Issuu on Google+


Noktalama Hataları  Zzzz ,  Zzzz,  Zzzz,Zzzz  Zzzz, Zzzz  Zzzz ,Zzzz  Zzzz, Zzzz  Zzzz.Zzzz  Zzzz. Zzzz  ….


Yazım Hataları  Çk  Çok  Paragraflar arası uygun aralık verilmeli.  Her ödev Gözden Geçir  Yazım Denetim yapılmış olması gerekir.


Resim Hataları  Ödeve konan resimler Thumbnail (Başparmak Tırnağı) yani ön izleme için boyutu küçültülmüş resimler olmaması gerekir.  Örnek: Yanlış/False

Doğru/True


Video Eklemeleri  Özellikle Internet videosu ekleneceği zaman Ekle Video Web Sitesinden Video… seçilmeli

 Eklenen kod hata verirse kodun bazı kısımlar çıkarılır veya «old embed code» seçilir. Birçoğunun altında tıklama alanlarını kaldırarak kodun özelliklerini azaltabilirsiniz.


 Yeni kodu ofis desteklemediğinden «old embed code» seçilir.


Konu Bütünlüğü veya Doğru Senaryo  Konu dışı ifadeler veya verilen senaryo dışında ödevin hazırlanmaması gerekir.

 Konu dışı gerekir.

resim

veya

videoların

eklenmemesi

 Konu başlığı seçilmeli ve ödevin başında verilmelidir. Bu başlığın altında adı, soyadı, okul no, tarih, e-mail gerekirse okul eklenmelidir. Bunların bir kısmı ödevin sonuna da eklenebilir.


Zamanında Teslim  Ödev istenen zamanda teslim edilmesi gerekir. Zamanını iyi değerlendirmenin de bir not olduğunu unutmayınız.


Kelimelerin Anlamları  Bazı teknik kelimelerin özellikle ilk kullanımında farklı kullanımları ve alternatiflerini de yazınız.

 Ör: Koagülasyon, pıhtılaşma (coagulation)


Ödevin Size Ait Olması  Ödevin size ait olması mutlaka ve mutlaka şarttır.  Bu yolda başka alternatifler aranamaz.  Ödevin kayıt adı ve bilgisayarı size ait olmalıdır.

 Ödev veriliş tarihinden önce yapılmış olmamalıdır.  Yukardaki kayıtlarda bir şüphe olması ödevinizde alacağınız notu etkilemesi kaçınılmazdır ve itiraz etme hakkınız olsa da ispatlamak size aittir.


Kontrol


Ödevlerde Gördüğüm Hatalar