Page 1

無駄

Mehmet KEÇECİ www.mehmetkececi.com


3. Versiyon: 11.03.2013  4. Versiyon: 18.02.2014  5. Versiyon: 22.04.2017 


Sağlık-Medikal Bilişim (Hukuku) Standartları Health-Medical Information (Law) Standards

Mehmet KEÇECİ 11.03.2013


Versiyonlar 1.  2.  3.  4. 

Versiyon: Versiyon: Versiyon: Versiyon:

05.04.2011 03.03.2012 11.03.2013 18.02.2014


Atık, İsrâf  Muda-無駄 

(Atıkların giderilmesi, azaltılması, the elimination of waste, waste reduction is an effective way to increase profitability)

Waste, Useless, No Good, futility, uselessness, idleness, superfluity, wastage; wastefulness  Mu- (Önek, prefix): which in Japan are widely recognized as a reference to a product improvement program or campaign. (Mu-da, Mu-ra, Mu-ri)


Toyota Production System Toyota Ãœretim Sistemi


Toplam Kalite ve Standartların Önemi. Bilişim Sistemleri Uygulama Aralığında "0" Hata İle Çalışmalıdır. Sağlık Hata Kabul Etmez. Geç Gelen Adalet, Adalet midir?


İsrâf: Yapılan her boş, lüzumsuz iş, boşa harcanan zaman, para, ürün, haddi aşmak, saçıp savurmak vs. olarak tanımlayabiliriz. Arapça SeFeRe kökünden gelmektedir ve Kur’ân-ı Kerîm'de 23 yerde vurgulanmaktadır. Atık: Hayatımızı devam ettirirken zaruri olarak ortaya çıkan ve doğal çevrim için ayrıca bir gayret, zaman harcamamız gerekenlerin tümü olarak tanımlayabiliriz. Burada istenen zaruri olanların atık olması ve onların da geri çevrim merkezlerinde tekrar kullanılabilir hale getirerek doğal çevreye asgari, minimum düzeyde etkilemesini sağlamamız hem insanlık hem de sosyal sorumluluk gereğidir.


"Hatâsız dost arayan dostsuz kalır." Ayıpsız yâr (dost) arayan, yârsız (dostsuz) kalır. Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî (rha.)


Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî (rha.) Yüz'de ısrar etme (Yüz deme), Doksan da olur. İnsan dediğin de (Her şey olsun deme), Noksan da olur...

Sakın büyüklenme, Elde neler var. Bir ben varım deme, Yoksan da olur. Hatasız Dost Arayan, Dosttan da olur.


An Excerpt from Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (rha.)

don't insist on hundred ninety will also do what you call a man incomplete would do never ever feel haughty see what in hand you have

don't you say, " first, it's me" it will also do if you not be him, looking for a perfect friend will also lose the one in hand

Excerpt: Alıntı, seçme parça Insist: israr etmek, diretmek Haughty: Mağrur, kibirli, tepeden bakan, kendini beğenmiş


İnsan Faktörü 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dinç: Vigorous, lusty, hale, sinewy  Yorgun: Tired  Yorgunluk: Fatigue, Tiredness  Aşırı Yorgunluk: Over-fatigue Halsizlik, Dermansızlık: Lassitude, debility Bitkinlik: Exhaustion Bıkkınlık, Bezginlik: Weariness, ennui, surfeit, bellyful, willies, tedium Yıpranmışlık: Staleness Bakım: Care  Bakımsız – Uncared  Bakımsızlık: Squalidity, Squalidness  Sefalet, Miskinlik: misery, squalor Perişanlık: Wretchedness  Afet, Felâket: Disaster, calamity, bane, stunner  Helak: Destroyed, catastrophe Dikkat: Caution, Attention Dikkatsizlik: carelessness, inattention, inattentiveness, inadvertence, inadvertency, oscitation Ehliyet, Yeterli, Vasıflı: qualification, proficiency, competence, competency Ehliyetlilik, Yeterlilik, Vasıflılık:  Ehliyetsiz, Yetersiz, Vasıfsız: unqualified, insufficient Ehliyetsizlik, Yetersizlik, Vasıfsızlık: insufficiency, inability, inadequacy, incapacity, incapability, paucity Bilgisizlik Unutkanlık İhmalcilik İhmalkârlık Kayıtsızlık Aldırışsızlık Düşüncesizlik İlgisizlik Pervasızlık


18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Meraksızlık:  Aşırı Meraklılık: Bir çok sorunlara yol açabilir Kararlılık:  Kararsızlık: infirmity Yorum ve Uygulama Farkı Güçlü: robust - Güçlülük:  Güçsüz, Zayıf: - Güçsüzlük, Zayıflık Hızlılık  Yavaşlık Faydacılık, Yararcılık: Pragmatics  Çıkarcılık, Menfaatçilik: Oportiness, sordidness Varlık  Yoksulluk: Poverty Yardım yapan  Yardım alan Süreklilik, Devamlılık  Süreksizlik, Kesintilik Verimli:  Verimsiz Kızgınlık İhtiras Sağlık Sorunları Mesleki Rahatsızlıklar ve Hastalıklar: "Meslek hastalıkları, Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleridir" (506 sayılı SSK Kanunu Mad.11B). Gençlik  Yaşlılık Psikolojik Sorunlar Uyum Sorunu Çevre Sorunları Hukuki, Yasal Sorunlar Konjonktürel Sorunlar Dış unsurlar, sabotajlar vs. …


Evsel Atıklar (Kağıt, Cam, Plastik, Metal, Gıda vs.)  İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları  Endüstriyel Atıklar (Ağır Metaller, Kimyasallar vs.)  Ambalaj Atıkları  Tıbbi Atıklar (Biyolojik vs.)  Tıbbi Atıkların Toplanması  Tıbbi Atıkların Yakılarak Bertarafı 


WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) E-Atık (Elektrik ve Elektronik Eşya Atığı) 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

Büyük ev eşyaları (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) Küçük ev aletleri (elektrik süpürgesi, tost makinesi vb.) Bilişim ve telekomünikasyon cihazları ( her türlü bilgisayar ve telefonlar) Tüketicinin kullandığı eğlencelik küçük el eşyaları (video kamera, müzik enstrümanları) Aydınlatma ekipmanları (flüoresan lamba ve ampuller vb.) Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere elektrikli ve elektronik aletler (matkap ve testereler) Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri (Video oyunları, jetonlu makineler) Tıbbi cihazlar (diyaliz ve analiz ekipmanları) İzleme ve kontrol aletleri (termostatlar ve ısı ayarlayıcıları) Otomatlar (para ve içecek otomatları) 1. Large household appliances

2. Small household appliances 3. IT and telecommunications equipment 4. Consumer equipment 5. Lighting equipment 6. Electrical and electronic tools 7. Toys, leisure and sports equipment 8. Medical devices 9. Monitoring and control instruments 10.Automatic dispensers


Alınan her şeyin 1/3’ü çöpe gidiyor.


Açlıktan Ölenlerin Sayısı: 1 Aşırı Kilolardan Ölenlerin Sayısı: 3 Çözüm: Dünyâ’daki Açlığa Çözüm Önerisi: Her ülke kendî obezite oranına ve millî gelîrine göre Afrika’da bir çiftlik kurarak tüm çalışanları yerel topluluklardan seçilmeli ve tüm gelîri de oraya harcanmalıdır. Bu durumdan sizlerin de sôrumluluğu olduğunu unutmayınız!!! Mehmet Keçeci, 19.02.2014

Bu durumdan sizlerin de sorumluluğu olduğunu unutmayınız!!!


 

…Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O (Allâh), israf edenleri sevmez. Kur’ân-ı Kerîm A’râf Sûresi 7/31


BAYAT EKMEKLERİN HAYVANLARA VERİLMESİ, EKONOMİK OLARAK İSRAFA NEDEN OLMAKLA BERABER HAYVAN SAĞLIĞI BAKIMINDAN DA SAKINCALIDIR Başta belediyeler olmak üzere birtakım kurum ve kuruluşlar, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'na destek olmak amacıyla bayat ekmeklerin ziyan olmadan hayvanlara verilerek değerlendirilmesi için “bayat ekmeklerin toplanması” çalışmalarını yürütmektedirler. Ancak Kuruluşumuzca yaptırılan ve kampanyanın temelini oluşturan “Türkiye'de Ekmek İsrafı Araştırması”na göre; ekmeğin, insan gıdası olarak kullanılmayıp hayvanlara verilmesi de “israf” olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber;

• 1 kg'lık ekmeğin bedeli ile 4 kg kesif yem alınabilmektedir. • İnsan gıdası olarak üretilen ekmeğin hayvan gıdası olarak kullanılması durumunda, un ve ekmek üretimi sürecinde harcanan emek, maliyet ve zaman da israf edilmektedir. • Hayvanlara verilmek üzere bayat ekmek toplanması halinde, henüz bayatlamamış olan ekmekler iyi niyetle toplama kutularına atılabileceğinden israf da artabilecektir. • Hem bayat ekmeklerin yanında küflenmiş ekmeklerin de toplama kutularına atılması hem de toplanan bayat ekmeklerin toplama kutusunda zamanla küflenmesi kuvvetle muhtemeldir. Toplanan küflü ekmeklerin hayvanlar tarafından tüketilmesi, hayvan sağlığı bakımından risk teşkil etmektedir. • Bayatlayan ekmeklerin hayvanlara verilmesi, metabolizmalarını bozucu etkiler doğurabilmektedir. • 27.12.2011-28155 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Hayvan Besleme Amacıyla Kullanımı ve Piyasaya Sunumu Yasaklanan Maddeler Listesi'nde “ev atığı gibi katı kentsel atıklar” ile “restoran ve yemekhane artıkları” da sayılmaktadır. Bu sebeple, doğrudan hayvanların beslenmesi amacıyla kullanılacak kesif ve kaba yem yerine ekmeğin kullanılması, hem ekonomik bakımdan israfa neden olmakta hem israfı artırıcı riskler taşımakta hem de hayvan sağlığı bakımından sorunlar doğurmaktadır. Bayat ekmeklerle ilgili olarak, ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar alınması ve muhafazası gibi bayatlamayı önleyici tedbirlerin alınması ile bayatlayan ekmeklerin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici çalışmaların yapılması uygun olacaktır. Dolayısıyla, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları, ekmek israfının önlenmesinde başarıya ulaşılması bakımından önem arz etmektedir. 04.03.2013 http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=827 Toprak Mahsulleri Ofisi


Daha çok tercih edilebilir 1. Önlemek, sakınmak, korumak 2. Azaltmak 3. Tekrar kullanmak 4. Geri dönüşüm 5. Kurtarmak 6. Tedavi etmek 7. Atmamak  Daha az tercih edilebilir 


Yedi Atık: The Seven Wastes «DOTWIMP» 

    

Now TIME TIMWOOD 1. Defects N: Non-Quality T: Transportation 2. Overproduction O: Over-production I: Inventory 3. Transportation W: Waiting M: Motion 4. Waiting T: Transportation W: Waiting I: Inventory O: Over-processing 5. Inventory M: Motion O: Over-production 6. Motion E: Excess-processing D: Defect 7. Processing Muda (Atıkların giderilmesi, azaltılması, the elimination of waste, waste reduction is an effective way to increase profitability) Mura (eşitsizlik, unevenness) Muri (Çok sorumluluk vermek, aşırı yüklenmek, overburden) jidoka (the injection of quality) kanban (看板 , the tags used as part of a system of just-in-time stock control)


11 Atık/Muda/無駄/Wastes, Useless, No Good 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

8. 9.

10. 11.

Aşırı Üretim (Overproduction) Aşırı Envanter (Excessive Inventory) Gereksiz Bekleme (Unneccessary Waiting Time, Stock) Ölçüsüz, Gereksiz Hareket (Excess, Unneccessary Motion) Verimsiz Nakliyat (Inefficient Transportation, material movement) Eksiklikler, Arızalar, Kusurlar, Hurda, İlk yapıldığında hatalı olması, tamir, düzeltme (Defect, rework, reject, scrap, Non-Right First Time, repair, correction) Aşırı, Uygunsuz, Yerinde olmayan İşleme (Over, İnappropriate Processing ) Âtıl Kapasite Kullanımı veya Yeteneklerin Tam Kullanılamaması (Underutilization of employee skills: Not used creativity of employees) Güvensiz işyerleri ve ortamları (Unsafe workplaces and environments) Bilgilerin bilgi veya paylaşımı eksikliği (Lack of information or sharing of information) Ekipman arızası (Equipment breakdown)


1. Over Production/Aşırı Üretim • To produce sooner, faster or in greater quantities than the absolute customer demand • Manufacturing too much, too early or “Just in Case” • Overproduction discourages a smooth flow of goods or services • Takes the focus away from what the customer really wants • Leads to excessive inventory Caused by: • MRP push rather than kanban pull • Large batch sizes • Looks better to be busy! • Poor people utilisation • Lack of customer focus Why one of the 7 wastes ?: • Costs money • Consumes resource ahead of plan

• Creates inventory • Hides inventory/defect problems • Space utilisation


2. Unnecessary (Excessive) Inventory Gereksiz (Aşırı) Envanter Any raw material, work in progress (WIP) or finished goods which are not having value added to them Caused by:

• Production schedule not level • Inaccurate forecasting

• Excessive downtime/set up • Push instead of pull • Large batching • Unreliable suppliers Why one of the 7 Wastes ?: • Adds cost • Extra storage space required

• Extra resource to manage • Hides shortages & defects • Can become damaged • Shelf life expires


3. Unnecessary / Excess Motion /Gereksiz Aşırı Hareket • Adds cost

• Motion is the movement of “man” • Waste motion occurs when individuals move more than is necessary for the process to be completed Caused by: • No standard operating procedure • Poor housekeeping

• Badly designed cell • Inadequate training

Why one of the 7 Wastes ?: • It interrupts production flow • Increases production time • Can cause injury


4. Waiting/Bekleme People or parts that wait for a work cycle to be completed • Where are the bottlenecks? • What are the major causes of lost machine availability? • What are we doing to improve machine availability? • Do people wait on machinery? Caused by: • Shortages & unreliable supply chain • Lack of multi-skilling/flexibility • Downtime/Breakdown • Ineffective production planning • Quality,design,engineering Issues • ‘Black art’ processes Why one of the 7 Wastes ?: • Stop/start production

• Poor workflow continuity • Causes bottlenecks • Long lead times

• Failed delivery dates


5. Transportation/Nakliyat Unnecessary movement of parts between processes • Complex material flow paths

• Poor close coupling • Wasted floor space

• Unnecessary material handling • Potential damage to products Caused by: • Badly designed process/cell • Poor value stream flow • Complex material flows • Sharing of equipment

Why one of the 7 Wastes ?: • Increases production time • It consumes resource & floorspace • Poor communication • Increases work in progress • Potential damage to products


6. Over-Processing/Aşırı İşlem Inappropriate Processing/Uygunsuz İşlem Processing beyond the standard required by the customer By improving processing efficiency we ultimately use less resource to achieve the same customer satisfaction

Caused by: • Out of date standards

• Attitude - ‘Always done it like this’ • Not understanding the process • Lack of innovation & improvement • Lack of standard operation procedures Why one of the 7 Wastes ?: • It consumes resource • It increases production time

• It’s work above and beyond specification • Can reduce life of component


7. Non-Right First Time (Scrap/Hurda, Rework/Tamir and Defects/Bozuk) A defect is a component which the customer would deem unacceptable to pass the quality standard • Defects reduce or discourage customer satisfaction • Defects have to be rectified • Rectification costs money with regard to time effort and materials • Defects in the field will lose customers • Right first time is the key Caused by: • Out of control/Incapable processes • Lack of skill,training & on the job support • Inaccurate design & engineering • Machine inaccuracy • Black art processes Why one of the 7 Wastes ?: • Adds costs

• It interrupts the scheduled • It consumes resources • It creates paper work • Reduces customer confidence


The 8th Waste: 8. Atık Âtıl Kapasite Kullanımı veya Yeteneklerin Tam Kullanılamaması Çalışanların becerilerinin az tercih edilmesi: Çalışanlar genellikle belirli bir beceri seti için işe alınmalarına rağmen onların sahip oldukları farklı hünerler de kullanılmalıdır ki işyerinde farklı anlayışlar ve faydalar getirebilirler. Underutilization of employee skills: Not used creativity of employees Although employees are typically hired for a specific skill set, they always bring other skills and insights to the workplace that should be acknowledged and utilized. Underutilisation/faydalanamama of people. People are your greatest asset/varlık, learn to get the best out of them. Underutilized/Âtıl Kapasite People: Underutilization of mental, creative, and physical skills and abilities of employees of the organization. Some of the more common causes for this waste include – organizational culture, inadequate hiring/Yetersiz istihdam practices, poor or non-existent training, and high employee turnover/devri.


9-11. Atık 9. Güvensiz işyerleri ve ortamları: Emniyetsiz çalışma koşulları, atık kaynakların bir sonucu olarak çalışanların kazaları ve sağlık sorunları. Prensip/Kural/Metot/İlke: Gayr-i meşru vasıta ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz.  Unsafe workplaces and environments: Employee accidents and health issues as a result of unsafe working conditions waste resources. 10. Bilgilerin bilgi veya paylaşımı eksikliği: Araştırma ve iletişim iş kapasitesi işlemleri için gereklidir.  Lack of information or sharing of information: Research and communication are essential to keep operations working to capacity. 11. Ekipman arızası: Zayıf ekipman hem zaman hem de para ve maliyet kaynaklarının kaybına neden olabilir.  Equipment breakdown: Poorly maintained equipment can result in damage and cost resources of both time and money.  Kem âlât ile kemâlât olmaz. (Kötü malzemelerden/aletlerle iyi işler çıkmaz/mükemmel şeyler yapılamaz. ) Atasözü âlât: aletler kemâlât: olgunluklar, birinci sınıf iş, mükemmellik, daha doğrusu, daha güzeli, daha iyisi, monozukuri  Tahsil-i kemâlât, kem âlât ile olmaz! Nabi (Olgunluğa, mükemmele götüren şeyler kötü malzemelerle gerçekleşmez. Olgunluk eğitimi eksik aletlerle olmaz.)  Alet İşler, El Övünür. Atasözü El elden üstündür. Atasözü


Atık Teknolojileri ve Yönetimi Waste Technologies and Management Çevre ve Atık Yönetimi Environment and Waste Management  

  

    

    

Atık Teknolojileri Atık Teknoloji Yönetimi Atık Yönetimi Belediyelerde çevre ve atık yönetim sistemi ve uygulamaları Atık su yönetimi – arıtma çamurları Türkiye atık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri Özel atıkların yönetimi Atıktan enerji üretimi ve uygulamaları Atık ve çevre yönetimi Kentsel dönüşüm sürecinde geri kazanım ve atık yönetimi Atık sektörü mevzuatı ve finansman mekanizmaları Geri kazanım ve geri dönüşüm teknolojileri Biyoteknolojiler Kompostlaştırma Tarım ve hayvancılık sektörü atıkları Atık ve çevre elektrik ve elektronik atıkların yönetimi


ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK  

       

 

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27533 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sürecinde; a) Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine, b) Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama tesislerinin inşa edilmesine, c) Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerine, ç) Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçlerine, d) İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek olumsuzlukların önlenmesine, e) Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçlerine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları belirlemektir.


It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference.


• Our planet … is a mysterious orb of mind and spirit, a world of hope and love - but, unfortunately, a world of clashing thoughts and feelings. … If our world is to survive and find its destiny, new ways of achieving harmony must be found. John McConnell, "Minute for Peace" speech to National Education Association, 29 June 1965


• The planet belongs to us - all of us. We have spiritual and material rights and responsibilities during our journey here. John McConnell, Definition of World Equality, 1969 • Gezegenimiz bize ait - hepimize. Yolculuklarımız süresince mânevî ve maddî haklara ve sorumluluklara sahibiz. John McConnell, Dünya Eşitlik Tanımı, 1969. Translation/Çeviri: Mehmet Keçeci


• Let each person choose to be a Trustee of Planet Earth, each in their own way, seeking to think, choose and act in ways that will protect, preserve and increase Earth's natural bounty, ever seeking fair benefits for all Earth's people and for its creatures great and small. John McConnell, Earth Trustee Challenge, early 1970s


• This is for young and old who care about the Earth, its air, water, land and living things. We must change the attitudes and actions now destroying the Earth into those that will heal and build our planet. John McConnell, 1974


• Flatland vision is caused by closing one eye - the eye of the heart. If we will open it and look at the whole world - with full vision - we will see new depths of love and new promises of peace. John McConnell, Flatland, 1975


• Who 'owns' the sea? You do! And your property is being vandalized, stolen, destroyed. What are you doing about it? John McConnell, Who Owns the Sea?, 1975 • Denizin sâhibi kim? Yapmalısın! Ve mülkünüz tahrip edildi, çalındı, yok edildi. Bu konuda ne yapıyorsun? John McConnell, Denizin Sâhibi Kim?, 1975. Translation/Çeviri: Mehmet Keçeci


• Our planet is dying. The patient is weak, dirty, but still beautiful. Man has the scientific knowledge to save her. … Will he be moved by new appreciation and love to act in time? You will decide. John McConnell, Care and Management of Planet Earth, 1975 • Gezegenimiz ölüyor. Hasta zayıf, kirli fakat yine de güzel. İnsan onu kurtaracak bilimsel bilgiye sahiptir. ... Zamanında yeni takdir ve sevgiyle hareket edecek mi? Sen karar vereceksin. John McConnell, Gezegen Dünyanın Bakımı ve Yönetimi, 1975. Translation/Çeviri: Mehmet Keçeci


• We who sign this pledge advocate that in the year 2000 a worldwide Bi-millennium Celebration be held, to be preceded by two decades of unparalleled thinking, perception, inspiration, love, planning and work for the achievement of a just and peaceful human society on Earth. John McConnell, Bimillennium Celebration of Life, 1979


• Loyalty to our planet can best be achieved through voluntary efforts to understand its life systems and processes, and then with love for our planet to help nurture and sustain the amazing web of life that covers our globe. John McConnell, 77 Theses on the Care of Earth, 1985 • Gezegenimize olan sadakat, hayat sistemlerini ve süreçlerini anlamak için gönüllü çabalarla ve daha sonra dünyamızı kapsayan şaşırtıcı yaşam ağını besleyip sürdürmek için gezegenimize olan sevgi yoluyla en iyi şekilde başarılabilir. John McConnell, Dünya Bakımı Üzerine 77 Tez, 1985. Translation/Çeviri: Mehmet Keçeci


• Earth Day is Nature's Day. A day of drama, dreams and dedication to the restoration, renewal and improvement of Earth's natural beauty and bounty. John McConnell, Celebrate Earth Day, United Nations, 20 March 1991 • Dünya Günü, Tabiatın Günüdür. Dramanın, hayâllerin ve Dünya'nın doğal güzelliklerinin ve lütuflarının restorasyonuna, yenilenmesine ve iyileştirilmesine adamış bir gün. John McConnell, Dünya Günü Kutlaması, Birleşmiş Milletler, 20.03.1991. Translation/Çeviri: Mehmet Keçeci


• Peacefully end the scourge of war. • Savaş belasını huzurla (barışla) bitirin. • Provide an opportunity for children of the disinherited poor to obtain their rightful inheritance in the Earth. • Mirastan haksızca yoksul bırakılmış yoksulların çocukları için, Dünya'daki haklı miraslarını edinme fırsatı sağlayın.

• Redirect the energies of industry and society from progress through products to progress through harmony with Earth's natural systems for improving the quality of life. • Endüstrinin ve toplumun enerjilerini, ürünlerin ilerlemesinden, hayât kalitesini yükseltmek için Dünya'nın doğal sistemleri ile uyumlu bir şekilde ilerlemeye yönlendirin.


Kaynaklar, Kaynakça, Alıntılar, Tavsiyeler, Referanslar, Başvurular: References, Referrals, Citations, Resources, Quotes, Quotations, Cite, Excerpt:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.

21. 22. 23. 24.

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/xyz/BTC_Englis h_Oil_Spill_Resonse_Plans_Turkey_Content_Appendices_XII_Waste_Manag-nt_r3_15mar.pdf http://www.atikteknolojileri.com http://euatik.ege.edu.tr/files/tehlikeliatiklarbilgilendirmekitapcigi.pdf http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13887&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=at%C4%B1k http://www.ido.org.tr/lib_yayin/136.pdf http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=1371 http://www.istac.com.tr http://istanbul3wcongress.org http://ab.immib.org.tr http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm http://atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/atikyonetimi/AnaSayfa.aspx?sflang=tr http://www.netregs.org.uk/library_of_topics/waste.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:EN:HTML http://www.doeni.gov.uk/niea//waste/regulation-and-legislation/regulations_weee.htm http://www.ekmekisrafetme.com http://www.ekmekisrafetme.com/UploadResim/Duzenlemeler/TurkGidaKodeksiEkmekVeEkmekCesitleriTebligi.pdf http://www.tmo.gov.tr http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=827 http://www.ekmekisrafetme.com/UploadResim/EkmekKaynakca/EkmekIsrafiKaynakcasi.pdf http://www.beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=123 http://www.cekud.org.tr/h_img/h_img/CEKUD%20Ekmek%20Israfi%20Gorusu.pdf http://www.gidadernegi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E1A83883643726FA6B http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#7:31 http://www.ekmekisrafetme.com/UploadResim/EkmekKaynakca/EkmekKaynakcasi.pdf


Kaynaklar, Kaynakça, Alıntılar, Tavsiyeler, Referanslar, Başvurular: References, Referrals, Citations, Resources, Quotes, Quotations, Cite, Excerpt:

45.

http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=1376 http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/7wastes http://akatu.org.br http://pinterest.com/pin/226376318741021542 http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=325:waste-muda&catid=95:management http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=163 http://www.scribd.com/doc/86558852/Bilisim-Sistemlerinde-Toplam-Kalite-Yonetimi-1 http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=315 http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183 http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85 http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=318 http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/7wastes?e=2618010/1785396 http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/bilisim_sistemlerinde_toplam_kalite_yonetimi_1 http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/7wastes http://books.google.com.tr/books?id=zyaSUWI3WL0C http://www.goleansixsigma.com/8-wastes/ http://www.earthflag.net/history.html http://www.earthday.org https://sway.com/dWfLJjiFitJvfNoD https://docs.com/mehmet-kececi/4050/earth-day https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=g0ipn

46.

https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/muda_2014

47.

https://www.google.com.tr/search?espv=2&ie=UTF8&q=D%C3%BCnya+G%C3%BCn%C3%BC+i%C3%A7in+ipu%C3%A7lar%C4%B1&oi=ddle&ct=earth-day-20175650394117046272&hl=en&gws_rd=cr&ei=rTj7WPWyFYOqsQHb8JngBQ https://www.google.com.tr/search?espv=2&ie=UTF8&q=D%C3%BCnya+G%C3%BCn%C3%BC+i%C3%A7in+ipu%C3%A7lar%C4%B1&oi=ddle&ct=earth-day-20175650394117046272&hl=en&gws_rd=cr&ei=rTj7WPWyFYOqsQHb8JngBQ

25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

44.

48.


Лекции/Лекция/Урок/кур с Текст/Класс Примечани Məruzə/Dərs/Mətn/Qeydlə r 講演会/レッスン/コース テキスト/クラスの注意 講義ノート: Kōgi nōto 講義録: Kōgi-roku Tədris Qeydi ‫محاضرة مالحظات‬

www.mehmetkececi.com

76

Muda  
Muda  

Muda, 無駄, Atık, Waste, isrâf, 11 Atık Probleminin Giderilmesi, Toplam Kalite Yönetimi, TKY, TQM, Total Quality Management, Mehmet Keçeci

Advertisement