Page 1


Vabilo za 16. festival v šahu  
Vabilo za 16. festival v šahu  

16. šahovski festival veterank/ov SLovenije starih 50 in več let.

Advertisement