Page 1

9. szám

C É G K Ö Z L Ö N Y [2013. február 28.]

392813

07 09 010366

ENERGO-HAUS Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" (2400 Dunaújváros, Építők útja 7.; [13280130-2-07])*

a bíróság elrendeli a cég törlését. A bíróság Pomázi Anna (1014 Budapest, Úri utca 60. fszt. 4.) vezető tisztségviselőt eltiltja attól, hogy a végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 (öt) évig más gazdasági társaság kizárólagos, vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja, valamint gazdasági társaság vezető tisztségviselője legyen. A végzés ellen a Cégközlönyben való megjelentéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához. A fellebbezést a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához kell benyújtani 30.000.- (harmincezer) Ft fellebbezési illeték lerovása mellett. A Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs. A fellebbezésnek az eltiltás vonatkozásában nincs halasztó hatálya.

Végzés kelte: Fejér megyei Bíróság 2013.02.01 ***

* 2013021514203131

Törlések (Megszűnések, Egyszerűsített végelszámolások)

KIM Jogi Informatikai Főosztály

Energo Haus  

Vezető tisztségviselő eltiltás

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you