletykaszinten volt, ma már valóság, hogy az igazgatóságból a részvényes visszahívott és elnöknek Oszlánczi Tibornét nevezte ki, tehát a hír, ha nem is ebben a formában, de igaz. Te a 2000-es évek közepén egy sajtóinterjúban kijelentetted, hogy akár Dunaújváros polgármesterségét is elvállalnád. Ma is élnél ezzel a lehetôséggel? Kérlek, indokold is meg válaszod! A polgármesterséget annak idején valóban az újságírói fantázia is szülte, bár a feladat nagyságát mindig becsültem és éreztem annyi erôt, hogy az ellátása megoldható. A 2000-es évek elején még „fiatal” voltam és valószínûleg a hév is elragadott, ma már megfontoltabb, körültekintôbb ember lévén nagyon bátornak kell lennem, hogy ilyen kijelentéseket tegyek. Mondom ezt azért is, mert ismerem a város gazdálkodását pincétôl a padlásig és nem biztos, hogy el tudnék igazodni ebben az adóssághalmazban. (Jövônk a Tét megjegyzése): Ha már te sem látod át az adóssághalmazt, akkor véleményünk szerint idôszerû a csôdbiztos megérkezése. Amennyiben Te lennél a DVG Zrt tulajdonosa nem pedig a város milyen lépéseket tennél annak érdekében, hogy az itt lakó emberek egy élhetô Dunaújvárost tudjanak magukénak? Véleményem szerint eltúlzott az a kép, hogy a városban minden rossz és az itt élô


emberek elégedetlenek. Mondom ezt azért, mert sokfelé megfordulok az ország különbözô városaiban és összehasonlítási alappal rendelkezem. Ilyen adottságú város kevés létezik az országban, gondolok itt elsôsorban a Duna-partra és a földrajzi helyzetünkre. Én azt üzenem az elégedetlenkedôknek, hogy személy szerint is mindent kövessenek el annak érdekében, hogy élhetôbb és szebb legyen Dunaújváros és akkor könnyebb lesz a hatóságoknak is ezt a célt megvalósítani. Amíg nem alakul ki az a fajta érzés minden egyes emberben, hogy én itthon vagyok otthon, addig sajnos ez a kérdés nagyon húsbavágó marad.

mészetesen vitték és használják. De ezért a Dunanett Kft. a mai napig bérleti díjat fizet a DVG Zrt-nek. A város síkosságmentesítéséhez használt eszközök, gépek vegyes tulajdonúak és van közöttük lízingelt is.

(Jövônk a Tét megjegyzése):Vannak már városôreink de a városlakó közérzete közbiztonsági szempontból nem hogy javult, volna hanem a lakosság szerint romlott. Elég csak megnézni a betörési statisztikát.

Volt egy képviselô, aki a helyi közgyûlésben éveken keresztül verte az asztalt hogy „Hol vannak az EHEP részvények?” Tényleg hol vannak, mekkora értékvesztése volt a városnak, s mennyit érnek ma? A részvények 2000. január 07-tôl van társaságunk birtokában, 203.681 eFt értékben. A részvények akkori értéke 1.000 Ft/db volt, ma az árfolyam 350-615 Ft között mozog, a 2010-es év végi záró ár 350 Ft/db volt. 2011-ben történt egy jelentéktelen kötés, amelynek árfolyama 565,- Ft volt. Ezekbôl a számokból látszik, hogy folyamatos vagyonvesztésben van a város. A társaság utolsó 2011. szeptemberében megtartott közgyûlésén a DVG Zrt. felajánlotta részvényeit megvételre, a tulajdonostársak nem éltek elsôbbségi vásárlási lehetôségükkel. Ettôl többet ebben a témában nem tudok mondani, mindenki kiszámolhatja és megítélheti a befektetés jóságát.

Az önkormányzat törzstôke emelést hajtott végre a Dunanett Kft-ben, amely a város kisebbségi tulajdonosa. A külsô szemlélônek az a látszata, hogy a DVG-t mintha tönkre akarná tenni a város. Te a Dunanettet (amelyben Pomázi tulajdon is van) vagy a DVG-t mentenéd-e meg, s mi módon? Az információ téves, az önkormányzat nem hajtott végre törzstôke emelést a Dunanett Kft-ben. A Dunanett Kft. küldetése a város számára rendkívül fontos, gondoljunk csak egy olasz (nápolyi) helyzetre, hogy mi lenne, ha egy napig, egy hétig vagy egy hónapig nem lenne szemétszedés (szemételszállítás). A tulajdonosi szerkezet átalakítása elkezdôdött és véleményem szerint még nem fejezôdött be. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen irányú törekvés még tovább fogja javítani a cég anyagi helyzetét. (Jövônk a Tét megjegyzése): A szemét ugyan még nem annyi mint Nápolyban, de a cég irányítása mely „egy igazi nagy család” nagyban hasonlatos az olasz szemétmaffiához. A város takarításához, síkosság-mentesítéséhez szükséges gépek eszközök a 100% városi tulajdonban levô DVG ZRT vagy a magántulajdonban is levô Dunanett tulajdonában vannak? Ki lízingelt kinek? Nehéz a kérdésre egyértelmûen igennel vagy nemmel válaszolni, a kérdés megfogalmazásában is egy csomó pontatlanság van, így ezért azt tudom mondani, hogy amikor az erdô- és parkfenntartás átkerült a Dunanett Kft. szervezetébe, akkor a DVG Zrt. tulajdonában lévô gépeket ter-

(Jövônk a Tét megjegyzése): Ez a válasz nekünk is zavaros. Akkor lehetne tisztán látni az ügyben, ha a lízing- és bérleti szerzôdéseket nyilvánosságra hoznák a lakosság számára is, A városi honlapot üzemeltetô igazán feltehetné ezeket a szerzôdéseket is ha évi több millió forintos fizetésért tartják a városi adófizetôk közpénzen.

(Jövônk a Tét megjegyzése): A tôzsdei árfolyam jelenleg 400 Ft. A veszteség 60% azaz 120.000.000,-Ft. Ennyi a jelenlegi mínusz. S a papírokat még el kell adni. Vajon ki veszi meg? Hol a vége? Többször feltettük az önkormányzat fele a kérdést, de választ még mindig nem kaptunk. Az InterSpar telekeladásánál a vevô vállalta a sportpálya kialakítását a volt Építôk sportpályán. Szerinted vajon miért nem épült meg? Kiegészíteném a kérdést a Diego és a sportpálya közötti terület eladásával és a hozzá köthetô sportpályák teljesítésének lehetôségével, amivel kapcsolatban szintén még mindig nem valósult meg semmi. Véleményem szerint ezen terület eladásakor elsôdleges szerzôdési pontnak, a Vidám Park területén kialakított sportlétesítménynek kellett volna elsô helyen szerepelniük.

(Jövônk a Tét megjegyzése): Mi nem ezt kérdeztük, hiszen a Diego mögötti telekeladással kapcsolatosan elôzô számunkban már részletesen kitértünk, hogy egy olyan cégnek szeretnék eladni a városvezetôk a területet, amely cég árbevétele s saját tôkéje ezt nem teszi reálissá. De ezt a telek eladást is, mint sok más dunaújvárosi ügyet remélhetôleg már a hatóságok vizsgálják. Vagyis hol a sportpálya a felépült InterSpár Áruház mellett? Ki csinálja meg végre? A dunaújvárosi sportlétesítményeket a Dunaújvárosi Komplex Kft. kezelte éveken keresztül. Jelenleg ez a cég a cégnyilvántartás alapján Kiskunmajsára került, APEH listán szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozást felhalmozó cégek között. Mondanál errôl néhány szót? Legjobb tudomásom szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város és a Komplex kft. között a sportlétesítmények üzemeltetése közötti per lezárult, a város számára nem éppen kedvezô ítélettel. Bôvebbet az önkormányzat jogi képviselôjétôl kéne véleményem szerint kérdezni. Megkérdeztük. A város szóvivôjének emailben elküldtük a kérdést. A választ természetesen közzé tesszük hírlevelünkben, pedig ez az önkormányzat feladata lenne akár a városi honlapon akár az önkormányzat hirdetéseinek is helyt adó közpénzzel megtámogatott Helyi Témában. Szerinted lehet – e még Dunaújváros a nemzet sportvárosa? Büszke vagyok arra, hogy Dunaújváros a nemzet sportvárosa és sokáig ez Dunaújváros lógójában is megjelent. Az itt élô sportszeretô közönség valamennyien szép emlékekkel gondolnak erre az idôszakra. Kár lenne most ilyen hangulati kérdésekkel ezeket az emlékeket rombolni, ha nem is sportváros, de ettôl eredményesebb sportot megkockáztatom, még ettôl is kevesebb pénzbôl lehetne csinálni, csak hozzáértô, sportot szeretô vezetôket kellene az ügy élére állítani. (Jövônk a Tét megjegyzése): Maximálisan egyezik a véleményünk. Egyesületünk a Környezetvédelmi Hatóságnál ügyféli jogállással rendelkezik a déli iparterületen építendô szemételgázosító építése kapcsán. Ezen a területen nagyban megindult az ingatlanfejlesztés s a mozgolódás. Nem gondolod, hogy a városi beruházás kapcsán a Hankook idetelepülésekor is megtapasztalt ingatlan-panama szemtanúi lehetünk hamarosan?


A város bármelyik területén gazdaságot élénkítô beruházás települ meg, véleményem szerint a város fejlôdését, a város gazdaságát segíti. Ha ez csak ingatlanos ügyeskedéssel valósítható meg, akkor a döntéshozóknak mindig csak azt kell mérlegelni, hogy megéri-e a város szempontjából. Ha a kérdésre a válasz igen, akkor a beruházást meg kell valósítani. (Jövônk a Tét megjegyzése): A beruházás lakott területtôl 2,25 km sugarú körben nem érinthet lakott területet. Mivel a beruházásra kijelölt terület lakott területet is érinti, – s ezt jeleztük is több környezet-védelmi szervezettel együtt a hatóságoknak –, a beruházás valósuljon meg, de ne a kiszemelt területen. Szerinted lesz-e bûnügyi vizsgálat a Zöld SZTK eladásával s visszabérlésével kapcsolatosan, ahol is CHF-ben meghatározott bérleti díj is szerepelt? A hatóság dolga, hogy fényt derítsenek bizonyos kérdések tisztázásakor a igazságra. A sok mendemonda és minden valóságtartam nélküli pletyka csak a város közvéleményét deformálja. Ha bárminemû visszaélés történik bármely területen is, nemcsak a zöld SZTK-nál, akkor a hatóságnak azt röviden le kell zárnia és a közvélemény tudomására kell hoznia. Ha nincs ilyen, akkor pedig a pletykálkodást a rosszindulatú megjegyzéseket kell abbahagyni, megszüntetni. Mi a kedvenc induló lapod a pókerben? Imádom a pókert és ha idôm engedi, akkor játszom is. Sok jó blöffölô lapom van, de az igazi az, amibôl a floppon kettô darab van. A kérdések összeállításakor véleményem szerint érezhetô volt a városért való aggódás, és bizonyos kérdésekben a tisztánlátás megszületésének a lehetôsége. Biztos vagyok benne, hogy több kérdéscsoportot lehetne összeállítani, amelyek a városlakókat húsbavágóan érdekli. Igyekeztem az ismereteimet ôszintén megosztani a kérdés feltevôjével és az olvasókkal, amennyiben valakinek nem egyezik a véleménye a nyilatkozattal, az abból fakadhat, hogy más ismereti forrásokkal, más érzelmi telítôdöttséggel rendelkezünk. Én mindenestre igyekeztem a válaszok megadásakor az ôszinteségre törekedni. •••

Interjú dr. Czirmes György ügyvéddel: Tisztelt ügyvéd Úr! Ön szerint mennyire tekinthetô korrektnek az, ha egy hitelfelvevô a bank által 10 millió Ft-ra felértékelt ingatlanára 8 millió Ft hitelt vett fel CHF-ben s a felvett hitel ma 12 millió miközben az ingatlan értéke 8 millió? Értékesítés esetén (ingatlan árverés) az ügyfél amellett hogy elbukta a 2 millió Ft saját erôt a bank jogosan követelheti-e a 4 millió Ft-ot, amely a hitel és az ingatlan értékesítési ára közti különbségbôl adódik? Sok olvasónk kérésének teszünk eleget, amikor arra kérjük, hogy mutassa be azokat az alternatívákat, amelyekkel a devizahitelesek bankok általi „kizsákmányolásának” lehet elejét venni. Milyen megoldási javaslatai vannak? Köszönöm a megkeresésüket. Mielôtt a feltett kérdésekre válaszolnék, tennék egy észrevételt a hírlevélükben megjelent hírre a DVG ZRT vezetôinek fizetésére: Nem értek egyet az ahhoz fûzött kommentárral, amely megfelezné a fizetéseket, addig, ameddig a város adóssággal küzd: Szerintem a fizetések addig nem lehetnének magasabbak az átlagbérnél, ameddig a város az adóssággal küzd. Az adósság keletkezésének idôpontjától meg kellene vizsgáltatni a keletkezés okait és ha abban felelôsségük van, a fizetéseket visszamenô hatállyal a fenti szintre kell csökkenteni és a különbözetet kárként megtéríttetni. Ha a fizetéseket a helyi önkormányzat állapította meg és nem központi jogszabály, úgy lehet ebben a témában is helyi népszavazást kezdeményezni. Errôl népszavazást lenne érdemes kezdeményezni. A népszavazás jó ötlet, hozzá kellene szoktatni az embereket, hogy vegyék kezükbe a sorsuk irányítását. Mit tehet az egyszerû devizahiteles akkor, amikor a bankok a hitel átdolgozására ösztönzik? Több jogászkollégám véleményével együtt, véleményünk szerint: 1.) A devizaalapú szerzôdések valójában forinthitel szerzôdések: – Az ilyen elnevezésû hitelek valójában forinthitelek, mert a kölcsönt forintban folyósítják és a törlesztés is forintban történik. Így az árfolyam-változás-amely a drágulás 70-80%-áért felelôs-, nem lenne figyelembe vehetô.

2.) A kamat minden szolgáltatás kizárólagos ellenértéke A fentiektôl függetlenül- (ha a fentiektôl eltekintünk) – A Pénzintézeti Tv szerint: ...a kamat, a hitelezônek, hitel használatáért és kockázatáért az adós által idôszakon-ként fizetett pénzösszeg....: – A szerzôdések külön tartalmaznak kamatfizetési kötelezettséget. – Ezért a külön kikötött árfolyam változás összege, illetve a külön kikötött egyéb szolgáltatások díjai jogtalanok, mert azok ellentéteit már a kamatban megfizetjük – ......a hitel használatáért és kockázatáért...... –, ezért a kamaton felül minden egyéb ellenszolgáltatás – különbözô címeken beállított követelés, olyan ellenszolgáltatás, amely többszöröse a hitelért fizetendô törvényes mértékû díjnak, mint ellenszolgáltatásnak, ezért tisztességtelen és semmis. – Mivel a kamatban kell megállapítani a hitel ellentétét, az azon felül követelt összeg olyan ellenszolgáltatás, amellyel szemben már nincs semmilyen szolgáltatás, azaz: A hitelezô a kamaton felül a semmiért cserébe kér ellenszolgáltatást. – Minden, és a bank által beszedett ellenszolgáltatás ténylegesen és összességükben kamat, akárhogy is hívják azokat. – Azok mértéke, 2008 novembere óta, legalább havonta 30-60%-al megemelte a törlesztô részleteket. Havi 3060%-os kamat évi 5-600%-os kamatot jelent. A fix kamatozású forinthitelek kamata jelenleg és átlagban kb. évi 14%!!! – Véleményünk szerint az évi 20-25%-os kamat feletti összeg uzsorakamat, amely semmis. Amely azt jelenti, hogy a fenti számítások szerint az össz kamat kb. 480%-a semmis és nem lenne érvényesíthetô. 3.) Az egyoldalú szerzôdésmódosítás részleges jogellenessége: Az EU csatlakozással az ország alávetette magát az EU jog elsôbbségének. Ezért ha a hazai jog ellentétes azzal, akkor is lehet arra hivatkozni, pl. a bíróság elôtt. Az EU jog szerint a csatlakozást követôen kötött – bármilyen célú szerzôdés esetében, ha a garancia ingatlan,vagy, ha – a szerzôdés lakás, ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, stb. vették fel, a bank nem módosíthatja egyoldalúan a szerzôdést. Azoknál az egyéb célú szerzôdéseknél pl. autóhitel a szerzôdés egyoldalú módosítá-


sa lehetséges, de nem korlátlanul. Itt a féket a hazai jog húzza meg, amely szerint a nyilvánvalóan egyoldalú elônyt tartalmazó szerzôdési feltétel semmis. Itt a határfigyelemmel arra-, hogy ismereteink szerint, a hasonló ügyekben nincs még kialakult bírói gyakorlat, a változtatás mértékét az alapbázishoz viszonyítottan az uzsora határának megfelelô mértékben húznám meg. Eszerint az éves változtatás mértéke az eredeti törlesztô részlet alapkamatának – tehát nem a szerintünk össz.kamatnak – össz. banki követelésnek tekintett követelésnek, – a 20-25%-ában jelölnénk meg.

– Az adós a befizetett részleteket, – A bank pedig a vissza nem kapott tôkét és kamatait. Adott esetben ekkor is sor kerülhet árverésre, ha a szerzôdés lakásépítésre, vásárlásra, stb. irányult, de egészen más és az adósra mindenképpen jóval kedvezôbb feltételek szerint. A garanciaként lekötött ingatlanok esetében e feltételek szerint nem kerülhet sor árverésre. A szerzôdés megszûnése, annak teljesítése ellehetetlenülése a bankok miatt, a gazdasági világválság kialakításában játszott szerepe, továbbá a jogtalan vagy mértéktelen egyoldalú törlesztôrészlet követelése miatt kerülhet sor.

4) A tájékoztatási kötelezettség elmaradása: – Ha a bank nem tájékoztatja a szerzôdés megkötése elôtt az adóst az akkor pontosan meg nem állapítható költségek jövôbeni változásának mértékérôl becsléssel, pl. árfolyam, úgy a szerzôdés legalább ezen részben semmis. Azaz az árfolyamváltozás nem vehetô figyelembe és nem terhelhetô át az adósra. – Ha a bank a kölcsönszerzôdésen kívül nem íratja alá a szerzôdés részének tekintendô (Üzletszabályzatát, Hirdetményét, stb.) részeit, és/vagy nem oktatja ki külön az azokban szereplô (és nem a mindennapi életben szokásos) egyéb feltételekrôl, valamint azoknak a kölcsönszerzôdésre gyakorolt hatásáról, (pl. egyoldalú szerzôdésmódosítás, árfolyambecslés, deviza és a deviza alapú szerzôdés közötti tartalmi eltérés, az árfolyamteher áthárításának következményei, stb.), akkor azok nem a szerzôdés részei, és nem vehetôk figyelembe.

A fentiek következményei: A szerzôdésmódosítások nem vehetôk figyelembe, mivel azok a megnevezett dokumentumokban találhatóak-, és a szerzôdés az elsô részlet szerint vagy attól még kevesebb összegben teljesítendôk a jövôre vonatkozóan is.

5.) A vételi jog megtámadása: Más ügyvéd kollégák érvei alapján: vételi jog tulajdonképpen elôvásárlási jog, amelyet nem lehet eladni. Saját érvek alapján: lehet kérni az eladási kötelezettség teljesítése alól, ha utóbb olyan körülmények alakulnak ki,a mely alapján már a teljesítés nem várható el. pld. a túlzott mértékû egyoldalú részletemelkedés, betegség, munkahely elvesztése miatt jövedelemcsökkenés, stb., minden olyan érv, amely az adósnak nem róható fel. Ha ennek helyt ad a bíróság, úgy az ingatlan tulajdonjoga nem kerülhet át sem a bank, sem az általa kijelölt személy tulajdonába. 6.) A szerzôdés megszûnés és nem felmondása Ha felektôl független vagy a másik fél hibájából lehetetlenül el a szerzôdés, akkor az megszûnik és mindenki viseli a maga kárát:

7.) Megoldási javaslatok: Elôre bocsátom, hogy még nem ismert a törvényhozónak a devizahitelesek megsegítésére hozott törvénymódosítása. A fentiek függvényében: Jelenleg egyetlen esély, a szerzôdés megtámadása a bíróság elôtt, nem hallgatva el azt a tényt, hogy hasonló ügyekben nincs még kialakult bírói gyakorlat, azaz a perkockázat az átlagosnál nagyobb. Sajnos meg kell erôsíteni, hogy jelenleg még ennek ellenére is ez az egyetlen esély. A per egyébként az esetleges végrehajtásnak is ideiglenes vagy végleges akadálya lehet. A perben lehet kérni a végrehajtás felfüggesztését, amelynek megadása nem alanyi jog, az a bíró belátásától függ. Ha ugyanis a bíró úgy látja, hogy a szerzôdés legalább részben érvénytelen, akkor a megindult végrehajtás megszûnik és vagy nem folytatódik vagy alacsonyabb értékre folyik tovább. 8.) A hitel átdolgozása: Az adós nincs egy súlycsoportban a bankkal, tehát nem sokat tehet, addig, amíg egy bírói döntés a felek egyenrangúságát vissza nem állítja. Addig, amíg egy per jogerôsen meg nem állapítja a kölcsönszerzôdés legalább részbeni érvénytelenségét a törlesztô részleteket a bank követelményeinek megfelelôen teljesíteni kell, ha tudja az adós. Ha többet nem tud, legalább az eredeti törlesztô részlet szerinti mértékben fizessen, egyben ajánlott levélben minden alkalommal írja le, hogy ezt jogfenntartással teszi, mert a befizetés azt meghaladó mértékét és annak következményeit megalapozatlannak tartja. A hitelátdolgozás kedvezôbb feltételeket jelent, nyilván

el kell fogadni. A szerzôdést ennek ellenére meg lehet támadni a már leírt feltételek mellett. ha a bíróság kérdésére, hogy ha nem volt jó az átdolgozás, miért írta alá, nyílván az lehet a valóságnak megfelelô válasz, hogy nem volt más választás, mert a lakást, autót, stb. nem akarta az adós elveszíteni. Ingatlanértékek: Abból kell kiindulni, hogy a hitel nem devizahitel, hanem forinthitel. A devizaárfolyam csupán egy nyereségnövelô elszámolási trükk. Ebbôl a szempontból a felvett eredeti tôke utólagos módosítása törvénytelen, így a tôke és az ingatlan értéke, paritása változatlan. Ha a nem várt esetben még is devizahitel- és nem devizaalapú hitelrôl lenne szó, úgy szabálytalan a szerzôdéskötéskor az ingatlan forgalmi értékének nem devizában történô nyilvántartásba vétele. Ha ez megtörtént volna, nem kerülhetne sor pótfedezet igénylésére, és a paritási arányok megváltozására. Az hogy a bank az ingatlanok forgalmi értékét a reális érték 75%-ából indulva számítja fel egy alacsonyabb szintû jogszabály szabályozza,ami Alkotmányellenes, mert diszkriminatív- más esteben- pl. adásvétel, kisajátítás, stb., az ingatlan reális forgalmi értéke a valódi, ez esetben nem, pedig hasonló ügyekrôl van szó. Jelen esetben és törvénytelen szerzôdési feltételek mellett igen. Sôt a különbözet a büntetô kamatokkal együtt egy-két éven belül olyanra áll vissza, mintha a lakás el sem lett volna adva. A lakáshitelek ugyanis jelenlegi formájukban azzal a koncepcióval készültek, mint a Magyar Állam külföldi adóssága – végtelenített hitel – Ha az árfolyam csökken, a kamat nô és fordítva. A megoldás az alapszerzôdés bíróság elôtti érvénytelenítése. Mi a véleménye arról, hogy a Legfelsôbb Bíróság hatályon kívül helyezte a bankok egyoldalú szerzôdés módosításának tilalmát? Az LB ítélete abszolút nem rossz az adósokra nézve. Mellékelek egy összefoglalót.

A Szegedi Ítélôtábla ügyében a precedens ítélet a Legfelsôbb Bíróság által elhalasztva: Dr. Czirmes György kommentárja A Legfelsôbb Bíróság részben hatályon kívül helyezte az adott pénzintézet Általános Szerzôdési Feltételei jó részét érvénytelennek tartó Szegedi Ítélôtábla ítéletét és új alaposabb tény és jogi vizsgálat lefolytatására utasította az alsóbíróságokat. Az LB kimondta, hogy a nem lakás célú kölcsönszerzôdéseknél elvileg nem kizárt


a bank egyoldalú szerzôdésmódosításának a joga, de azt csak igen precízen, részletesen és elôre lefektetett oklista, és beárazása alapján lehet megejteni. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a változásban a bank nem játszott szerepet, az nem volt részérôl, mint szakember részérôl elôrelátható és a módosítás oka jelentôs változást jelenthet. További feltétel, hogy csak azok az okok játszhatnak szerepet, amelyek a szerzôdésben – ÁSZF-ben, a szerzôdés megkötésekor már szerepeltek. A döntés a kamat, költség és díjak tekintetében történô változást érinti. A részbeni hatályon kívül helyezésnek az volt az oka, hogy sem a kereset, sem az ellenkérelem, sem az alsóbíróságok ítéletei az ÁSZF felhívott rendelkezései részletes és konkrét vizsgálatát és elemzését nem végezték el, azaz az indokolásuk csak az általánosság szintjén mozgott. A Legfelsôbb Bíróság szerint ezek csak az általánosság szintjén álló indokok nem alapozzák meg a döntések elvárható alaposságát és indokát. Az ítélet alapján, ugyanakkor, az azonnali hatályú felmondási okok között, mint pl. a nem túl hosszú késedelem, avagy kisösszegû törlesztô részlet elmaradás, mint nem súlyos szerzôdésszegés, nem alapozza meg a felmondást. Ezt az LB ítélete helyben hagyta

nitól eltérô jogi alapú döntés is születhet, remélve, hogy az adósok javára. Az LB ítéletben megfogalmazott iránymutatások az alsóbíróságok részére, az adósok érdekében is felhasználhatóak a folyó eljárásokban, mint törvényes befolyásolási eszközök. Az iránymutatások, a kamat, a költségek, és a díjak tekintetében a nem lakáscélú szerzôdésekben történô egyoldalú módosításának feltételei részletes és lényegi vizsgálatára utasítják az ügyben eljárt alsóbíróságokat. Az LB ítélet kiemelte, hogy a döntés – az egyoldalú módosítási jog tekintetében –, a nem lakáscélú kölcsönszerzôdésekre vonatkozik. Ebbôl levonható az a következtetés, hogy a lakáscélú szerzôdések esetében, a banknak nincs joga a kölcsönszerzôdést egyoldalúan módosítani. Az ítéletek külön nevesítve nem foglalkoznak az árfolyamkérdéssel, de mivel az forrásköltség, a mi véleményünk szerint, azzal kapcsolatban is döntés született a Szegedi Ítélôtábla határozatában, így az is újból megvizsgálásra és újratárgyalásra kerül.

Az ítélet alapján a bank nem szerepelhet a vagyonbiztosítási szerzôdésekben kedvezményezettként, mert a biztosítási esemény bekövetkezéséért fizetett kártérítés a biztosított ingatlan helyreállítására vagy pótlására szolgál és nem a bank kártérítésére.

Az ítéletben foglalt vizsgálandó megfelelôségi feltételeket olvasva, továbbá ismerve a legtöbb bank Általános Szerzôdési Feltételeit, valószínûsíthetô, hogy azoknak a legtöbb pénzintézet ÁSZF-je nem fog megfelelni, így a megismételt új eljárásban várhatóan a korábbihoz hasonló – adósokra kedvezô –, alsóbírósági döntés születhet, amelyet remélhetôleg az LB helyben hagy.

Jogászi vélemény és következtetések: A bíróság a benyújtott keresetben foglaltakhoz kötve van. A felperesként eljáró fôügyészség keresetében, az általunk civil érdekvédôk által eddig feltárt és az egyéb perekben alkalmazott jogi érvek kb. csak 35-40%-ra hivatkozott. A kereseti kérelemben foglalt jogi érvek és az ebbôl következô döntés korlátaira maga az ítélet is felhívja a figyelmet.

S végül mi a véleménye a végtörlesztési lehetôségrôl? A 180.-HUF-os végtörlesztéssel kapcsolatban még korai lenne tartalmilag véleményt mondani. Annyi azonban elmondható, hogy aki teheti, az tegye meg, mert bizonytalan, hogy a jövôre vonatkozóan mi változik. Ha végtörlesztett még indíthat egy kártérítési pert a felvett árfolyam és a 180.-Ft közötti különbözetre.

A döntés nem hátrányos az adósokra nézve, mert a pontos és részletes tényállás és jogi helyzet tisztázása mindenki érdeke. Más kérdés az elmaradt precedens döntés idôbeli csúszásának következményei.

Fordulhatnak-e Önhöz ilyen esetekkel a dunaújvárosi lakosok? Magyarországon kb. 10.000 ügyvéd kolléga mûködik, akik hasonló tudással és módon tudják intézni az ügyeket. Az érdeklôdôk bárkihez fordulhatnak, így hozzánk is. Tisztelettel Dr. Czirmes György

A fentiekbôl az következik, hogy a kb. 1-2 év múlva bekövetkezô végsô megismételt döntéstôl függetlenül, idôközben a mosta-

Levél az önkormányzati sajtószóvivôhöz Tisztelt Németh Tünde sajtószóvivô! A Jövônk a Tét Közhasznú Egyesület az alábbi kérdéssel fordul Dunaújváros Önkormányzatához. Kérjük, hogy a választ 8 napon belül a jovonkatet@postafiok.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjen. A Dunaújvárosi Komplex Kft Valamint DMJV Önkormányzata között polgári per zajlott a sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan. A pert a város elveszítette s ismereteink szerint több mint 100 millió Ft? kártérítést kellett a városnak megfizetnie. Kérdésünk: Mennyi volt a város által ténylegesen kifizetett kár? Van-e a felelôse a szerzôdés felmondása miatt? Miután egyesületünk Közhasznú Egyesület, s a lakosságot hírlevél útján tájékoztatjuk, ahol is fô szempontjaink a hagyományôrzés és a városvédelem tárgyi és közéleti szemszögbôl egyaránt ezért: Másik kérdésünk: Az Építôk útján a kiserdôben található víztorony épülete kinek a tulajdonában van? Ha nem DMJV tulajdona akkor kinek, mikor és mi módon lett értékesítve? A feltett kérdésekre 20 nap alatt nem érkezett válasz az önkormányzattól. Sajnáljuk, hogy Dunaújváros lakosságát ennyire becsülik a város vezetôi. Bizonyára akkor is gondolnak majd minderre, amikor minden hónapban felveszik a tiszteletdíjukat a dunaújvárosi adófizetôk összedobott adóforintjaikból.

A „felújítás” alatt levô régi Víztorony a kiserdôben.


Kérdések a Dunanett vezetôihez Neszmélyi Lóránd Ügyvezetô részére Tisztelt ügyvezetô ÚR! A Jövônk a Tét egyesület az alábbi kérdésekkel fordul Önhöz, mint a város köztisztaságáért felelôs közcég vezetôjéhez. Kérdéseinkre adott válaszát a Jövônk a Tét következô számában megjelentetjük, a válaszadása elmaradása esetén kérdéseinket kibôvítve hozzuk nyilvánosságra hírlevelünk által. Válaszát jovonkatet@postafiok.hu e-mail címünkre kérjük 8 napon juttassa el a 1. Ön mint a DVCSH Kft számlázó-cégének az Ügyvitelszolgáltató KFT-nek az ügyvezetô igazgatója. 2010. decembere óta napi 4 órában 350 ezer Ft,-/hó javadalmazásért a FIDESZ rokon ügyvezetô mellett a Dunanett Kft ügyvezetését is megkapta a kisebbségi tulajdonos Bio-Pannónia (tulajdonosa a Pomázi cégcsoport – Energott) részérôl. Hogy bírja a napi 12 órai munkát (8 óra Ügyvitel – 4 óra Dunanett) nem túl megterhelô ez az Ön számára? 2. Miért van a Dunanett Kft. folyamatos végrehajtás*alatt? /*2011 júniusi adatot figyelembe véve/ 3.Az üdülési csekk megszûnése esetén a cégcsoport tervezi-e, hogy a közel minimálbéren foglalkoztatott jó munkát végzô köztisztasági dolgozókat az osztrák síparadicsomba viszik kikapcsolódni? 4. Támogatja-e a Dunaújvárosban tervezett hulladék-elgázosító(égetô) építését?

A válaszra vártunk…vártunk… már a falevelek is lehullottak, de választ nem kaptunk Ezért a kérdéseket tesszük közzé s megjegyzéseinket. Ma egy kezdô medikus havi bére 100 ezer Ft körüli összeg. (568 Ft-os órabér) egy szemetes cég kezdô vezére napi 4 órában 350.000,Ft/hó (órabér 3.977,-Ft) Elgondolkodtató. Csakúgy mint az hogy ezen cég fizikai munkásai akik a kukásautókon bruttó 116.000,Ft-ért dolgoznak átlagban míg a Dunanett irodai alkalmazottainak átlagbére 325.000,Ft. A felügyelô bizottság melynek egyik tagja Gombos humán-alpolgármester is 3.396.000,-Ft/év (3 fb tag+állományon kívüli) Az adatok a 2010 évi nyilvánosan elérhetô kieg mellékletbôl származnak. A teljes mérleg megtalálható a www.e-beszamolo.kim.gov.hu közpénzen fenntartott nyilvános oldalon vagy a http://issuu.com/hirlevel oldalon ahol régebbi számaink is elérhetôek.

Izsák Endre Ügyvezetô részére

Tisztelt Pintér Tamás képviselô Úr!

1, Ön 2010 decembere óta egyik ügyvezetôje a cégnek. Volt-e az állásra pályáztatás s mikor vagy csak azért lett a cég vezetôje, mert az Ön édestestvére Fideszes önkormányzati képviselô? 2, Hol szerzett Ön ilyen fiatalon vezetôi gyakorlatot? Mint tudjuk autószerelô tanoncként nem futott be fényes karriert. Mikor döntötte el, hogy pályát módosít ? 3, Rokoni vagy baráti ajánlatra tette-e mindezt? 4, Tudomásunk szerint az Ön ügyvezetô kollégája napi 4 órában ugyanazon összeget veszi fel, mint Ön 8 órában. Mekkora összegért s heti hány órában végzi ügyvezetôi munkáját? 5, Miért van a Dunanett honlapján a 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendeletben meghatározott adatokat közlésénél nem az Ön, hanem az elôdje Keszthelyi László fizetése még feltüntetve, amikor már nem ô az ügyvezetô? Az ô munkabére a honlap tanulsága szerint 705.000,-Ft/hó.+70% prémium.

Szeretnénk, ha az Ön elôtt sem ismeretlen hírlevelünkben válaszolna néhány a városlakókat is érintô, s az ô érdeklôdésükre is számot tartó kérdésre. Úgymint.

A válaszra itt is vártunk…vártunk… de mivel nem akartunk az elsô hó lehullásáig várni – mert akkor bizonyára nagyon elfoglalt lesz az ügyvezetô a sok betelefonáló lakó panasza végett – s választ nem kaptunk ezért a kérdéseinket tesszük csak közzé. Bizonyára érdekelheti a válasz a dunaújvárosi lakosokat is. Minden városi polgár gondolkodjon el amikor viszi le a szemetét Kérdéseinket 2011 májusában juttattuk el a fenti személyeknek melyre a mai napig nem kaptunk választ. Véleményünk szerint egy városi közcég vezetôjének, aki a városi közpénzzel gazdálkodik illendô és kötelessége a lakosságot érintô kérdésekre válaszolnia.

Rövid városi hírek Az elmúlt idôszakban idôszaki választások voltak. A részvételi arány is mutatja, hogy a választóknak elege van a pártokból. A kopogtató cédulák személyes adatainak nyilvántartása is aggályos. Mire használják fel a pártok az adatokat? Milyen késôbbi adatbázis keletkezik ezen adatokból? Betartják-e a személyes adatok védelmérôl szóló törvényt? A 10-es választóköri szavazás is megmutatta, hogy valami nem tiszta, hiszen rendôrségi vizsgálat folyik a szavazás körülményeivel kapcsolatosan.

1.Ön mint képviselô bekerült a DVCSH Kft felügyelô bizottságába is. A választásokkor beígért elszámoltatások milyen szakban vannak? Voltak vagy lesznek-e gazdasági feljelentések perek, hiszen Ön így kampányolt a városlakók felé!? 2. A parlamentben elhangzott a Jobbik részérôl, hogy akik megszavazták a föld és a víz eladhatóságát azok hazaárulók. Ön szerint hazaáruló-e Cserna Gábor országgyûlési képviselô, aki jelenleg Dunaújváros polgármestere is egyben? 3 Közgyûlési jegyzôkönyv tanúsága szerint Ön nincs tisztában alapvetô társadalmi intézmények feladatával. Még szerencse, hogy Cserna felvilágosítja Önt. Utána nézett-e már, hogy mi a MÁK és az ÁSZ között a különbség? 4.Mikor lesz az INTERSPÁR-nál kész az alapkôletételkor beígért sportlétesítmény? 5. Ön közös sajtótájékoztatót tartott az októberi választásokon az LMP színeiben indult Mudrával. Ez nem ütközik a JOBBIK országos politikájával? A kérdéseinkre azt a választ kaptuk, hogy nem hozhatjuk le még a kérdéseinket sem, amit a városi képviselô Úrnak feltettünk. Szerintünk már önmagában is nagyfokú arrogancia az, ha egy közszereplô nem válaszol a városlakóknak a feltett kérdésekre, de az, hogy a kérdés feltevést is megtiltsa valaki.... semmiképp sem az európai normákat testesíti meg. A Jôvônk a Tét sajnálattal állapítja meg, hogy habár a Jobbik feljelentést tett az ügyészségen a gázmotoros erômûvek kapcsán. de azt hibás adatokra alapozva tette. Márpedig, ha ezt az ügyészség ezen okok miatt visszadobja, akkor Pomázi örök életen át mutogathatja, hogy lám volt ellenem vizsgálat,, amely nem vizsgálódott a rossz beadott adatok miatt, ergo tiszta vagyok mint a ma született bárány. Lehet hogy valójában ez lenne a cél? Mindenesetre Pintér a vagyonnyilatkozatában több mint 70 ezres CHF hitelt tüntetett fel. A DVCSH fb tagságért 80 ezer Ft körül valamint a közbiztonsági tanácsnoki posztért is havi 80 ezer Ft-ot vesz fel a fiatal képviselô. A képviselôi tiszteletdijához mindezt hozzáadva, már ott vagyunk a 300 ezernél. Képviselô Úr! Mikor kezdeményezi, hogy a képviselôi tiszteletdijakat igy az Önét is harmadolják le mert adósságban van a város? Vagy Ön is csak egyfajta pénzszerzési lehetôségnek tekinti a képviselôi széket?


Bagoly mondja……….. Gombos alpolgármester (korábban MSZMP tag Vasmû 8-as alapszervezet) a helyi FIDESZ vezetôségi tagságára pályázott. A 81 fôbôl 10 szavazatot kapott s nem lett vezetôségi tag. Pár hét múlva szirénázva elvitte a mentô. Infarktus gyanúval. Mi már korábbi számunkban jeleztük, hogy a menedzserbetegség felütheti a fejét nála, hiszen a képességénél többet vállal úgy fizikailag, mint szellemileg. Ismételten javasoljuk neki, hogy a humán alpolgármesterségrôl mondjon le! Miután Gombos nem csak Dunaújváros humán-alpolgármestere, hanem a Dunanett fb tagja is valamint a megyei közgyûlésbe is delegált személy havi több százezerért. Feleségét a szintén városi közcégbe az Innoparkba helyezte el könyvelôként, s feleségének közeli rokona is e cégnél dolgozik immár. Azért az érdekes, hogy az a Gombos amely szembement a Fidesznek azzal az álláspontjával miszerint az országban meg kell szüntetni a családi összefonódásokat a közcégekben itt a városban nem tartja ezt oly fontosnak. Hogy van az, hogy a Fidesz – akitôl minden féle jót megkapott Gombos (MSZMP múltját tekintve ezen mi nem csodálkozunk persze) – hagyta hogy a „legéhesebb közszereplô” ülhessen több városi pozícióban s a családtagok elhelyezését is megoldhassa. Talán ezért is a sok szalonna szemétszedéshez. Már többször említettük, hogy a családi összefonódás mint a klán beszövi Dunaújváros közéletét. Dunanett Izsák és Neszmélyi család – Innopark Gombos család – s még ki tudja milyen családi összefonódások lelhetôk fel. ••• Sok városlakó vett részt az idei évben is díjazás nélkül a szemétszüret akcióban. Nem is olyan régen a Gombos István vezette Dunaújvárosi Civil Szövetség 150.000,-Ft-ot kapott a várostól Környezetvédelmi feladatok ellátására szemétgyûjtésre. Van itt 30 ezerért szalonna (30 kg), 84 ezerért kerti szerszámok csakúgy, mint 41 ezerért Dunanett-es emblémás zsákok. A mostani civileknek nem kellene átadni ezeket a kerti szerszámokat Gombos alpolgármester Úr? Jobb lenne, ha nem kezdeményezne semmiféle megmozdulást, mert az a városnak súlyos millióiba kerül.(madonna vásárlás, Civil-ház ügyek, szemétszedés, iskolabezárás/átszervezés, stb.) A becsületes szemétszedôk jelentkezzenek Gombosnál a szalonnáért, valamint kérjék meg, írjon nekik is sikeres pályázatot! ••• Közbiztonságért érmet kapott Vígh Gyula jó közbiztonsági munkáért a Fidesz által ve-

zetett várostól. A Fésûs Fonoda volt párttitkára Ifjú Gárda parancsnok valamint a Városi Párt bizottság tagja a város közterület felügyelôjeként ment nyugdíjba. A múlt rendszer haszonélvezôjének mi is gratulálunk! Mi inkább annak adnánk ilyen díjat, aki vette a bátorságot s jelezte az ügyészség fele a városban fellelhetô gazdasági visszásságokat.

közélet tisztaságát s átláthatóságát biztosítani. Mi is várjuk, hogy mielôbb napvilágot lásson a közelmúltban elhunyt Palkovics Jenô könyve melyet kisfiának Danikának ajánlott. •••

••• Bezárt az élményfürdô! Lépett a CIB! Miután a város közel 1 milliárdnyi veszteséggel megszabadult az élményfürdô üzemeltetésétôl s a lízing kötelezettségektôl is a CIB üzemeltette a fürdôt. Jé rájöhettek, hogy nekik sem nagy üzlet, sôt talán veszteséges is. Nem értjük akkor mibôl gondolták azt, hogy Dunaújváros majd a részletek fizetése mellett még tudja finanszírozni mindezt. Mint korábbi számunkban jeleztük most is javasoljuk a CIB-nek, hogy a fürdô egy fedettpályás horgásztóként való üzemeltetése még üzletileg bejöhet. Dunaújvárosban sok a horgász s nem kellene messzire menniük a horgász szenvedélyük hódolásához. Mindenképp elgondolkodhatnának ezen ötleten kedves bankosok! A várostól megszerzett területen a fizetôparkolás bevezetése garantáltan nem jönne be ezért is javasoltuk a fedett horgásztavat! ••• A dunaújvárosi kórház esete. A kórház milliárdos hiánnyal a háta mögött új tulajdonosi struktúrával mûködik tovább. A hiányt be akarják nyeletni a beszállítókkal. Érdekes, hogy míg a volt kórházigazgató Dr. Máté-Kasza szépen gazdagodott, addig az általa vezetett intézmény szépen legatyásodott. A vándormadarak láthatják madártávlatból a venyimen emelet ráépítéses kúriát csakúgy, mint a spanyolországi ingatlant is. Talán egy vagyonosodási vizsgálat által a NAV is láthatná Pomázi üzlettársának – akivel közös cégként vásárolták meg a Zöld SZTK-t – vagyonának eredetét, amely lehet, hogy hiányzik a városból? A verebek is azt csiripelik, amit már rég lejegyzett könyvében „egy piszkos maszek”. Keressük azt a könyvelôt, aki észrevette anno, s nehezményezte, hogy a hajdani kórházi fôigazgató úr egyik lakásának költségeit vajon miért a kórház fizeti? Ezen észrevétele s nem tetszése miatt hamarosan lapátra is került kórházi állásából. Szeretnénk interjút készíteni vele milyen gazdasági ügyek voltak még a kórházban. Nem árt az ilyeneket feltárni egy milliárdos beruházás elôtt, amelyben ráadásul EU pénzek is vannak, s ezek elköltését utólag kôkeményen leellenôrzi az EU, s ha szabálytalanságot tapasztal a pénz felhasználását tekintve, akkor kamatostól kell azt visszafizetni. A Jövônk a Tét éppen ezért a nyilvánosság erejével élve kívánja a városi

– Hová mész kiskondás? – Megyek a városba, mert ott jobb életem lesz nekem. – Mit viszel a tarisznyádban? – A DJE választási programját! – Aztán jól tanuld ám meg vagy figyelj oda mikor másolod! …………….…verébnek ••• Továbbra is kifogásoljuk, hogy a város közintézményei – iskolák, uszoda – amelyeket a városlakók társadalmi összefogással, közösségi munkával építettek fel, a város vezetôi a városlakók megkérdezése nélkül elzálogosította a bankoknak. Ki adott erre felhatalmazást a városi szavazógép gombnyomóinak? Milyen jogon zálogosítják el apáink munkáját s gyermekeink jövôjét? Milyen jogon vesznek fel a képviselôk tiszteletdíjat akkor, amikor kifizetetten számlái vannak a városnak, miközben a karbantartások elmaradása miatt a város kezd az enyészeté lenni? A Jövônk a Tét nyomatékosan felszólítja a város képviselôit, hogy a tiszteletdíjuk 2/3-áról mondjanak le mindaddig, amig a város adósságban úszik. Amennyiben nem fogadják meg kérésünket úgy nem restellünk helyi népszavazást kezdeményezni e kérdéskörben is. •••

Ezt írják meg! Postaládánkból jovonkatet@postafiok.hu Ide várjuk olvasóink levelet, észrevételeiket! A Baróti Református Kórus köszönetét fejezi a ki Jövônk a Tét Hagyományôrzô Egyesületnek, hogy támogatásukkal a kórus további mûködését is segítette. Krizbai Imre, Barót Református lelkésze Korábbi hirleveleinket elolvashatja az http://issuu.com/hirlevel oldalon

Jövönk a Tét 2011 9.szám  

Jövönk a Tét 2011 október -november 9.szám

Advertisement