Page 1

Liderlik ve Yöneticilik Leadership and Managment リーダーシップ と 管理 管理 和 领导


                

リーダーシップ: Rīdāshippu: Liderlik 领导:Lǐngdǎo: Liderlik 领: Yaka 导:Kılavuz, rehber 管理: Kanri: Yönetim 管理: Guǎnlǐ: Yönetim と: To: Ve 和: Hé (Ho): Ve ‫ليدر‬: Lidira, Lider ‫قائد‬: Gaed, Komutan ‫قيادة‬: Gıyada: Liderlik ‫زعيم‬: Zaim, Lider ‫الزعامة‬: Liderlik ‫رهبری‬: Rehberi: Liderlik, Rehberlik ‫القيادة واإلدارة‬ ‫رهبری و مدیریت‬ Lider: Önder, Şef, Alemdâr, Rehber, Zaim, Yolbaşçı, Yulbaşçı, Yabgu, Kılavuz, Yol Gösteren, Kösemen, Kösem, Reis, Öncü, Başbuğ, Yol Gösterici


Leadership and Management for Nurses: Core Competencies for Quality Care, 2/E Anita Finkelman, MSN, RN, Bouve College of Health Sciences, School of Nursing, Northeastern University 2011 İçerik/Table of Contents

Kaliteli Bakım için Temel Uzmanlıklar, Yetkinkikler, Yeterlilikler

SECTION I: BASIC LEADERSHIP AND MANAGEMENT CONCEPTS 1. Conceptual Base for Leadership and Management 2. Health Care Policy, Legal Issues, and Ethics in Health Care Delivery 3. Change and Decision Making 4. Organizational Structure for Effective Care 5. Health Care Financial Issues 6. Acute Care Organizations: An Example of a Health Care Organization SECTION II: CORE COMPETENCIES 7. Managing Patient-Centered Care 8. Diversity and Disparities in Health Care 9. Recruitment and Retention: Meeting Staffing Requirements 10. Consumers and Nurses 11. Interdisciplinary and Intradisciplinary Teamwork 12. Improving Teamwork: Collaboration, Coordination, and Conflict Resolution 13. Effective Staff Communication and Working Relationships 14. Delegation for Effective Outcomes 15. Evidence-Based Practice and Management 16. Health Care Quality: A Critical Health Policy Issue 17. Implementing Health Care Quality Improvement 18. Technology and Health Care


Liderlik Gelişimi

Deneyim, Tecrübe, Uygulama Rehber Eşliğinde Deneyim

Sıkıntılar, Zorluklar, Güçlükler, Cefalar

Enlarged Responsibility: Büyütülmüş Sorumluluk Spacial Project: Özel Proje

Mentor: Akıl hocası, danışman, rehber (advisor, supervisor, consultant, adviser, counselor)


John F. Kennedy Leadership and learning are indispensable to each other.  Liderlik ve öğrenme birbirlerinden vaz geçilemezdir. 


Liderlik, Önderlik, Rehberlik

Takipçiler

 1.

2. 3. 4.

Bir Yönetici, Liderin Yettkinlikleri Planlama Organizasyon Kontrol Motivasyon

Lider

Hedef, Amaç


Follower: Takipçi, yandaş, hayran, peyk, hizmetli Followership: Takipçilik, izleyicilik, müritlik Hoca öğrence arasındaki durum? Komutan asker arasındaki durum? İdareci çalışan arasındaki durum? Siyasal yönetici vatandaş arasındaki durum?


İyi bir lider olmak, İyi bir takipçi olmakla başlar.

Takipçi; taklitçi veya kendine özgü arasındaki ikilem????


Takipçi Tipleri Yabancılaşmış, dışlanmış

In Praise of Followers: Takipçilerin Adanmışlığı (Övgüsü) Robert E. Kelley

Etkili, verimli

Sheeple:sheep +people (Koyunlar): Koyun+İsnsan

Katılım, iştirak

İlişki

Bize düşüncelerin değil sadece oyun lazım diyen bir partiye üyeyseniz siz orada sadece ve sadece bir koyunsunuzdur (sheeple). Mehmet Keçeci 20.05.2013

Ortak, işbirlikçi

tâbi

İştirakçi, katkıda bulunan kimse

"Leading the New Professional, " in Military İnsiyatif, girişim, ilk adımı atma Leadership: in pursuit of excellence Yeni Profesyonel Öncü, Askeri Liderlik: Mükemmellik peşinde


Fikir, Öngörü, Sezgi, İlham, Bilgi, Ustalık, Hüner, Sanat, Samimiyet, Anlayış, Hayal Gücü, Vizyon, Fehm, Farkındalık, Bilinç, Anlama, Algı vs..


  

Sizin sahip olduğunuz yetenekleri bir gün çalmaya kalkışacaklardır. Size ait olanlara sahip çıkmalısınız… Amirler: Senin makamın yok bunları heba edeceğine ver ben kullanayım diyeceklerdir. Zenginler: Senin mali imkanların yok bunları bana ver ben gerçekleştireyim diyeceklerdir. Arkadaşların: Senin elindekileri çekemeyecek ve bunları senden alarak kendine (kopyacılar, taklitçiler, ajanlar, muhbirler, çaylaklar, sazanlar) ve ya başkalarına (makam veya maddi gücü olanlara) servis yapacaktır.


 Ekip

Çalışmamızın Sinerjisi, Verimi, Bereketi Genel ve Toplu Sonuçlar Üretir.

Mehmet Keçeci 30.05.2013


Lider/Sinerji/Yöetici Leadership/Synergy/Manager      

    

Lider Sezgi, İlham Intiutive, Inspire Vizyon Sağlamak Provide Vision Fırsatları Oluşturmak, Yakalamak, Sürdürmek Pursue Opportunities Doğaçlama yol açar Lead improvisation Doğru Şeyleri Yapar Do right things

    

   

 

Sinerji Ekip Çalışması Teamwork Güçlenme Enpowerment Başarılar Achievement Yenilikleri Canlandırır Jazz of Innovation Etkinlik Effectiveness

 

 

 

   

Yönetici Koordinasyon Coordinate Kaynak Sağlamak Provide Resources Riskleri Düşürmek Reduse Risks Yapıları, Kuralları, Sütrüktür Sağlar Provide Structure Şeyleri Doğru Yapar Do things right


Liderlik  Yönetim Leadership  Management   

       

  

Yönetim Management Yapı, Planlamak Structure Fonksiyonel A Function Planlama Planning Bütçeleme Budgeting Değerlendirme Evaluating Kolaylaştırma Facilitating

       

 

  

Hayat, Yaşam Koçluğu

Liderlik Leadership Esneklik Flexibility İlişkisel A Relationship Yetenek Seçimi Selecting Talent Motive edici, Hareket ettirici, Teşvik edici Motivating Koçluk, Antrönörlük Coaching Güven oluşturmak Building Trust


Değişken

Bağımlı Unsur, Öğe Uygulama Kurum

Aşılamak

İlham Vizyonu

İşletme, faaliyet, çalışma süreçleri


Tahmin

Arzu, istek Verimlilik

Rekabet alan覺


Yetkinlikler  

  

 

Zihniyet (Kritik Düşünme, Ekkili Karar Verme, Sürekli Geliştirme) Mindset Disipline (Plan ve İşletim, Müşteri Odaklı, Yüksek Standartlar) Dicipline Ekip Çalışması (Koçluk, İletişim, İlişkisel Gelişim) Teamwork Sakinlik, Soğukkanlılık (Öz Güvence, Güven, Uyuşmazlık/Çatışma Çözümü) Composure


Öğren, Başar, Büyüt ve Yol Aç.


Liderde Arananlar 

Altruistic: Başkalarını düşünen, özgeci, pragmatist yaklaşan, yararcı, yardım edici Engagement: Sorumluluk sahibi Trust: Güvenilir Servant: Hizmete adayan


The most effective leaders are aware of what ‘makes them tick’. Their internal values are demonstrated and communicated through their behavior.”  En etkili liderler onları nelerin işaretli olduklarının farkında vardırandır. Onların iç değerleri yoluyla onların davranışlarında göstermiş ve iletmiştir. Ellen McGinnis 


Negotiate: Müzakere, görüşme


Saygı ve ilgi uandıran, zorlayan

Sahiplik, mülkiyet

 

Karizma: Charisma is one of the main identifiers of a transformational leader) Proaktif: Önceden davranan, pasif olmayan.


Karizmatik Liderlerin Özellikleri Strong role model 2. Shows competence 3. Articulates goals 4. Communicates high expect ions 5. Expresses confidence 6. Arouses motives House (1976) 1.

1. 2.

3.

4.

5. 6.

Güçlü rol modeli Yeterlilik gösterir Hedefleri dile getirmektedir İyunlar arası yüksek iletişim kurar Güven ifade eder Güdüleri uyandırır


Liderlik Tarzları Leadership Styles Otokratik/Autocratic, Otoriter/Authoritarian  Ataerkil, babacan/Paternalistic  Katılımcı/Participative, Demokratik/Democratic  Delegasyoncu/Delegative, Laissez-Faire  Serbestçe hareket/Free Reign 


Leadership is influencing people by providing purpose, direction, and motivation while operating to accomplish the mission and improving the organization. Infuluence: A means of getting people to do what you want them to do. It is the means or method to achieve two ends: operating and improving. But there is more to influencing than simply passing along orders. The example you set is just as important as the words you speak. And you set an example—good or bad—with every action you take and word you utter, on or off duty. Through your words and example, you must communicate purpose, direction, and motivation. Paternalism: A system under which an authority undertakes to supply needs or regulate conduct of those under its control in matters affecting them as individuals as well as in their relationships to authority and to each other.


Proaktif/Proactive 

İlk kullanım: Pro+Active: Whiteley, Paul L.; Blankfort, Gerald (1933), “The Influence of Certain Prior Conditions Upon Learning”, Journal of Experimental Psychology (APA) 16: 843– 851 Olma ihtimali olabilecek, beklenen herhangi bir şeye (değişim, zorluk) önceden hazlanmış, tedbirini almış, önceden hareket edebilen (acting in advance) a, b, c, vs. planlarını oluşturmuş ve bu güçlüklere baş edebilme. Olaylar, vakıalar olduktan sonra bocalamayıp daha önceden hazır olduğu planları sakince devreye sokarak sorunları giderir daha önce gördüğümüz TPM deki Toplam Preventine Maintenance/Toplam Koruyucu Bakım'a sahip kişidir. (if it ain't broken tweak it. Şayet bozu değilse ince ayar yap.) "Olsa da yesek" düşüncesi yerine "Gider, alır, yapar hem kendi yer hem de yedirir". Ne yaptığını bilerek yaptıkları işi bir adım daha öteye taşımak, yeni koşulların oluşmasını sağlamak veya olağan koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmak, insiyatif kullanmaktan çekinmeyen ve böylikle işi geliştirendir.


Korku, korkutma Aldatmaca Sahte reklamlar

Suรง, suรงlama


1 Haftada %10 Kazanma Kriz=Fırsat Spekülatör

Krizi Planlayanların Sayısı:1

Speculator Borsa vs. Yatırımcısı, Manipulatörleri bulanlar Manipülatör

Manipülatör Sayısı:10

Manipulator Kalem Oynatan veya Gizli Kimse, Pravakatörleri bulanlar Provokatör Provocateur

Provokatör Sayısı:100

Kışkırtıcı, Tahrikçi, Meydanlarda grupları yönlendirenler

Kazançları: Spekülatör: 90 milyon TL Manipilatörler: 9 milyon TL Provokatörler: 1 milyon TL Halkın Zararı: 100 milyon TL


Taktik Ad覺mlar覺


Proaktif  İnsiyatif  Sorumluluk  Etki  Liderlik 

Reaktif  Başka insanlardan ve şartlardan Etkilenmek  Sorumluluk olmamak  İnsiyatif almamak 

Haraketlilik Yok Boşta (rölantide), Bir sebze gibi yaşamak


Nasıl Proaktif Olunur? How to be Proactive? Farkındalık 2. Daha verimli nasıl olabilirim 3. Var olan sorunları nasıl azaltabilirim 4. Yeni sorunları çözebilecek bir bakış açısı, zihniyet geliştirin 5. Günlük önem sırası ve görevleri belirleyiniz (day-to-day task) 6. Önceliklerinizi belirleyiniz 7. Gereksizleri ortadan kaldırınız. 8. Yordamları ve iş süreçlerini değerlendiriniz (Evaluate your procedures and processes) 9. İhtiyaçlarınızı tahmin (anticipate) etmeye çalışınız. 10. Gelecekte bilmenize ihtiyaç olan şeyleri tahmin ediniz. 11. Alışılmış (rutin) görevleri otomatik hale getirmek için yöntemler arayınız. 12. İlgilendiğiniz şeyler uğruna (sake) bilgi birikimi yapınız. 13. Bir hayranlığınız (admiration), tutkunuz (passion) olsun ve bunları geliştiriniz. 14. Derslerde, Seminerlerde Buzzword (Bullshit) Bingo uygulaması yapın. Buzz: Vızıltı Bullshit: Saçmalık 1.


Buzzword (Bullshit) Bingo Silicon Graphics: Tom Davis, Seth Katz-1993 Proactive Y2K Cutting-edge Paradigm Holistic Framework

Team player Synergy Transformation Leverage Vertical Market Strategic Alliance

Incentivize E-Business Re-engineering Best practice Benchmark Supply chain

Ball’s in your court

Future-proof

Win-win situation

Culture change Team dynamics Implementation

User friendly Value-added Empowered/Empowerm ent Cutting edge Reinvent the wheel

Client-focused Goal-oriented Bleeding-edge

State-of-the-art Change the goal-posts

Smartsize Dot the I’s


Bu oyunun yeni modelini geliştirdim. Bir ad bulduğumda sitemden yayınlayacağım.


Buzzword/Buzzphrase


Örnek Buzzword Kelimeleri "Consolidation, Virtualization, Standardisation, Scalability, Optimization, Compliance".  "Konsolidasyon, Sanallaştırma, Standardizasyon, Ölçeklenebilirlik, Optimizasyon, Uyum". 


The key to successful leadership today is influence not authority.  Bugün başarılı liderliğin anahatrı yetki değil etkilemedir. Ken Blanchard 


Çevik, atik

TeĹ&#x;vik, destekleme


Herkes bir dâhidir. Fakat siz bir balığı ağaca çıkma yeteneği üzerine bir yargılamada bulunursanız o bir hayat boyunca onun aptal olduğuna inanarak yaşayacaktır. Albert Einstein “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” Albert Einstein

 

 

Genius: Dâhi Judge: Yargıç, yargılamak Stupid: Aptal Ability: Yetenek, kabiliyet


Kişisel güç, direnç


Dönüşümsel Liderlik Transformational Leadership 

Bunlar kimlerdir?

Transformational leaders create something new from something old by changing the basic political and cultural systems (Tichy, Ulrich, 1984).

Fatih Sultan Mehmed Han

Transformational Genius Dönüşümsel Dâhi İbn-i Sînâ Farabî Newton Einstein Transactional Leadership İşlemsel Liderlik Laissez-Faire Leadership Delegasyoncu Liderlik


 

Transformational leadership accomplishes this by changeling and transforming individuals' emotions, values, ethics, standards, and long-term goals through the process of of charismatic and visionary leadership (Northouse, 2007). The term Transformational Leadership was first coined by Downton (1973) James Burn, Leadership (1978)


Dönüşümsel Liderlik Transformational Leadership 1. Entelektüel, zihinsel uyarım 2. Kişeye özel göz önününe alma, değerlendirme 3. İdealleştirilmiş etki 4. İlhan verici motivasyon (telkinle güdüleme, harekete geçirme, teşvik etme)


C2E: Challenge To Excellence Mükemmellik için Meydan Okumak 

Facilitator: Kolaylaştırıcı Engager: Düşünce ve amaç bakımından birleştirici Achiever: Başarılı Strategist: Stratejist


Delegasyoncu Liderlik  

Karışık, kompleks hatta bazek kaotik bir süreçtir. Liderliğin başı beklide en önemli özelliği delegasyonculuktur. Kendi sorumluluğunda olan bir çok işi (sistem geliştirme, takip, kontrol, fırsatları yakalama vs.) kendi sorumluluğunda olan kadroya, personele bırakarak onlara güvenme ve güven verme, onların yetişmelerine imkan tanımadır. Sisteimin çalışmasının tek bir kişiye bağlı olmadığının gösterimidir. Burada herkes kendini bulma, yetiştirme, geliştirme imkanını bulur. Delegasyon: Delegation, delegacy, abordnung: Herhangi bir toplumu temsil etmekle görevli yetkili kurul.


Delegasyonu Etkileyen Sebepler 1. 2.

3.

Yöneticiden kaynaklı Çalışanlardan kaynaklı Ortam, durum, şartlardan kaynaklı


Delegasyon Düzeyleri 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Sınırlı Eğitsel Güven arttırıcı Saygı Bilgilendirme Sınırsız

Çalışanların Yetkinlik Düzeyleri 1.Acemi 2.Öğrenen, Çırak 3.Bilgili, Kalfa 4.Usta 5.Uzman 6.Profesyonel


Hz. Muhammed (S.A.V.) Hadis-i Şerif Cevâmiulkelîm: Özlü Söz Muaz bin Cebel’e şu tavsiyelerde bulunmuştur:  "Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! (Güçleştirmeyiniz!) Müjdeleyiniz/Tebşîr, nefret ettirmeyiniz! Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilâfa düşmeyin!" [Buhârî, 3:72]  "...Isındırın, nefret ettirmeyin..." [Buhârî, İlm 12, Edeb 80; Müslim, Cihad 6, 7, (1732-1733)]  "Uyumlu/Geçimli olun, ihtilâf etmeyin, teskin edin... "  Yesirrû velâ Tuassirû ve Beşşirû velâ Tüneffirû…  ‫لَ تُنَفِّ ُروا‬ َ ‫ش ُروا َو‬ ِّ َ‫س ُروا َوب‬ ِّ ‫س ُروا َو َلَ تُ َع‬ ِّ َ‫ي‬ 

   

"‫س ُروا‬ ِّ َ‫" ي‬- " Make things easy" " ‫س ُروا‬ ِّ ‫ " َو َلَ تُ َع‬- "and do not make them difficult" "‫ " َوبَ ِّشرُوا‬- "Cheer up the people by conveying glad tidings to them" "‫ " َو َلَ تُنَفِّ ُروا‬- "and do not repulse (them)" Anas (radiAllahu ‘anhu — may Allah be pleased with him) reported: The Prophet (sallallaahu ‘alayhi wa sallam — peace be upon him) said, “Make things easy and do not make them difficult, cheer the people up by conveying glad tidings to them and do not repulse (them).” [Agreed upon]


 

  

“Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.” [Bakara, 2/185] “Allah intends for you ease, and He does not want to make things difficult for you.” [Surah Al-Baqara 2 : 185] “Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez” [Maide, 6] "Muhakkak ki din kolaylıktır." [Nesai, İman, 28] "Bu din, kolaylık dinidir. Kimse dini geçmeye çalışmasın, (başaramaz, yine de yapamadığı eksiklikleri kalır ve) üstünlük dinde kalır" buyurmuştur. [Buhârî, İman, 29] “Resûlullah iki şey arasında muhayyer bırakıldığında, günah olmadığı sürece mutlaka en kolayını seçerdi. Günah olursa, bundan en uzak insan O, olurdu” [Müslim, Sahih, Fedail, H. No: 20, 77] “The Messenger of Allah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) didn’t chose between two things except he chose the easier of the two so long as there was no harm [or sin].”


 

Oozing: Sızma Passinn: Tutku


Kurum, Şirket, Firma, İş (İşletme), İş Adamı, Kurumsallaşma, Kurum Ruhu, Kurumsal Ruh, Kuruluş Institution, Company, Firm, Business, Businessman, Corporate Governance, Corporate Spirit, Corporate Soul, Organization


Kurum Ruhu 1+1>2 1.

2.

3.

4. 5.

Bütünlük/Integrity: Corporate shareholders, employees, customers, and social integrity; between employees and employees to be honest, the staff of the enterprise to be honest; man does not stand, which we do business conditions, our selection and employmentconditions; İşbirlikçi/Collaborative: Collaborative claim value and 1+1> 2; synergy/sinerji will produce vector and vector directionality requires one to work with the parties in the value orientation, direction, which is the condition; synergistic results must increase efficiency, which is the target; Rekabetçi/Competitive/Competed: We encourage, we advocate to become the leading sector, company leadership, regional leadership, the country's leading, so that industry-leading; we do not allow complacency/rehavet, inaction/eylemşizlik; "first" standard "dispute/anlaşmazlık, tartışma" is positive subjective intention/olumlu kişisel niyet; Değer Oluşturma/Value Creation: that the actions of the employees must be for the company to create value behavior, and this behavior is sustainable; Dürüstlük temeldir/ Integrity is the foundation, İşbirlikçiliğe Dayalı/ Collaborative Way, first is the attitude and direction, the highest value is the target and results


Kurum Misyonu, Kurum K端lt端r端, Kurum Vizyonu Corparate (Mission, Culture, Vision)


 

 

"Sinerji/Synergy" that strategy, objectives and organizational management coordination of all internal and external forces to the same direction and seek to maximize synergies; "Gelişim, Kalkınma/Development" that the direction of the resultant force should ensure the harmonious development of the customers, businesses, employees, and society. "Değer Oluşturmak/Generate Value" i.e. in the process of input to output and input is not something new. Generate advantages that we should not only create but also has the advantage of capacity - capacity, product capabilities, service capabilities, human capacity, competitiveness and development capacity. "Avantaj, üstünlük/Advantage" that a longer than others, and this ability is needed for the development ability, can be transformed into a winning situation ability; "İşbirlikçi Gelişim/Collaborative development", to create advantages encourage competition and survival of the fittest, highlighting the advantages, to create advantages; advocated cooperation inside and outside, the overall synergy with the local people to learn from each other, complement each other, up to maximize efficiency.


Vizyon  

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider ekonomik (X) olmak. Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin (X) olan, müşteri ve insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer oluşturan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir (X) daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider (X) olmaktır. (X) vizyonu, eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir ve “yeşil” bir üniversite olmaktır.

Lisans eğitimimizdeki yetkinliğimizi pekiştirmek ve lisansüstü eğitimde benzer bir düzeye erişmek; Araştırma etkinliğimizi artırarak dünyanın sayılı araştırma (X) arasında yer almak; ve Sürdürülebilirliği olan “yeşil” bir kampus olmak.  Firmamızın kalite ve rekabet gücünü en üst düzeye çıkaracak, sürekli olarak gelişen teknoloji ve değişen stratejiler kullanarak doğal mineralli su sektörüne öncülük ve liderlik etmek.  Güçlü kurumsal kültürü, girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık dinamizmi ile bilime ve topluma yön veren öncü bir üniversite olmak.


Misyon   

   

Organizasyonun var oluş nedeni. (X) herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. (X), tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız hep birlikte bunun için çalışıyoruz. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, yaygın şube ağı ve alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir (X) olmaktır. Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, etik değerleri önemseyen, çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, yaratıcı, bilimsel, sanatsal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilecek bireyler yetiştirmek; Evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak; Türkiye’de bilim ufkunu genişleterek, bilim, sanat ve kültürün toplumumuzda en kalıcı şekilde yerleşmesine yardımcı olmaktır. (X), kaynağından aldığı doğal mineralli suyu, modern teknoloji kullanarak, mineral yapısı bozulmadan sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırmayı hedefler. (X) verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinmekte, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmayı görev kabul etmektedir.


İnsan, Personel, Kadro Yönetimi People/ Personal/ Staff Managment Kadro planlaması  Kadronun Yönetimi  Kariyer Rehberleri  İntikal, Veraset Planı 


Hedefler ve Çıktılar

Hedefler ve Çıktılar

Yönetim Seçim Kıyaslama Sayısallaştırma Kalite Kontrolü Üst veri oluşturma Resim işleme Sistem inşaası Erişime ulaşma Koruma


Strateji İnsan Yönetimi  Uygulama Yasal ve Fikri Mülkiyet Haklar Ürünler ve Teknoloji  Rehberlik, Danışmanlık Market Fırsatları  Ağ ve İletişim Satış Taktiği  Çalışkanlık Finans ve Fonlama 


Ekip (Tim, Grup) Başkanlığı & Liderlik-Leadership Ustabaşı, Başhemşire, Başhekim, Âmir, Yönetici, Şef, Kumandan vs. Foreman, Head(s)man, Head Nurse, Head Doctor, Supervisor, Administrator, Director, Manager, Chief, Commander, CEO, CIO etc.


Kadro Yönetiminin Kazançları Diğerlerine karşı başarı kazanmak To Accomplish through the outcomes of other folks. Up to now the Manager has been accountable for his or her own overall performance and outcomes. Now you will be measured on the results of your team members. Achievement in individuals management is having group members that outperform the ideal of the best and they do it without having the Manager’s aid. 1.


2. Takip癟ileri kazand覺rmak To Win Followers. It is the work of the leader to win the regard of the followers and to present them the path forward. An effective individuals supervisor does not want to be liked but they do want to show respect and to acquire regard. Success is when the Group Members trust that they have a captain of the ship who will each preserve them safe and who will construct the higher executing crew that will do well.


3. Kişisel liderliği geliştirmek To Develop Personal Leadership. You can not lead others if you cannot lead yourself. Before becoming a Supervisor you could be loose cannon. Now you should manage every little thing you do to make sure you win the regard of others and encourage them to attain their goals. Enjoy that your attitude and behaviour will influence your group members possibly positively or negatively. Use your behaviour positively to inspire other people to boost and accomplish.


4. Yapı ve organizasyonu etkin bir biçimde kullanma To Structure and Organise the Planet Load Effectively. Individuals management involves knowing the strengths of your individuals and ensuring that you use those strengths successfully to attain substantial outcomes. That does not always suggest building a team of specific professionals fairly the reverse. Effective people administration indicates creating the right group to achieve your team’s aims. You may possibly require to build flexible folks who can phase in to each and every other’s part or a group who can brainstorm and problem solve any facet of the team’s workload. Start with the finish in brain. Determine what sort of group you want and function out how you will practice individuals and the group to get there.


5. Grup sĂźrecini geliĹ&#x;tirmek To Develop Successful Group Processes. Team processes are the systems we use to allow the group to accomplish its targets. How do we resolve difficulties address issues create new ideas monitor throughput of perform or evaluation how we are working collectively as a team? Believe in phrases of method as the solution to most work problems is to have the right procedure to deal with this. Achievement is when the team have an identifiable procedure they can get in touch with on to getting rid of any block or implement any improvement. A higher performing team will use this without having the leader being current.


6. Üst Yönetim ve diğer meslektaşlar ile Yapıcı İşletim ilişkiler kurmak To Build Constructive Operating Relationships with Senior Management and other Colleagues. Folks Management entails not just controlling your personal people and oneself but managing your relationships with everyone. It is the function of the Manager to be capable of drawing down resources for the Crew and making certain that we work productively with other departments. Your group will want a leader who can influence and persuade other folks. A Supervisor should know what type of relationship is efficient and they will go about developing positive functioning relationships with a network of people during the organisation. Good results is when everyone desires to do company with you and other people will listen to your viewpoint.


7. Kısa dönemde elde edilen alışkanlıkları uzun dönemlere taşımak To Develop the Habit of Setting Short-phrase Objectives to Accomplish Long-phrase Aims. An efficient Folks Manager takes actions forward every week and each and every month. These actions are in identifiable targets and these targets should be basis bricks so that further objectives will be a lot more achievable. Managers stroll and talk targets and objective achievement. Targets are motivational for the team members and for the Manager.


8. Başarıları Tebrik Etmek. Celebrate Achievement. Great people management is about recognising milestones goal achievements or individual breakthroughs and celebrating these with the team. Life should be fun and the best celebrations are little individual recognitions. A home made cake is much more potent that an insignificant reward! Managing individuals is about knowing individuals and knowing what will be satisfying for each.


Yรถnetim Stratejileri Management Strategies


Stratejiler   

       

  

Herkes İçin (X) Müşterilerinin çalışmaktan huzur ve mutluluk duyduğu “Moral (X)” olmak, Dünyanın her yerinde, aynı yüksek kalitede evrensel hizmet sunmak, Tarımın, özellikle de endüstriyel tarımın finansmanını çok daha etkin yönetmek, Yerel ve küresel dağıtım ağında organik büyüme sağlamak. Etkin (X) Kurumsal müşteri portföyünde sektörel dağılım optimizasyonunu sağlamak, Daha etkin kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif yönetmek, Etkin işletme ve gider yönetimini sağlamak. Global Oyuncu Dış ticaret işlemleri sektör payında hızlı gelişim elde etmek, Müşterilerine küresel ölçekte değer sunmak, Uluslararası finansal mimariye daha etkin entegre olmak, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Körfez Bölgesi ve Uzakdoğu pazarlarında var olmak.


Objective: Amaç, hedef  Stretching: Germe, zorlama, yayma, esnetme 


Strateji, Taktik, Operatif Strategy, Tactic, Operative Strateji: Hedefe ulaşmayı sağlayan genel bir yoldur. Uzun vadeli kararlar.  Taktik: Özel bir olay ya da konunun strateji ve yöntemle bağlantısını koruyarak işleyen özel bir yoldur. Orta vadeli kararlar.  Operatif (operative): Yürürlükte olan, etkili. Kısa vadeli kararlar. 


Taktik Taktik; sonuca ulaşmak için kullanılan yöntemler, metodlar ve araçlardır. Yalan, iftira, onur ve şerefle oynama bir taktik olamaz. Doğru söylendiği, yapıldığı halde karşı tarafın bunu yanlış değerlendirebilmesi, farkedememesi, görememesi, bilgi ve tecrübe birikimi taktiğin temelini oluşturur. Kazanırken yine kendi yetkinlikleriniz, yeterlilikleriniz, hünerleriniz ile kazanmadır. Mehmet Keçeci 10.06.2013 14:56 


Strateji&Taktik 

Sorun, problem (zor, meydan okuyucu, kafa tutucu)  Çözüm (Strateji)  Teknoloji (Taktik) Challange  Solution (Strategy)  Technology (Tactic) Çözümler Stratejiktir. Teknoloji Taktikseldir.

Solutions are Strategic. Technology is Tactical

 


Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Sun Tzu (MÖ. 544-496) Çinli general ve askeri teorisyen 

Kitabı: Savaş Sanatı (Art of War, Çince:兵法, Bīng Fǎ, Asker Hukuku, Yasası, Kanunu)


Kriz "Hayatta mutluluk kısmen kavga vermekten değil kavgadan kaçınmaktan gelir. Ustaca bir ric’at (geri çekilme, vaz geçme) kendi başına bir zaferdir." Norman Vincent Peale 

Geçici uyum

Yeniden yapılanma, imar ve kurtarma

İç çelişkiler

Uyarılma, çoşku, heyecan Güven kaybı

Karışıklık, konfüzyon En aza indirme, minimize, asgari veya red, inkâr Sıkıntı, dert Umutsuzluk, çaresizlik

Güvensizlik, kuşku, şüphe

Travma, sarsıntı, çok veya kayıp

Bırakma


Hilal, Turan Taktiği 

   

Sahte Ric’at (Hilal, Turan Taktiği, Pusu, Kurt/Börü Kapanı, Kıkaç Muharebesi): Yeniden savaşmak için toparlanma amaçlı geri çekilme. Yapılması oldukça zor olmakla birlikte kesin sonuç vermesiyle bilinen ve genellikle Türk ordularının uyguladığı, az kuvvetlerle yüksek sayılı düşmanların yenilebileceği bir taktiktir. Cannae Muharebesi: MÖ 216, Hannibal Malazgirt Meydan Muharebesi: 1071, Sultan Alp Arslan Han İkinci Kosova Meydan Muharebesi:1448, Sultan II. Murad Han Mohaç Meydan Muharebesi: 1526, Kanunî Sultan Süleyman Han


Taktik Y覺ld覺z覺


 Savaşların tümünde savaşarak zaptetmek en üstün başarı değildir. Üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır. Sun Tzu, Savaş Sanatı (III. bölüm 2. madde)  Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı bilmiyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır. Sun Tzu, Savaş Sanatı (III. bölüm 19. madde)  İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler. Sun Tzu, Savaş Sanatı (VII. bölüm 14. madde)


 Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır, oysa cahil olan kazanmak için savaşmak zorundadır. Sun Tzu, Savaş Sanatı  Harp Sanatı Devlet için Hayati Derecede Önemlidir. O, bir ölüm kalım meselesi, güvenli yaşam veya yok olma yoludur. Kısaca bu hiç bir zaman ihmal edilmeyecek bir araştırma konusudur. Harp Sanatı; yerinde, koşullara uygun karar verme durumunda hepsi birbirine bağlı irdelenmesi gereken beş ana faktör tarafından yönetilir. Bunlar; Moral Kanunu, Kainat, Dünya, Komutanlık, Metod Ve Disiplindir. Moral Kanunu; halkın yöneticileriyle uyum içinde birleşmesini sağlar, öyle ki kendi hayatlarını bile hiçe sayarak onu takip edecekler ve her türlü teklikeye göğüs gereceklerdir. Kainat; gece ve gündüzü, soğuk ve sıcağı, zamanları ve mevsimleri ifade eder. Dünya; büyük ve küçük mesafeleri, tehlikeyi ve güveni, açık araziyi ve dar geçitleri, yaşam ve ölüm fırsatlarını kapsar. Komutanlık; aklın faziletlerini, içtenliği, iyilikseverliği, cesaret ve kesin kararlılığı temsil eder. Metod ve Disiplin ile; ordunun uygun alt bölümlerinin düzenlenmesi, subaylar arasından rütbelerin sınıflandırılması, orduyu destekleyen ikmal yollarının bakımı ve askeri harcamaların kontrolü anlaşılır. Bu beş faktör her generale aşina olmalıdır. Onları bilen zafere ulaşır. Onları bilen yenilmez. Sun Tzu, Savaş Sanatı


 En büyük ustalık zayıf ve beceriksiz gözükmektir. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:27  İyi savaşçılar düşmanın ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:31  Kendini ve düşmanını iyi tanıyorsan zafer senin için asla tehlikede değildir. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:34  Askerlerine kendi çocukların gibi bak, o zaman senin uğruna ölüme seve seve atılacaklardır. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:34  İnsanların içindeki kötülük tohumlarını doğruluğa, talihsizliği kazanma hırsına dönüştürmek dünyanın en zor işidir. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:61  Savaşma arzusu kuvvetli düşmana saldırma. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:63  Bir komutanın yapacağı beş hata felaket getirebilir: 1. Dikkatsiz cesaret, yok olmaya götürür. 2. Korkaklık, düşmana esir etmeye götürür. 3. Acelecilik, hakaretlerle kışkırtılabilir. 4. Şeref düşkünlüğü, utanmaya götürür. 5. Adamlarına aşırı düşkünlük, endişe ve tereddüte götürür. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:65 Belirgin bir anlaşmayla gelmeyen barış önerisi tuzak belirtisidir. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:68  Askerlerini kaçışın olanaksız olduğu noktalara sür ki, ölesiye savaşsınlar. Ölümle karşı karşıya olan bir askerin beceremeyeceği iş yoktur. Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan askerler de subaylar da güçlerinin zirvesine çıkarlar. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:76


 Askerlerine planı değil görevi söyle. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:79  İnsan doğası gereği zora düşmedikçe yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz. Sun Tzu, Savaş Sanatı Sf:79  Savaşmadan kazanmak en iyisidir. Sun Tzu, Savaş Sanatı  Kimin yolu var? Kim daha elverişli iklim ve araziye sahip, kim disiplinli ve kimin ödül ceza sistemi açık? İnsanların kalbini kim kazanıyor ? Böylece kimin galip gelebileceğini anlarız. Çünkü zafer, muharebeden önce kazanılır. Sun Tzu, Savaş Sanatı  Askeri harekatta hile (taktik) gerekir. Yeterliyken yetersizmiş gibi davran. Etkinken etkin değilmiş gibi davran. Sun Tzu, Savaş Sanatı


Taktik, yapacak bir şey varken ne yapılması gerektiğini bilmek; strateji ise yapacak hiçbir şey yokken ne yapmak gerektiğini bilmektir. Savielly (Xavier,Saviely, Ksawery) Tartakower (1887-1956) Satranç Ustası 


Taktik askerleri kullanarak muhabere kazanma sanatı, strateji ise muharebeleri kullanarak savaşı kazanma sanatıdır. Carl von Clausewitz (1780 - 1831) Prusyalı general

Not 1: Genelde tümen ve daha küçük seviyedeki birlikler taktik birliklerken, kolordu ve ordu seviyesindeki birlikler stratejik birliklerdir. Not 2: Savaş’ın Teorisi (Theory of war), bu konuda yazılmış önemli eserlerdendir. Bolşevik devriminde Lenin'in ondan ciddi olarak yararlandığı bilinir. Bazılarında eseri okumuş olmak öyle bir otorite hissi oluşturmuştur ki, Hitler bu durumu generallerle tartışması sırasında "Ben Clausewitz'i okudum, sizden öğrenecek bir şeyim yok" diyerek ifade etmiştir. Yenildiğine göre her ikisinin de sorgulanması gerekir.


  

   

     

   

  

Başkalarının yanlışlarından öğrenmeliyiz. Hepsini kendimiz yapacak kadar çok zamanımız yok. Groucho Marx Öfkeyle tehlike arasındaki mesafe kıldan incedir. Anonim Yapmış olduğum bütün yanlışlıklar, tanık olduğum bütün saçmalıklar, işlediğim bütün hatalar düşünmeden davranmış olmamın sonucudur. Anonim Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlülere özgüdür. Mahatma Gandi Bir öfke anında sabır gösterirsen, yüz gün üzüntü çekmekten kurtulursun. Çin Atasözü Bir hakareti görmezden gelmek çoğu zaman öcünü almaktan daha iyidir. Seneca İnsanlara olmaları gerektiği gibi davranın, böylece yeteneklerinin elverdiği kişi haline gelmelerine yardımcı olmuş olursunuz. Goethe Kahkaha hayatın darbelerini azaltan bir şok emicidir. Yogi Bera Mizah büyüktür, her şeyden önce kurtarıcıdır. Mark Twain Hiç kimse akıl almak istemez, istedikleri sadece teyit edilmektir. John Steinbeck İnsanların bizim için harekete geçmesinden çok duygularımızı paylaşmasını isteriz. George Eliot Açıklama yapmaktan daha büyük bir zaman israfı olamaz. Benjamin Disraeli Bütün büyük hatalarda ortada bir yerde, hatayı geriye almanın ve belki de gidermenin mümkün olduğu birkaç saliselik minicik bir an hep vardır. Pearl S. Buck Bir şeyi doğru yapmak niçin yanlış yapıldığını açıklamaktan daha az zaman alır. Henry Wadsworth Longfellow Çoğu insan problemlerin çevresinden dolaşmaya, onları çözmeye çalışmaktan daha çok zaman ve enerji harcıyor. Henry Ford Gerekçe üretme, düzelt. Frank Hubbard Hayatta mutluluk kısmen kavga vermekten değil kavgadan kaçınmaktan gelir. Ustaca bir ric'at (geri çekilme, vaz geçme) kendi başına bir zaferdir. Norman Vincent Peale İyi davranışlar küçük fedakârlıklardan oluşur. Ralph Waldo Emerson Kibarlık kadar elde edilmesi kolay ve bir o kadar kârlı bir başka kazanım yoktur. George Bernard Shaw Tartışmacıların fikirleriyle birbirlerini ikna etmeyi başardığı münakaşaya daha hiç tanık olmadım. Thomas Jefferson


  

              

   

Öfkeliyken konuşun; bütün zamanlar için pişman olacağınız en iyi konuşmayı yapmış olursunuz. Henry Ward Beecher Sözcükleri ağzınızdayken yutmak onları daha sonra yemekten daha iyidir. Franklin D. Roosevelt Diplomat hiçbir şey söylemeden önce iki kere düşünen insandır. Anonim Çok konuşmama konusunda konuşulacak çok şey vardır. Frank Tyger Suskunluk çürütülmesi en güç kanıtlardan biridir. Anonim Söylememiş olduğum bir şeyin zararını daha hiç görmedim. Calvin Coolidge Öfkenin en iyi ilacı geciktirmektir. Seneca Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar. Louis D. Brandeis Sorunları yerdeki delikler gibi görün. Kazıp derinleştirebileceğiniz gibi toprak atıp kapatabilirsiniz de. Anonim Hata değil çözüm bulun. İşimiz geçmişin sorumluluğunu değil, geleceğin rotasını belirlemektir. John F. Kennedy Bir münakaşadan kazançlı çıkmanın tek yolu ona hiç girişmemektir. Dale Carnegie Hakikat anında ya nedenler ya da sonuçlar vardır. Chuck Yeager Taş ve sopalar kemiklerimi kırabilir, ama sözler kalbimi kırar. Robert Fulghum Hatanın başarının düşmanı olduğunu düşünmek çok yaygın bir yanlıştır. Thomas J. Watson Nazik sözlerin söylenmesi çabuk ve kolay olabilir, ama yankıları gerçekten sonsuzdur. Teresa Ana Eğer elinizdeki tek alet bir çekiçse, her problemi bir çivi olarak görmeye başlarsınız. Abraham Maslow Hayatımız düşüncelerimizin eseridir. Marcus Aurelıus Tutumumuz dünyamızı renklendiren tebeşirlerdir. Allen Klein Abartı kendini kaybetmiş hakikattir. Kahlil Gibran Bilgelik sanatı, neyi görmezden gelmek gerektiğini bilme sanatıdır. William James Hayatımda çok felaket acısı çektim. Çoğu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Mark Twain Kendi başına iyi ya da kötü olan bir şey yoktur, bunu düşüncelerimiz yapar. William Shakespeare


  

       

  

   

Birçok insan düşündüğünü sanar, ama aslında yaptıkları sadece önyargılarını yeniden düzenlemektir. William James Barış ve huzur içinde yaşamak isteyen, ne bütün bildiklerini söyler ne de bütün gördükleri hakkında hüküm verir. Benjamin Fraklin Görüşlerini hiç değiştirmeyen, yanlışlarını hiç düzeltmeyen, yarın bugünden daha bilge olacak değildir. Tyrone Edwards Kapalı bir akıl ölmekte olan bir akıldır. Edna Ferber İnsan ne kadar çok hüküm verirse o kadar az sever. Honore De Balzac Hoşgörü, başkalarının inanç, uygulama ve alışkanlıklarını, onları mutlaka paylaşma ya da kabul etme gereği olmadan, anlamak için gösterilen olumlu ve nazik çabadır. Joshua Liebman İnsanlar başkalarının bulmuş oldukları nedenlere oranla kendi keşfettikleri nedenlerle daha çok ikna olurlar. Blaise Pascal Ya birlikte var olacağız ya da hiç var olmayacağız. Bertrand Russell Hesaplı riskler alın. Bu ihtiyatsız olmaktan çok farklıdır. George S. Patton Ancak aptallar suyun derinliğini iki ayağıyla birden kontrol ederler. Afrika atasözü Çoğu insan birisinin kendisini çıldırtmasını beklemez. Bunu kendisi yapar. Anonim Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, kimse kendisini değiştirmeyi akıl etmiyor. Leo Tolstoy Alçak gönüllü olmak altta kalmak zorunda olmak anlamına gelmez. Maya Angelou Bir şey için dik duramazsanız her şey için yere düşersiniz. Anonim Dünyanın yarısı söyleyecek bir şeyi olan ama söylemeyen, öteki yarısı da söyleyecek bir şeyi olmayan ama durmadan konuşan insanlarla doludur. Robert Frost İnsan inançlarının eseridir. Nasıl inanıyorsa öyledir. Bhagavad Gita Talihimizi kendimiz yapar ve sonra buna kader deriz. Benjamin Disraeli (Herşeyi kendimiz mi yaparız???) Kazanmakta olduğunuz bir oyunu hiçbir zaman değiştirmeyin, kaybetmekte olduğunuzu değiştirin. Vince Lombardi Eğer bir problem görüyorsanız, bu sizin probleminizdir. Eğer birisinin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorsanız, unutmayın ki siz de herkes kadar birisisiniz. ZBM


   

    

      

 

İyiden yana manevi bir kuvvet olma kararlığınız, bütün karşılaşmalarınızı olumlu bir şekilde etkileyecek ve her günlü yaşamınıza çok daha fazla neşe katacaktır. Thomas Carlyle Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız başlayamazsınız .General George S. Patton Bilmek yetmez, uygulamamız gerekir. İstemek yetmez, yapmamız gerekir. Johann Goethe İlk seferde başaramadıysanız, ortalamanın üzerindesiniz demektir. Anonim Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz, bazen de maç yarıda kalır. Satchel Paige Mutluluk bir amaç değildir. Bir yan üründür. Eleanor Roosevelt En büyük zayıflığımız kolay vazgeçmemizdir. Başarının en emin yolu her zaman bir kere daha denemektir. Thomas Edison KÖH Treni: Kabul Et, Özür Dile, Harekete Geç. Açıklamayın, geri yansıtın. Nutuk atmayın, dinleyin. İnsanlara taze bir başlangıç ve şans tanıyın. Terazinizi dengede tutun ve hayır deyin. Münakaşaları bunu yapmayalım diyerek sona erdirin. Ben olsam ne yapardım diye sorarak öfkeyi empatiye dönüştürün. Açıklama yapmayın. KÖH trenine atlayın. Kullanılacak sözlerle aksilikleri yakın ilişkiye dönüştürün. Ne olursa olsun olumlu bir bakış açısı muhafaza edin. Dinlemiyorsanız öğrenemezsiniz. Lyndon Baines Johnson İnsanlar melek olsaydı, devlete hiçbir zaman gerek kalmazdı. James Madison Tartışma bilgi değiş tokuşu; münakaşa ise duygu değiş tokuşudur. Robert Quillen Kabalık, zayıf insanın güçlü taklidi yapmasıdır. Eric Hoffer Ön yargı ne demektir? Ön yargı; mantığa dayalı olmayan bir görüş, kanıtlar dinlenmeden verilmiş bir hüküm, ilk ne zaman olduğunu bilmediğiniz bir duygudur. Carrie Chapman Catt Bir dost, bizi gerçekten anlayan, sorunlarımızı gözden geçirirken bize kulak verme sıkıntısına katlanan bir kişi, dünyaya bakışımızı tümüyle değiştirebilir. Elton Mayo İnsan iletişimin en genel amacı uzlaşmadır; ya da öyle olması gerekir. M. Scott Peck Düşmanımı dostum haline getirerek imha ederim. Abraham Lincoln Kuvvetlerle mücadele etmeyin, onları kullanın. R. Buckminster Fuller Gerçek konuşma sanatı sadece doğru şeyi doğru yerde söylemek değil, aynı zamanda yanlış şeyi dilin ucuna geldiği ada söylenmemiş bırakmaktır. Dorothy Nevill


Stratejik Planlama ve Yönetimi Strategic Planning and Managment Etkili yürütülen zayıf bir plan dahi etkisiz yürütülen mükemmel bir palandan daha iyidir.  Kusursuz plan yoktur.  İyi plan iyi uygulama getirir.  Stratejideki hatayı taktikle düzeltmek çok zordur. Fakat taktikte yapılan hatalar iyi bir stratejiyi mahvedebilir.  Savaşın dahi bir taktikler bütünü olduğunu unutmayınız. 


Stratejik Planlama S端reci


10 Dakikada Strateji Yaz覺lamaz Ni癟in?


Değişim Yönetimi Change Managment İletişim Satın alma tutumu İyileştirme Takım ruhu Etki haritası oluşturmak Çalışmaları yürütmek Risk değerlendirmelerini yürütmek Riskin kökenlerini ve kapsamını bulma: 1. Organizasyon 2. Kapsam 3. İş 4. SOP (Standard

Operating Procedure: Standart Operasyon Prosedürleri:

Tanımlanmış bir durum olduğunda takip edilmesi gereken adımlardır)

5.

6. 7.

İş kültürü Hünerler Teşvikler


"Boyutsal Düşünce" adlı makalem "Satranç Life" dergisinin 18. sayısında (Temmuz-Ağustos 2011) "kapak yazısı" olarak yayınlanmıştır.


 

"Kaf Dağı Operasyonu" adlı makalem "Satranç Life" dergisinin 27. sayısında (Mayıs 2012) "kapak yazısı" olarak yayınlanmıştır. Kaf Dağı Operasyonu adlandırması bana aittir. Telif Hakkı/Copyright 2012 by Mehmet Keçeci


Kaynaklar/References: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

14. 15.

16.

17.

18.

www.mehmetkececi.com http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/ http://www.shingoprize.org http://world-class-manufacturing.com/Sigma/level.html http://www.six-sigma-material.com/ http://www.statisticalsolutions.net/dpm_calc.php http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1441 http://www.kprschools.ca/Staff/Leadership.html http://www.ted.com/talks/lang/en/drew_dudley_everyday_leadership.html http://www.docstoc.com/docs/53951483/To-Be-a-Good-Leader-First-Be-a-Good http://www.marquette.edu/dsa/leadership/docs/Marquette_DSA_Leadership_Model.pdf http://www.forecastingprinciples.com/paperpdf/Value%20of%20Formal%20Planning.pdf Armstrong, J. S (1982a), “The value of formal planning for strategic decisions: Review of empirical research,” Strategic Management Journal, 3, 197-211. Armstrong, J. S. (1982b), “Research on scientific journals: Implications for editors and authors,” Journal of Forecasting, 1, 83-104. Armstrong, J. S. and David J. Reibstein (1985), “Evidence on the value of strategic planning in marketing: How much planning should a marketing planner plan?” in H. Thomas and D. Gardner, Strategic Marketing and Management. Chichester: Wiley, 73-87. Bullock, R. J. and D. J. Svyantek (1985), “Analyzing meta-analysis: Potential problems, an unsuccessful replication, and evaluation criteria,” Journal of Applied Psychology, 70, 108-115. Rhyne, Lawrence C. (1985), “The relationship of strategic planning to financial performance,” Strategic Management Journal, 4, 319337. Robinson, R. B., Jr. and J. A. Pearce, II (1983), “The impact of formalized strategic planning on financial performance in small organizations,: Strategic Management Journal, 4, 197-207.


Kaynaklar/References: 19.

20.

21.

22.

23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30.

31. 32. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 39.

Sapp. R. W. and R. E. Seiler (1981), “The relationship between long-range planning and financial performance of U.S. commercial banks,” Managerial Planning, 29, 32-36. Shrader, C. B., L. Taylor, and D. R. Dalton (1984), “Strategic planning and organizational performance: A critical appraisal,” Journal of Management, 10, 149-171. Terpstra, D. E. (1981), “Relationship between methodological rigor and reported outcomes in organization development evaluation research,” Journal of Applied Research, 66, 541-543. Terpstra, D. E. (1985), “Analyzing unsucces sful replications: potential problems and the role of investigator bias in organization development evaluation research',” Unpublished manuscript, Department of Business, University of Idaho, Moscow, Idaho. Van de Ven, A. H. (1980), “Problem solving, planning, and innovation, Part I . Test of the program planning model,” Human Relations, 33, 711-740. http://www.forecastingprinciples.com/paperpdf/evidenceonthevalue.pdf Abell, Derek K. and John S. Hammond, Strategic Market Planning. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1979. Anderson, Carl R. and Frank T. Paine, ‘PIMS: A reexamination,’ Academy of Management Review, 3 (1978), 602-612. Anderson, Paul F., 'Marketing, strategic planning and the theory of the firm,' Journal of Marketing, 46 (Spring 1982), 15-26. Ansoff, Igor et al., 'Does planning pay? The effect of planning on success of acquisitions in American firms,' Long-Range Planning, 3 (Dec. 1970), 2-7. Armstrong, J. Scott, 'The value of formal planning for strategic decisions: review of empirical research,' Strategic Management Journal, 3 (1982), 197-211. Armstrong, J. Scott, 'Strategic planning and forecasting fundamentals,' in Kenneth Albert (ed.), The Strategic Management Handbook . McGraw-Hill, New York, 1983, pp. 2-1 to 2-32. Boyd, Harper and Jean-Claude Larreche, 'The foundations of marketing strategy,' in Roger A. Kerin and Robert A. Peterson (eds), Perspectives on Strategic Marketing Management. Allyn & Bacon, Boston, 1980, pp. 84-103. Buijs, Jan, 'Strategic planning and product innovation—some systematic approaches,' Long-Range Planning, 12 (Oct. 1979), 23-34. Coe, Barbara J., 'Use of strategic planning concepts by industrial marketers,' in Kenneth Bernhardt et al. (eds), The Changing Marketing Environment: New Theories and Applications. American Marketing Association, Chicago, 1981, pp. 13-16. Day, George S., 'A strategic perspective on product planning,' Journal of Contemporary Business, 4 (Spring 1975), 1-34. Guiltinan, Joseph P. and Gordon W. Paul, Readings in Marketing Strategies and Programs. McGraw-Hill, New York, 1982. Hopkins, David S., The Marketing Plan. The Conference Board, New York, 1981. Jain, Subhash C., Marketing Decision Making. Free Press, New York, 1977. Janis, Irving L. and Leon Mann, Decision Making. Free Press, N.Y. 1977.


Kaynaklar/References: 40.

41. 42. 43. 44.

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

55. 56. 57. 58.

59.

Kollat, David T., R. D. Blackwell, and J. F. Robeson, Strategic Marketing. Holt, Rinehart & Winston, New York, 1972. Lewis , Sinclair, Arrowsmith. Harcourt, Brace & World, New York, 1925. Luck, David J. and O. C. Ferrell, Marketing Strategy and Plans. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1979. Montanari, John R., G. Moorhead and E. O. Montanari, 'A laboratory study of a strategic decision making methodology,' Proceedings of the American Institute for Decision Sciences, Nov. 1980, pp. 472 474. Murray, John A., 'Strategic Marketing,' Long Range Planning, 12 (Apr. 1979), 76-83. Nutt, Paul C., 'An experimental comparison of the effectiveness of three planning methods,' Management Science, 23 (1977), 499511. Schanck, J. Thomas, 'Strategic planning for industrial markets,' Industrial Marketing Management, 8 (Spring 1979), 257-263. Stasch, Stanley F., and Patricia Lanktree, 'Can your marketing planning procedures be improved?' Journal of Marketing, 44 (Summer 1980), 79 90. Van de Ven, Andrew H., 'Problem solving, planning, and innovation, Part I. Test of the program planning model,‘ Human Relations, 33 (1980), 711-740. Webster, Frederick W., Jr. Industrial Marketing Strategy. John Wiley, New York, 1979. Wilson, Ian H., William R. George and Paul J. Solomon, 'Strategic planning for marketers,' Business Horizons, 21 (1978), 65-73. John Argenti (1968). Corporate Planning - A Practical Guide. Allen & Unwin. Erica Olsen (2012). Strategic Planning Kit for Dummies, 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc. Max Mckeown (2012), The Strategy Book, FT Prentice Hall. Patrick L. Burkhart and Suzanne Reuss (1993). Successful Strategic Planning: A Guide for Nonprofit Agencies and Organizations. Newbury Park: Sage Publications. Bradford and Duncan (2000). Simplified Strategic Planning. Chandler House. Stephen G. Haines (2004). ABCs of strategic management : an executive briefing and plan-to-plan day on strategic management in the 21st century. Kono, T. (1994) "Changing a Company's Strategy and Culture", Long Range Planning, 27, 5 (October 1994), pp: 85-97 Philip Kotler (1986), "Megamarketing" In: Harvard Business Review. (March—April 1986) John Naisbitt (1982). Megatrends: Ten New Directions Transforming our Lives. Macdonald.


Kaynaklar/References: 60. 61.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73.

74. 75.

76.

77. 78. 79.

T. Levitt (1960) "Marketing myopia", In: Harvard Business Review, (July—August 1960) M. Lorenzen (2006). "Strategic Planning for Academic Library Instructional Programming." In: Illinois Libraries 86, no. 2 (Summer 2006): 22-29. L. Fahey and V. K. Narayman (1986). Macroenvironmental Analysis for Strategic Management&rdquo. West Publishing. R. F. Lusch and V. N. Lusch (1987). Principles of Marketing. Kent Publishing, Brian Tracy (2000). The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success. Berrett, Koehler Publishers. Michael Allison and Jude Kaye (2005). Strategic Planning for Nonprofit Organizations. Second Edition. John Wiley and Sons. John Argenti (1974). Systematic Corporate Planning. Wiley. http://www.medipol.edu.tr/Document/StratejikPlan/Stratijik_Plan_Bolum_1a.pdf http://www.medipol.edu.tr/Document/StratejikPlan/Stratijik_Plan_Bolum_1b.pdf http://www.medipol.edu.tr/Document/StratejikPlan/Stratijik_Plan_Bolum_2.pdf http://www.medipol.edu.tr/Document/StratejikPlan/Stratijik_Plan_Bolum_3.pdf http://www.medipol.edu.tr/Document/StratejikPlan/Stratijik_Plan_Bolum_4.pdf Hofstede, Geert (1997). Culture and Organizations: Software of the Mind new York: McGraw-Hill. Lewin, K., LIippit, R. and White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. Journal of Social Psychology, 10, 271-301 Newstrom, John W. & Davis, Keith (1993). Organizational Behavior: Human Behavior at Work. New York: McGraw-Hill. Schriesheim, Chester A. The Great High Consideration: High Initiating Structure Leadership Myth: Evidence on its Generalizability. The Journal of Social Psychology, April 1982, 116, pp. 221-228. Lewin, LIippit, White 1939, U.S. Army Handbook, Military Leadership. 1973 http://www.kurananahtari.com/ http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=337&lang=tr


Kaynaklar/References: 80.

81. 82. 83. 84.

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=678&lang=tr http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=473&lang=tr http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1440&lang=tr http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=1465&lang=tr http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=1467&lang=tr http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=1474&lang=tr http://www.erp5.org http://community.slapos.org http://www.sap.com https://devcentral.f5.com/blogs/us/strategic-trifecta-access-management#.UbWorPnOtZw http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:tongue-fu&catid=97:education&Itemid=539&lang=tr Tongue Fu-Sözlü Dövüş Sanatı Sam Horn http://dd.com.tr/index.php/makalearastirmaroportaj/makaleler/yoneticinin-ilk-isi-delegasyon/ http://www.cengizpak.com.tr/basarili-delegasyon-nasil-yapilir/ http://www.slideshare.net/unicon/delegasyon http://www.belgeler.com/blg/2rt2/delegasyon http://www.tekadres.com/Public/WebPages/Pages.aspx?pgId=73 Delegation: A Short Primer for the Practising Nurse Elizabeth A. Curtis and Richard A. Redmond Nursing Delegation, Setting Priorities, and Making Patient Care Assignments - 2nd Edition Patricia Kelly , Maureen T. Marthaler Nursing Leadership & Management - 3rd Edition Patricia Kelly Essentials of Nursing Leadership and Management - 5th Edition Diane K. Whitehead , Sally A. Weiss , Ruth M. Tappen Nursing Delegation and Management of Patient Care Kathy Motacki , Kathleen Burke http://www.pmhut.com/12-rules-of-delegation http://www.businessballs.com/delegation.htm http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_98.htm


Mehmet Ke癟eci bilgi@mehmetkececi.com

Ders Notlar覺 Lesson Notes 1. 2. 3. 4. 5.

http://www.mehmetkececi.com http://issuu.com/hiperteknoloji http://www.scribd.com/kececi http://www.authorstream.com/kececimehmet http://www.slideshare.net/hiperteknoloji

Sosyal Medya-Social Media 1. 2. 3. 4. 5.

http://www.facebook.com/kececimehmet http://twitter.com/#!/mkececi http://www.linkedin.com/in/mkececi http://www.vimeo.com/mkececi http://www.youtube.com/kececimehmet

Liderlik ve yönetim  

Liderlik ve yönetim, Lider, dönüşümsel lider, yöneticilik, yönetici, Transformational Genius, Dönüşümsel Dâhi, Transactional Leadership, İşl...

Liderlik ve yönetim  

Liderlik ve yönetim, Lider, dönüşümsel lider, yöneticilik, yönetici, Transformational Genius, Dönüşümsel Dâhi, Transactional Leadership, İşl...

Advertisement