Page 1

Új ellenszer a rezisztens baktériumokkal szemben • 14

Izrael úton a 3D-szuperhatalom felé • 19

IZRAELBÕL ISRAEL HÍREK IZRAELBÕL

2012. február - 02. szám m

www.hirekizraelbol.hu w ww w.hirekiz

A tudós leleplezi a

Reuterst BETH BE BETH-SHALOM TH-S TH -SHA -S HALO HA LOM LO M


Köny vajánló Körülöttünk minden azt harsogja: tökéletesnek kell lennünk, sikert sikerre kell halmoznunk életünk attól függ, hogyan teljesítünk. Az önszeretet gravitációval terhelt mezőjéből csak úgy szabadulhatunk ki, ha elfogadjuk, hogy a hiányosságok, a gyengeségek és a halandóság is az emberi sors része. A sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe. Ha a kegyelem Isten legnagyobb ajándéka a világ számára, vajon hogyan valósul meg a gyakorlatban? Ára: 2900, -Ft

Bármely tervről is legyen szó a Bibliából, azt Rainer Wagner minden érdeklődő olvasója számára átláthatóvá teszi. Mindaz, amiről a Biblia beszámol, az átfogja a tegnapot, a mát és a holnapot. Megérthetjük, hogy Isten értünk való üdvössége mindent átfog, a Földet, az időt, a népeket, a világot. A szerző meghív az üdvösség izgalmas történetébe és bevezet Isten munkálkodásába. Ára: 1450 , -Ft

Bizonyos, hogy nem véletlenül tûnik fel a forgalomban lévõ bibliafordításokban a Jelenések könyve elõtt, az utolsó levélként Júdás levele. A Szentlélek jól ügyelhetett a bibliai könyvek sorrendje felett is. Ezzel ez a levél Istennek egy hozzánk intézett, sürgetõ felhívása lehet. Valószínûleg az egész Földnek az elragadtatás és az azt követõ apokalipszis elõtti, lelki-szellemi szituációját tükrözi vissza. Ez az elragadtatás elõtti legutolsó fejezet! Ára: 1650, -Ft

www.ejfelikialtas.hu

www.ejfelikia www.ejfelikialtas Missziónk egy újabb darabját adhatta ki Zimányi József lelkipásztor testvérünk nagy szellemi hagyatékának bízva abban, hogy egy morzsa is megelégíto táplálék lehet a szellemi­lelki éhségben szenvedőknek. Füzet, Ára: 200 , -Ft

Az Ezeréves birodalom igazi valóság lesz, vagy csupán szellemileg értendõ? Egyeseknek az Ezeréves birodalom csupán utópia, mások számára egy titokzatos valami, amivel nem is igen mernek foglakozni. Az Ezeréves birodalom igazi valóság lesz, vagy csupán szellemileg értendõ? A Biblia alapján megfogalmazott választ e könyvében adja meg az olvasónak Wim Malgo. Ára: 420 , -Ft

Zimányi József, néhai lelkipásztor testvérünk e könyve négy prédikációt fog egybe: • Két év a mennyország küszöbén • Tíz nap az élet • A pénz szerelme • A meg nem tért lator A szerzõ bibliai történetek és példázatok, valamint saját maga által megélt élethelyzetek alapján, rendkívül meggyõzõ módon döbbenti rá olvasóit a megtérés fontosságára. Ára: 550 , -Ft

www.ejfelikialtas.hu

A Máté 13-ban Jézus hét példázattal világítja meg a mennyek országát. A szerzõ, Norbert Lieth, úgy tárja elénk ezeket a példázatokat, mint amelyek egyben Izraellel, Jézus Gyülekezetével és az Úr dicsõséges visszajövetelével is foglalkoznak. Ára: 1450 , -Ft

www.ejfelikia www.ejfelikialtas Látogasson el az Éjféli Kiáltás Misszió megújult internetes boltjába!

www.ejfelikialtas.hu

www.ejfeliki www.ejfelikialta

Megrendelhetõ: Éjféli Kiáltás Misszió; 1135 Bp. Palóc u. 2. * a készlet ereéig Telefonon (061) 3500-343; ejfel@t-online.hu; www.ejfelikialtas.hu


ELÕSZÓ 3

Kedves Izrael-Barátok

altas.hu s.hu

Izrael Állam megalapításakor David Ben-Gurion a szigorú ortodox-zsidó elõírások szerint élõ zsidóknak felmentést biztosított a katonai szolgálat alól. Akkoriban õk viszonylag kis csoportot képeztek, és a zsidóság megõrzõinek tekintették õket, a múltban ugyanis nekik volt köszönhetõ, hogy a diaszpórában a zsidóság az asszimiláció által nem pusztult el, nem tûnt el. De idõközben már a zsidó lakosság egy jelentõs részét, több mint tíz százalékát kitevõ réteggé nõtte ki magát. És nagy születési arányuk hozzájárul ahhoz, hogy õk sokkal jobban szaporodnak, mint a lakosság többi része. Ez azt is jelenti, hogy politikai befolyásuk egyre nagyobb lesz. Különösen a jelenlegi kormányban ez a helyzet. Biztosan ez az egyik ok, amiért éppen most került sor nyilvános feszültségekre a szigorúan vallásos és az inkább liberálisabb zsidók között. A ortodox-zsidó körökben a nemek elkülönítésének szigorú rendje uralkodik, ami elsõsorban a zsinagógákra és az iskolákra terjed ki. Az utóbbi tíz évben azonban megpróbálták életfelfogásukat egyre jobban a közéletre is kiterjeszteni. Így például azt követelik, hogy a nyilvános buszokon is vezessék be a nemek elkülönítését, miszerint a férfiak elöl, a nõk pedig hátul üljenek a buszon. Olyan helységekben például, mint Beth-Shemesh, ahol az ortodox lakosság részaránya viszonylag nagy, táblákat helyeztek ki, amelyek arra szólítanak fel, hogy az utca egyik oldalán csak nõk, a másikon csak férfiak közlekedjenek. Azokat a nõket, akik nem a felszólítás szerint jártak el, leköpdösték. Ezek a fejlemények aztán országszerte nagy felzúdulást váltottak ki, és nyilvános tiltakozásokhoz vezettek. A kormány egyik szóvivõnõje ezzel kapcsolatban kijelentette, Netanjahu világosan állást foglalt a nemek elkülönítése ellen, és azt a próbálkozást, hogy a nõket kizárják a közéletbõl, nem fogja tolerálni. A vallásos zsidó elõírások szerint szégyen egy nõnek a nyilvánosság elõtt hallatni szavát. Ezért a vallásos katonák azt követelik, hogy mentsék fel õket olyan katonai ceremóniákon való részvétel alól, ahol nõk lépnek fel és énekelnek. Különben ezt a katonai fegyelemre hivatkozva nem engedik meg. Az a tény, hogy az izraeli hadseregben nõk is szolgálnak, egyik oka különben annak, amiért a szigorúan vallásos zsidók vonakodnak attól, hogy a hadseregben szolgáljanak. Ephraim Halevi, a titkosszolgálat korábbi fõnöke, nagy felháborodást váltott ki kommentárjával, amely szerint a vallásos radikalizálódás nagyobb veszélyt jelent Izrael Államra, mint Irán és elnöke, Ahmadinedzsád. Ezt követõen megjegyezte, lehet, hogy az Iránnal való összehasonlítás egy kissé túlzó, mindamellett a vallásos radikalizmus egy mindjobban mélyülõ szakadékhoz vezet a nép körében, amely veszélyesebb, mint bármely külsõ fenyegetés. Halevit kijelentései miatt hevesen támadta a vallásos oldal. De érdekes módon intelmeire felfigyelt a tekintélyes rabbinikus oldal is. Egy rabbi figyelemreméltónak találta, hogy valaki, aki olyan magas tisztséget töltött be a biztonsági apparátusban, arra mutat rá, hogy éppen a belsõ véleménykülönbségek lennének azok, amelyek a nép közötti szakadáshoz vezetnek. Ez az állam fennmaradására nézve sorsdöntõ lenne. Mint egykori titkosszolgálati fõnök, Halevi valószínûleg még nagyon jól ismeri a belsõ viszálykodás veszélyeit. Nem hiába mondja a közmondás: «Egységben az erõ.» Nos, érdekes, hogy a Biblia is szüntelenül arról beszél, hogyan fogja Maga Isten a szétszakított népet egyesíteni (pl. Ez 37,15-22). A megelõzõ igeversekben Izrael nemzeti helyreállításának képét látjuk, a halott csontok vízióját, amelyek újra élõkké válnak (Ez 37,1-14). Isten azonban a zsidókat szellemileg is helyre akarja állítani, minden elválasztót félretenni, és egy egységes népet alkotni, amint az a 22. versben áll: «Egy néppé teszem õket abban az országban, Izráel hegyein.» Abban a tudatban, milyen fontos a belsõ egység, köszöntelek benneteket egy szívélyes Shalommal annak nevében, Aki az egységet munkálja bennünk.

altas.hu s.hu

ialtas.hu as.hu Fredi Winkler

Shalit köszönetet mond az aktivistáknak 8. oldal

Bibliai gazdaságmodell, mint példakép 11. oldal

Címlapon 4 A tudós leleplezi a Reuterst 5 Gonosz híresztelések

Háttérinformációk Izraelbõl 7 Rövid jelentések 8 Shalit köszönetet mond az aktivistáknak 9 Minden eshetõségre felkészülve 10 Izrael az amerikai választók kegyeiben 11 Bibliai gazdaságmodell, mint példakép 12 Sokrétû dicséret Izraelnek 13 Stabilitás a nagy változások ellenére 13 Izrael és a palesztinok exportja 14 Új ellenszer a rezisztens baktériumokkal szemben 15 A szívnek szüksége van D vitaminra 16 A zsidó DNS bámulatba ejt 17 Statisztikák fejtetõre állítva 18 A «Modelity Technologies»-t újra kitüntették

Biblia és Izrael 20 A Nóéval kötött szövetség

GYORSSEGÉLY IZRAELNEK 22 Tûzoltóautó Haifa részére


4 CÍMLAPON HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

A tudós leleplezi a

Reuterst

A hírügynökségeknek az a feladatuk, hogy az igazsághoz hû tudósításokat közöljenek. Ám a Reuters számára látszólag kellemetlen néhány tény, így aztán manipulálják õket, hogy végül a kívánt profilnak megfeleljenek. Zwi Lidar A «Hírek Izraelbõl» izraeli tudósítója Jeruzsálembõl Már beszámoltunk errõl a 2010. augusztusi számunkban (10. old.). Akkoriban az izraeli napilap, a Haaretz utánajárt a Reuters által nyilvánosságra hozott fényképeknek, amelyek valahogy különösen néztek ki. Azokról a képekrõl volt szó, melyeket a Gáza-flottilla «Mavi Marmara» nevû hajójáról készítettek, amelyen súlyos összecsapásokra került sor. Akkor a Reuters beismerte, hogy ezeket a képeket, melyeket éppen Isztambulban dolgoztattak ki, tévesen vágták meg. Ehhez az epizódhoz a Reuters szóvivõ többek között ezt fûzte hozzá: «Amikor észrevettük, hogy a tõrt tévedésbõl a képkerettel együtt kivágták, a Reuters

azonnal visszatért az eredeti felvételhez.» A neves Haaretz egyik politikai kommentátora azonban akkor ezt nyilatkozta: «Nem ez az elsõ eset, hogy a Reuterst rajtakapják, amint a képanyagot úgy manipulálja, hogy Izrael lehetõleg rossz fényben tûnjön fel.» Hogy Tom Gross kommentátornak a Haaretz-tõl – éppen úgy, mint más számtalan izraelinek – igaza van, most már egy tudományos tanulmány is bizonyítja, amelynek témája a Reuters és a hírek, képanyagok meghamisítása. A tudományos értekezés egyértelmû következtetésre jut: A Reuters tekintélyes hírügynökség hírközlése a palesztinokat támogató propaganda befolyása alatt áll, és ez által úgy befolyásolja az olvasók hozzáállását, hogy azok azonosuljanak a palesztinok Izrael elleni harcának támogatásával.

A tanulmányt Prof. Henry Silverman írta, aki az amerikai Roosevelt Egyetem pénzügyi szakterületén oktat. A mû 2011 decemberében a Journal of applied Business Research tudományos mellékleteként jelent meg, és nagy feltûnést keltett. Ebben az összefüggésben számtalan ember érzett ösztönzést arra, hogy az ügyhöz hozzáfûzze kommentárját. Prof. Silverman összesen 50 a Reuters által megjelentetett hírközlést vizsgált meg, amelyeket 2010-ben három hónapon át adtak ki. Nem kevesebb, mint 1100 példát fedezett fel tendenciózus hírmagyarázatra, a tények elferdítésére és propagandával átitatott nyelvezetre. Ez ugyanakkor az újságírói erikai kódex 1100 egyértelmû megsértését jelenti, amely amúgy a tények objektív bemutatására kötelez. Prof. Silverman cikke 25 oldal. A tanulmány második részében azt vizsgálja a professzor, milyen reakciót vált ki a Reuters már említett 50 hírközlése 35 egyetemistából. Eközben arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy ezek az egyetemisták a hírek hatására feladták addigi közömbös magatartásukat a közel-keleti konfliktussal szemben, és egyértelmûen a palesztinok oldalára álltak. Prof. Silverman ezt a Reuters ügyes és a tudatalattira ható, mindazonáltal nem kevésbé propagandisztikus hírközlési módszerére vezeti vissza. Hangsúlyozta, hogy ez nem csupán a képek manipulációját tartalmazza, hanem a hírügynökség írásos hírközlésére is vonatkozik. Ezt ismétlésekkel és egyértelmû szóhasználattal éri el. Így például a Gáza-flottillát kizárólag «humanitárius segélyakcióként», fedélzetén «békeaktivistákkal» emlegeti. Csakhogy emlékeztessünk a tényekre, a fedélzeten semmiféle humanitárius segélyrakományt nem találtak. Az izraeli miniszterelnök nevét gyakran ezzel a kifejezéssel összefüggésben említették: «semmilyen megbánást sem tanúsítva». Obamát, az amerikai elnököt, aki a Gáza-flottillával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez az epizód Izrael szorongató biztonsági helyzetét szemlélteti, a Reuters egyáltalán nem idézte. Sokkal inkább a «tragédia» és «kilenc polgár halála» kifejezéseket emelte ki. A Prof. Silverman által felfedezett 1100 hamisítás az 50 cikkben jelentésenként átlagosan 22 eltérést jelent az újságírói etikai kódextõl. Esetükben bizonyára nehezen lehet elképzelni, hogy tévedésbõl becsúszott hibák lennének. 


5

Gonosz híresztelések Norbert Lieth Igehirdetõ, Biblia-oktató és az Éjféli Kiáltás Misszió vezetõségi tagja A 2.Móz 23,1-ben ezt olvashatjuk: «Hazug hírt ne terjessz!» Rágalom, összeesküvés elméletek, hamis feltételezések, vádaskodások, gyanúsítgatások sokkal jobban befolyásolják az embert, mint ahogy azt általában feltételeznénk. Ha valakirõl valamilyen negatív dolgot hallunk, még akkor is befolyásolja magatartásunkat vele szemben, amikor kiderül, hogy a kijelentés téves volt. Már «megfertõzõdtünk» és szkeptikussá válunk, bizonyos ellenszenv, idegenkedés marad hátra. A rágalom oly mértékben befolyásolhatja a tömeget, hogy képes lesz a legabszurdabb dolgokat is elhinni és aszerint reagálni. A globális politikai történések keretében ezt éljük meg a zsidó állammal szemben. Izrael például az elsõk között van, akik a katasztrófa sújtotta területeken helyben nyújtanak segítséget. A zsidó nép tekintetében azonban ezt úgy értelmezik – mint ahogy az Haiti kapcsán is történt –, mintha ezt haszonlesésbõl, önérdekbõl tenné, és az érintetteknek kiveszik a szerveiket, hogy abból profitot nyerjenek. A középkorban a zsidókat a kutak megmérgezésével vádolták, és õket tették felelõssé a pestisjárványokért. A 19. században kitalálták a «Cion bölcseinek jegyzõkönyvét», hogy a nemzetközi zsidóság ellen hangoljanak, és ez valóban sikerült is. Mind máig a zsidókhoz tapad ez a koholmány. Politikusok, kormányok és a köznép hittek «A Cion bölcseinek jegyzõkönyve»-t propagáló összeesküvés elméleteknek. Ezek olyan befolyást gyakoroltak, ami aztán bizalmatlansághoz, megvetéshez, üldözéshez és elûzéshez vezetett. A jegyzõkönyvet aktualizált formában ma is sugározzák az iszlám tévé- és rádióadók. A 20. század nemzeti szocialista birodalma minden elképzelhetõ lehetséges és lehetetlen híresztelést terjesztett a zsidókról világszerte, ami egész népeket befolyásolt Európában. Az az általános vélemény tûnik eluralkodni, hogy a világon minden ros�szért a zsidók a hibásak. Thomas La-

chenmaier ezt írta a factum-ban: «Az a középkori összeesküvés elmélet, amely szerint a zsidók a kutak megmérgezésével terjesztették el a pestist, hogy így befolyáshoz jussanak, ma a muszlim világban találja meg ellenképét abban a feltételezésben, mely szerint ‹a zsidók› állnának a sertésinfluenza mögött. A ‹Fars› iráni hírügynökség írt ilyesmit éppúgy, mint a londoni napilap, az ‹Al-Quds al-Arabi›, amely még karikatúrákat is megjelentetett az izraeli politikusokat disznókként ábrázolva. A Katarban, az Egyesült Arab Emirátusokban megjelenõ újságok is leközölnek hasonló összeesküvés elméleteket. Az egyiptomi televízióban a következõt feltételezte Ahmad Abd Al-Salam tudós: ‹A zsidók rákbetegséggel fertõznek meg élelmiszereket.› (…) Az összeesküvés elméleteket az a paranoiás feltételezés élteti, hogy gonosz, sötét, láthatatlan erõk áldozatai vagyunk. Még keresztyének is beleesnek ebbe a csapdába. Ahol a gonosz titkos zugokban megbújik, ahol titkos szervezetek vernek tanyát, ott már nem a saját szívünkben lévõ gonosszal kell szembesülnünk.»1 A zsidógyûlöletet ma már nemcsak az iszlám országokban szítják, hanem már rég elterjedt az egész világon; a híresztelések nagyon gyorsan és intenzíven terjednek. Ezek befészkelték magukat már az ENSZ-be és az Amnesty International soraiba, de a délamerikai és európai országokba is. Sõt már egyházi oldalról is hallani itt-ott antiszemita megnyilvánulásokat. Egy példa erre: «Izraelnek komoly fenyegetettséggel kell szembenéznie saját létezési jogát illetõen – a Goldstonejelentés (jelentés a 2009-es Gázaoffenzíváról; a szerk. megj.) és azon próbálkozások mellett, hogy Izraelt jogilag gyõzzék le, még a teológusok és a protestáns egyházak liberális aktivistái is egyre fenyegetõbbekké válnak a zsidó állam számára. Ezt magyarázta Abraham Cooper rabbi a Simon-Wiesentahl-Centertõl a szervezet utolsó kedden tartott éves konferenciáján Jeruzsálemben. ‹Teológusok és egyes ismert protestáns egyházak aktivistái megpróbálják Izraelt felülrõl lerombolni›, mondta Cooper. ‹Az õ tevékenységük arra irányul, hogy hagyományos barátainkat ellenséggé változtassák, és Izrael támogatását az Egyesült Államokban aláaknázzák. (…) Izraelt teológiai hibaként állítják be, amelyet

a nyugati kolonializmus utolsó bûnös lélegzetvétele keretében követtek el.› Az Egyházi Világtanács Genfben, ökumenikus csúcsszervezet, amely több mint 350 egyházból és egyházi szervezetbõl áll, lenne a központja ennek a protestáns-teológiai háborúnak Izrael ellen, magyarázta Cooper. ‹Az egyházi világtanács az arab nézõpontot sajátította el.›2 A zsidó nép átélte saját bibliai történelme során, hova vezethetnek a gonosz híresztelések. Amikor Izráel az Ígéret földjének kapuja elõtt állt, és a felderítõk Kánaán földjérõl visszatértek, a kezdeti negatív hírek hallatán úgy kiélezõdött a helyzet, hogy még Mózest és Áront is készek lettek volna megölni. Csak ezután hozakodtak elõ a felderítõk ellenvetéseikkel: «De erõs nép lakik azon a földön, a városok erõdítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott!» (4.Móz 13,28). Ez az ellenvetés gonosz híreszteléssé nõtt: «És rossz hírét terjesztették Izráel fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták: Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait! A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekbõl áll» (32. v). Ezután következett a mértéktelenné váló túlzás: «Sõt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és õk is úgy néztek ránk» (3. v). Ez nagy hatással volt az egész közösségre, és tömeghisztériához vezetett: «Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel» (4.Móz 14,1). Akkor felindult a nép Mózes és Áron ellen: «Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában!» (2. v). Végül olyan drámai fordulatot vettek az események, hogy meg akarták õket kövezni: «De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell õket kövezni. Akkor megjelent az ÚR dicsõsége a kijelentés sátra fölött egész Izráelnek» (10. v). Isten Szavának kijelentéseit az emberi híresztelések meggyengítették. De éppen a kellõ idõben megjelent az Úr az Õ dicsõségében, hogy Szavának hatalmát bebizonyítsa. Napjainkban nem veszik számításba Isten ígéreteit Izraelre vonatkozóan, hanem azokat a makacs rágalmazásokat, amelyek nem ritkán egy elferdített történelemírásra hivatkoznak. Jobban


6 CÍMLAPON HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

De abban a pillanatban, amikor a népek kinyújtják kezüket, hogy Izraelt megsemmisítsék, az Úr meg fog jelenni az Õ dicsõségében.

hisznek a világba elhintett gonosz híreszteléseknek, mint a bibliai kijelentéseknek. Úgy tûnik, mintha a gonosz híreszteléseket a zsidó diaszpóra idején a hazugság atyja (Jn 8,44) és megszámlálhatatlan démonainak serege hintette volna el a világban, ezzel akarta Izraelt megakadályozni abban, hogy az Ígéret földjére valamikor is visszatérjen. A szétszóratás idején a népnek teljesen meg kellett volna semmisülnie. De amikor a zsidó nép az elsõ világháború után mégis képes volt arra, hogy hazamenjen, életbe léptek a Hitlerrezsim gonosz híresztelései (ismét démoni inspirációra) és véghezvitték a legszörnyûbbet. Mindezek ellenére a nép ismét visszajutott hazájába, és ezt az ellenségek nem tudják elviselni, így tehát felfrissítik a gonosz híreszteléseket, és újakat költenek hozzájuk – és a világ elhiszi nekik. De abban a pillanatban, amikor a népek kinyújtják kezüket, hogy Izraelt megsemmisítsék, az Úr meg fog jelenni az Õ dicsõségében. Egy másik történetrõl az 1. Kir 21 számol be. A hûtlen izráeli király, Áháb megkívánt egy szõlõhegyet, amely Samáriában a palotája szomszédságában terült el. Ezen a szõlõhegyen akart egy gyümölcsöskertet létesíteni. Tárgyalt a tulajdonossal, Nábóttal. Õ azonban nem akarta atyái örökségét eladni, és

nem fogadta el a király ajánlatát. Megbántva ment a király haza. Istentelen és pogány felesége, Jesabel ezután a következõ gonosz híresztelést indította útjára: «A levelekben ezt írta: Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene: Átkoztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. Odajött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép elõtt: Átkozta Nábót Istent és a királyt! Ezért kivitték õt a városból és agyonkövezték» (1.Kir 21,9-10.13). A szõlõhegy Izrael jelképe: «A Seregek URának szõlõje: Izráelnek háza, és gyönyörû ültetvénye: Júda férfiai» (Ézs 5,7). Napjainkban Izrael szomszédjai magukhoz akarják ragadni a zsidó országot, és területeit bekebelezni, de nem sikerül nekik a zsidó atyák örökségét elkobozni. Többek között minden lehetséges médiaeszközt latba vetnek, hogy a zsidó népet «megkövezzék» és országát elfoglalják. Egy egészen más országot akarnak belõle létrehozni, Izrael szõlõhegyébõl zöltségeskertet akarnak csinálni, ahol a nemzetek valahogy egymásra találnak. Épp a közelmúltban történt, hogy az IRNA iráni hírügynökség Ahmadinedzsad következõ szavait idézte: «A régiót egyszer s mindenkorra meg kell szabadítani az õ (Izrael) gonosz ármánykodásaiktól. Az iráni nép ebben a dologban a libanoni és a régióbeli emberek oldalán fog állni.»3 Amikor Jézus a nagy tanács elõtt állt, az írástudók megpróbáltak egy gonosz híresztelést terjeszteni, hogy azáltal elítélhessék Õt. E célból összekötötték az igazságot a hazugsággal: «A fõpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elõ. Végül elõálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: „Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni!» (Mt 26,59-61). Jézus elmondta, hogy ezt a kijelentést Õ nem a zsidó Templomról tette, hanem az Õ testének templomáról (Jn 2,19-21). Ezt az igazságot úgy ferdítették el, hogy az vád legyen. A

keresztyénség és zsidóság ellenségei sokszor vajon nem úgy járnak-e el, hogy a bibliai igazságokat ügyesen elferdítve értelmezzék, és ezáltal belõlük hazugságot vagy vádaskodást koholjanak? Amikor az Úr Jézus a halottak közül feltámadt, ismét egy gonosz híresztelést indítottak útnak feltámadásának tagadására: «Azok pedig összegyûltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak: „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták õt amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyõzzük, és kimentünk benneteket a bajból.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták õket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig» (Mt 28,12-15). Amint az igazságot Jézusról, az Õ természetfölötti belépésérõl a világba, csodáiról, haláláról és feltámadásáról elferdítették, úgy ferdítik el a bibliai igazságokat Izraelrõl, és így ezeket a hamis állításokkal és rágalmazásokkal hatályon kívül helyezik. De Jézus ennek az igazságnak minden elferdítése ellenére is visszajön, és bevégzi az Izraellel elkezdett mûvét. A Dániel 7,13-14.18.27 írja le, amint az «Emberfia» Isten elé vitetik «az ég felhõin» és minden nép az Õ királyi széke alá vettetik. Ezek az igeversek ugyanakkor leírják Jézus mennybemenetelét és visszajövetelét is úgy, amint azt az ApCsel 1,9-11 is igazolja. Aztán a Dániel 7,18-ban azt olvashatjuk, hogy a «Felségesnek szentjei» foglalják majd el a királyságot, ami azt jelenti, hogy együtt fognak uralkodni. Kétség kívül ezen a zsidók szent, a Messiásban hívõ maradékát érti, akik megtapasztalhatják a szabadulást, amikor a Messiás visszajön (Jel 19). És akkor, ha mindez megtörténik: «Nem kell többé hallanod a nemzetek gyalázkodását, a népek csúfolódását sem kell tûrnöd többé, és nem pusztítod el a rajtad élõ népeket - így szól az én Uram, az ÚR» (Ez 36,15). Milyen a mi magatartásunk? A rémhírterjesztõknek hiszünk-e, vagy az élet Kenyerének?  factum 2009/4 ICEJ, 2010. 02. 23. 3 ICEJ, 2010. 02. 19. 1 2


7

Errõl a számunkról Isten kegyelmébõl ismét kezetekbe adhatjuk a Hírek Izraelbõl legújabb számát. Újra olvashattok Izraelrõl olyan cikkeket, melyeken csodálkozni fogtok. Mindaz, ami Izraelben történik, amit felfedeznek, amit létrehoznak, amit javítanak, feltárnak vagy továbbfejlesztenek, egyszerûen arra indít bennünket, hogy Izrael Istenét imádjuk és hálát adjunk Neki. Izrael egyszerûen egyedülálló. Az, hogy a kicsi Izrael ilyen vívmányokat ért el, szintén a Bibliára emlékeztet bennünket. Az Újszövetségben meg van írva, hogy Isten a legkisebbet választja ki, hogy nagy tetteket vigyen véghez. Ami a világ elõtt semmi, azt választotta ki Isten, hogy általa megszégyenítse azt, ami valami (vö. 1.Kor 1,26-29). Izrael az egyik

legkisebb országa a Földnek, de egyidejûleg Istennek elsõ szerelme és népe! Ezen áll és bukik Izrael jövõje. Jézus Gyülekezetének Izraelhez fûzõdõ barátsága ezért töretlen. Még ha a «Bibliai gazdasági modell» cikk szerzõje nem is zsidó, nem is keresztyén, írása mégis nagy érdeklõdésre tarthat számot. Természetesen mindig akadnak Izraelrõl szóló negatív jelentések is. E tényekkel is szembe kell néznünk. Isten földi országának láthatóvá válása mindig is kihívást fog jelenteni! De Isten Izraellel és az egész világgal célhoz fog érni. Olvasd el ezt a számot is, és hívd fel a lapra az emberek figyelmét, ajánld tovább, hogy ez által még többen értesüljenek az Izraellel kapcsolatos igazságokról. CM 

Rövid jelentések • Nemrég az izraeli orvos, Dr. Adi Weissbuch Iránból kapott egy e-mailt. Egy ottani kolleganõ kért tõle segítséget egy speciális orvosi ügyben, amihez laboreredményeket is mellékelt. Dr. Weissbuch azonnal válaszolt. • A Palesztin Autonómiahatóság elnöke, Abbasz bejelentette, hogy a Shalitért szabadon engedett foglyok mindegyike egy-egy házat kap ajándékba és mellé anyagi támogatást –a PA-tól 3.800 eurót, a Hamasztól még 1.500-öt. • Rachamin Elazar 14 évesen került Etiópiából Izraelbe. Az izraeli etióp-zsidó közösségben híres személyiségnek számít. Most 39 évesen visszamegy Etiópiába, mégpedig Izrael Állam nagyköveteként. • 2011 végén az izraeli Természetvédelmi Hatóság egy különleges akciót hajtott végre. Az ország minden tavát, forrását és folyóját csoportok keresték fel, hogy a kihelyezett aranyhalakat befogják, mivel azok az ökológiai egyensúlyt jelentõs módon károsítják. • Kevéssé ismert, hogy Izraelben több mint 30.000 illegális bevándorló él, akik afrikai államokból engedély nélkül érkeztek a Sínai határon keresztül az országba. 2010 végén ez a menekültáradat egyetlen hétvégén több mint 600 fõvel eddigi csúcspontjára hágott. • Évek óta zarándoklás folyik Izraelbe az egész világról, hogy a sótalanítás, a szennyvízmenedzselés, a szürkevíz újrafeldolgozása és sok más témában tapasztalatokat gyûjtsenek. Az idei, Tel Avívban megrendezett nemzetközi «WATEC» konferenciára 90 állam 150 nemzetközi delegációja érkezett. • 2011 novemberében II. Abdallah jordán király tizenegy év után elõször látogatott el Ciszjordániába (Nyugati-part), és találkozott többek között Mahmoud Abbasszal, a Palesztin Autonómiahatóság elnökével, aki ezt «nemes kezdeményezésnek» nevezte. • Az egyiptomi biztonságiak a Sínai-félszigeten lévõ El-Arischnál elfogták Muhammad Eid Musleh Ha-

• •

madot, egy iszlámista mozgalom vezérét. Állítólag õ áll többek között a 2011 augusztusában Eilatnál az izraeli repülõgép elleni merényletsorozat mögött, melyben nyolc izraeli vesztette életét. Izraelben kb. 4000 aktív cégalapítás jön létre a technológia területén, több mint az összes többi országban az USA-t kivéve. Az izraeli hightech-export évente 14,2 milliárd euróra rúg. Öt év után, alapos renoválást követõen, megnyitották Tel Avívban a Habina Színházat, amely Izrael Nemzeti Színháza. A múlt héten nemcsak folyamatos rakétatámadások érték az országot a Gázai-övezetbõl, hanem Libanonból is Katyusa rakétákat lõttek ki Izraelre. Az izraeli hadsereg az utóbbi esetben tüzérségi tûzzel válaszolt. A 2011-ben rendszerbe állított «Vaskupola» rakétaelhárító rendszer a Gázai-övezetbõl kilõtt Gradrakéták 75 százalékát sikeresen elhárította (3344 rakéta). Az USA újból 236 millió dollárt biztosít további rakétaelhárító, kilövõ rámpák gyártására. Dr. Yaacov Cohen a jeruzsálemi Héber Egyetem a kelet-ázsiai tanulmányok szakterületén kiérdemelte a Koreai Köztársaság legmagasabb civil érdemrendjét. Õ az elsõ izraeli akadémikus, aki ilyen kitüntetést kaphatott. A haifai Technion egykori elnökét, Yitzhak Apeloig professzort, az 1. osztályú Szövetségi Érdemkereszttel tüntették ki a német-izraeli kapcsolatok folyamatos javítása érdekében tett szolgálataiért. Barbara Streisand 2011 decemberében Los Angelesben énekelt az Izraeli Hadsereg Barátainak gálaestjén. Ezt a jótékonysági estet az izraeli-amerikai vállalkozó, Haim Saban szervezte. 2011 végén Izrael a Hamasszal létrejött megállapodás másik felét is betartotta, mely Gilad Shalit szabadon engedéséhez vezetett. További 550 palesztin foglyot engedtek el. Két jeruzsálemi szálloda került fel a világ vezetõ luxusszállodáinak listájára. Az Inbal Hotel a negyedik helyre került, míg a David Citadel Hotel a hatodik lett.


8 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

• 690.000 tonnával Izrael gyümölcságazata rekordtermést szüretelhetett, amint azt az izraeli gyümölcstermelõk szövetségének vezetõje büszkén bejelentette. Ez a mezõgazdasági ágazat évente kereken két százalékkal növekszik. • 2011 végén volt a nagy feltûnést keltett «Mózes hadmûvelet» 27. évfordulója. Annak idején egy mentõakció keretében 8.000 zsidót mentettek ki Etiópiából, és vitték õket Izraelbe. • A 2011-es év további merényletekkel végzõdött a Sínai-félszigeten lévõ gázvezeték ellen, amelyen keresztül Izrael és Jordánia is kap gázt Egyiptomból. Izraelben a kimaradó szállítások miatt az áramellátás akadozott, és az ára is emelkedett. • Izraelben van világszerte a legtöbb ügyvéd. 48.000 aktív ügyvéd regisztrált, úgyhogy egy ügyvédre 160 lakos jut. Az USA-ban ez az arány 270, Angliában 400 és Németországban 600. • A világra kiterjedõ összehasonlítás kimutatta, hogy az izraeli háztartásokban nagyon sokat van bekapcsolva a televízió. Egy átlagos család 2,16 TV-készülékkel rendelkezik. Naponta egy személy átlagban négy órát néz tévét, mindenekelõtt híreket és az ún. valóságshow adásokat. • Izrael és Bulgária kétoldalú egyezményt írt alá a munkaerõvándorlásról, amely szabályozza a két országban az idõszakos munkavállalás kérdését bizonyos szektorokon belül. Az illetõ vendéglátó országban a munkavállalót ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg, mint az állampolgárokat. • Hivatali idejének lejártával Ben-Zeev nagykövet Berlinben megállapította: «Izraelnek sok barátjával találkoztam, akik (...) tesznek is valamit a mi országunkért, akik kifejezik szolidaritásukat, segítenek felvilágosítást adni, informálni Izraelrõl, akik elõsegítik a népeink közötti megértést, ápolják történelmünket, és építik

közös jövõnket. Az én hálám nem lehet elég nagy irántuk.» A ZAKA ultra-ortodox szervezet Izrael arab falvaiban elsõsegély-tanfolyamokat tart. Mivel az arab asszonyok nem teljesítenek katonai vagy ún. nemzeti szolgálatot, és gyakran vezetõi jogosítvánnyal sem rendelkeznek, hiányzik a megfelelõ ismeretük. Ezért nem képesek a balesetekre kellõképpen reagálni. Izrael tartja a Guinness-rekordok könyvében a legnagyobb létszámú kémiaóra rekordját. 4.207 ember gyûlt ös�sze 13 kutatóintézetben, hogy megemlékezzenek a 2003-ban ûrbalesetben elhunyt Ilan Ramon asztronautáról. Két hónappal Izrael kairói nagykövetségének megtámadása után (amikor a személyzetet hozzátartozóikkal együtt majdnem meglincselték), a nagykövet visszatért Kairóba, hogy letöltse hivatalos szolgálati idejét. Utódja azután érkezik majd az egyiptomi fõvárosba, ha gondoskodtak az új biztonsági intézkedésekrõl. Az Olajfák hegyét a zsidók 3000 éve használják temetõként. Mivel mindig elõfordulnak sírgyalázások, kamerákat szereltek fel, amit a miniszterelnöki hivatal finanszírozott, és egy magáncég a nap minden órájában megfigyelés alatt tart. Egy sírgyalázót, akit a biztonsági rendszernek köszönhetõen nemrég elfogtak, háromhavi elzárásra ítéltek. 2011 végén kéthetes légi gyakorlat kezdõdött az izraeli és az olasz légierõk részvételével Szardínia térségében. Elõtte kéthetes gyakorlatot rendeztek a Negev-sivatag felett. Nemcsak a flóra-és faunakedvelõknek érdemes megnézni: A «Birds of Southern Israel – a sneak peak» címû videót, amely bepillantást enged az izraeli Negev-sivatag csodálatosan szép madárvilágának életébe: http://www.youtube. com/watch?v=4tVEbcutVvM AN 

ELISMERÉS

Shalit köszönetet mond az aktivistáknak Gilad Shalitnak sok pótolnivalója van. Jóllehet a rádiónak köszönhetõen, amit a fogságban kapott, félig-meddig követhette a világ eseményeit, jelenleg mégis sok újdonsággal kell szembesülnie, így azzal a számtalan emberrel is, akik szabadon bocsátásáért harcoltak.

Idõközben már több hónapja élvezi a szabadságot. Az elsõ napokat Gilad Shalit családja körében töltötte, de ezután számára is eljöttek a dolgos mindennapok kötelességei. Ezekhez tartozott mindenekelõtt orvosi ellátása. Alaposan megvizsgálták, és novemberben egy mûtétnek kellett alávetnie magát. Hét gránátszilánkot távolítottak el a könyökébõl és az alkarjából. Ugyanis elrablása alkalmával 2006 júniusában megsebesült, de a fogságban nem kezelték. Emellett még számos beszélgetés várt a fiatal férfira az izraeli biztonsági hatóságokkal. Továbbá sok más dolgot is pótolnia kellett: új családtagokat kellett megismernie, barátokkal találkozni, értesülni mindarról, ami öt éven


9 át az életükben történt. Megnézett olyan filmeket, sportesemények feljegyzéseit, melyeket õ még nem ismert. Fontosak voltak számára a kirándulások, hogy újra valóban szabadnak érezze magát. Így elsõ kirándulásainak egyike (amelyet apjával már azelõtt is gyakran megtett) a Földközi-tengerhez vezetett, fürödni. De még valami máshoz is hozzá kellett szoknia ennek a fiatalembernek: mivel lépten-nyomon felismerik. Az újságírók tartották magukat ahhoz a magatartási kódexhez, melyet saját maguk fektettek le. Így már nem követték és fényképezték a nap minden órájában. Mégis ismerte õt az ország minden polgára, és így lehetetlen számára inkognitóban maradni. Ugyanakkor tudja azt is, hogy éppen ez a tény járult hozzá szabadon bocsátásához, mivel soha azelõtt nem állt

még az aktivisták ekkora tábora egy elrabolt vagy eltûnt izraeli katona családja mellett. Voltak fiatal emberek, akik saját életüket teljesen arra állították be, hogy Shalit szabadon bocsátásáért küzdjenek. Sokan mások számtalan órát áldoztak szabadidejükbõl, hogy rendezvényeket és tüntetéseket szervezzenek, vagy azokon részt vegyenek; és ezt nemcsak Izraelben, hanem Európában és az USA-ban is. Mindezeknek az embereknek, akik az õ szabadon bocsátásáért síkraszálltak, Gilad Shalit egy videó-üzenetben mondott köszönetet. 2011 decemberében tiszteletére a Shefayim kibbucban egy rendezvényt tartottak. Gilad Shalit apja, Noam, volt a szónok. 300 személyt hívtak meg, akik az elmúlt öt év során a legnagyobb mértékben elkötelezték magukat Gilad szabadon bocsátása mellett. Õk láthatták

elõször a kitûnõ videó-üzenetet. A rendezvényt az izraeli televízió is közvetítette. Az ünnepség az interneten is megtekinthetõ. Az üzenet pont másfél perc hosszú. Látható, hogy Gilad nem gyakorlott szónok. Héber nyelven beszél, de a felvételt angol felirattal látták el. Mindemellett látszott rajta az ötévi fogság fáradtsága. Többek között elmondta: «Tudom, hogy a ti elszánt és kitartó harcotok szabadon bocsátásomért – mindenki saját lehetõségeihez mérten – és családomnak kitartása és támogatása ezen a hosszú úton döntõ tényezõnek bizonyultak abban, hogy ma itthon lehetek. Ma mindnyájatoknak szívbõl jövõ köszönetemet fejezem ki, és el szeretném mondani, hogy mindenkinek egyenegyenként nagyon hálás vagyok. Életem hátralévõ részében hálával fogok rátok gondolni.» AN 

IZRAEL KÉPESSÉGE A MÁSODCSAPÁSRA

Minden eshetõségre felkészülve A 2011 végén napvilágot látott jelentés szenzációként hatott, többek között Irán atomkutatási programjának elõrehaladtáról kitudódott ismereteket tekintve: Németország egy további tengeralattjárót szállít Izraelnek, amelyet nukleáris robbanófejjel ellátott rakétákkal is fel lehet szerelni. Az izraeli hadsereg, valamint az izraeli kormány hatodik Dolphin típusú tengeralattjáróban az úgynevezett másodcsapás képességének rendkívüli megerõsítését látja. A másodcsapásra való készség azt jelenti, hogy ellentámadásra képes egy olyan ellenséggel szemben is, amely az országot egy elsõ csapással már súlyosan eltalálta és megbénította. A katonaság és az ország politikai vezetése számára is rendkívül fontos szerepet játszik az elrettentés momentuma, amely egy másodcsapásra való képességbõl indul ki. Az izraeli hadseregnek minden lehetséges forgatókönyvre fel kell készülnie, technológia szempontjából egy lépéssel elõrébb kell állnia, és hírszolgálat terén is a legjobban informáltnak kell lennie. Azonkívül az ellenséget már a hadmûveleti képesség tudata is el kell rettentse. Már egy ideje, mióta Irán céljához, hogy nukleáris fegyverre tegyen szert, egyre közelebb kerül, Izrael vezetése azon a nézeten van, hogy az országnak jelentõs elrettentõ mechanizmust kell

kiépítenie, amely visszatartó erõvel bír. Izrael nagyon kicsi ország, és ezért kisszámú súlyos csapás esetén is a legnagyobb károkat szenvedheti el. Ezért tekintik a tengeralattjárókat hatékony elrettentõ eszközként, amelyek izraeli felségvizeken kívül is tartózkodhatnak. Abban az esetben, ha az ország maga megbénulna, ezek az egységek, mint meghosszabbított karok, továbbra is harcképesek maradnak. Már egy ideje rebesgették, hogy Németország beleegyezését adhatja, hogy Izraelnek egy hatodik tengeralattjárót is leszállítsanak. Ez az elhatározás 2011 utolsó napjaiban vált véglegessé. A szövetségi kormány ezért a 2012-es év állami költségvetésében 135 millió eurós bevétellel számolhat. A hadifelszerelések üzlete az izraeli és a szövetségi kormány között egy 2005-ös egyezményre nyúlik vissza, amikor Németországban Már egy ideje rebesgették, hogy Németország beleegyezését adhatja, hogy Izraelnek egy hatodik tengeralattjárót is leszállítsanak.


10 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

még az SPD embere, Gerhard Schröder volt a szövetségi kancellár. Izrael most már három ilyen tengeralattjáróval rendelkezik. További kettõ, melyeket még Schröder szövetségi kancellár akkor jóváhagyott, építés alatt áll. Nos, egy hatodik Dolphin típusú tengeralattjáróra van kilátás. Ezeknek a többmilliós nagyságrendû üzleteknek a finanszírozásához a szövetségi kormány minden alkalommal hozzájárult, mivel kötelességének érezte, saját történelmi hátterére való tekintettel, hogy Izrael Állam létezését és fennmaradását támogassa.

Így egyes esetekben õ viselte a vételi ár 50 százalékát, más esetekben pedig az egyharmadát. Az elsõ ilyen típusú tengeralattjárót, amelyet a kieli HDW-nél és az Emden Északi-tengeri Mûveknél építettek, 1999-ben állította Izrael szolgálatba. Egy ilyen tengeralattjáró pontosan 2000 tonnát nyom, 60 méter hosszú és 35 fõs legénységgel rendelkezik. Ellentétben a korábbiakkal, a modern Dolphin típusú tengeralattjárók tüzelõanyagcellás meghajtással üzemelnek. A tenger felszínén a Dolphin tengeralattjáró

11 tengeri csomó sebességet ér el, lemerülve elérheti a 20 csomót is. Természetesen a legmodernebb radar-és jelzõrendszerekkel vannak felszerelve. Izrael számára különösen fontos ezek hadászati hatósugara. Ebben az összefüggésben ugyancsak lényeges szerepet kap az a tény, hogy az ilyen típusú tengeralattjárókat nukleáris robbanófejekkel ellátott rakétákkal is fel lehet szerelni. Ez a lehetõség további elrettentõ tényezõt rejt magában, és óriási stratégiai jelentõséggel bír. ZL 

FIGYELEMRE MÉLTÓ

Izrael az amerikai választók kegyeiben Az Egyesült Államokban megkezdõdött a választási küzdelem. Jóllehet a jelenlegi helyzetben nem éppen Amerika külpolitikája a legégetõbb téma, a közvélemény-kutatás során azonban ilyen kérdések is felmerülnek. Ide tartozik többek között az amerikai választók viszonyulása Izrael Államhoz. A tanulmányt, amelyet 2011 végén készítettek, a «Greenberg Quinlan Rosner Research and Public Opinion» ügynökség reprezentatív munkaként értékelte. Egy telefonos körkérdésrõl van szó az «izraeli-amerikai kapcsolatok» témakörben. A feldolgozás során plusz/mínusz 3,5 százalékos hibalehetõséggel számoltak. E részletes körkérdésekbõl alapvetõen a következõ végeredményt vonhatjuk le: A megkérdezett és reprezentatívan kiválasztott amerikai választók körében Izrael támogatottsága 60 százalékra emelkedett. 2009 óta ez a legmagasabb eredmény. Azok, akik a tanulmány kiértékeléséért felelõsek, az Izraellel szembeni magas támogatottsági arányt két aspektusra vezetik vissza: egyrészt a palesztinok tétovázó tárgyalási készségére, másrészt a Palesztin Autonómiahatóság (PA) kérelmére a teljes jogú ENSZ-tagságért. A körkérdés eredményei arra is rámutatnak, hogy különösképpen az úgynevezett «elit véleménynyilvánítók» (személyek,

akik szorosan kapcsolódnak Amerika külpolitikájához, érdekeltek a köznevelési és kulturális ügyekben, és ráadásul aránylag magas jövedelemmel rendelkeznek) Izraelt támogató állásfoglalást képviselnek. Megjegyzendõ különben az is, hogy különösen a demokraták körében emelkedik az Izrael-támogató magatartás. A republikánusok és liberálisok között ez az irányzat viszonylag változatlan maradt. A megkérdezettek 68 százaléka Izraelt úgy jellemezte, mint «az egyik legerõsebb szövetségest». 66 százalékuk Izraelt demokratikus államként definiálta. 61 százalék az izraeli polgárokkal összefüggésben az «szélsõséges» kifejezést visszautasítja. Ezentúl a megkérdezettek 65 százaléka vélekedik úgy, hogy: «Izrael nem felelõs az erõszakért.» Az összes megkérdezett egyharmada Izraelben egy olyan országot és társadalmat lát, amely az USA-hoz hasonló értékeket képvisel (vélemény-, vallás-, sajtószabadság, stb.) és elismerik az

országot, mint szövetséges partnert a terrorizmus elleni harcban. Ez a magatartás a palesztinok tekintetében is terítékre került. A megkérdezettek 56 százaléka választotta az «szélsõségesek» és a «a béke akadályozói» kifejezéseket a palesztinokkal összefüggésben. 55 százalék azon a véleményen volt, hogy a palesztinokban nem áldozatokat kell látni. Izrael politikai vezetésére és a PA-ra lefordítva, ez azt jelenti, hogy: 60 százalék tartja Izrael miniszterelnökét, Benjamin Netanjahut békés beállítottságúnak. 52 százalék nem volt hajlandó ugyanezt állítani a PA elnökérõl, Mahmoud Abbasról. A befagyasztott békefolyamat tekintetében a megkérdezettek 73 százaléka úgy vélte, hogy elõnyös lenne egy kétállamos megoldás, «Izraellel, mint a zsidók hazájával és Palesztinával, mint a palesztinok hazájával». Ugyanakkor óriási az aggodalom a megkérdezettek között a közel-keleti fejlemények miatt. 68 százalék attól fél, hogy az arab világ fejleményei elõidézhetik egyes államok mind szélsõségesebbé válását. Ebbõl kiindulva a megkérdezettek egyre nagyobb többsége azon a véleményen van, hogy Irán ellen szigorú szankciókat kell bevetni, úgy gazdasági, mint diplomáciai téren. AN 


11 KÖZGAZDASÁGTAN

Bibliai gazdaságmodell, mint példakép Egy cseh közgazdász az aktuális gazdasági problémákkal a háttérben arra bíztat bennünket, hogy térjünk vis�sza a Bibliához. Az egész világon bizonyos nyugtalanság érezhetõ. Mindenekelõtt az ipari országok polgárai aggódnak. Sokakban bizalmatlanság támad a kapitalizmussal szemben, a piacgazdaság kíméletlen törvényei és az egyre szélesebb körben terjedõ társadalmi igazságtalanság ellen. Izrael átélte a tiltakozások nyarát. Mindenekelõtt a középréteg ment ki az utcára. Más országokban is hallatott magáról az «Occupy Wall Street» mozgalom. Ilyen idõkben jutnak szóhoz a közgazdászok ügyes ötleteikkel. Közülük lépett elõ a cseh Tomáš Sedláček. A most csupán 35 éves tudós már fényes karrierre tekinthet vissza, többek között, mint a nemrég elhunyt cseh miniszterelnök, Vaclav Havel, gazdasági tanácsosaként. Már 2006-ban az amerikai Yale Egyetem, az egyik gazdasági magazinban «az öt legbrilliánsabb közgazdász» között említette. Most egy könyvvel jelentkezett, amelyben azt az állítást tárta olvasói elé, hogy a megoldás a mi beteg kapitalista gazdasági piacainkra már régóta az orrunk elõtt van. Számára azok a gazdasági modellek, amelyeket úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben megtalálunk, egyenesen a megoldást jelentik. Könyvét, Economics of Good and Evil» (A jó és a gonosz gazdasága) 2011-ben fordították le angolra, a jó nevû Oxford University Press adta ki, és angol nyelvterületeken is könyvslágernek számított. Már a könyv alcíme is, amelyet Vaclav Havel elõszava követett, elárulja a könyv irányelvét: «Gazdasági mentõcsomag után kutatva Gilgamestõl a Wall Streetig». Következésképp olyan gazdasági módszerekkel és ötletekkel foglalSokakban bizalmatlanság támad a kapitalizmussal szemben, a piacgazdaság kíméletlen törvényei és az egyre szélesebb körben terjedõ társadalmi igazságtalanság ellen. Izrael átélte a tiltakozások nyarát.

kozott, amelyek az elbeszélésekben, de mindenekelõtt a Bibliában szerepelnek. Közben olyan kulcsfogalmak kerülnek elõtérbe, amelyek a modern gazdaságban már rég feledésbe merültek: a morál, az etika, és a jó és a gonosz kifejezések. Számára úgy az Ó-, mint az Újszövetség útmutató a modern gazdaságelméletek területeinek újragondolására. Sedláček nemrég interjút adott az izraeli gazdasági magazinnak, a Calcalist-nak, amelyben többek között kifejtette: «Régen mindig fennállt a kapcsolat a gazdaság, a morál és a harmónia között. A Bibliában számtalan történetet találunk, amelyek gazdasági tartalmak körül forognak, és mindig összefüggésben állnak az etikával, mivel az egykor átfogó alkotó eleme volt a gazdasági gondolkodásnak.» Sedláček számára a Biblia jelentõs cselekvési vezérfonal, amelyhez a modern társadalomnak vissza kellene térnie. Ezért például örömest idézi József bibliai történetét az egyiptomi fáraóval, mivel abban az elsõ olyan elbeszélést látja, amely «egy bölcs gazdaságpolitikáról» szól. Sedláček arról a

történetrõl, melyben József megfejti a pohárnok és a pékmester álmát (1.Móz 40-tõl), a következõket mondta: «József kijelentése által, mely szerint az egyiptomi gazdaságra hét bõ és hét szûk esztendõ vár, figyelmeztette az ország gazdaságát, így az fel tudott készülni arra, ami bekövetkezett.» Ezzel kapcsolatban úgy vélte Sedláček, hogy mi nem voltunk eléggé bölcsek, mert a hét bõ esztendõben 2001 és 2008 között nem tartottuk szem elõtt a bibliai példaképet: «Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó: rendeljen az ország fölé felügyelõket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában a bõség hét esztendejében» (1.Móz 41, 33-34). Sedláček szerint ebben sokkal több bölcsesség rejlik, mint bármely modern és magas szintû, matematikailag kigondolt gazdasági elméletben. Az Édenkert történetét is más szemmel látja Sedláček. Az õ szemszögébõl nézve itt a túlzott és ezért megvetendõ fogyasztásra való utalás búvik meg, ami miatt Ádám


12 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

és Éva már nem élhetett tovább ebben az idilli környezetben. «Minden megadatott nekik», mutatott rá Sedláček abban az interjúban, amit az izraeli gazdasági magazinnak adott, «de ez nekik nem volt elég. Ez a fajta elégedetlenség a fogyasztás tekintetében a tulajdonképpeni hajtóereje a kapitalizmusnak.» Sokan elcsodálkoztak Sedláček gondolatain. Egyesek radikálisnak

tartják, noha õ inkább a legjobb esetben is provokatívnak szánta, hogy végre felrázzon bennünket, és gondolkodásunk megváltoztatására késztessen. Nem felejtette el, hogy õ is a kapitalizmus gyermeke. És mivel a kapitalizmus gyengélkedik, azt szeretné, ha ráeszmélnénk az antik világ értékeire. Befejezésül megjegyezte az interjúban: «Izrael népe sokkal szegényebb volt, mint

mi, mégis elégedett volt. Isten megpihent a hetedik napon, mert látta, hogy munkája jó munka volt. Úgy hiszem, a mi gazdaságunk is megérdemel egy ilyen nyugalmi napot, hogy mi is hátradõlhessünk, és elmondhassuk: Oké, nem kellene mindig és kizárólagosan növekednünk, hanem meg kellene már elégednünk az éppen létrejött javakkal.» ZL 

GAZDASÁG

Sokrétû dicséret Izraelnek 2010 õszén Izrael is tagja lett a nagy presztízsû OECD-nek. Ehhez a Gazdasági Együttmûködés és Fejlesztés Szervezetéhez csupán 34 állam tartozik. Nos, megjelent az OECD éves beszámolója Izraelrõl, mint tagállamról. Egy tanulmány például, melyet Prof. Oz Almog és Prof. Amnon Rubinstein készítettek, világosan kimutatta, hogy azok az emberek, akik az ország központjában élnek, sokkal hosszabb életûek, mint a peremvidékeken élõk.

Izrael felvétele az OECD (Gazdasági Együttmûködés és Fejlesztés Szervezete) illusztris klubjába az egész országot büszkeséggel töltötte el. Most, kapta meg az ország az OECD elsõ éves jelentését, amelyben néhány dicsérõ megjegyzés is szerepel a zsidó állammal kapcsolatban. Noha megemlít néhány hiányosságot is, de túlnyomórészt dicséretrõl szól. Az OECD-jelentés megerõsít néhány olyan kijelentést, amelyeket a Gallup-Intézet már pár hónappal ezelõtt megállapított: Nemzetközi

összehasonlításban megéri Izraelben élni. Ehhez az eredményhez vezetnek többek között az izraeli egészségügyi minisztérium adatai is az itt várható átlagos életkort tekintve. Ezek a statisztikák például 2009-re kimondják, hogy a nõk átlagos életkora 83,5 év. Az izraeli férfiaké valamivel kevesebb, 79,7 év. Mindkét nem átlagos életkorát tekintve, Izraelben a 81,6 év átlagot kapjuk. Ha ezt ös�szehasonlítjuk a többi nyugati ipari országgal, kiderül, hogy Izraelben az átlagos életkor két évvel hos�szabb; sõt az USA-val összehasonlítva 3,4 évvel. Ha a listavezetõ Japánt a 83 éves átlagéletkorral tekintjük, valamint Svájcot a 82,3 évvel, akkor kétségkívül megállapíthatjuk, hogy Izrael nagyon az élre tört. Az ilyen magas átlagéletkor okai szerteágazóak. Fontos szerepet ját-

szik az orvosok száma, általában minden 1000 páciensre számítanak egy orvost. Izraelben például 3,4 orvos jut 1000 páciensre, amíg az OECD tagok átlaga 3,1. Ráadásul igen jelentõs a hatékonyság és az egészségügyi hatóság anyagi hozzájárulása is. Izraelben aránylag alacsony anyagi ráfordítással magas hatékonyságot érnek el. De a klíma is szerepet játszik, Izraelben ugyanis a klimatikus feltételek éppen az idõsebb embereknek kedveznek. Mindazonáltal arra is rá kell mutatni, hogy Izraelben sem minden csupa napsütés. Errõl tanúskodtak a múlt nyári tüntetések is. Egy tanulmány például, melyet Prof. Oz Almog és Prof. Amnon Rubinstein készítettek, világosan kimutatta, hogy azok az emberek, akik az ország központjában élnek, sokkal hosszabb életûek, mint a peremvidékeken élõk. Mindkét tudós ezt többek között a sûrûn lakott központ jobb orvosi ellátásával magyarázza, mialatt a külsõ területeken élõk nehezebben jutnak orvosi ellátáshoz, családstruktúrájuk is más, és ott az élet is nehezebb. Egészében tekintve az OECD éves jelentését, mindenekelõtt a gazdaságnak szóló dicséretet emelhetjük ki – ami az inflációra, a munkanélküliségre és a piac stabilitására vonatkozott. Ezenkívül az OECD dicsérettel illette különösen a környezetvédelem specifikus területeit Izraelben. ZL 


13 EXPORT

Stabilitás a nagy változások ellenére Izrael exportszektora soha nem látott fejlõdésen ment át, amelyet komoly változások fémjeleznek. Ez érvényes nemcsak az exportágazatra és az exportált áru mennyiségére, hanem az izraeli áruk célországaira is.

Kína már a jövõ év során több izraeli árut vehet fel, mint Nagy Britannia.

Izrael gazdaságilag nagymértékben exportra van utalva. Mivel az ország kevés nyersanyaggal rendelkezik, elõbb utóbb a mezõgazdasági termékek, a gyémánt, és már több évtizede mindenekelõtt a hightech-termékek játszanak fontos szerepet. Érdekes, hogy a 63 év alatt, mióta Izrael Állam fennáll, az export 13 400-szorosára növekedett! Ez világviszonylatban példátlan teljesítmény. Az összmen�nyiség 4,2 millió euróról, írd és mondd, 56,1 milliárd euróra emelkedett. Amíg régebben a mezõgazdasági termékek álltak az elsõ helyen, addig ma már az ország hightech-ipara teszi ki az összes izraeli export 35 százalékát. Nem hiá-

ba számít Izrael a világ 25 legerõsebb gazdasági piacával rendelkezõ országok egyikének. Mindemellett tetemes változások mutatkoznak a felvevõpiacok tekintetében is. Amíg az 1950-es és 1960-as években Európa számított az izraeli termékek fõ felvevõpiacának, hiszen oda irányult az export összmennyiségének kereken 70 százaléka, addig jelenleg már csak az izraeli áruk 32 százaléka megy Európába. Az 1950-es években Izrael termékeinek mindös�sze egy százalékát exportálta Ázsiába. Egy idõ óta azonban az ország exportjának több mint 20 százalékát helyezi ki ázsiai országokba.

2011 végén az Izraeli Export és Nemzetközi Együttmûködés Intézete (IEICI) közzétette, hogy az Egyesült Államok továbbra is az izraeli termékek fõ felvevõpiaca. 2011-ben 9 milliárd amerikai dollár értékben (6,9 milliárd euro) szállítottak izraeli termékeket az Egyesült Államokba. E tekintetben mindenekelõtt az összexport 41 százalékát kitevõ gyógyászati termékek játszanak kiemelkedõ szerepet. Ugyanakkor, foglalta össze a Yediot Acharonot napilap, a távolság állandóan csökken az Egyesült Államok, és a többi exportfelvevõ között. Noha Nagy Britannia továbbra is az izraeli áruk második legfontosabb felvevõje, és Hollandia, valamint Németország a negyedik és ötödik helyre rangsorolhatóak, a harmadik helyet már egy idõ óta Kína tartja. És úgy tûnik, hogy ezt a helyezését fokozatosan tovább építi. Az IEICI elnöke, Gramzi Gabbay, ehhez hozzáfûzte: «Izrael exporttérképének változásai Kínának, mint gyorsan növekvõ gazdasági piacnak, fokozódó jelentõségét dokumentálják.» Gabbay ráadásul annak a feltételezésének adott hangot, hogy Kína már a jövõ év során több izraeli árut vehet fel, mint Nagy Britannia. Tekintve az USA gazdasági helyzetét, nem tartja lehetetlennek, hogy Kína belátható idõn belül még az USA-t is megelõzheti, mint az izraeli export fõ felvevõje. AN 

NEM KEDVELT FÕÁTVEVÕ

Izrael és a palesztinok exportja Aki a politikából vonja le következtetéseit, annak könnyen támadhat olyan gondolata, hogy Izrael és a Palesztin Autonómiahatóság között alig jöhet létre kapcsolat. Ez távolról sincs így: Izrael például fõ felvevõ piaca a palesztin exportáruknak. Sok tekintetben élnek egymás mellett az izraeliek és a palesztinok anélkül, hogy az szükségszerûen valamilyen közvetlen kapcsolatot jelen-

tene. De aki a «két államos megoldás» kifejezés alatt teljesen elkülönült viszonyokra gondol, az téved. Ugyanis számos érintkezési pont áll fenn Izrael

és a Palesztin Autonómiahatóság (PA), azaz: Ciszjordánia, de a Gázai-övezet között is. Ez érvényes a hatósági megállapodásokra különbözõ terüle-


14 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

teken, de például az infrastruktúra tekintetében is, úgymint az utcák, a víz, az áram vagy a gazdaság vonatkozásában. Épp a palesztin munkakeresõk 10 százaléka az, akik számára Izrael nem ellenség, hanem munkaadó, jóllehet az Izraelbe szóló munkavállalási engedélyek számát a második intifáda kitörése után, 2000ben drasztikusan lecsökkentették. További 25.000 palesztin dolgozik Ciszjordániában izraeli munkaadóknál, ez is olyan körülmény, amelynek a PA már régóta legszívesebben véget vetne. Az izraeli termékek Ciszjordániából való beáramlását is szívesen megszüntetné. Idõnként ezeket magas rangú PA tisztviselõk jelenlétében nyilvános helyeken megsemmisítik. De politikai nézetei ellenére Muhammas Abu Eidnek, a Palesztin Import Export Egyesület vezetõjének be kellett ismernie, hogy éppen Izrael a fõ felvevõ piaca a palesztin exportnak. A palesztin export 90 százaléka megy Izraelbe. A PA – de részben a Gázai-övezet is, túlnyomórészt olajbogyót, zöldséget és gyümölcsöt, vágott virágot, textíliákat, mészkövet és mészkõtermékeket exportál. 2008-ban a PA valamivel több, mint 500 millió amerikai dollár értékben exportált árut, míg 3,7 millió amerikai dollár körül volt az importja, amit elsõsorban élelmiszer, fogyasztási javak és építõanyag tett ki. Az izraeli termékek 72 százalé-

kát alkotják a PA által behozott árucikkeknek. A fennmaradó 28 százalék többségében Európából érkezik, mivel a PA-nak az EU-val szabad kereskedelmi megállapodása van. A PA importját és exportját – de a Gázai-övezetét is – Izraelen keresztül bonyolítják, ez azt jelenti, hogy túlnyomórészt az ország kikötõin keresztül. A könnyen romlandó élelmiszert és a vágott virágot légi úton szállítják a piacokra Izraelen át. Izrael mindeközben nemcsak a palesztin áruk «szállító vállalata», hanem adókat és vámot is beszed, amelyeket aztán a PA-nál számol el. Összességében havonta több mint 77 millió euróról van szó. Különben Izrael a politikai fejlemények alapján fenntartja a jogot, hogy idõnként ezeket a kifizetéseket visszatartsa. Az izraeli hajózási társaság, a Zim, nemrég meghívta a Palesztin Export Import Egyesület több tagját, hogy látogassák meg Haifa kikötõjét. Ezzel kapcsolatban többek között a palesztin hírügynökség, Ma’an, arról számolt be, hogy ebbõl az alkalomból a hivatalos képviselõk közötti megbeszélésekre is sor került. A megbeszélések középpontjában feltehetõleg azok a feltételek álltak, amelyeket ez az izraeli kikötõ a palesztin üzletemberek rendelkezésére bocsáthat a lebonyolítás technikáját, a raktározási lehetõségeket és vámokat illetõen. AN 

Az izraeli hajózási társaság, a Zim, nemrég meghívta a Palesztin Export Import Egyesület több tagját, hogy látogassák meg Haifa kikötõjét.

IZRAELI ELÕRELÉPÉS

Új ellenszer a rezisztens baktériumokkal szemben Ezek egyre több problémát jelentenek az emberiségnek. Egykor azt hittük, hogy antibiotikumokkal sikerül visszaverni õket. Mivel azonban sok baktérium ellenállóvá vált, a fenyegetés is jóval nagyobb, amit magukban hordoznak. A segítség, úgy tûnik, Izraelbõl érkezik. A Tel Avív Egyetem klinikai mikrobiológia és immunológia laboratóriumaiban új kísérleteket végeztek. Ezek alap-

ján úttörõ kiindulási pont rajzolódik ki arra nézve, hogyan lehetne feloldani a baktériumok antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességét. A «titkos fegyver», amelyet ezekben a Tel Avív-i laboratóriumokban a baktériumok ellen bevetettek, egy picike vírus, amelyet a modern géntechnika segítségével fejlesztettek ki. Ez a fejlesztés a bakteriofágokon alapul. Ezek olyan vírusok, amelyek arra specializálódtak, hogy a baktériumokat gazdasejtekként használják. A bakteriofágok (röviden: fágok) már régebb óta a biológiában, az agrártudományokban és egyre növekvõ mértékben a gyógyászatban játszanak fontos szerepet. Már 1916-ban egy tudósnak az az ötlete támadt, hogy a fágokat antibiotikum-kiegészítõkként használja. De ezt akkor elvetették, mint amit a gyakorlatba nehéz átültetni. A modern géntechnika azonban tökéletesen új horizontokat nyit ezen a téren, amelyek a baktériumok egyre szélesebb körû ellenállását tekintve, nagy jelentõséget nyernek. A tanulmányt Dr. Udi Qimron vezeti, aki a Tel Avív Egyetem orvosi karán tanít és kutat. Sikerült neki egy újfajta eljárást kifejleszteni, amely minden antibiotikummal szemben ellenálló baktériumot arra kényszerít, hogy az általa mesterségesen elõállított fág DNS-ét felvegye. Ha a baktérium egyszer átvette ezt az új genetikai kódot, már védtelenné válik


15

az antibiotikum támadásaival szemben. Dr. Qimron és a tanulmányban résztvevõ kollégái abból indulnak ki, hogy ez az eljárás áttörést jelent. Dr. Qimron véleménye szerint például már elegendõ lenne egy permetezési megoldás kifejlesztése ezzel a mesterségesen elõállított bakteriofággal, amivel aztán a kórházakat alaposan megtisztíthatnák. Éppen az

ilyen létesítmények, mint a kórházak, válnak ugyanis a baktériumok okozta fertõzések gócaivá. A permet kifejlesztésén együtt dolgozott a tudóssal Dr. Rotem Edgar a Tel Aviv-i Sourasky (Ichilov) Kórháztól. A tanulmány elsõ fázisában a bakteriofág-DNS átvitelét baktériumokon vizsgálták. Ezenkívül közelebbrõl kiderítették, milyen mó-

don befolyásolja ez a baktérium ellenálló mechanizmusát. A következõ fázisban már klinikai tesztsorozatokat is végeznek, melyeken olyan páciensek vesznek részt, akik rezisztens baktériumok okozta fertõzésben szenvednek. Dr. Qimron az egyeteme által kiadott sajtónyilatkozatban nagyon bizakodó volt abban a tekintetben, hogy az általa kifejlesztett eljárás a legjobb eredményekkel fog szolgálni. «A kifejlesztett eljárás különbözõ elõnyöket rejt magában», magyarázta a tudós. «Az antibiotikumok alkalmazásának éppen az ellenkezõjét fejti ki. Ha az antibiotikum nyújtotta védelmet túl gyakran bevetjük, a baktériumok ellenállókká válnak, és egy egyre szabadabb pálya áll rendelkezésükre, hogy aktiválódjanak. Azonban minél több bakteriofágot vetünk be, annál jobban korlátozódik a baktériumok hatásköre, amelyek így tehetetlenekké válnak. Jelenlegi átfogó ismereteink szerint úgy tûnik, hogy ez mindenféle nemkívánatos mellékhatás nélkül is lehetséges. Reméljük, hogy már néhány éven belül egy világszerte alkalmazható eljárást fejleszthetünk ki ezen az alapon.» ZL 

GYÓGYÁSZATI TANULMÁNY

A szívnek szüksége van D vitaminra Sokak által ismert, hogy a D vitaminnak, amelyet szívesen nevezünk «napfényvitaminnak» is, egyes betegségeket megelõzõ, sõt gyógyító hatása lehet. Ezt a kérdést világítják meg egy Izraelben nemrég megjelentetett tanulmány eredményei. Már régóta ismeretes, hogy a D vitamin a vér kalciumszintjének szabályozásában és a csontok felépítésében fontos szerepet tölt be. Ráadásul a tudósok szerint a D vitamin hiánya bizonyos rizikófaktort jelenthet, ami elõsegítheti a különbözõ betegségek kialakulását. Ide tartozik az oszteoporózis, egyes autoimmun megbetegedések, különbözõ rákos megbetegedések vagy a magas vérnyomás. Továbbra is hiányoznak azonban a szükséges klinikai tanulmányok, amelyek ezt a kölcsönhatást valóban kimutatnák. Legalább egy területen azonban létrejött egy tanulmány, amely az orvosok felvetését igazolta. A Meir orvostudományi központ tudósai Kfar Saba helységben ki tudták mutatni, hogy ez a napvitamin olyan személyeknél, akik


16 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

épphogy túléltek egy szívinfarktust, gyulladásgátló hatást fejtett ki. Noha egy olyan tanulmányról van szó, amelyet csak kevés tesztszeméllyel végeztek, az eredmények mégis kimondottan egyértelmûek. Az 50 tesztszemély felének, akik épphogy átestek egy szívinfarktuson, naponta beadtak egy adag D vitamint. Csupán két hét eltelte után kimutatható volt ennél a csoportnál, hogy a gyulladást elõidézõ anyagok a vérben (ezek között az Interleukin-6 és VCAM-1) visszafejlõdtek. Annál a tesztcsoportnál, amelyik nem kapott naponta egy adag D vitamint, ezek az anyagok épp ellenkezõleg, megszaporodtak. A D vi-

tamin hatásának elsõ pozitív jeleit a tudósok már az ötödik nap után megfigyelhették. Két hét után a teszteredmények aztán még meggyõzõbbek lettek. Ezt az irányzatot, amelyet ennek az izraeli tanulmánynak eredményei indítottak útnak, egy Dániában végzendõ hosszabb tudományos kísérlet támasztja alá. Ott megállapították, hogy D vitaminnal való jó ellátás esetén egy súlyos szívinfarktus ellenére is hosszabb élettartamra számíthat a páciens, mint abban az esetben, ha nem kap D vitamint. A D vitamint nem a szervezet állítja elõ, hanem a táplálékkal kerül a szervezetbe. Különben az ultraviola sugarak is hozzájárulnak ahhoz, hogy

szervezetünk ezt a vitamint elõállítsa. Innen jön a napvitamin elnevezés is. Azonban nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy a D vitamin-preparátumok szedése nem jó vagy biztos megoldás. Az ilyen preparátumok szedése kön�nyen vezethet túladagoláshoz, ami például szívritmuszavart válthat ki, ahogyan azt nemrég az Egyesült Államokban végzett nagyszabású tanulmány kimutatta. Az ismert rizikófaktorokra való tekintettel a szoláriumok túlzott látogatása sem tanácsos. Végül is a D vitamin-preparátumok szedését mindenképpen az orvossal kell megbeszélni, és gyakori vérvizsgálat ajánlott. AN 

TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉS

A zsidó DNS bámulatba ejt Folyóiratunkban idõközönként beszámolunk a zsidók között végzett genetikai tanulmányokról. A genetikusok legutóbb a zsidók DNS-ével kapcsolatban tettek egy bámulatba ejtõ felfedezést. Irwin Kahn a világ legöregebb részvénybrókerének számít. A New York-i zsidó 1928-ban kezdte meg tevékenységét a Wall Street-en. 105 éves korában is lehetõleg gyakran meglátogatja a 65 éves fiát a beruházási cégnél, amelyet õ hozott létre. Irwin testvére, Peter 1939ben közremûködött olyan ismert filmek társproducereként, mint az Elfújta a szél, és Oz, a nagy varázsló. A ma 101 éves Peter szívesen emlékszik ezekre

az idõkre vissza. Irwin nõvére, Helen, az õ 109 évével még teljesen aktív. Az elsõ szélhüdés 103 éves korában ezen csak keveset változtatott. Ugyanez vonatkozik a másik nõvérre is. Õk négyen a világ legöregebb testvérei. A Kahn testvéreknek nemrég a New Yorker magazin egy részletes beszámolót szentelt. Õket és további 540 askenázi zsidót (ez azt jelenti, hogy keleteurópai gyökerekkel rendelkezõ zsidók)

«SuperAgers»-ként emlegették, azaz, szuperaggastyánokként. A csoport minden tagja 95 év feletti, és ezt a kort úgy érték el, hogy sem szívbetegségben, sem rákban, sem cukorbetegségben nem szenvedtek, sõt megõrizték szellemi képességeiket is. Egy hosszan tartó kísérletben vettek részt, amely 1998-ban indult, és a New York állambeli Albert Einstein Orvostudományi Kollégium végezte. Ezt a tanulmányt, amelynek eredményei nagy feltûnést keltettek, az izraeli tudós, Dr. Nir Barzilai vezette. Érdekes az is, hogy szinte egyik személy sem, aki a tanulmányban részt vett, nem élt tudatosan egészséges életet. Sokan dohányoztak, nem figyeltek különösebben a táplálkozásukra, és alig gyakoroltak valamilyen sportot. Ezért Dr. Barzilai már a tanulmány korai stádiumában arra a következtetésre jutott, hogy valami más tényezõnek kell lennie, ami lehetõvé teszi az ilyen magas életkor elérését. Dr. Barzilai összesen hét ismertetõjelet fedezett fel, többek között a DEPT proteint. Ha ez a protein nagyobb mennyiségben jelen van, lelassítja az emlékezetvesztést, és megóv a szívinfarktustól. Ráadásul a csoport legtöbb tagÉrdekes az is, hogy szinte egyik személy sem, aki a tanulmányban részt vett, nem élt tudatosan egészséges életet.


17 jánál felfedezték az APOE gént, amely az Alzheimer kór, valamint az alattomos idegrendszeri megbetegedés, az MS ellen védõmechanizmusként mûködik. Az APOE-3 génrõl ugyanakkor megállapították, hogy véd a szívbetegségektõl és a diabetestõl. És hogy a lista teljes legyen, megállapították, hogy a tesztszemélyek között viszonylag gyakran elõfordul a FOXO-3A gén, amelyrõl a tudósok tudják, hogy azoknál az embereknél, akik ilyen génnel rendelkeznek, tulajdonképpen soha nem alakul ki rosszindulatú daganat vagy leukémia. Dr. Barzilai nem csupán magas életkoruk miatt szentelte magát az

askenázi zsidók e csoportjának, hanem azért, mert ez a zsidó csoport kellõ mértékben homogén is volt. Az askenázi zsidók történetét tekintve, el lehet mondani, hogy õk a genetikusok számára igazán egyértelmû következtetéseket tesznek lehetõvé, mivel alig fordult elõ, hogy más etnikai csoport tagjaival kötöttek volna házasságot. Noha az ennél a zsidó csoportnál felfedezett genetikai irányértékek elõfordulnak más etnikai csoportoknál is, mégis lényegesen nehezebb azoknál kimutatni. Mióta e tanulmány eredményeit nyilvánosságra hozták, nem csökken a

ORVOSI CSODA?

Statisztikák fejtetõre állítva Amikor kitudódott, hogy az Apple neves alapítója, Steve Jobs, hasnyálmirigyrákban betegedett meg, a világ tudta, hogy ez felér egy halálos ítélettel. Nos, egy izraeli azonban ezt a statisztikát a feje tetejére állította. A hasnyálmirigyrák esetében egy viszonylag ritka rákbetegségrõl van szó. Ki lehet jelenteni, hogy ez tulajdonképpen gyógyíthatatlan, mivel legtöbbször túl késõn fedezik fel. Korai tünetek ugyanis egyáltalán nincsenek. Ha aztán a daganatot felfedezik, mûtéti eltávolítása gyakran már nem lehetséges. Ezért a túlélési esélyek öt éven túl rendkívül ros�szak. Ezt közölték a kezelõ orvosok Moshe Teitonowicz-cal is, amikor biztosak voltak abban, hogy a diagnózis valóban hasnyálmirigyrák. A 61 éves izraeli ügyvéd mégis úgy tûnik, hogy az elsõ ember a világon, aki ezt a betegséget túlélte, és gyógyultnak számít. Ebben szerepet játszott éppúgy az idõpont, mint egy izraeli professzor makacssága is, aki kollégái tiltakozása ellenére kiállt amellett, hogy a pácienst egy addig nem konvencionálisnak számító kezelésnek vesse alá. Az eredmény szenzációnak számított, és az orvoslás történetébe egyrészt reménysugárként, másrészt, mint a statisztikák alóli híres kivételként vonult be. Teitonowitz ezt a fatális diagnózist 2005-ben kapta. Azonnal megoperálták. Az orvosok egy óriási da-

ganatot távolítottak el, ami 1,5 kilót nyomott. Ráadásul eltávolították a hasnyálmirigy-nyúlványt is. Ezt követõen a beteg erõs sugárkezelést kapott, és a Sheba Kórházban, Tel Hashomerben még egy kemoterápiának is alávetették. Ezt a kezelést Prof. Dan Aderka onkológus vezetése alatt végezték. Akkoriban az orvosok a legnagyobb mértékben pesszimisták voltak, ideértve Prof. Aderkat is. «Manapság egy széleskörû, mindent átfogó kezelés ellenére», magyarázta Prof. Aderka, «csupán a páciensek öt százaléka éli túl ezt a diagnózist az elsõ öt évben.» Teitonowicz túlélte a kezelések elsõ körét. Ezután kiderült, hogy a daganat tovább burjánzott a szervezetében és megtámadta a máját. Ráadásul azt is megállapították, hogy a hasnyálmirigyen is újabb kinövések keletkeztek. «Számomra világos volt», mondta Teitonowicz vis�szatekintve, «hogy már semmilyen valós túlélési esélyem nincs. Mivel már vesztenivalóm úgysem volt, más kezelési módszereket is mérlegelni kezdtem.» Így ki akarta próbálni Prof. Aderka taná-

szakmai körök érdeklõdése. Egyes genetikusok már azt fontolgatják, hogyan lehetne ebbõl valamilyen hasznot húzni. Dr. Barzilai jelenleg azzal foglalkozik, hogy tanulmányának eredményeit egy újfajta gyógyszer kifejlesztésében kamatoztassa, és ennek érdekében egy biotechnológiai céget alapított. Ennek ellenére mind tudjuk, hogy az élemedett korú embereknek is ugyanaz a sorsuk, mint ami mindnyájunkra vár. Így a múlt héten meghalt Helen Kahn. Bátyja, Irwin így kommentálta az esetet: «Én nem félek a haláltól, de nem is foglalkozom vele, inkább megpróbálok lehetõleg aktív maradni.» ZL 


18 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

csára a rádiósugaras kezelést. Ezért Teitonowicz New Yorkba utazott, de hamarosam visszatért Izraelbe, mert a kezelés semmilyen eredményt nem mutatott. Prof. Aderka egy második operációt javasolt, amit a páciensével is megbeszélt. «Tudtam, hogy ez egy nehéz beavatkozás lesz, de mindenképp meg akartam próbálni. Számomra világos volt, hogy ez páciensem egyetlen esélye.» Teitonowicz végül beleegyezett. Prof. Aderka két operációt tervezett hat hónapon belül, melyek során a máj egy részét

el kellett távolítani. Mindegyik beavatkozás tizenegy órát tartott. Ez két évvel ezelõtt történt. Teitonowicz szervezetében idõközben a legkisebb jelet sem fedezték fel, amely rákos megbetegedésre utalhatna. Prof. Aderka úgy nyilatkozott, hogy ez «rendkívül szokatlan és ritka». Azután hozzáfûzte: «A mûtétek, amelyeket végeztünk, egyetlen orvostudományi könyvben sem szerepelnek.» Ezenkívül hangsúlyozta, még egyetlen olyan páciensrõl sem hallott, aki a hasnyálmirigyrák áttételeit túlélte volna, és még hónapok-

kal azután sem mutat semmi olyan jelet, amely rákbetegségre utalna. «Számomra úgy tûnik, hogy csoda történt velem», jegyezte meg Teitonowicz. «Ráadásul a hasnyálmirigyrákban való megbetegedéseknek minden statisztikáját a feje tetejére állítottam. Amikor közölték velem a diagnózist, maximum két évet jósoltak még nekem. De azt is azzal a feltétellel, ha a daganat nem képez áttételt. Alig hitte volna valaki, hogy betegségem története ellenére még mindig életben vagyok.» ZL 

NEMZETKÖZI DÍJ

A «Modelity Technologies»-t újra kitüntették Sok izraeli cég foglalkozik szoftver-programok fejlesztésével. Tucatnyi céget tüntettek ki újításaikért, de csak ritkán fordul elõ, hogy ugyanazt a céget kétszer egymás után díjazzák. A Modelity Technologies izraeli céget 2000-ben Tel Avívban alapították, és a pénzügyi szakterület szoftvertechnológiájára specializálódott. A cég mindenekelõtt analitikus eszközöket, valamint pénzügyi tranzakciók lebonyolítására alkalmas programokat fejlesztett ki. Néhány évvel késõbb egy nagy bank fordult a céghez, és arra kérte, hogy olyan szoftvert fejlesszen ki számára, me-

lyet strukturált pénzügyi termékeik területén az automatikus fizetési kalkulációnál használhatnának. Ezt a megbízást a Modelity Technologies a megrendelõ legnagyobb megelégedésére teljesítette. Mindazonáltal a megbízásért felelõs munkatársak leszögezték, hogy ezen a területen hiányoznak a jó megoldások. Következésképp a Modelity Technologies világviszonylatban is érvényes kihí-

vásnak felelt meg ezen a területen. «A bankoknak keményen kell dolgozniuk, hogy jó és strukturált termékeket kínáljanak», mutatott rá Eran Elad, a Modelity Technologies alelnöke. «Ezek között szélsõségesen összetett termékek is vannak, amelyeket az ügyfeleknek csak nehezen lehet elmagyarázni. Mert itt nem részvényekrõl és kölcsönökrõl van szó. Éppen ezen a ponton kerülnek a mi termékeink elõtérbe. Végül is ezek egyfajta hídverést képviselnek, mivel a bank termékeit komplexitásuk ellenére is érthetõvé teszik az ügyfelek számára.» Kétségkívül elmondható, hogy ez a cég a 75 alkalmazottjával betöltetlen rést talált a felvevõpiacon. Sõt, elég sokáig konkurencia nélkül tevékenykedett. Noha már nem ez a helyzet, a Modelity Technologies továbbra is piacvezetõ szerepet tölt be ezen a területen. Ezt bizonyítja az


19 újabb kitüntetés is, ami egy tekintélyes nemzetközi díj. A cég vezetõi ugyanis nem ültek a babérjaikon, hanem fejlesztettek, finomítottak és piacra dobtak további technológiákat, és ezeket a legújabb fejlesztésekhez igazították.

Errõl a nagyon specifikus piaci területrõl kiadtak egy szakfolyóiratot Structured Products Magazine címmel. A havonta megjelenõ magazin világraszóló beruházási termékekkel foglalkozik, és szeretné a piacot új fejlesztésekkel folyamat-

ban tartani. A magazin már néhány éve jelentõs árat fizet ennek a területnek technikai fejlesztéséért. Ezt a kitüntetést kétszer, 2010-ben és 2011-ben ítélték oda a kiemelkedõ izraeli cégnek, a Modelity Technologies-nak. AN 

TECHNOLÓGIA

Izrael úton a 3D-szuperhatalom felé A legkülönbözõbb technológiai területeken Izrael már régóta hírnevet harcolt ki magának. Az újítók mindig a trend legelsõ frontvonalában vannak. Ez érvényes a 3D-technológia még mindig kérdéses területére is. Az internetes hírszolgálat, az

Ynet nemrég Izhar Shay-t idézte a Canaan Partners VC-Fonds-tól: «Hogy a 3D piacán szavunkat hallathassuk, szükségünk van élenjáró ismeretekre a video-és jelfejlesztésben, az elektro-optikában, az ergonomiában és az érzékelés pszichológiájában. A szakismeretek ilyen kombinációját Izraelben találjuk meg.» Alapvetõen megállapítható, hogy csak kevés cég száll ringbe a 3D piacának hegemóniájáért. Ezek között megemlíthetjük az egész világot behálózó hírneves Microsoftot és Applet. A szövetség harmadik tagja a Qualcomm, a mobilrádió-technológiát kutató és fejlesztõ vállalat az amerikai egyesült államokbeli San Diegóban. Sok szakértõ negyedik konkurensként tekinti a kis izraeli céget, a XTR Extrem Reality-t, melyet csak

2005-ben alapítottak, és a székhelye Tel Avivban van. De az ismert izraeli cégeknek, mint a PrimeSense, MobilEye, EyeSight, Omek Interactive és SideKick, sincs okuk a technológiai fejlesztés terén szégyenkezésre. Mindazonáltal ezen a területen egy másik izraeli cég keltett nemrég szenzációt: Az Intel nemzetközi konszern, amely termelõ és kutató állomásokat tart fenn Izraelben, szemmel láthatóan iránymutatónak tartja az Invision Biometrics újításait. Az Intel-konszern megvásárolta ezt az izraeli céget, amelyet eddig alig vettek észre, 38,6 millió euróért. A cég a 3D-PCB-szenzorok fejlesztésével foglalkozik, amelyek arc-és testmozgásokat rögzítenek, és úgy dolgozzák fel, hogy ezeket lejátszáskor a képernyõn 3D-ben lehessen érzékelni. Ennek a nemrég

2,3 millió euró indulótõkével alapított cégnek a beruházói ennélfogva örülhetnek. Egy hatalmas, 20 százalékos nyereséget seperhetnek be. A beruházók között van különben a Technion Haifa, amely 14 százalékkal járult hozzá az indulótõkéhez. Ezt jó okkal tette, mivelhogy a céget szabadalmak alapján alapították, amelyek felett ez a híres izraeli fõiskola rendelkezett. Ezen a területen elért izraeli sikerekkel kapcsolatban az XTR Extrem Reality alapítója, David Geva a következõket nyilatkozta az izraeli gazdasági magazinnak, a Calalistnak: «A legtöbb ilyen technológia eredetét a hadseregre vezethetjük vissza. Sok mérnök, akik hosszú ideig az izraeli hadseregben a technológiai újítások legelsõ frontvonalában tevékenykedtek, miután leszereltek az aktív szolgálatból, tovább folytatták tevékenységüket privát területen. Ez javára vált nemcsak az izraeli hightech-iparnak, hanem a gazdaságnak és az egész országnak is.» AN 


20 BIBLIA ÉS IZRAEL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

Beváltotta Isten minden ígéretét?

A Nóéval kötött szövetség A Józsué 21,43-45. bibliai értelmezéséhez. 2. rész

Dr. Greg Harris A bibliai magyarázatok professzora a The Master’s Seminary-n, könyvszerzõ és egy gyülekezet lelkipásztora Kaliforniában

Sokan, akik a Józsué 21-et arra idézik bizonyítékként, hogy Isten az ábrahámi szövetség országra vonatkozó ígéreteit már beteljesítette, tanulmányukat ezzel az igehellyel kezdik. Különben a Józsué 21 nem a megfelelõ kiindulási pont. Sok más döntõ tény is van, amelyeket figyelembe kell venni. Ott van például az ábrahámi szövetség, amelyre õk hivatkoznak, ez Isten második szövetsége, amelyrõl a Biblia beszámol. A Nóéval kötött szövetség az elsõ a Szentírásban. Ez azért jelentõs, mert felhívja a figyelmet arra, hogy egyesek milyen megközelítési módot választanak Isten szövetségének magyarázatára (noha aztán ezeket gyakran nem is alkalmazzák).1 A Bibliából Isten hat szövetségét ismerjük meg (a Nóé-szövetség, az

ábrahámi szövetség, a papi szövetség, a mózesi szövetség, a Dávid-szövetség és az Újszövetség). Mielõtt ezeket összefoglalta, joggal állapítja meg Irvin Busenitz a következõket: «Senkinek nem szabad alábecsülnie, milyen fontos és jelentõs Isten szövetségeinek helyes értelmezése. Itt sokkal többrõl van szó, mint puszta intellektuális magyarázatokról. Ezek rendkívül jelentõs, alapvetõ teológiai útmutatók arra nézve, hogy Isten közremûködését az emberiség történelme során megérthessük.» 2 Ezen kívül: «Hogy valaki hogyan érti meg a Szentírást, az attól függ, hogyan érti a hat szövetséget. Ez tükrözõdni fog az általa adott magyarázatban, és meg fogja határozni azt is, milyen eszkatológiai eredményre jut.»3 Ami fontos: Jóllehet sokan félreértik, mégis az eszkatológiáról alkotott értelmezésükre végsõ soron az nyomja rá bélyegét, hogyan interpretálják Isten szövetségeit – kezdve a Nóéval kötött szövetséggel. Ezt semmiképp sem lehet megkerülni.

Ebben a sorozatban nem tárgyalhatjuk részletekbe menõen Isten szövetségeit. De mindenképp szükséges, legalább a szövetség elemeit megvizsgálni, amelyekkel Józsué megbízatott.


21 Mert ezeket figyelembe kell venni a Józsué 21,41-43 értelmezése során.4 Isten ígéreteit, amelyeket a Nóéval kötött szövetségében adott, nyíltan megtaláljuk a Bibliában. Valójában ezen a helyen találjuk elõször a «szövetség» szót a Szentírásban. A Nóéval kötött szövetségének keretében az Úr megígért Nóénak egy szövetséget, mielõtt még az özönvizet kibocsátotta volna: «Veled azonban szövetségre lépek» (1.Móz 6,18). Jelentõs az is, hogy Isten ezt a szövetséget sajátjának nevezi, mert ezt egyedül, egymaga kötötte. Ez egy egyoldalú és nem kétoldalú szövetség. A szöveg a következõket sugallja: (1) A mindig visszatérõ évszakok ennek a szövetségnek az aspektusai (1.Móz 8,22); (2) Isten hangsúlyozza az Õ szerzõségét ebben a szövetségben: «Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal» (1.Móz 9,9);5 (3) Isten ünnepélyesen megígéri, hogy soha többé nem pusztít el minden élõt özönvíz által (9,11); (4) a szövetség jele a szivárvány, mindaddig, amíg az érvényben van (9,12-17); és (5) ez a szövetség úgy szerepel, mint «örök szövetség» Isten és minden élõ között ezen a földön (9,16)6 – egy nagyon jelentõs aspektus. Istennek Nóéval kötött szövetsége a legátfogóbb. Itt Isten szövetségi ígéretei nemcsak az egész emberiségre érvényesek megkötésének pillanatától kezdve, hanem «minden élõlényre, amely testben él» (9,15). Mindazok számára, akik a Bibliát Isten igaz Szavának tartják, Istennek

Nóéval kötött szövetsége elõsegíti a Biblia más fejezeteinek jobb megértését. Hisz ez a szövetség nem egy elszigetelt szövetség, amelyre, eltérõen Isten más szövetségeitõl (speciálisan egyoldalú szövetségekrõl lévén szó), az értelmezés különleges szabályai lennének érvényesek. A föld felett kimondott isteni ítélet szó szerint beteljesedett. Ebben a szövegben semmi nem ad alapot allegorikus magyarázatra. Ez érvényes Isten cselekedeteire az 1. Móz 6-9-ben éppúgy, mint ígéreteire a jövõt illetõen. Joggal figyelmeztet Busenitz: «Amikor Isten egy egyoldalú szövetséget köt, amelyet egyedül az Õ hûsége garantál; amikor Isten egy olyan szövetséget köt, amely az emberekkel szemben semmilyen feltételeket nem támaszt; amikor Isten egy olyan szövetséget köt, amely mindaddig fennmarad, amíg nappalok és éjjelek, amíg évszakok lesznek – akkor kell a legnagyobb óvatosságot tanúsítani. Semmi szín alatt nem szabad saját elgondolású korlátozásokat támasztani, amelyek ezeknek a szövetségeknek életbe lépését vagy bármely alapvetõ részét megakadályozná. Ezek mindazon dicsõséges és tökéletes ígéretek beteljesedést megszüntetnék, amelyeket Isten szövetségeiben megígért. Ezek jelentõsége felbecsülhetetlen.»7 Más szavakkal: Ebben a szövegben semmi nem ad alapot olyan elgondolásra, miszerint Jahwe egyáltalán nem tervezte volna el, hogy szövetségét szó szerint beteljesíti. Semmi ebben a szövegben nem ad az olvasónak valamiféle támpontot arra nézve, hogy Isten valamikor a jövõben (például a Józsué 21-ben) fontolóra venné az Õ földjét újra özönvíz által elpusztítani. Ha Isten a Józsué 21,43-45-ben adott minden ígéretét beváltotta volna, akkor ez a Nóéval kötött szövetségre is érvényes lenne. Végsõ soron mindeddig nem pusztította el a világot, és következésképpen ezt újra megtenni teljes szabadságában állna. Ha ezeket a felvetéseket végiggondoljuk, semmilyen okunk nincs azt feltételezni, hogy Jahwenak még valamilyen szavát be kellene tartania. Ha Isten szövetségét Nóéval így magyaráznánk, (mint ahogy sokan a Józsué 21,45 kapcsán teszik), akkor már nem lenne esélyünk megtudni, hogy egyáltalán érvényes-e még Istennek valamilyen szövetségi ígérete. Soha nem tudnánk meg, mikor

A szövetség jele a szivárvány.

zárná le ezt a fejezetet. Aki a Bibliát igaznak tartja, joggal neveti ki ezt a látásmódot. Mivel ez meggyalázza Isten ígéreteit, melyeket a Nóéval kötött szövetségben adott. Ennél is többrõl van szó: Súlyos megsértése lenne Istennek és az Õ szövetségéhez való hûségének. Ha ez a magyarázat helytálló lenne, akkor már nem hagyatkozhatnánk Isten Szavára. Ezért tehát alapvetõ jelentõségû leszögezni: Az a mód, ahogyan Istennek Nóéval kötött szövetségét magyarázzuk, meghatározza, miként kell Isten többi szövetségeit magyarázni – legyen bár elegendõ ok arra, hogy az értelmezési módot megváltoztassuk.  Egy kitûnõ cikk, amely Isten szövetségeinek alkotó elemeit írja le: Irvin A. Busenitz, «Introduction to the Biblical Covenant; the Noahic and the Priestly Covenant», Master’s Seminary Journal 10/2 (1999. õsz), 173-189. 2 Uo., 18 3 Uo. [Kiemelés hozzácsatolva] 4 Ez a sorozat nem a papi szövetségrõl szól, mivel az nem mérvadó a Józsué 21,43-45 bizonyítási eljárásában. Ld. Busenitz, uo., 186-89 az azzal összefüggõ kérdések tisztázására, különös tekintettel Józsué könyvének eszkatológiai jelentõségére. 5 Ld. uo., 175-76 a «szövetség» szó ószövetségi etimológiáját. 6 Az olam héber szó («mialatt mindig, örök») használatára ld. Allan A. MacRae, olam, Theological Wordbook of the Old Testament [TWOT], edited by R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. és Bruce K. Waltke (Chicago: Moody, 1980) 1:379-80. 7 Busenitz, «Introduction to the Biblical Covenant», 182-83 [A kiemelés az eredetiben]. 1


22 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK GYORSSEGÉLY IZRAELNEK 22 IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2012/02

HÍREK IZRAELBÕL

Tûzoltóautó Haifa részére Minden barátunknak köszönetet mondunk, aki eddig adakoztak a tûzoltóautóra! Minden adomány a legcsekélyebb levonás nélkül tovább ment Izraelbe. Mi segítjük Izraelt, hogy Jézus cselekvõ szeretetének jeleit népe iránt megtapasztalja. Haifa városának sürgõsen

szüksége van egy új, modern tûzoltóautóra. Izraelben a legtöbb pénzt a hadseregre adják ki. A tûzoltóságra alig telik a költségvetésbõl, és a legtöbb jármûve kiöregedett. Ezért határoztuk el mi, az Éjféli Kiáltás Misszió, hogy egy új tûzoltóautóra pénz gyûjtünk.

Beth-Shalom, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.: +361 236 08 96 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu, www.ejfelkialtas.hu

In memoriam Wim Malgo ®

Kiadja Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Fõszerkesztõ Nagy Erzsébet Fordította Dálnoki László, Miklós Margit A «Hírek Izraelbõl» megjelenik: német, francia, angol, holland, spanyol, portugál, román és magyar nyelven. Bank Magyar Külkereskedelmi Bank; Budapest V., Szent István tér 15 Számlaszám HUF 10300002-20510628-00003285, EUR 501-0122-2100-4886

Az eddigi adomány összege a tûzoltóautóra: 182.000 CHF Az új autó költsége teljes felszereléssel: 291.000 CHF (239.000 EUR) Még hiányzik: 109.000 CHF (89.500 EUR)

Svájc Beth-Shalom, Ringwiesenstrasse 12a 8600 Dübendorf Tel. 0041 (0)44 952 14 17, Fax 0041 (0)44 952 14 19 E-Mail: beth-shalom@mnr.ch Németország Mitternachtsruf Zweig Deutschland e.V., Abt. Beth-Shalom, Kaltenbrunnenstrasse 7, D-79807 Lottstetten Tel.: +49 7745 8001, Fax: +49 7745 20, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Románia Asociaþia Strigãtul de la Miezul Nopþii, O.P. 3, C.P. 136, 310540 Arad, Telefon: (+40) 257 206050, Fax: (+40) 257 256517 E-mail: smn@inext.ro, Konto: B.C.R. Arad RO30 RNCB 0015 0303 2135 0001 Izraeli vendégház Beth-Shalom P.O.B. 6208, Hanassi Ave 110, Haifa-Carmel 31060 Israel, Tel.: +9724 837 7481, Fax: +9724 837 2443, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Beth-Shalom izraeli utazás Éjféli Kiáltás Misszió 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.+361 236 08 96, 3399 490 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu Nyomda Éjféli Kiáltás Európa-Nyomda, 1135 Budapest, Palóc u. 2 ISSN száma 0866-0417 Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes látásukért a szerzõké a teljes felelõsség.

Minden vasárnap 17.00 órakor istentiszteletet tartunk. Szeretettel várunk mindenkit. 1135 Budapest, Palóc u. 2 Telefon: (1) 236-0896

Figyelem!

Missziónk minden nap 9.30-tól 17 óráig fogad telefonhívásokat.

Ki akar ebben segíteni? Ha te is támogatni szeretnéd ezt a projektet, megteheted a mellékelt csekken azzal a megjegyzéssel, hogy: «Tûzoltóautó». A legkisebb adomány is sokat jelent.

És amint már mondtuk: Minden hozzájárulás a legcsekélyebb levonás nélkül továbbmegy Izraelbe. Amit Izraelért teszünk, az mindig áldás! CM 

A SZERZÕK NEVEINEK KEZDÕBETÛI: HD = Heinz Döbele ; ZL = Zwi Lidar ; CM = Conno Malgo ; RM = René Malgo ; AN = Antje Naujoks

Ország, ország, ország! Hallgass az ÚR szavára! Jer. 22.29

Hallgatható az Éjféli Kiáltás Misszió honlapján: www.ejfelikialtas.hu


2012. július 30. - augusztus 8.

Mûvészet, kultúra, szórakozás, nyaralás Izraelben a Biblia fényében

Csodálatos utazás Izraelben 2012. október 4.-14. 3 nap a Holt tengernél

Haifa, Cezárea, Kapernaum, Akkó, Muchraka, Názáret, Masszada, Qumrán, Gecsemáné-kert, Yad Vashem, Jeruzsálem, Siratófal, Betlehem

Szolgáltatások: • • • • • •

Út a repülõtérrõl és a repülõtérre 5 éjszakai szállás Beth-Shalomban Haifán félpanzióval 2 éjszakai szállás a Leonardo DS (Holt-tenger) hotelben félpanzióval 3 éjszakai szállás a Rimonim hotelben Jeruzsálemben félpanzióval Belépõjegyek a program szerint Hajóút a Genezáreti-tavon, ebéddel

A részletes programok a www.ejfelikialtas.hu oldalon megtalálhatóak!

• Masszadai kötélpálya • Idegenvezetés: Fredi Winkler, ill. Ariel Winkler Nem beszámított szolgáltatások: • •

Személyes kiadások, mint italok, stb. Külön szállítás, a külön repülõutak esetében A változtatás jogát fenntartjuk!


AKCIÓ! csak most az Éjféli Kiáltás Misszió olvasóinak *

2500, -Ft helyett Rontó Attila

Kihozott minket Egyiptomból

9 9 4

,-Ft

Megrendelhetõ: Éjféli Kiáltás Misszió 1135 Bp. Palóc u. 2. Telefonon (061) 3500-343 ejfel@t-online.hu www.ejfelikialtas.hu

* a készlet erejéig

Hírek Izraelből 2012. Február  
Hírek Izraelből 2012. Február  

A magyar Hírek Izraelből 2012. februári száma

Advertisement