Page 1

A kiadós reggeli segít lefogyni • 14

Izrael-barát egyiptomiak • 20

IZRAELBÕL ISRAEL Nr. 9 – September 2013 2013. október - 10. szám

www.hirekizraelbol.hu

Árnyháborútól a leszámolásig

BETH-SHALOM


g á s on

Újd

Rendelje meg!

A

BIBLIAI PRÓFÉCIÁK CSODÁJA Most csak✱

2750,-Ft 3700,-Ft helyett

www.ejffelikialtas.hu A NÉGY SZERZÕ KÜLÖNBÖZÕ SZEMSZÖGBÕL KÖZELÍTI MEG A PRÓFÉTAI SZÓ EGY-EGY VETÜLETÉT. ÉRDEKES MAGYARÁZATAIK, EGYÉNI MEGLÁTÁSAIK ARRA ÖSZTÖNZIK AZ ÉRDEKLÕDÕ OLVASÓT, HOGY SAJÁT MAGA IS A BIBLIAI PRÓFÉCIÁK CSODÁJÁNAK FELFEDEZÉSÉRE INDULJON.

A kiadványok megrendelhetõek: Éjféli Kiáltás Misszió; 1135 Bp. Palóc u. 2. , Telefonon (061) 3500-343; ejfel@t-online.hu www.ejfelikialtas.hu

Ára: 3 200.- Ft. Az Éjféli Kiáltás Misszió verseket kedvelõ Olvasói számára adta ki a hívõ költészet jeles hazai és külföldi képviselõinek legszebb verseit. A CSENDES CSODÁK címû 400 oldalas kötet közel ugyanennyi költeményt tartalmaz, amelyek az elcsendesedés perceiben lelki felüdülést, támaszt és bátorítást jelenthetnek olvasóinak a hitélet mindennapjaiban. Többek között: Ady Endre, Csiha Kálmán, Dietrich Bonhoeffer, Füle Lajos, Gárdonyi Géza, Nemes Nándor, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Tóth Árpád, Túrmezei Erzsébet versei is olvashatók a kötetben.


.

ELÕSZÓ 3

Kedves Izrael-barátok! Október 6-án lesz 40 éve az úgynevezett Jom-Kippur háború kitörésének, egyik oldalon Izrael és a másik oldalon Egyiptom és Szíria között. Ez a háború volt a legnehezebb Izrael számára az összes többi között. Az egyiptomiak és szíriaiak a zsidó naptár legszentebb napján indították a háborút, mivel tudták, hogy a hadállások õrszolgálatát csak minimális létszám látja el az izraeli oldalon csak kevés õrséggel vannak ellátva, mivel a legtöbb katona ezen a napon hazautazott családjához. Valóban sikerült is az alattomos támadás, és Izraelnek legalább három napra volt szüksége, hogy csapatait mobilizálja és bevesse. A fenyegetõ támadásról különben Izrael többféleképpen is értesült. Husszein, Jordánia egykori királya titkos küldetésben ezért még Jeruzsálembe is eljött, hogy Golda Meirt, az izraeli kormány akkori vezetõjét a fenyegetõ veszélyrõl tájékoztassa. Õ tudott a készülõ háborúról, mert az egyiptomiak és szíriaiak azt akarták, hogy Jordánia is vegyen részt a háborúban, amit így három fronton indíthattak volna. De Husszein király vonakodott egy újabb Izrael elleni háborúban részt venni. Az izraeli titkosszolgálat azonban nem vette a figyelmeztetést komolyan. Az izraeli vezetés oly mértékben bízott saját erejében, hogy azt hitte, az araboknak egyáltalán semmi esélyük sincs. Mindenekelõtt az ún. «BarLev-erõdítmény-vonalat» a Szuezi-csatorna mentén tekintette Izrael legyõzhetetlennek. Ennek megfelelõen az egyiptomi katonák feladata az volt, hogy a csatorna nyugati partjáról helyezkedjenek át a keleti partra és ott sáncolják el magukat, de nyomuljanak tovább, ami az izraeli háborús vezetést irritálta. Egyiptom kitûzött háborús célja a csatorna nyugati partjától a keletire való áthelyezkedés volt, hogy ezzel az izraeli erõdítmény-vonal legyõzhetetlenségének «mítoszát» megtörje. Izrael számára az egyetlen lehetõség, hogy Egyiptom látszólagos gyõzelmét semmissé tegye, az volt, hogy ugyanazt tegye, mint az ellenség, vagyis a csatorna keleti partjáról törjön át a nyugati partra, ami Ariel Sharon legendás parancsnoksága alatt sikerült is. Ez aztán patthelyzethez vezetett. Ami azonban kevésbé ismert, az az a tény, hogy Izrael a háborúnak ebben az állásában teljesen ki volt szolgáltatva Amerika fegyver és hadianyag-szállításainak, mivel Izrael raktárai üresek voltak. Így rendelhette el az USA a háború megszüntetését, ami aztán meg is történt. Az USA azóta áll közvetlen kapcsolatban az Izrael és szomszédai közti eseményekkel. Az Egyiptom és Jordánia közti békekötés csak az USA patronálása alatt jöhetett létre. Ugyanez lehet a helyzet egy esetleges békekötés esetén Izrael és a palesztinok között. Amit sokan eközben nem akarnak tudomásul venni, az az a tény, hogy Izrael de facto függõségi kapcsolatba került Amerikával szemben. Azonban az utóbbi 40 év történéseiben láthatjuk, hogyan hadakozott Isten, az Úr az Õ népéért, hogy ígéreteit valóra váltsa. Õbenne bízva, Aki betartja ígéreteit, köszöntelek benneteket Izraelbõl szívélyes Shalommal Fredi Winkler

A helyes meghatározás: «vitatott területek» 9. oldal

CÍMLAP TÉMA 4 Árnyháborútól a leszámolásig

Háttérinformációk Izraelbõl 8 Rövid jelentések 9 A helyes meghatározás: «vitatott területek» 11 Egyiptom keresztyénjei veszélyben 11 Merkel Izrael mögött áll 12 Újra Izrael-ellenes karikatúra jelent meg egy német újságban 13 A Volkswagen izraeli beszállítói 14 A kiadós reggeli segít lefogyni 14 Izraeli segítség cukorbetegeknek a német piacon 15 A videojátékok segítenek a gutaütés rehabilitációjában 16 Bionikus szemek a vakon születetteknek 16 Soha többé cérna és kapocs a sebészeti beavatkozásoknál 17 Izraeli technológiával pénzmosó hálózatot számoltak fel 18 Dávid király idejébõl származó palotát találtak 19 Megtalálták Elizeus próféta lehetséges lakhelyét 19 Optimista elõrejelzések Izrael számára 20 Izrael-barát egyiptomiak

Biblia és Izrael 21 Szíria utolsó támadása Izrael ellen


4 CÍMLAP TÉMA HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

Ehhez a kiadáshoz Szeretnénk e számunk néhány cikkét különösen is a szívére helyezni Olvasóinknak, mivel azok rendkívül aktuálisak: A helyes megnevezés: «vitatott területek» Egyiptom keresztyénjei veszélyben Optimista elõrejelzés Izrael számára

Újabb Izrael-ellenes karikatúra egy német újságban Újdonság Izraelbõl a cukorbetegek számára: Hamarosan a német piacon A vakon születetteket látóvá tenni Soha többé cérna és csipesz A videojátékok segítenek gutaütés esetén Isten áldását kívánjuk lapunk Olvasóira. Segítsetek, hogy ez az újság minél több emberhez eljusson. CM ■

Árnyháborútól

a leszámolásig «Balesetek», merényletek, támadások az interneten Von Mark Hitchcock

Sokan úgy vélik, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus Mahmud Ahmadinedzsad megválasztásával és az õ felhívásával kezdõdött, amelyben Izraelnek «a térképrõl való leradírozására» szólított fel. Õ azonban csak azt adta vissza, amit Khomeini ajatollah évtizedekkel azelõtt kijelentett. A P5+1-államok (az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó öt tagja plusz Németország) már több mint 9 éve próbálják diplomáciai úton, 2006 óta pedig egyik szankciót a másik után kiróva a hurkot egyre

szorosabbra húzni. Ezek a feltartóztató fáradozások azonban siralmas kudarcot vallottak. Irán a «beszélni és építeni» stratégiáját a tökéletességig fejlesztette. Az irániak késleltettek, halogattak, az idõre játszottak. A Nyugatot egy lehetséges diplomáciai megoldás ígéretével provokálják, mialatt kiépítik és megerõsítik a földalatti nukleáris létesítményeiket, és tovább mûködtetik centrifugáikat. Irán diplomáciai tánca értékes idõt biztosított neki ahhoz, hogy nukleáris ambícióit továbbra is kiélhesse. Most már azonban elért egy pontot, ahonnan már nincs visszaút.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a két állam közti viszony nem volt mindig ilyen. 1978-ig és az iszlám forradalomig Irán alapjában véve baráti viszonyt ápolt Izraellel. Ha visszamegyünk az idõben egészen Kr. e. 538-ig, azt láthatjuk, hogy a perzsa király, Nagy Círus nagyvonalú jótevõje volt a zsidó népnek, megengedte, hogy visszatérjenek hazájukba, és újra felépítsék Templomukat. Irán ókori elõdje, a hatalmas Perzsa Birodalom, jóakaratú barátja volt a zsidó népnek, és Isten felhasználta áldásának gyakorlásához. Tragikus, hogy a jelenlegi iráni vezetés, amely-


5 Az irániak a Nyugatot egy lehetséges diplomáciai megoldás ígéretével provokálják, mialatt kiépítik és megerõsítik a földalatti nukleáris létesítményeiket, és tovább mûködtetik centrifugáikat.

nek öröksége egészen Círusig nyúlik vissza, ma nem fogadja el az Izrael országára vonatkozó zsidó igényt, és ezt az országot el akarja törölni a föld színérõl. Visszatérve a 20. századba, azt látjuk, hogy Irán még mindig barátja volt Izraelnek a modern Izrael állam megalakulása után, 1948-ban, amikor arab szomszédai hadjáratot indítottak ellene, hogy a zsidókat a tengerbe ûzzék. De az irániak, akik nem arabok, hanem perzsák, és a farsi nyelvet beszélik az arab helyett, messzemenõen pozitív magatartást tanúsítottak a zsidó állammal szemben. 1978-ig alapjában véve Irán szövetségese volt Izraelnek. Ez hirtelen és drámai módon megváltozott, amikor megkezdõdött az iráni forradalom, és megdöntötték az iráni sahot. Az a teokrácia, amely a sahot leváltotta, Khomeini ajatollah ellenõrzése alatt állt, létrehozta az Egyesült Államok (nagy Sátán) és Izrael (kis Sátán) ellen forduló nemzetet. Irán «árnyháborúja» Izraellel 1979-ben kezdõdött. Irán csatlakozott az arab államok kórusához, amely tagadja Izrael létezési jogát. Amíg Izrael saját országában tartózkodik, Irán nem adja fel azt a törekvését, hogy megsemmisítse. 25 évvel az iráni forradalom után Iránnak az Egyesült Államok és Izrael iránti ellenséges magatartása semmit sem változott, és 2003, az iráni nukleáris program ismertté válása óta még veszélyesebbé vált. Irán nukleáris erõfeszítései az 1980-as évek második felében kezdõdtek, amikor Abdul Qadeer Khan, egy hitehagyott pakisztáni atomtechnikus Iránnak nukleáris dúsító technológiát adott el. Ettõl kezdve tartja fenn Irán titokban atomfegyver-programját,

Kamenei ajatollah: «A jövõben is megadunk minden támogatást és segítséget annak, aki a cionista rezsim ellen lép fel. A cionista rezsim valóságos rákos daganat, amelyet ki kellene irtani, és ki is fogjuk irtani, ahogy Isten akarja.»

ami szoros kapcsolatban áll nemzeti büszkeségével. Ez érezhetõ az iráni valután is (a rial). Az 50.000-es rialbankjegy hátoldalán az atomjel látható. Éppen úgy, mintha ezzel azt fejeznék ki, hogy «mi az atombombában bízunk.» Mit árul el ez Iránról? A nukleáris törekvések olyan mélyen beleivódtak mára az iráni lélekbe, hogy azok nemzeti büszkeségük jelentõs részévé váltak. Ezen jog feladása példanélküli megaláztatást jelentene számukra. A tényt, hogy Irán a nukleáris célvonal felé törekszik, ellentmondásos hírekkel próbálják elkendõzni. 2004ben Khamenei ajatollah egy fatvát adott ki (iszlám jogi szakvélemény), amely kijelenti, hogy az iszlám megtiltja az atomfegyverek kifejlesztését vagy használatát. Különben mára már úgy tûnik, hogy vagy nem volt egészen becsületes, vagy megváltoztatta véleményét, mert Irán uránt

dúsít olyan koncentrációban, amely meghaladja a civil célokhoz szükséges mértéket. Mialatt Irán nukleáris céljait követi, továbbra is Izrael elpusztítására törekszik. 2012 májusában Hasszan Firouzabadi vezérõrnagy, Irán katonai vezérkari fõnöke, kijelentette: «Az iráni hadsereg kiáll saját ügye mellett, és ez Izrael teljes megsemmisítése.» Khamenei ajatollah hozzáfûzte: «A jövõben is megadunk minden támogatást és segítséget annak, aki a cionista rezsim ellen lép fel. A cionista rezsim valóságos rákos daganat, amelyet ki kellene irtani, és ki is fogjuk irtani, ahogy Isten akarja.» Nagyon nehéz egy olyan rezsimmel jóhiszemûen tárgyalni, amely ilyen mérgezett nézeteket táplál. Az Irán elleni elhúzódó árnyháború egyik eszköze a számítógépes vírus, amit Izrael az iráni atomlétesítmények ellen vetett be. A Stuxnet-fé-


6 CÍMLAP TÉMA HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

reg-támadással kezdõdött 2010 nyarán a Natanzban található létesítmény ellen. A Stuxnet-féreg része annak az ártó programnak, amely az urándúsításra szolgáló iráni centrifugákat üzemképtelenné tette. Noha a kár teljes mértékét nehéz megállapítani, a támadás vélhetõen hónapokkal vetette vissza az iráni atomprogramot. A Symantec internet-biztonsági cég úgy becsüli, hogy több mint 30.000 számítógépes rendszer volt ezáltal érintett Iránban. Az Irán elleni internetes támadások másik célpontja az iráni kõolajipar. 2012 áprilisában «egy vírustámadás olyan számítógépeket talált el, amelyek az iráni kõolajágazat fontos részeit ellenõrzik. A hatóságok kénytelenek voltak a legfontosabb olajexport-terminálokat az internetrõl lekapcsolni, és egy krízis csapatot létrehozni az eset kivizsgálására», nyilatkozta Mohammad Davari a Google News riporterének. A támadás Irán legjelentõsebb kõolajterminálját érte a Kharg szigeten, ahol az iráni olajimport 90 százalékát továbbítják. Az iráni kereskedelmet ezzel szíven találták. Irán a «második legnagyobb olajexportõr Szaúd-Arábia után, amely az OPEC-nek szállít, és a nyersolaj eladásától függ devizájának 80 százaléka, és állami finanszírozásának több mint a fele», amint Davari elmagyarázta. A veszélyes számítógépes vírusokon kívül, amelyek behatoltak Irán számítógépes rendszerébe, az iráni nukleáris programnak más különös baleseteket és katasztrófákat is el kellett szenvednie. 2006 áprilisában két transzformátor robbant fel és az elsõ urándúsítási próbálkozás során Natanzban 50 centrifuga ment tönkre. Azt jelentették, hogy a nyersanyagot «manipulálták». Ráadásul «2006 januárja és 2007 júliusa között az iráni forradalmi gárda három repülõgépe titokzatos körülmények között lezuhant. Egyes jelentések szerint a repülõgépek egyszerûen ‹abbahagyták a mûködést›». A New York Times 2012. január 25-én jelentette: «2007 januárjában kiderült, hogy a centrifugák több izoláló darabja és összekötõ eleme, melyeket Kelet-Európában közvetítõk által a feketepiacon szereztek be, hibásak és használhatatlanok. Irán arra a következtetésre jutott, hogy egyes kereskedõk mögött a valóság-

ban árnycégek állnak, melyeket azért alapítottak, hogy az iráni nukleáris létesítményeket hibás alkatrészekkel lássák el.» Mindezt Irán nem tûrte el csendben. A sorozatos internetes támadásokra válaszként intenzíven dolgozott a technikai megoldásokon, hogy saját internetes támadásait megindítsa az Egyesült Államok és szövetségesei ellen. Több mint egymilliárd dollár értéket fektetett be, hogy internetes potenciálját kiépítse. Ilan Berman, az American Foreign Policy Council (AFP) alelnöke nyilatkozta: «Az iráni rezsim egyértelmû következtetésre jutott. A Nyugat elleni háború megkezdõdött, legalábbis az interneten, és az iráni rezsim akcióba lépett.» Az még a jövõ titka, hogy az iráni ellentámadások mennyire lesznek hatékonyak, azonban lázasan dolgoznak azon, hogy olyan sok kárt okozzanak, amennyit csak lehet. Az Izrael és Irán közötti árnyháború és titkos hadmûveletek különösen az élenjáró iráni tudósok számára voltak végzetesek. Egyik a másik után esett áldozatául az izraeli titkos ügynökök merényleteinek. Lássunk egy rövid listát a fõ célpontokkal. A számítógépek és tudósok elleni kitartó izraeli támadások ellenére

Irán nem tért jobb belátásra. Szemmel láthatóan még eltökéltebb lett. Sokan úgy vélik, hogy Iránnak meg kellene engedni az atomfegyver birtoklását, és hogy a rezsimet ennek ellenére kordában lehetne tartani. Mindazok, akik ezt a nézõpontot képviselik, az Egyesült Államokra és a Szovjetunióra gondolnak, akiknek több évtizeden keresztül sikerült visszafogott magatartást tanúsítaniuk. Azonban a két helyzet között óriási a különbség. «Moszkva és Washington 8000 kilométerre fekszenek egymástól. Ha csak 1400 kilométerre lennének egymástól (mint Teherán Jeruzsálemtõl), az utóbbi 50 évben valószínûleg kitört volna az atomháború. Egy ICBM-nek [interkontinentális rakéta] fél órára van szüksége a Moszkva és Washington közti távolság megtételére. Ez az idõ éppen elegendõ az elnöknek egy határozathozatalra, ha a radarernyõn ellenséges támadást érzékel. Egy rövid hatótávolságú rakétának viszont csak öt percre van szüksége a Teherán és Jeruzsálem közti távolság megtételére. Ez már valószínûleg nm elegendõ idõ», amint Fred Kaplan a slate.com honlapon kifejtette. Az árnyháború, úgy tûnik, az árnyékból kilép a napfényre. A «balesetek», merényletek és az internetes

2007. január

Dr. Ardeshir Husseinpour, 44 éves atomtudós, aki Isfahanban, az atomtechnika központjában dolgozott, titokzatos körülmények között meghalt.

2010. január

Maszoud Ali-Mohammadi professzort, aki a teheráni Egyetem tudósa, az iráni fõvárosban motorkerékpárról végrehajtott bombatámadás érte.

2010. november

Majid Shahriari, iráni tudóst megölték és Fereydoun Abbasi-Davani-t, aki Irán Atomenergetikai Szervezetének mostani vezetõje, megsebesítették, amikor egy motorkerékpáros autójukra mágneses aknát helyezett.

2011. július

Lesbõl megtámadtak egy atomfizikust, aki az autójában ült. Egy motorkerékpáros a kocsi ablakán át lelõtte.

2011. november

Hatalmas robbanás rázta meg a Forradalmi Gárda támaszpontját Teherántól kb. 50 kilométerre.

2012. 20 012 12.. január j nu ja uár 111. 1. 1.

A reggeli csúcsforgalomban egy motorkerékpáros aknát erõsített Mosztafa Ahmadi Roshan iráni atomtudós autójára az Allameh Tabatebaei Egyetem épülete közelében. A tudós azonnal meghalt.


7 hadviselés nem tudták Irán atomvonatát feltartóztatni. Az iráni nukleáris programot felfedezték, és ez rohamosan közeledik ahhoz a ponthoz, amelytõl már nincs visszaút. Izrael nagyon is világosan tudatta, hogy Irán nukleáris potenciálját harcképtelenné fogják tenni. De felvetõdik itt számos lehetséges kérdés: Mi fog történni, ha Izrael odavág? Hogyan fogja ezt tenni? Ahhoz nem fér kétség, hogy Izrael kész megtámadni Iránt. Az izraeli vezérkari fõnök Benny Gantz altábornagy nyíltan kijelentette: «A véderõk készen állnak. Nemcsak a mieink, hanem más haderõk is.» Természetesen a készenlét egy dolog, a végrehajtás azonban már egészen más. A legtöbb szakértõ azt feltételezi, hogy az izraeli támadás «komplex légitámadás formájában történne, repülõgépek tucatjaival, melyek áttörik az iráni légvédelmet és ezzel egy idõben több tucat célpontot támadnak», mondta Jim Michaels az USA Today napilapnak. Iránnak Izraeltõl való távolsága alapján, valamint a célpontok nagy száma miatt ez a hadmûvelet minden tényezõt figyelembe véve minden eddigi próbálkozásnál igényesebb és széleskörûbb lesz. A szakértõk úgy vélik, Izrael számára három lehetséges, Iránba vezetõ út áll rendelkezésre. Elõször ott lenne az északi útvonal a török-szír határ mentén, amely kb. 2100 kilométer hosszú. Második lehetõségként szóba jöhet a központi útvonal, amely egyenesen Jordánián és Irakon át vezet, és ami a távolságot kb. 1600 kilométerrel rövidítené meg. Harmadikként ott van a déli útvonal Szaúd-Arábián át Iránig. Ez hosszabb, mint az egyenes út. De bizonyos források szerint Szaúd-Arábia már megadta Izraelnek az engedélyt, hogy átrepülhessen légterén Iránt megtámadni. Úgy tûnik, az izraeli támadás elõtti út el van egyengetve. A kérdés a következõ: Izrael repülõgépeket fog-e bevetni (ami összehasonlíthatatlan logisztikai kihívást jelentene), vagy esetleg más módszert választana az iráni atomlétesítmények elpusztítására? Egyes szakértõk azt hangoztatják, hogy Izrael túl nagynak találja azt a kihívást és kockázatot, amit a repülõgépek és bombázó egységek kiküldése jelentene az iráni atomlétesítmények megtámadására. Úgy vélik, Izrael egyszerûen atomrakétákat lõhetne ki

Ahhoz nem fér kétség, hogy Izrael kész megtámadni Iránt. Az izraeli vezérkari fõnök Benny Gantz altábornagy nyíltan kijelentette: «A véderõk készen állnak. Nemcsak a mieink, hanem más haderõk is.»

tengeralattjárókról, hogy a földalatti centrifugákat ártalmatlanná tegye. Mások azon a véleményen vannak, hogy Izrael dönthetne a tengeralattjárók bevetése mellett, sõt egy pusztító, megelõzõ csapáshoz atomfegyvereket is alkalmazhatna. Feltételezések szerint Izrael kb. 200 atomfegyverrel rendelkezik. 2012-ben Izrael bejelentette, hogy megszerezte a negyedik, Németországban gyártott tengeralattjárót, amelyrõl atomtöltetû robbanófejeket is ki lehet lõni. A Dolphin osztályú, legújabb tengeralattjárók, melyek a Tanin elnevezést kapták («aligátor» héberül), a világ legmodernebb tengeralattjárói között tartják számon. Ezek kiegészítik Izrael flottáját, amelyet bevethetnek egy Irán elleni támadásban. Ehud Barak izraeli védelmi miniszter megjegyezte, hogy az új tengeralattjáró Izrael erejét és ütõképességét növeli «tekintettel a növekvõ régióbeli kihívásokra». Yoav Zitun egyik cikkében hasonlóan fogalmaz: «Egy ötödik tengeralattjáró áll jelenleg építés alatt, és 2014-ben fogják Izraelnek átadni. A német kormány a közelmúltban engedélyezte egy hatodik tengeralattjáró megvételét, amely 2017 táján kerül Izrael birtokába.» Akármikor és akárhogyan is következzék be a támadás, egy biztos: Erõteljes ellenreakcióra kell számítani. Irán és szövetségesei ellencsapást rendelnek el. Azonban, milyen messzire ható lesz ez a csapás? Kirobbanthat-e Mások azon a véleményen vannak, hogy Izrael dönthetne a tengeralattjárók bevetése mellett, sõt egy pusztító, megelõzõ csapáshoz atomfegyvereket is alkalmazhatna.

egy regionális háborút? Vagy akár a harmadik világháborút? Ezt senki nem tudja pontosan, de minden bizonnyal egy sor olyan esemény indul be, melyek végsõ soron a végidõkre vonatkozó próféciák beteljesedéséhez vezetnek. ■ Rövid részlet az Israel & Iran címû könyv elsõ és utolsó fejezetébõl. Az Izrael-Irán konfliktusról, Ezékiel próféciáiról és a világ jövõjérõl, valamint ezeknek személyes hitéletedre gyakorolt hatásáról az említett könyvben olvashatsz többet, amelyet az Éjféli Kiáltásnál megrendelhetsz.


8 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

Rövid jelentések • Mindössze három ország nyújt be több szabadalmi kérvényt, mint Izrael. Az USA évente 38.367et, Anglia 8.100-at, Ausztrália 2.623-at. Ezeket követi Izrael kb. 1.000 benyújtott szabadalmi kérvénnyel, amelyeknek az izraeli központi statisztikai hivatal szerint 49 %-a az orvoslás területét érinti. • A HaMashbir áruházlánc az elsõ izraeli vállalkozás, mely kooperál az internetes áruplatformmal, az eBay-jel, és termékeit a jövõben egy közös web-oldalon kínálják megvételre. • 60 mezõgazdasági vállalkozó vett részt a Gázai-övezetbõl egy szemináriumon Izraelben, hogy újabb mûvelési módszereket tanulhassanak. A szemináriumot az Origins Seeds Company szponzorálta. A palesztin gazdák hálájukat fejezték ki, mivel az ismeretek átadásával emelkedhet a terményeik mennyisége. • A franciaországi Brestben megrendezett széllovas világbajnokságon Shahar Tzuberi ezüstérmet szerzett. A junior lányoknál Hadar Heller az 1. helyet nyerte el. • Az izraeli Beyt Shemesh Engines cég több évre szóló szerzõdést nyert el a német MTU Aero Engines AG-tõl repülõgép turbinák alkatrészeinek gyártására. • Nyáron került sor a 19. Maccabiadéra, a zsidó Olimpiára, amelyen 7.500 zsidó sportoló vett részt 77 különbözõ országból. Említésre méltó, hogy a németországi delegáció a 220 sportolójával a legnépszerûbb német-zsidó csapat volt a Maccabiadék 1932-es kezdete óta. • A «PillCam» elnevezésû endoszkópos kamera, az izraeli Given Imaging cég terméke, amelyet a páciens lenyel, és természetes úton távozik a szervezetbõl, a japán hatóságoktól megkapta a forgalmazási engedélyt, ami a cég részvényeinek értékét jobban megemeli. Európában és az USA-ban ezt a vizsgálati módszert már 2011 óta engedélyezik. • A Yad Vashem Holokauszt em-

lékhelyet a TripAdvisor online portál beválasztotta a világ legjobb múzeumai közé. A jeruzsálemi múzeum a 25 közül a 4. helyre került. Ezen kívül a Yad Vashem a Turizmus-weboldaltól is kitûnõ értékelést kapott. Izraelnek új fõrabbija van. Az ötévenként egybehívott grémium a nyáron David Lau-t az ashkenázi, Yitzhak Josef-et a széfárdi fõrabbinak választotta meg. Érdekesség: Mindkét megválasztott édesapja már szintén volt fõrabbi. Az USA Today újság az izraeli Max Brenner cég tejturmixát az USA legjobbjának ítélte. A cég, amely a Strauss vállalathoz tartozik, kiváló csokoládétermékeirõl híres. 11 Brenner shakeet teszteltek, legajánlottabb a «Pure Chocolate Granita». A Jeruzsálem-Weimar ifjúsági zenekar ismét több koncertet ad Németországban «A történelem megelevenedik mások perspektívájában» mottóval. A kettõs nemzetiségû zenekar 2011 nyarán adta elsõ koncertjét a buchenwaldi KZ emlékére, és 2011 decemberében már Jeruzsálemben és Tel Avivban is felléptek. Az európai dzsúdó versenyen Moszkvában az 57 kilogrammosok kategóriájában Yarden Gerbi aranyérmet nyert. Az ez alatti kategóriában Gili Cohen és Roni Schwartz bronzérmet szerzett. Az izraeli nemzeti himnusz Németországban is felcsendült, amikor Tommy Arshansky az Európa-bajnokságon a 60 kilogrammosok közül aranyérmet nyert. Tal Flicker a 66 kg-os kategóriában bronzot szerzett. Izrael a nemzetek között az az ország, ahol a leggyorsabban növekszik az online-export. A «PayPal» szerint Izrael az egyike az öt leggyorsabban növekvõ online-vásárlást felmutató országnak. Las Vegasban a World Series of Poker versenyen Amir Lehavot 2. lett és ezzel 30 millió dollár értékû zsetont nyert. Így az izraeli, aki jelenleg Floridában él, biztosította helyét a neves Texas Hold’em döntõjében.

• A turizmusban rekordbevételt könyvelhettek el Izraelben: A 2012-es év összbevétele 3,8 milliárd eurós rekord volt a 2010-es 2,9-hez képest. A 2013-as év is jó eredményt hozhat. • Brazília még a 2014-es VB elõtt ki szeretné terjeszteni mobilhálózatát országszerte. Vivo, az ország legnagyobb szolgáltatója ehhez a Caragon Networks izraeli cég támogatását vette igénybe, ami a cégnek 4,5 millió eurós bevételt jelentett. • Tamar Kollek, Teddy Kolleknek, Jeruzsálem legendás polgármesterének özvegye a nyáron 96 éves korában elhunyt. 1917-ben Bécsben született, 1936-ban vándorolt be a még állami státuszát el nem nyert Izraelbe, ahol 1937-ben feleségül ment Kollekhez. Tamar Kollek életét jótékonykodásnak szentelte, és 25 évig állt kapcsolatban az «Ilan» nevû szervezettel, amely a fogyatékos gyerekeket gondozta Jeruzsálemben. • A Ramat Gan szafari parkban La Bella elefánthölgy egészséges elefánt bébinek adott életet, ami a nyár nagy attrakciója volt. • Az izraeli parlament olyan törvényt adott ki, amely a pártok Knesszetbe jutásának százalékos arányát 2 %-ról 4 %-re emelte, úgyhogy a jövõben kevesebb kis párt jut majd be a parlamentbe. • 2012-ben 219.464 palesztin személyt, köztük 21.270 gyereket kezeltek izraeli kórházakban. A Gázai-övezetbõl jövõ páciensek között ott volt Ismail Hanije Hamasz fõnök testvére is. A betegek száma 2008 óta kb. 70.000rel emelkedett. A területért felelõs izraeli civiladminisztráció ezen kívül több mint 375.000 euró értékben palesztin orvosok és egészségügyi személyzet továbbképzését is finanszírozta. • Izrael Államnak augusztusban pontosan két órára másik miniszterelnöke volt. Ayalon védelmi minisztert idõlegesen feleskették, mert Benjamin Netanyahut akkut lágyéksérvvel mélynarkózisban kellett megmûteni. • A SodaStream izraeli cég óriási értékesítési növekedést jegyez-


9 hetett, ami rohamosan tovább növekszik, mert a céget mostantól a Wal-Mart amerikai konszern is értékesíti. • Boris Gelfand izraeli sakk-nagymester nyerte Moszkvában a Tal-emlékversenyt. Az évek óta riválisának számító indiai Anand sakkmestert verte meg egy izgalmas partiban. • Hogy a Wikipedia internetes enciklopédia Izrael-ellenes és a zsidók felé ellenségesen megnyilvánuló cikkeket visszaverje, Dr. Michael Kühntopf létrehozta a «Jewiki» internetes oldalt. Ennek a digitális lexikonnak, jelenleg csak

németül, kb. 33.000 bejegyzése van: http://www.jewiki.net/wiki/ Hauptseite • Az izraeli lakosságnak még mindig 40 %-a van ABC-védõcsomag nélkül (gázmaszkok szûrõkkel és gyógyszerekkel). A hiányzó csomagok beszerzéséhez a kormánynak még 280 millió euróra van szüksége, amit különadókból kell pótolnia. • 400 fiatal ultra-ortodox férfi kezdte meg katonai szolgálatát az izraeli hadseregben, ami kormány elsõ intézkedésének számít új irányvonala érvényesítésében, ami a társadalmi terhek igazságos el-

osztását tûzte ki célul. A katonákat a már meglévõ egységekhez, valamint egy új ezredhez sorozták be, melyet speciálisan az õ szükségleteiknek megfelelõen alakítottak ki. Ott kizárólag csak vallásos kiképzõk szolgálnak, és a nõknek tilos a területre belépni. • Eilatot, sok külföldi és belföldi turista számára a leghíresebb nyaralóhelyet egy Grad rakéta vette célba, de a Vaskupola védelmi rendszer sikeresen hatástalanította, így nem okozott kárt. Alig kilenc nap elteltével Katyusa rakéta támadás érte Izrael északi részét Libanonból. AN ■

POLITIKA

A helyes meghatározás: «vitatott területek» Jelenleg az egész világ Izrael határairól beszél, azonban sokan egyáltalán nincsenek tudatában annak, hogy nagy szakaszokon csupán fegyverszüneti vonalról van szó. Amikor az EU az Izraelhez fûzõdõ viszonyának új irányvonalát megfogalmazta, az «1967 elõtti határok» fogalmával érvelt. Ez

súlyos hiba úgy történelmi, mint diplomáciai szemszögbõl nézve. Az EU azt feltételezi, hogy e «határokon» túli területek nem részei

Izraelnek. A valóságban azonban a hatályos nemzetközi jog szerint nem határokról van szó, hanem fegyverszüneti vonalakról. A közelmúltig még a palesztinok is kitartottak emellett: Mivel Izraelnek, véleményük szerint, nincsenek nemzetközileg elismert határai, nem is lehet legitim állam. Az EU hátszelével a palesztinok idõközben «elfelejtették» saját érvelésüket, és ugyanúgy csak az «1967es határokról» beszélnek. Ezen a módon Izraelt lehetõleg teljes meghátrálásra akarják kényszeríteni. A «Jerusalem Center for Public Affairs» szakértõi az EU-nak egy további hibáját vetik fel: «Még magát Nyugat-Jeruzsálemet sem ismerték el Izrael részeként, mivel annak az 1947-es ENSZ ‹megosztási terv› szerint egy Corpus separatum-hoz kellene tartoznia. Ezt soha nem vezették be. Az EU-t nem lehet komolyan venni, amikor tetszés szerint hivatalos ‹irányvonalaiban› saját magának ellentmond,

Izrael 1967 júniusában nem a palesztinoktól foglalta el Ciszjordániát, hanem Jordániától, amely Egyiptomnak és Szíriának Izrael elleni háborújához csatlakozott.


10 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

Jóllehet ma mindenki az 1967-es határokról beszél, a valóságban azonban nincs szó semmilyen határokról vagy hasonlókról az 1967-es évbõl, hanem sokkal inkább fegyverszüneti vonalakról az 1949-es évbõl. Ezek a fegyverszüneti vonalak soha nem számítottak nemzetközileg elismert határoknak.

és fogalma sincs a történelemrõl, valamint saját politikájáról.» Hogy néz ki hát akkor a történelem? Danny Ayalon, aki 2009 márciusától 2013 januárjáig Izrael helyettes külügyminisztere volt, ezt röviden és velõsen elmagyarázta egy videoklippben, amely a YouTube-on jelent meg (a link a cikk végén). Az õ betekintése a régió történetébe, amelyet általában Ciszjordániának neveznek – tehát végsõ soron Júdea és Samára bibliai földsávja –, kimutatta: Téves «megszállt területekrõl» beszélni, a nemzetközi jog szerint ezek «vitatott területek». A videoklipp elmagyarázza: Izrael 1967 júniusában nem a palesztinoktól foglalta el Ciszjordániát, hanem Jordániától, amely Egyiptomnak és Szíriának Izrael elleni háborújához csatlakozott. Izrael akkor önvédelembõl cselekedett, amit az ENSZ többször is elismert, miközben különbözõ államok (többek között arabok) azon kérelmét visszautasította, hogy Izraelt háborús agresszornak nyilvánítsák. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242-es határozata, amelyet a Hatnapos háború után adtak ki, tárgyalásokra szólított fel, amelyeknek az kellett volna a célja legyen, hogy Izraelnek biztonságos és elismert határokat szabjon meg. Ebben egyáltalán nem szerepel Izrael egyoldalú meghátrálásának kikényszerítése. Akkor Ayalon felvetette a kérdést, hogyan került sor arra, hogy

a jordániaiak ezen a területek uralkodjanak. Ez visszavezette õt az izraeli Függetlenségi háborúhoz. 1948-ban Jordánia hadba vonult az éppen megalakult Izrael Állam ellen, és ezt követõen jött létre a Ciszjordánia elnevezés. Akkor a nemzetközi államközösség nem ismerte el a régió Jordánia általi megszállását, úgyhogy Jordánia nem támaszthatott jogszerû birtokigényt erre a földterületre. Ki tehette ezt? Ayalon hangsúlyozza: «Palesztina semmiképpen sem, mivel hivatalosan nem létezett, mint állam. Jordánia sem, de miért?» Nos Ayalon nézõközönségét visszavezeti 1917-ig. Az elsõ világháború végéig az egész területen az Oszmán Birodalom uralkodott. A Magas Porta bukásával a Boszporusznál a régió fölötti uralmat az Antant-hatalmak vették át. Nagy Britannia és Franciaország több mandátumra, ill. államra osztotta. Ebben az idõben, 1917-ben a brit külügyminiszter, Balfour lord elismerte a zsidók saját hazához való történelmi jogát a régióban. Ez egy kis földsávra vonatkozott, a Közel-Kelet kevesebb, mint 0,5 százalékára. Következésképp Nagy Britannia éppen erre a területre kapta meg a Népszövetségtõl a mandátumot. 1947. november 29-én a 181-es határozat elfogadásával az ENSZ jóváhagyta a terület felosztását egy zsidó és egy palesztin államra. A zsidó vezetés elfogadta ezt a kompromisszumot. Az arabok azonban elvetették, és azonnal a brit mandátum megszûnése, valamint Izrael Állam megalakulása után, 1948 májusában háborút indítottak. 1949-ben ez a háború a fegyverszüneti vonalak megállapításával ért véget. Az arab államok arra törekedtek, hogy ezeknek a fegyverszüneti vonalaknak politikailag semmilyen jelentõségük ne legyen. Jóllehet ma mindenki az

1967-es határokról beszél, a valóságban azonban nincs szó semmilyen határokról vagy hasonlókról az 1967-es évbõl, hanem sokkal inkább fegyverszüneti vonalakról az 1949-es évbõl. Ezek a fegyverszüneti vonalak soha nem számítottak nemzetközileg elismert határoknak. Ezért a nemzetközi jog irányelvei szerint Ciszjordániával kapcsolatban egyáltalán nem beszélhetünk «megszállt területekrõl», érvel Ayalon a klippjében, hanem «vitatott területekrõl» van szó, ami olyan megnevezés, melyet más területi viták esetében is nemzetközileg alkalmaznak. A sok példa közül említsük meg csupán Nyugat-Szaharát és Kasmírt. Ayalon a következõképpen foglalja össze: Izrael jelenléte Ciszjordániában egy önvédelmi háború eredménye. Ciszjordániát nem lehet megszállt területnek nevezni, mivel elõzõleg nem törvényes uralkodó uralkodott felette. A fegyverszüneti vonalak nem számítanak elismert határoknak. Ezért a jogilag helyes «vitatott területek» elnevezést kell használni. Az ENSZ 1947-es megosztó tervének (181-es határozat) jelenleg semmilyen jogi jelentõsége sincs, míg Izrael igényét az országra a 20. században a nemzetközi államközösség kétségkívül elismerte (Balfour-nyilatkozat). Ezért a nemzetközi jog alapján Ciszjordániában sem a telepek létezését, sem azok építését nem lehet illegálisnak nevezni. Ayalon a video befejezésében hangsúlyozza, hogy mindez semmiképpen sem az õ vagy valamelyik izraeli kormány következtetése, hanem erre a jogi megállapításra a nemzetközi jogásztársadalom köztiszteletben álló bírái jutottak, akik között ott vannak a Nemzetközi Törvényszék tagjai is. AN ■

A video: «Igazság Ciszjordániáról»: http://www. youtube.com/watch?v=XGYxLWUKwWo


11 POLITIKA

Egyiptom keresztyénjei veszélyben Már többször adtunk hírt a Közel-Keleten élõ keresztyének helyzetérõl, így a kopt közösségrõl is Egyiptomban, amelynek az elmúlt hetekben számtalan templomuk lerombolását kellett elszenvednie. A Nílus menti ország több mint 80 millió lakost számlál. Közülük 5-8 millió a keresztyén, akik a lakosság 6-10 százalékát teszik ki. Az egyiptomi keresztyének nagy része a kopt egyházhoz tartozik, és többségük nagyvárosokban él. Amikor 2011 telén az «arab tavasz» beköszöntött, az egyiptomi keresztyének nagyszámban menekültek. Mubarak elnöksége idején nem volt titok, hogy a koptok Egyiptomban nagyfokú diszkriminációnak voltak kitéve a mindennapi életben éppúgy, mint a képzés, a hivatalos pozíciók elfoglalása, vagy a templomépítés terén. A kopt közösség az «arab tavasztól» fordulatot remélt, azonban éppen az ellenkezõje történt. A Mubarak megbuktatása utáni bizonytalan helyzet sok koptot arra ösztönzött, hogy külföldön keressen menedéket. Amikor aztán Mursival a Muszlim Testvériség egyik híve került hatalomra, kilátásaik még roszszabbra fordultak. Noha azelõtt is követtek el koptok ellen erõszakot, és megszentségtelenítették templomaikat, de ami az utóbbi hetekben Egyiptomban végbement, példátlan a történelemben. A Mursi megbuktatását követõ elsõ hetekben legalább 80 templomot és kolostort romboltak le és tettek részben a földdel egyenlõvé az egész országban, de különösen a sûrûn lakott központokban, mint Kairó és Alexandria. Errõl számolt be többek között az

Noha azelõtt is követtek el koptok ellen erõszakot, és megszentségtelenítették templomaikat, de ami az utóbbi hetekben Egyiptomban végbement, példátlan a történelemben.

arab nyelvû El Wafd újság, mely Egyiptom világi középosztályát képviseli. A lap szerint számtalan támadásra is sor került a keresztyének üzletei és üzemei ellen. Arról nincs áttekintés, milyen mértékben sebesültek meg a keresztyének ezekben a rendzavarásokban. Egyiptomi keresztyének a Haaretz izraeli napilapnak elmondták, hogy a jelenlegi támadások egyáltalán nem «téves támadások voltak a fellángoló harcok során». Ezek mögött a Muszlim Testvériség célzott támadásait vélik, és azt a szándékot, hogy «félelmet és rettegést terjesszenek, és a keresztyén kisebbség elleni támadásokkal az egész országot etnikai-vallási káoszba taszítsák». Ugyanakkor a kopt egyház vezetõje biztos abban, hogy a Muszlim Testvériség nagyon szeretné a visszavágást kiprovokálni. Ezért az ország keresztyénjeit nyugalomra

szólította fel, hogy ne válaszoljanak erõszakkal, hanem azon fáradozzanak, hogy elsimítsák a hullámokat, és járjanak közben. Míg Egyiptom kopt keresztyénjei az «arab tavasz» idején nem haboztak az utcára menni, Mursi alatt inkább eltekintettek ettõl. A Haaretz-nek adott interjúban az egyiptomiak tagadták, hogy a keresztyének újabb nagyobb menekülthulláma lenne kilátásban. Inkább azt hangsúlyozták, hogy örülnek a szóbeszédnek, mivel az a kormányt a nemrég lerombolt templomok újjáépítésére ösztönzi. Ez precedens értékû eset lenne, mivel elõzõleg mindig a gyülekezetek kényszerültek erre. Más sajtójelentésekbõl az derül ki, hogy kis helységek keresztyénjei elköltöznek, hogy a nagyvárosok anonimitásában elvegyüljenek. Elképzelhetõ, hogy sok Egyiptomban élõ kopt keresztyén becsomagolt bõröndjein ül. AN ■

POLITIKA

Merkel Izrael mögött áll Angela Merkel már többször hangsúlyozta, hogy a zsidó állam mögött áll. Az európai tendenciát tekintve ez annál nagyobb jelentõségû. Csak nemrég, a nyári hónapokban újra nyilatkozott Angela Merkel a német-izraeli viszonyok témájában. A szövetségi kancellár az angolul megje-

lenõ Jewish Voice from Germany újságnak adott interjújában hivatkozott újra a zsidó állam melletti állásfoglalására. Ez annak a számos interjúnak egyike

volt, melyeket választási kampánya során adott. Lapzárta elõtt a német szövetségi választás még nem fejezõdött be. Végül is úgy fogalmazott, mint


12 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

egy német állami tisztségviselõ, aki alapvetõen akkor is elõtérben akar maradni, ha már nem töltheti be hivatalát.

Interjújában Merkel aláhúzta Németország szolidaritását Izraellel: «Ebben a kérdésben soha nem leszünk semlegesek, és Izrael biztos lehet Németország támogatásában, ha a zsidó állam biztonságáról van szó.» Úgyis, mint a CDU fõnöke, és mint kancellár, hangsúlyozta, hogy ez az elv, a raison d´être, Németország fontos érdekét képviseli, még akkor is, ha Jeruzsálem és Berlin között véleménykülönbségek adódnak. Miközben kiemelte, milyen fontosnak tartja az Izrael és a Palesztin Autonómiahatóság közti párbeszéd újrafelvételét, továbbra is fenntartások nélkül elítélt bármiféle anticionista színezetû propagandát. Ezt az aspektust a múltban többször is megbeszélte Erdogan török miniszterelnökkel, aki a cionizmust «az emberiség elleni bûnténynek» nevezte. Ugyanakkor bírálta Izrael telepes politikáját. A riporter különben nem tért ki bõvebben a kérdésre, és az EU-nak Izraellel kapcsolatos új irányvonaláról sem kérdezte a kancellárnõt. Noha olyan jelentések kaptak lábra, hogy a szövetségi kormány

eltávolodott az EU új irányvonalától, ezt hivatalosan senki sem erõsítette meg. Izraelben ezért aztán Guido Westerwelle német külügyminiszter ezt követõ látogatását alaposan górcsõ alá vették. Õ a német támogatást mindkét fél részére a tárgyalóasztalnál domborította ki. «A közvetlen tárgyalások mindenki érdeke a régióban és az egész világon», mondta Westerwelle a Tzippi Livnehvel való egyik találkozáskor, akit az izraeli kormány tagjaként a tárgyalások vezetésével megbíztak. Õ a maga részérõl felhívta Westerwelle figyelmét a következõre: «Izrael jövõbeli határait és egy jövõbeli palesztin államéit az Izrael és a palesztinok közti tárgyalásokon vitatják meg és határozzák meg – nem pedig az EU.» Erre Westerwelle felkínálta, hogy Németország a Jeruzsálem és Brüsszel közötti vitában közvetíthetne. Jóakarattal mindkét oldalon lehetségessé válik az EU elõírások «pragmatikus életbe léptetése», vélte legalábbis Westerwelle. AN ■

POLITIKA

Újra Izrael-ellenes karikatúra jelent meg egy német újságban Csak nemrég keltett a Süddeutsche Zeitung kétes szenzációt egy Izrael-ellenes karikatúra megjelentetésével. Most hasonló okokból záporozik kritika a Stuttgarter Zeitung napilapra. A közelmúltban megjelent egy karikatúra a Süddeutschen Zeitungban, amelynek így szólt a felirata: «Németország felszolgálva. Izraelt évtizedek óta fegyverekkel látták el, részben hiába. Izrael ellenségei az országot egy mindent felzabáló telhetetlen hatalomnak tartják.» Ora Shapiro izraeli írónõ erre a következtetésre jutott: «Az ilyenfajta karikatúrák a Stürmer ábrázolásának vizuális repertoárjához tartoztak – a ronda, falánk zsidó alakjához, egy szörny emberi alakban, amely képes a világot bekebelezni. Ezen a karikatúrán ‹Izrael› elfoglalta a ‹zsidó› helyét, a Süddeutsche Zeitung pedig ott folytatja, ahol a Stürmer-nek 1945-ben abba kellett hagynia.»


13 A hullámok, melyeket a karikatúra a sajtóban és mindenekelõtt az interneten keltett, még el sem ültek, amikor mindazoknak, akik az antiszemitizmust és Izrael démonizálását elítélik, újra a barikádokra kellett állniuk. A Stuttgarter Zeitung-ban megjelent egy karikatúra, amely Georg Kreisler ismert énekéhez kapcsolódik, melynek címe: «Menjünk több galambot megmérgezni a parkba». Luff karikatúrista (Rolf Henn mûvészneve) ehhez az énekhez odarajzolta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, aki egy padon ül a parkban. Netanjahu kenyérdarabokra folyadékot csepegtet egy (méreg-)flakonból, amelyen a «Telepépítés» felirat áll. A talajon egy galamb ül, melyet a színérõl és a csõrében tartott olajágról könnyen fel lehet ismerni, mint békegalambot, de a biztonság kedvéért a «Közel-keleti béke» felirattal látták el. Az elsõ reakciók egyikeként Georg Kreisler lányának tiltakozó levele jelent meg többek között a Facebook-oldalán: «(…) Itt is a legélesebben szeretnék tiltakozni! Hogyan lehet megjelentetni egy rajzot, amely apám nevét és munkáját egy olyan véleménnyel hozza összefüggésbe, amely elõször is egyáltalán nem az

övé, másodszor semmiféle összefüggése nincs az idézett énekkel, és harmadszor tartalmilag éppen olyan antiszemita, mint hamis. (…) Gyalázat ily módon megtaposni apám sírját.» A Stuttgarter Zeitung sietett egy szerkesztõi jelentéssel állást foglalni az ügyben. A magyarázatban az antiszemitizmus vádját «határozottan visszautasították», és többek között tömören kijelentették: «(…) Mi valóban sajnáljuk, hogy a szöveg és a kép közötti összefüggés azt a benyomást kelthette, hogy a Stuttgarter Zeitung és karikatúristája, Luff antiszemita sztereotípiákat használnak.» Ezzel a Stuttgarter Zeitung egy egész sor nevezetes elõd mögé sorakozott fel: Martin Walser, Günther Grass, Jakob Augstein stb., akik közösen vagy külön-külön több kevesebb ellenérvet hoztak fel: «Hogy ki az antiszemita, azt én döntöm el …» Ezzel kapcsolatban egy további, a Stuttgarter Zeitung szerkesztõségének címzett nyílt levelet idézhetünk: «Azok reakciói, akik zsidó- és Izrael-ellenes szövegeket vagy képeket hoznak forgalomba, és azután a tiltakozások hullámával kerülnek szembe (hála Istennek!), mindig ugyanazok: A zsidóellenesség vádját messzemenõen visszautasítják, és nem fá-

radnak bele hangoztatni, hogy Izrael létezéshez való jogát minden további nélkül elismerik. És hogy ez a védekezés még hatékonyabbnak tûnjön, a helyzet elõidézõje, jelen esetben a rajz készítõje, határozottan kijelenti, hogy õ nem antiszemita…» Azonban egy további idézet az egyik kommentárból, amely az újság antiszemita sztereotípiáit aprólékosan megvizsgálta, kétségbe vonja az ilyen kijelentéseket: «A telepek létrehozásának értelmérõl vagy értelmetlenségérõl lehet vitatkozni, de éppen úgy a terrorról, a Palesztin Autonómiahatóság (PA) által szinte naponta ünnepelt öngyilkos merénylõkrõl, Abbasz palesztin elnök antiszemita uszításairól, és még sok másról. Mindez nem ‹méreg›. Nem valószínû, hogy Henn-nek [a rajz készítõje] az az ötlete támadna, hogy Abbaszt rajzolja le egy padon ülve méreggel teli flakonnal. Az itt alkalmazott õsrégi, a kutak megmérgezésének motívuma ugyanis jobban illik egy zsidóhoz, mint egy muszlimhoz, arabhoz, vagy akár egy palesztinhoz.» Ez csak egyike a sok sztereotípiának, melyeket a Stuttgarter Zeitung a rajz megjelentetésével rendkívül élõvé, sõt világszerte elterjedtté tett. AN ■

GAZDASÁG

A Volkswagen izraeli beszállítói Többnyire arról számolunk be, hogy külföldi cégek Izraelben fektetnek be. Ritkán fordul elõ, hogy külföldi cégek izraeli beszállítóiról számolhatunk be. Egy sikertörténet. 2013 januárjában a Rövid jelentések rovatunkban közöltük: «Az izraeli Tadir-Gan autóalkatrész beszállító, mely többek között olajteknõket és szelepsapkákat gyárt a General Motorsnak és az Opelnek, átvette a német Alu-Druckguss GmbH-t, és így a cég mindhárom telephelyének birtokosa lett (Berlin, Brieselang, Brandenburg és a lengyelországi Nowa Sólt).» Ez az átvétel volt a kulcsa az izraeli cég további sikeres vállalkozásainak. Ez ugyanis döntõ szerepet játszott a Tadir-Gan és a német hagyományos vállalat, a Volkswagen közti beszállítási

szerzõdés megkötésében, amint a Globes izraeli gazdasági magazin hangsúlyozta. A Volkswagen AG az Afulában székelõ izraeli vállalkozással motoralkatrészek szállításáról kötött szerzõdést. A Globes errõl így ír: «2015-tõl a Tadir-Gan cégnek nyolc éven keresztül alumíniumkomponenseket kell szállítania az Afulában és Brieselangban lévõ telephelyeirõl, valamint magnéziumtermékeket a Neve Or kibbucban lévõ üzembõl.» Az izraeli cég által szállított alkatrészekre a Volkswagen AG-nek mindenekelõtt a csúcsmodellekhez van szüksége.

A Globes adatai szerint ez a beszállítási szerzõdés a Tadir-Gannek egy 34 millió eurós bevételt jelent. A Tadir-Gan elnöke, Sam Vlodinger, ezzel kapcsolatban a következõket mondta egyik interjújában: «Ez a szerzõdés a német Alu-Druckguss cég megvásárlásának eredménye, amely nemcsak a Volkswagen AG-vel tart fenn jó kapcsolatokat, hanem az Audival, a Skodával és a Porschéval is. A cégemnek ez az elsõ szerzõdése a Volkswagennel, ami azt bizonyítja, hogy termékeink a legjobb minõségûek.» AN ■


14 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

GYÓGYÁSZAT

A kiadós reggeli segít lefogyni Egy izraeli tanulmány kimutatta, hogy fogyáshoz nem feltétlenül szükséges a jó ételekrõl lemondani. Dr. Daniela Jakubowicz a közelmúltban egyik tanulmányában kimutatta: Aki fogyókúrájában fõ étkezéssé a reggelit teszi, és ekkor kiadósan is eszik, annak jobb esélyei vannak a lefogyáshoz, mint sok más fogyókúra esetében. Dr. Jakubowicz, aki a Tel Aviv Egyetemen tanít, és a Wolfson Kórházban fogyókúra-specialistaként dolgozik, ezt a tanulmányt kollégájával, Dr. Julio Wainstein-nal együtt készítette, aki szintén a Wolfson Kórházban dolgozik, valamint két tudóssal a jeruzsálemi Héber Egyetemrõl, Dr. Ma’ayan Barnea-val és Prof. Oren Froy-jal. A tanulmány elkészítésében 93 túlsúlyos nõ vett részt, akiket válogatás nélkül két csoportba osztottak. Mindkét csoport kapott egy 12 hétre elõírt fogyókúra programot: 1.400 napi kalória, amely esetében fontos volt, hogy az étkezések alkalmával kevés szénhidrátot és kevés zsiradékot fogyasszanak. Különben az utasítások azonosak voltak mindkét csoportnak. Az egyik tesztcsoport azt a feladatot kapta, hogy reggelire 700 kalóriát vegyen magához, ebédkor 500-at és a vacsora alkalmával csupán 200 kalóriát. A második tesztcsoport épp az ellenkezõ beosztást kapta: szerény reggeli 200 kalóriával, ebéd 500 és vacsora 700 kalóriával.

A tesztsorozat végén kiderült, hogy az elsõ csoport résztvevõi, akiknek fõ étkezése a reggeli volt, átlagosan hat kilót fogytak. A második csoport tagjai, akiknek fõ étkezése a vacsora volt, mindössze 3,5 kilót fogytak. Azonban egy további különbség is szembetûnt: Azok a nõk, akik kiadósan reggeliztek, lényegesen jobb értékeket mutattak az inzulin, a vércukor és a trigliceridek szintjét tekintve. Ezeknek az értékeknek szintje csökkent, ráadásul náluk nem emelkedett ugrásszerûen a vércukorszint az étkezések után, ami különben az orvosok szerint erõsen megterheli a szívet. Ezenkívül e tesztcsoportnál végzett hormonvizsgálat kimutatta, hogy a Gherlin hormon szintje, amely az éhségérzet szabályozásáért felelõs, nagyon alacsony volt. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy õk nemcsak jóllakottabbak voltak, hanem elégedettebbek is, és a korlátozások ellenére kevésbé érezték azt a kényszert, hogy közben enniük kellene valamit. Ezzel Dr. Jakubowicz azt ajánlja, hogy a bõséges vacsorákat kerülni kellene. De ugyanúgy a késõesti nassolást és a hûtõszekrény meglátogatását is. Azonban még mást is ajánlott: A reggelit nem csupán fõ étkezéssé kellene tenni, hanem pél-

dául még egy darab süteménnyel is érdemes lenne «megfejelni», ami azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségû cukrot magunkhoz kell vennünk, mivel az pozitíven befolyásolja a napi vérértékeket. Tehát le lehet fogyni akkor is, ha egy szelet csokoládétortát megeszünk, de csak akkor, ha ezt a reggelinél tesszük. Dr. Jakubowicz szerint ugyanis a titok nem abban áll, hogy megtagadunk-e valamit magunktól vagy sem, hanem az idõzítésben, vagyis hogy melyik napszakban engedjük meg magunknak a kívánt finomság elfogyasztását. Ezért az Obesity szaklap által megjelentetett cikkében arra hívja fel kollégái figyelmét, hogy túlsúlyos pácienseinek a kiadós reggelit ajánlják, a többi étkezést pedig mérsékeljék. ZL ■

GYÓGYÁSZAT

Izraeli segítség cukorbetegeknek – a német piacon Az az izraeli cég, amely az inzulinfelvétel hatékonyságát növelõ terméket állított elõ, olyan szerzõdést írt alá, melynek értelmében 2014-ben kezdõdhet meg az értékesítés. A világpiacon való startolás helye Németország. Az InsuLine Medical izraeli cég többek között kifejlesztett egy készüléket, melyet az «InsuPad» névvel láttak el, ez hozzájárul az inzulin jobb felszívódásához a 2 típusú cukorbetegek esetében. Ez alapvetõen jobb megol-

dást nyújt azoknak a betegeknek, akik saját maguknak adják az inzulininjekciót, mégpedig mindenekelõtt Németországban. A cég ugyanis a nemzetközi piacon való megjelenését éppen Németországban tervezi. Csak azután

akarja termékét az európai piacra is kiterjeszteni, és a továbbiakban más kontinensekre is eljuttatni. Az év végére tervezett értékesítés a Johnson & Johnson konszern segítségével válhat lehetõvé. E konszern cu-


15 korbetegség-kutatással és kezeléssel foglalkozó részlege, amely a «LifeScan» (http://www.lifescan.com/) néven ismert, érdekelt az «InsuPad» készülék értékesítésében, amelyet a cég bemutató találmányának tekintenek. Ezzel párhuzamosan és ugyanazzal a technológiával kifejlesztettek egy másik készüléket is, amelyet «InsuPatch»-nak neveznek, ezt azok a cukorbetegek tudják alkalmazni, akik inzulinpumpát használnak. Az «InsuPad» esetében egyfajta tapaszról van szó, amelyet a napi használat után, a maximum három vagy négy injekció után el kell távolítani. A

tapaszt egy elektromos digitális készülékkel kötik össze, amely gondoskodik a pontos hõmennyiségrõl a tapaszon keresztül, amellyel az inzulinadagot beinjekciózzák. A klinikai tesztek eddig arra mutatnak, hogy az inzulin az «InsuPad»-nak köszönhetõen 40 percen belül maximálisan felszívódik. Még azok az inzulinkészítmények, melyek gyorsabb felszívódást ígérnek, sem léphetnek az «InsuPad» csúcsteljesítményének nyomába, mivel azoknak legalább 6070 percre van szükségük, míg a vérben teljesen felszívódnak. A klinikai vizsgálatok továbbá kimutatták, hogy

«InsuPad»-dal az inzulinfogyasztás legalább 30 százalékkal csökkenthetõ. Ezenkívül a tesztszemélyeknél félszer olyan gyakran fordult elõ a hirtelen fellépõ és életveszélyes vércukorszint csökkenés. A cég óriási piaci lehetõséget lát ebben és a vele párhuzamosan kifejlesztett «InsuPatch» nevû termékében, mivel jelenleg 11 millió 2 típusú cukorbeteg kényszerül naponta inzulinnal oltani magát – és a betegek száma csak növekszik. Németországi Olvasóink, akiket ez érdekel, 2014 elejétõl fordulhatnak e tekintetben háziorvosukhoz. ZL ■

GYÓGYÁSZAT

A videojátékok segítenek a gutaütés rehabilitációjában Ha az agyi érkatasztrófák (Stroke) idejében kezelik, a rehabilitációs eljárások alkalmával a beteg sok létfunkciót újra megtanulhat. A tudomány intenzíven kutat a jobb módszerek után, melyekhez a Tel Aviv Egyetem új ismeretekkel járult hozzá. A gutaütés Németországban a leggyakoribb betegségnek számít, a halálesetek okozóinak sorában pedig a harmadik. Gutaütés akkor lép fel, ha az agy idegsejtjei hirtelen nem jutnak oxigénhez vagy más alapvetõ anyagokhoz. Az orvosok a gutaütés több formáját különböztetik meg, amelyeknek nagyon eltérõek lehetnek a következményei. A gutaütés gyakran vezet a beteg több kognitív képességének korlátozásához. Ez közepes vagy súlyos fogyatékossághoz vezethet. A modern gyógyászat tudja, hogy az átfogó rehabilitációs eljárások közvetlenül a gutaütés után hatékonyak lehetnek. Különbözõ nézetek vannak arról, hogyan kell ezeknek az eljárásoknak kinézniük. Ugyanakkor folyamatosan dolgoznak ezek fejlesztésén. Mivel a modern vizsgálati eljárások által átfogóbb bepillantást nyernek az agy folyamataiba, a kezelési mórszerek hatását és hatékonyságát is jobban ki tudják értékelni. Az ilyen rehabilitációs kezelések legalább kezdetben speciális klinikai ott-tartózkodást igényelnek. Aztán ambulánsan is lehet folytatni a kezeléseket, a Tel Aviv

Egyetem egyik tanulmánya pedig kimutatta, hogy a Stroke-os betegek rehabilitációját otthon is el lehet végezni, méghozzá egy egyszerû és aránylag olcsó eszközzel: a videojátékokkal. Dr. Debbie Rand, foglalkozásterapeuta a Tel Aviv Egyetemen, a Sheba Kórházzal együttmûködve egy nemzetközileg támogatott tanulmányt készített, amely kimutatta, hogy azok a betegek, akik otthon videojátékokat játszanak, fizikailag jelentõsen aktívabbakká válnak, mint azok a betegek, akik hagyományos, motorikus gyakorlatokra épülõ terápiát végeznek. Amikor tanulmányának eredményeit egy nemzetközi szakkonferencián bemutatta, sok kollégája érdeklõdését felkeltette. Az interaktív játékkonzolok folyamatos mozgást kívánnak a játékostól, hogy a virtuális világgal való kommunikációt fenntarthassa. Dr. Rand megállapította, hogy a gutaütést szenvedett betegek, akik ilyen játékokat játszanak, Továbbá Dr. Rand megfigyelte, hogy a videojátékot játszó páciensek mozgása sokkal kiegyensúlyozottabb.

kétszer annyi mozgást végeznek a karjaikkal, mint a hagyományos rehabilitáción résztvevõk. Ezenkívül sokkal célirányosabban és sokoldalúbban mozognak, mivel a videojátékok éppen ezt igénylik. Így õk nem mindig ugyanazokat a gyakorlatokat végzik, mint egy motorikus terápia résztvevõi. Továbbá Dr. Rand megfigyelte, hogy a videojátékot játszó páciensek mozgása sokkal kiegyensúlyozottabb. A két tesztcsoport megfigyelésének eredményei – a videojátékot játszó gutaütöttek és a hagyományos terápián résztvevõ páciensek – egyértelmûek, és kiegészítõ terápiás módszerek bevezetésének szükségességét igazolják.


16 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

Ráadásul egy további mellékhatást is észrevett: A játék pozitív tapasztalatokat és sikerélményt nyújtott, ami elõnyösen hatott a mentális állapotra. Ez pedig az általános jó közérzethez járult hozzá, és továbbjátszásra ösztönzött.

A megfigyelt fizikai elõnyök mellett a játék élvezete és ráadásul az otthoni környezet pozitív hatása nagymértékben befolyásolta a javulást. És a tény, hogy a beteg környezetében élõ emberek is együtt játszhatnak, segít a beteg-

ség okozta elszigetelõdés leküzdésében. Közben a tudósnõ az ilyen pótterápiák hosszú távú kihatásának kérdésén dolgozik. Azt szeretné megvizsgálni, hogy vannak-e olyan játékok, melyek jobb eredményt hoznak, mint mások. AN ■

GYÓGYÁSZAT

Bionikus szemek a vakon születetteknek Izraeli tudósok olyan technológia nyomára bukkantak, amellyel a vakon született embereknek visszaadhatják a látás képességét. Egy bionikus kontaktlencsérõl van szó. Ez a bionikus kontaktlencse továbbítja a jeleket a szem szaruhártyájának (kornea), az pedig az agy érzékelõ területének, így képzõdik egy inger, amely vizuális információt szimulál.

Sokan már a «bionikus» fogalma elõtt megtorpannak. Egyre gyakrabban halljuk emlegetni. Annyit értünk belõle, hogy egy újfajta technológiáról van szó, de pontosabb meghatározásáról legtöbbünknek fogalma sincs. Végül is a bionikus melléknévrõl van szó, ez egy olyan szervezetre utal, amelynek biológiai alaptulajdonságait technikai lehetõségekkel feljavították, így a bionikus végül azt is jelenti: a természetes módszerekkel összhangban álló, de mégis a modern technológiát használó. Épp ezen az úton járnak a Bar Ilan Egyetem izraeli tudósai. Jelenleg a klinikai tesztsorozatok engedélyére várnak, hogy ennek a lencsének a prototípusát kipróbálják.

A páciensekkel kapcsolatban, akik már önként jelentkeztek, Prof. Ze’ev Zalvesky izraeli vezetõ tudós a következõket mondta: «Egy rövid próbaszakasz után hozzászoktak a készülék mûködési módjához, és rövid idõ elteltével fel tudtak ismerni egy házat, egy ajtót vagy egy autót.» Ennek ellenére a bionikus kontaktlencsék tökéletesítéséhez még átfogó klinikai tesztsorozatokra van szükség, hogy végül a megfelelõ engedélyeket megkaphassák az értékesítéshez. A kifejlesztett technológia egy hagyományos szemüvegbe szerelt, pici kamerán alapszik. Ez a kamera vizuális információkat vesz fel a környezetbõl, és a jeleket továbbítja egy bionikus kontaktlencséhez. Ez aztán

továbbítja a jeleket a szem szaruhártyájának (kornea), az pedig az agy érzékelõ területének, így képzõdik egy inger, amely vizuális információt szimulál. «Ez az újítás mindenekelõtt a vakon született emberek számára jelent jó hírt, amely azért is jobb, mivel nem igényel mûtéti beavatkozást, és nem jár azzal a veszéllyel, hogy más életfontosságú idegeket vagy szerveket megkárosítanak», mondta Prof. Zalevsky az Israel 21c tudományos internetportálnak. Ugyanakkor elmondta, hogy jóllehet az utóbbi években több cég is kifejlesztett bionikus szemeket, azok a találmányok azonban alig válhatnak a vakon születettek javára. Prof. Zalevsky és kollégái jelenleg abban reménykednek, hogy egyetemük technológiatranszferért felelõs cégének segítségével befektetõket vonhatnak be munkájukba, hogy a prototípust tovább fejleszthessék. E fejlesztési szakaszra két évet terveztek. Igaz, hogy nagybefektetõt még nem találtak, de a meghirdetett fejlesztésük mégis nagy érdeklõdést keltett. AN ■

GYÓGYÁSZAT

Soha többé cérna és kapocs a sebészeti beavatkozásoknál A termék már szabadalmaztatott. A «BioWeld1» a sebészeti vágások összezárásának forradalmát ígéri. Ennek az újításnak hátterében egy újalapítású izraeli cég, név szerint a IonMed áll, amelynek

székhelye Yokneam Illit-ben van, és egy hat fõs munkatársi csoporttal, valamint nagyszerû karri-

ert befutott, neves tanácsadókkal rendelkezik. A csupán 2009-ben alapított cég módszerei fejleszté-


17 sére már többször nyert említésre méltó beruházásokat, és a már elõterjesztett szabadalmak mellett benyújtotta az összes szükséges kérvényt a megfelelõ egészségügyi hatóságokhoz. A cég állítása szerint a kereskedelmi értékesítés néhány hónapon belül elkezdõdhet. A tulajdonképpeni beavatkozás mindössze néhány percig tart. Az eredmény egy gyors és teljesen bezáródó sebészeti vágásfelület, amely mentes minden fájdalmas szúrástól vagy harapó kapocstól. Annak az orvosnak, aki ezzel a módszerrel zárja össze a mûtéti sebeket, nem kell megtanulnia külön mûtéti varrást, ez ugyanis nagyon egyszerû. A betegek számára pedig további elõnyökkel jár ez a forradalmi eljárás: csökken a fertõzés kockázata, és esztétikailag is jobban néznek ki a varratok. A kórház azzal jár jobban, hogy ez az eljárás idõt takarít meg, míg az egészségügyi pénztárak a módszer költségkímélõ oldalát üdvözlik. Egyszerûen fogalmazva arról van szó, hogy ez az eljárás hideg plazmával forrasztja össze a mûtéti sebeket. A plazma egyfajta gáz, amely tulajdonképpen magas hõmérsékletet hoz létre, ami az emberi szöveteket tartósan károsíthatja. Ezért mindeddig csak nagyon korlátozottan alkalmazták a gyógyászatban. Most azonban úgy tûnik, hogy egy izraeli tudós megtalálta azt a módot, ahogyan a plazmát hideg állapotban használni lehet.

A betegek számára pedig további elõnyökkel jár ez a forradalmi eljárás: csökken a fertõzés kockázata, és esztétikailag is jobban néznek ki a varratok.

A IonMed társalapítója és az értékesítési részleg elnöke, Ronen Lam, az Israel 21c izraeli tudományos portálnak kifejtette: «Mi igazi újítást vezettünk be, mivel eddig a gyógyászat területén még nem dolgoztak hideg plazmával. Mi vagyunk az elsõk, és egy olyan eljárást fejlesztettünk ki, amely a mûtéti sebek összezárását alapvetõen forradalmasította.» Lam testvére, Amnon az, aki ezért az újításért túlnyomórészt felelõs. Õ több vezetõ munkaterületen is otthon van, így többek között az Intel Israel kutató és fejlesztési központjában, miután a véderõknél (IDF) szanitécként szolgált. A nukleáris mérnöki karon tanult, és a plazma gázzal való tapasztalatait a Tower Semiconductors izraeli cégnél, munkahelyén gyûjtötte. E betekintés alapján világossá vált elõtte, hogy a hideg plazma az egészségügyben is szerephez jut-

hat. «A sebészek õsidõktõl varrják a sebeket, melyeket operáció alkalmával kénytelenek ejteni. A kapcsok régóta vannak alkalmazásban, de már különbözõ ragasztási eljárás is létezik. Arra gondoltam, hogy ezen a területen alapvetõ változás szükséges, és egy jobb eljárás után kutattam úgy az orvosok, mint a páciensek számára.» Jóllehet a cég sok más terméket is piacra dobott, a «BioWeld1» eljárás sikerének kilátásai és ezzel piacképessége is sokkal ígéretesebbnek tûnik. ZL ■ Egy angol nyelvû video izraeli újításokról: «The Operation Room of the Future»: http:// www.youtube.com/watch?v=IfJemqkby_0

TECHNOLÓGIA

Izraeli technológiával pénzmosó hálózatot számoltak fel Egy izraeli fejlesztésnek köszönhetõen az Europol bûnözõhálózatot göngyölített fel. Olvasd el, hogyan is történt. Az izraeli sajtó nyáron adott hírt arról, hogy a rendõrségnek Spanyolországban és Belgiumban sikerült egy nemzetközi pénzmosó hálózat nyomára bukkanni. Ami ebben a jelentésben igazán érdekes: Ezeket a gonosztevõket az izraeli technológiának köszönhetõen tudták lefülelni. E

technológia kifejlesztõje a Cellebrite izraeli cég. Ez a cég kifejlesztett egy olyan készüléket, amely úgy néz ki, mint egy tablet, és az «UFED Touch Ultimate» nevet kapta. Ezt a hordozható készüléket hamarosan alkalmazni fogják a nemzetközi rendõri munkában is. A Cellebrite cég már

világszerte adott el ilyen készüléket titkosszolgálatoknak és biztonsági vállalkozásoknak. A kriminológusok e készüléknek köszönhetõen hozzá tudnak jutni okos telefonok, hordozható GPS készülékek és tablet számítógépek adataihoz és kulcsszavaihoz, ezeket


18 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

dekódolják és elemzik. Így kézzelfogható bizonyítékokat szolgáltathatnak, amelyek a bíróság elõtt bizonyító erejûek. A legnagyobb izraeli napilap, a Yediot Acharonot ezzel kapcsolatban közölte, hogy minden alkalmazottat, aki a nemzetközi pénzmosó hálózat tagjai ellen folytatott nyomozásban részt vesz, ilyen készülékkel szereltek fel. Egyetlen év folyamán olyan konkrét adatotokat tudtak öszszegyûjteni, melyek a törvényszék elõtt is bizonyító erejûek. Ez vezetett végül 46 személy letartóztatásához. A letartóztatásokat a spanyol és belga rendõrök hajtották végre, akiknek együttmûködését az Europol koordinálta. Feltételezhetõ azonban, hogy

A pénzmosó hálózat 2007 óta tevékenykedett. A bûnözõk 50 millió euró nagyságrendben mostak pénzt, és drogot csempésztek Marokkóból Európába.

az EU törvényhozó testületének egyes tisztviselõi, valamint titkos ügynökök is részt vettek a munkában. A pénzmosó hálózat 2007 óta tevékenykedett. A bûnözõk 50 millió euró nagyságrendben mostak pénzt, és drogot csempésztek Marokkóból Európá-

ba. Letartóztatáskor 5,3 tonna hasist, 77 jármûvet, 20 épületet, öt céget és 225.000 euró készpénzt foglaltak le. AN ■

RÉGÉSZET

Dávid király idejébõl származó palotát találtak Az idei ásatási szezon alkalmával Jeruzsálemtõl nem messze olyan épületmaradványokat és használati tárgyakat találtak, amelyek kétségkívül Dávid király uralkodásának idejébõl származnak. Dávid király, a betlehemi pásztorfiú, változatos életet élt, mielõtt Hebronban a déli törzsnek, Júdának királyává koronázták, elfoglalta Jeruzsálemet, amelyet fõvárosává és a Szövetség ládájának helyévé tett, és létrehozta Izráel törzseinek egységes királyságát. Izráel népének történelmében az egyik legjelentõsebb személyiség és a Messiásnak, Jézus Krisztusnak elõdje volt. Az utóbbi években a régészek Jeruzsálemben számtalan, de mégis egyedülálló leleteket találtak, amelyek a bibliai korból származnak, és nemcsak megerõsítik a Bibliát, hanem azt szemléletessé és élõvé is teszik. Ritkábban fordultak elõ olyan leletek, amelyek korábbi idõszakból, mint például Dávid király idejébõl származtak. A jeruzsálemi Héber Egyetem régészei kollégáikkal az Izraeli Régészeti Hatóságtól már több éve ásnak az egyik terepen, a Tel Keijafa dombnál. A domb, melyet a helyi beduinok «Tel Daud»-nak –«Dávid dombjának» – neveznek, Beit Shemeshnél terül el, 30 kilométerre Jeruzsálemtõl nyugatra. Itt fedezte fel Jossi Garfinkel és Sa’ar Ganor azt a várost, amelyet a héber nyel-

vû Biblia Saraim-nak nevez (1.Sám 17,52), egy várost két kapuval, melyek, amint a korábbi évek ásatásai kimutatták, egészen jó állapotban vannak. Mindkét régész egyöntetûen kijelentette, hogy az általuk kiásott épületrészeket «egy Dávid király idejébõl származó megerõsített város bizonyítékainak lehet tekinteni». Hogy az épületek és a település valóban Dávid korából származnak, a szerves leletek vizsgálata mutatta ki, amint azt Ganor már régebben kijelentette: «A szerves leleteket pontosan Kr. e. 1020 és 980 közötti idõpontra lehet datálni.» Ráadásul a maradványok egyértelmûen izráeliták által lakott településre utalnak, és semmiképpen sem filiszteusokra, mint egyesek kezdetben gyanították. Miért lehet ezt olyan biztosan kijelenteni? Mert itt a régészek nem találtak tisztátalan sertéscsont maradványokat. Ezen az ásatási helyen Garfinkel és Ganor egy további figyelemreméltó felfedezésre is jutottak: Egy palota maradványait ásták ki. Palota létezése ezen az akkoriban geopolitikai szempontból stratégiai fontosságú településen valóságos

szenzáció. És nemcsak ez. Rendkívüliek azok a leleltek is, amelyekre a régészek a környezõ termekben bukkantak. Így felfedeztek például egy fémmegmunkáló mûhelyt, és termeket Egyiptomból származó alabástromedényekkel. Ez is utal arra, hogy nem akármilyen városról van szó. Ezt igazolják az impozáns raktárhelyiségek is, melyekben a kutatók agyagedényeket találtak hivatalos pecséttel megjelölve. A nagy agyagedények füleit abban az idõben csak akkor jelölték meg Júda királyságában, ha adóként beadott termékrõl volt szó; ami azt jelenti, hogy a földmûvesek által beszállított mezõgazdasági termékek voltak. A régészek több száz ilyen edényfület fedeztek fel. A palota építési módja és nagysága, a számos kézenfekvõ utalás egy uralkodói, adószedõ településre, valamint az épületmaradványok hasonlósága egy Jeruzsálemben felfedezett, Dávid korabeli fallal, arra utalnak, hogy ennek a helységnek egy mûködõ királysághoz kellett tartoznia. A szerves leletek datálása azt bizonyítja, hogy Dávid király uralkodásának idejérõl van szó. AN ■


19 RÉGÉSZET

Megtalálták Elizeus próféta lehetséges lakhelyét Az izraeli régészek felvillanyozódtak. Úgy hiszik, megtalálták Elizeus próféta lakhelyét. Elizeus prófétáról, aki Izráel északi részén, három király – Jórám, Jéhu és annak fia Josafát – idejében mûködött, a Királyok 2. könyvében olvashatunk. Mûködésének ideje a Kr. e. 9. századra esik. Õ volt Illés próféta utódja, és a mennybe történt elragadtatásának tanúja. A 2Kir 2,1-18-ban olvashatjuk, hogy Isten Szelleme Illésrõl átment Elizeusra úgy, hogy csodatetteket is végre tudott hajtani, amelyek Mózes tetteihez voltak hasonlóak. Az Elizeus névnek több jelentése van Izráel népének történelmében. Ezért voltak a régészek valósággal felvillanyozva, amikor Izrael északi részén – pontosabban Tel Rehovnál, Beit Shean közelében – egy ásatásnál az egyik feliraton az «Elizeus» szót megtalálták. Noha a név akkoriban nem volt szokatlan, de mégsem volt széles körben elterjedt. A bibliai idõkbõl származó ház két bejárattal rendelkezik, két egymással összekötött lakószárnnyal. A helyiség megfelel a próféta lakhelyének, azonban további leleltek is vannak, amelyek Amihai Mazar illetékes régészt a jeruzsálemi Héber Egyetemrõl arról gyõzték meg, hogy Elizeus próféta lakhelyét találták meg. Elsõ útmutatóként Mazar a ház fekvését hozta fel, amelynek két bejá-

A régészeket valósággal felvillanyozta amikor Izrael északi részén – pontosabban Tel Rehovnál, Beit Shean közelében – egy ásatásnál az egyik feliraton az «Elizeus» szót megtalálták. Kép: Beit Schean

rata további különlegességet mutat. Ugyanakkor az ásatást végzõ csoport szokatlan tárgyakat is talált, például két, tömjénfüstölésre szolgáló oltárt, néhány agyagfigurát, melyek Mazar szerint «pontosan megfelelnek a Biblia leírásának». Minden lelet, közöttük egy lakóház számára szokatlanul nagy agyagkorsó, Elizeus próféta mûködésének idejébõl származnak. «Itt van azonban egy további lelet, amely alátámasztja feltételezésünket, hogy valószínûleg Elizeus házáról lehet szó», fûzte hozzá Mazar. «E ház közvetlen közelében két olyan feliratot találtunk, amelyeken a Nimsi nevet fedeztük fel.» A Nimsi név ugyanúgy Elizeus prófétával kapcsolatos, mivel õ kente fel királlyá Jéhut, aki egyszer «Josafát

fiaként és Nimsi unokájaként» (2.Kir 9,2.14) máskor pedig csak «Nimsi fiaként» (1.Kir 19,16; 2.Kr 22,7) szerepel. Ez a felkenetés vezetett végül az Omri dinasztia végéhez, amint azt Isten Illés által megjövendölte. Jóllehet a régészeti leletek alapján nem lehet teljes biztonsággal kijelenteni, hogy a felfedezett lakóház valóban Elizeus prófétáé volt, a számos útbaigazító bizonyíték mégis valószínûvé teszi, hogy a felelõs régészek feltételezése közel jár ehhez az igazsághoz. AN ■

TÁRSADALOM

Optimista elõrejelzések Izrael számára Egy brit elõrejelzés a zsidó államnak kimondottan jó kilátásokat prognosztizál a jövõre nézve. Izrael a férfi lakosság átlagos életkorát tekintve világviszonylatban az ötödik helyen áll. Hasonló pozitív adatokat tett közzé néhány hónappal ezelõtt a Gazdasági Együttmûködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) egy öszszehasonlító tanulmányában. Az OECD,

amely 21 nyugati ország exkluzív klubja, kimutatta, hogy az izraeliek elégedettek életükkel. E tekintetben Izrael az OECD-államok között a hatodik helyen áll. 155 nemzet összehasonlításában Izrael a 14. helyet foglalja el. Az ilyen közvélemény-kutatások különben

szubjektív adatokon alapulnak. Hogy néznek ki akkor az objektív tények? Ha ezeket tekintjük, kiderül, miért van meg az izraelieknek minden okuk arra, hogy elégedettek és boldogok legyenek.


20 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

Egy további felmérés 2012 májusában kimutatta például, hogy az izraeli egészségügyi rendszer világviszonylatban a 6. helyen áll. Az ilyen és hasonló «kézzelfogható tényekhez» tartozik a már említett viszonylag magas várható átlagos életkor úgy a férfiak, mint a nõk esetében. Néhány héttel ezelõtt tett közzé az Economist brit gazdasági magazin egy további tanulmányt. Azt vizsgálták, hogy 2030-ban melyik államban lesz legélhetõbb az élet. Figyelembe vették a gazdaságot, az egészségügyi szektort, a személyes biztonságot és a magánszemélyek gazdasági státuszát, miközben a kutatók a jelenlegi adatok alapján végeztek számításokat. Az eredmény egy meglepõ elõrejelzés lett: Izrael a 20. helyre került, mégpedig megelõzve Nagy Britanniát, Franciaországot, Olaszországot és Japánt. Az izraeli gazdaság az elmúlt évtized során egy 270 százalékos növekedést mutatott. Noha az ország lakosságának száma növekedett, százalékos arányban mégsem közelítette meg a gazdasági növekedés szintjét. Más szavakkal: Gazdaságilag sokan valóban jól élnek. Izrael maga a Paradicsom, ha az újalapítású cégekrõl van szó, ame-

lyek meredeken emelkedõ gazdasági fejlõdést ígérnek. Gazdasági növekedése tekintetében Izrael az elmúlt öt évet figyelembe véve elsõ helyen áll az OECD-államok között. A munkanélküliségi ráta Izraelben alacsonyabb, mint az USA-ban és az EU legtöbb államában. Továbbá Izrael exportátlaga az ország bruttó nemzeti össztermékéhez viszonyítva a világ legmagasabb kiviteli átlagaihoz tartozik. Az ország partjainál felfedezett gázlelõhelyeknek köszönhetõen Izrael az energiapolitika szempontjából függetlenséget élvez. E lelõhelyek bevétele, melyet már most 30 év leforgása alatt 550 milliárd sékelre (116 milliárd euró) becsülnek, nagymértékben hozzájárul az ország pozitív fejlõdéséhez. Izrael a jövõben is vonzani fogja az új bevándorlókat, akik az országot kulturális és képzéspolitikai szempontból is gazdagítják. Az ország nehezebb szociális-gazdasági helyzetû lakosai is lassan emelkedõ pályára kerülnek: 2012-ben az ultra-ortodox férfiak 47 százaléka, az ultra-ortodox nõk 51 százaléka dolgozott. A hátrányos helyzetû népcsoportok körében is, mint például a fogyatékkal élõk esetében, magasabb

foglalkoztatottságot figyelhetünk meg. A képzési szektorral kapcsolatban megjegyzendõ, hogy az izraeli tanulók öszszehasonlítva a többi OECD-állammal, gyakran sokkal jobb eredményt érnek el az olvasási és számolási készségek terén. Mindezek pozitív ígéretek a jövõre nézve. Izrael Állam számára azonban más aspektusok jelentõsek, amelyek az ország zsidó karakterével kapcsolatosak. Gyakran hangoztatják azt az aggodalmat, hogy Izrael a jövõben elveszti zsidó karakterét, mert a muszlim-arab lakosság számarányosan jobban növekszik. Azonban lassan, de biztosan egy másik tendencia is kirajzolódik: A zsidók bevándorlása Izraelbe a világ minden részérõl újra növekszik, a világi zsidó nõk szülését tekintve 10 százalékos növekedést regisztráltak, míg a muszlim-arab nõk esetében egy 16 százalékos szülési visszaesés figyelhetõ meg. Átlagosan számítva ez azt jelenti, hogy Izrael Állam muszlim polgárainak részaránya a következõ 20 évben jóval nagyobb mértékben esik vissza, mint azt néhány évvel ezelõtt feltételezték. És ez egy további pozitív kilátás Izrael Állam zsidó karaktere szempontjából. ZL ■

TÁRSADALOM

Izrael-barát egyiptomiak Ha Izraelbõl kitekintünk Egyiptomra, azt hisszük, hogy az ott egymással szembenálló áramlatok csupán egyetlen pontban jutnak közös nevezõre: az Izrael elleni gyûlöletben. Azonban egyetlen kép sem fekete-fehér, csak jobban meg kell nézni. Az elmúlt hetek során Egyiptomban utcai harcokra került sor. Már úgy tûnt, hogy a Nílus menti ország polgárháborúba süllyed. Látszólag mindenki mindenki ellen van. Felvetõdött a kérdés, hogy van-e egyáltalán valamilyen konszenzus az egyiptomiak számára. Amiben úgy tûnt, hogy egyetértenek, az az Izrael elleni gyûlölet volt. Izrael-ellenes megnyilvánulásokat lehetett hallani úgy a Muszlim Testvériség, mint a legliberálisabb egyiptomiak körében is. Jóllehet Izrael és Egyiptom békeszerzõdést kötött, azonban az sem titok, hogy ez soha nem volt «egy melegszívû béke». Úgy Muba-

rak, mint Mursi idejében az anticionizmus volt talán az egyetlen olyan jelenség, amely az egymással szembenálló csoportokat egyesítette. De ha jobban megnézzük, felfedezhetjük az egyiptomi polgárok olyan kisebb csoportját, amely héberül tanul, vagy már jól beszéli a nyelvet, izraeli írókat olvas, és az izraeli tévé adásait követi. Igaz, közülük nem kevés a biztonsági hatóság kormánytisztviselõje, mégis: Sok olyan egyiptomi polgár van, akik nem foglalkozásukhoz kapcsolódóan, hanem szabad akaratukból tanulnak héberül és érdeklõdnek Izrael Állam és az izraeli kultúra iránt. Errõl a jelenségrõl az erõszak legújabb hulláma

alkalmával értesült az izraeli nyilvánosság. Hogyan, kérdezheted? Egyre több héberül beszélõ egyiptomi jelentkezett az izraeli tévékamerák elõtt, hogy mindarról, ami az országukban történik, beszámoljon – természetesen héberül. Az egyik ilyen férfi Munir Mahoud, 53 éves, egy nyelviskola igazgatója Kairóban, amelyen, hogy is lehetne másként, héberül is lehet tanulni. Héber nyelvû


BIBLIAIZRAELNEK ÉS IZRAEL 21 GYORSSEGÉLY beszédébõl jó nyelvtani tudásra és nagy szókincsre lehet következtetni. Sõt a szleng területén is kiismeri magát. Azonban nem kevésbé fontos: Szinte tökéletesen, akcentus mentesen beszél. «Egyiptomiak tucatjai tanulnak héberül, amelyet szakként kínálnak az ország 12 egyetemén», mondta el egy interjúban a tárgygyal kapcsolatban. «Egyesek többet tanulnak Izraelrõl egy állami program keretében, amelyet ‹Ismerd meg ellenségedet› címmel hirdettek meg. Végül aztán sokan õszintén és mélyrehatóan kezdenek érdeklõdni az izraeli nyelv és társadalom iránt, valamint szomszéd államunk kultúrája és politikája iránt. Egyesek olyan lelkesek, hogy nyíltan beszélnek arról, miszerint egy igazi békében reménykednek.» Majd mosolyogva hozzátette: «Tudja mit? Nekik van igazuk. El fog még jönni az igazi béke.» Mahoud egy történelmi fordulóponton kezdett el héberül tanulni, éppen az egyiptomi elnök, Anwar al-Sadat jeruzsálemi látogatása után. Sokáig dolgozott idegenvezetõként az izraeli turisták mellett, már 35 alkalommal látogatott el Izraelbe, újságcikkeket fordított le héberbõl arabra, sõt egy tudományos munkát is írt egy izraeli írónõrõl. Végül megalapította ezt az iskolát, amely számtalan hallgatót vonz, akik héberül akarnak tanulni. A 28 éves Asalam is jó Izrael-ismerõnek számít. Õ hébert és izraeli kultúrát tanít az egyetemen. «Diákjaimmal megnézek például izraeli filmeket. Együtt nézzük a híreket és izraeli zenét hallgatunk. Diákjaim többek között az izraeli tv-sorozatokat kedvelik.» Más egyiptomiak, mint például a bloggoló Aliat, a héber nyelvhez vezetõ utat irodalomszeretetük által találták meg. «Mindenképpen eredetiben akartam Amos Ozt és David Grossmannt olvasni», mondta Aliat a Yediot Acharonot izraeli napilapnak. Ennek ellenére Aliat vonakodik attól, hogy megadja családnevét, mert végül is nem mindenki osztozik az Izrael iránti vonzódásában a forrongó Közel-Keleten. ZL ■

Szíria utolsó támadása Izrael ellen

Norbert Lieth A Szentírás különbözõ igehelyei szólnak arról, hogy Asszíria (a mai Szíria) Izrael számára az északi ellenség, ahonnan végül «Góg a Magóg országából» (Ez 38 és 39) zsidóföldre be fog törni. Szíria az északi hatalom, a «Góg a Magóg országából», a fõ hatalmasság a legtávolabbi északról (Ez 39,2). Mégha az egykori Szovjetunió politikája is megváltozott, aktuálissá válik, hogy «Góg a Magóg országából, aki Rós, Mesek és Tubal fejedelme» (Ez 38,2) a valószínûleg iszlám szatellit-államaival együtt (5.6. v) egy napon Izrael Államot megtámadja, hogy aztán Isten Izrael hegyén seregével együtt megítélje. El tudom képzelni, hogy Izraelt a 70. évhét elsõ felében (vö. Dán 9) Szíria megtámadja, és Szíria mögött megjelenik «Góg» ereje is. Szíria az elõhad, míg «Góg» a hátvéd az Északról támadó ellenség számára. Az is érdekes, hogy Oroszország Szíria ellenségeskedését Izraellel szemben mindig támogatta.

Jóel próféta könyve az egykori Asszíria támadását írja le Izráel ellen, ez ugyanakkor a végidõk elõképe is: «Messze ûzöm tõletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre ûzöm el õket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bûze, fölszáll hullaszaga, bármily nagy pusztítást vitt is véghez. Ne félj, termõföld! Vigadj és örülj, mert az ÚR nagy tetteket vitt véghez» (Jóel 2,20-21). A 20. vers egybeesik «Góg» végzetével Izrael hegyén, amint azt Ezékiel próféta is megírta: «Azon a napon nevezetes sírhelyet adok Gógnak Izráelben, a Vándorok völgyét a tengertõl keletre, és az elzárja a vándorok elõtt az utat. Ott temetik el Gógot egész seregével együtt. Ezért fogják azt a Góg serege völgyének nevezni. Hét hónapon át fogja õket temetni Izráel háza, hogy megtisztítsa az országot» (Ez 39,11-12). Ha az izráelieknek hét hónapra van szükségük, hogy a hullákat eltemessék, el lehet képzelni, micsoda hullaszag terjenghet majd ott (vö. Joel 2,20). Dániel próféta könyvében további


22 IZRAELBÕL 22 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK BIBLIA ÉS IZRAEL HÍREK IZRAELBÕL

HÍREK IZRAELBÕL • 2013/10

Beth-Shalom, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.: +361 236 08 96 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu, www.ejfelkialtas.hu

In memoriam Wim Malgo

Kiadja Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Fõszerkesztõ Nagy Erzsébet Fordította Dálnoki László, Miklós Margit A «Hírek Izraelbõl» megjelenik: német, francia, angol, holland, spanyol, portugál, román és magyar nyelven. Bank Magyar Külkereskedelmi Bank; Budapest V., Szent István tér 15 Számlaszám HUF 10300002-20510628-00003285, EUR 501-0122-2100-4886 Svájc Beth-Shalom, Ringwiesenstrasse 12a 8600 Dübendorf Tel. 0041 (0)44 952 14 17, Fax 0041 (0)44 952 14 19 E-Mail: beth-shalom@mnr.ch Németország Mitternachtsruf Zweig Deutschland e.V., Abt. Beth-Shalom, Kaltenbrunnenstrasse 7, D-79807 Lottstetten Tel.: +49 7745 8001, Fax: +49 7745 20, E-mail: beth-shalom@mnr.ch

Ott temetik el Gógot egész seregével együtt. Ezért fogják azt a Góg serege völgyének nevezni.

Románia Asociaþia Strigãtul de la Miezul Nopþii, O.P. 3, C.P. 136, 310540 Arad, Telefon: (+40) 257 206050, Fax: (+40) 257 256517 E-mail: smn@inext.ro, Konto: B.C.R. Arad RO30 RNCB 0015 0303 2135 0001

utalást találunk: «Az õ uralkodásuk végén, a bûnök tetõfokán, elõáll majd egy bõsz tekintetû király, kétértelmû beszédek mestere. Hatalmas erejû lesz, bár nem a maga erejébõl…» (Dán 8,23-24). E sötét figura IV. Antiochus Epiphanes, a szeleukida dinasztia nyolcadik királya, aki jellemzõ módon Szíriából származott. Ez a király példátlan módon a jeruzsálemi Templomban felállította a pusztító utálatosságot, és a zsidókat szörnyû módon üldözte.

Izraeli vendégház Beth-Shalom P.O.B. 6208, Hanassi Ave 110, Haifa-Carmel 31060 Israel, Tel.: +9724 837 7481, Fax: +9724 837 2443, E-mail: beth-shalom@mnr.ch

Wikipedia

Antiochus IV Epiphane

Dániel próféta tudtára adatott, hogy ez a személy Izráel elleni önkényeskedésével az akkori eseményeken túl a végidõk felé ver hidat. Ezért az ígéret egy része IV. Antiochus Epiphanesre, a másik része pedig a végidõkre vonatkozik: – «Értsd meg, emberfia, hogy a végsõ idõrõl szól ez a látomás» (Dán 8,17). – «Én tudtodra adom, hogy mi történik, amikor véget ér a harag. Mert meg van szabva a vége» (19. v). – « Te azért zárd le ezt a látomást, mert távoli idõrõl szól!» (V 26). Bruns így fordította: «… mert a távoli végidõkre vonatkozik.» – Errõl az északi agresszorról (Szíriáról) ezt olvashatjuk: «Hatalmas erejû lesz, bár nem a maga erejébõl.» Ez a másik erõ Szíria mögött vajon a legtávolabbi északról jön majd? Eszerint Szíria valóban képezhetné az elõhadat északról és «Góg» a hátvédet a legtávolabbi északról. Kétségkívül Szíria fenyegetõ hatalom marad Izrael számára, akár megbukik Asszad, akár nem. Ezért fontosabb ma, mint bármikor a Közel-Kelet eseményeit a Biblia fényében szemlélni. «Mert még „egy igen-igen kevés idõ, és aki eljövendõ, eljön, és nem késik» (Zsid 10,37). ■

Beth-Shalom izraeli utazás Éjféli Kiáltás Misszió 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.+361 236 08 96, 3399 490 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu Nyomda Éjféli Kiáltás Európa-Nyomda, 1135 Budapest, Palóc u. 2 ISSN száma 0866-0417 Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes látásukért a szerzõké a teljes felelõsség.

Minden vasárnap 17.00 órakor istentiszteletet tartunk. Szeretettel várunk mindenkit. 1135 Budapest, Palóc u. 2 Telefon: (1) 236-0896

Figyelem! Missziónk minden nap 9.30-tól 17 óráig fogad telefonhívásokat.

A SZERZÕK NEVEINEK KEZDÕBETÛI: ZL = Zwi Lidar; CM = Conno Malgo; AN = Antje Naujoks

Ország, ország, ország! Hallgass az ÚR szavára! Jer. 22.29

ZL = Zwi Lidar; CM = Conno Malgo; AN = Antje Naujoks


850 Euro +repjegy


2013 december 6-7.

Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár

LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KINIZSI U. 1-7. Pé n tek ( d ec . 6 .) 1 4 00- 200 0 S zomb a t (dec . 7 .) 9 00 - 170 0 Bibl i ák, k ö n y ve k , a j á nd éktá r gya k h a taa l ma s vá l a szték b an. an

Hírek Izraelből 2013 Október  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you