Page 1

1 2 7 7 0 3 9 1 7 0 2 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 7 0 2 5 8 4 Cégjegyzék szám

Androméda Üzleti és vezetési Tanácsadó Kft. 2010. december 31. Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok "ezer Forint"-ban

"A" változat A tétel megnevezése

Előző év(ek) módosításai

Előző év

I. Értékesítés nettó árbevétele

Tárgyév

10

II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások

32

38

V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások

293

Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

-315

-38

-315

-38

-315

-38

3

0

-318

-38

-318

-38

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Budapest, 2011. május 31. P.H.

© http://www.xls.xc.hu/

a vállalkozás vezetője (képviselője)


© http://www.xls.xc.hu/

Androméda Üzleti_2010_eredménykimutatás  
Androméda Üzleti_2010_eredménykimutatás  

Androméda Üzleti és Vezetési Tanácsadó Kft_2010_eredménykimutatás