Page 1


ď ˝

1. Versiyon: 16.10.2006 2. Versiyon: 2007 3. Versiyon: 2010 4. Versiyon: 2011 5. Versiyon: 2012


Bu dönemde makinenin tasarımını yapan, imalatını yapan, programlayan, işleten ve hem de bakımını yapan hep aynı küçük bir gruptu. Bütün programlama, kontrol panelindeki ilgili yerlere, ilgili kabloları takarak makine dili ile yapılırdı. İşletim sisteminin ise adı bile anılmamaktaydı. 1950’ li yılların başında kartlı makinelerin gelişmesi ile programların kartlara yazılıp buradan okutulması sağlanmakla beraber, diğer olaylar tümüyle aynıydı.


1950’ li yıların ortasında transistörlerin geliştirilmesi ile büyük bir devrim oldu. Bu dönemde bilgisayarlar müşterilerin işlerini yapabilecekleri düzeye geldiği için üretici firmalar tarafından satılmaya başladılar. Bu yıllarda, bilgisayar tasarımcıları, üreticileri, operatörler, programcılar ve bakım personeli kesin olarak birbirinden ayrıldılar.

Bu makineler yine de çok büyük ve çok pahalı olduklarından, çok büyük kapasiteli klima cihazları ile soğutma gerektirdiğinden ve çok büyük devlet daireleri ya da çok büyük özel sektör kuruluşları tarafından satın alınabildiler. Bu nesil bilgisayarlarda, kullanıcı her bir satırını bir karta yazdığı programını getirip eliyle sistem operatörüne verirdi.


Operatör kartları kart okuyucu cihazında okutur ve okunmuş şeklini teyp bantına aktarırdı. Sonra sisteme derleyici bantını yükler ve arkasından da kullanıcının programının bulunduğu bantı yükleyerek derleme işlemini yapardı. Bu derleme işlemi tamamlandıktan sonra programın çalıştırılabilir halini 3. banta çıkar ve bunu tekrar sisteme götürüp çalıştırarak programın sonucunu yazıcıdan yazdırırdı. Bu dönemde bundan sonra sağlanan en büyük aşama, derleyicinin bir defa yüklenmesinden sonra, çok sayıda farklı programcının programlarının 1 bant üzerine arka arkaya yüklenip çalıştırılması olanağı ile Yığın İşlem (Batch Processing) kavramının getirilmesi ve uygulamaya koyulmasıdır. Bundan önce bilindiği gibi her programcının programı için derleyici bantınıda bir defa yükleme zorunluluğu vardı. Bu nesil bilgisayarlar bilimsel ve mühendislik işleri için ve Fortran dili ile kullanılırdı. İşletim sistemi ise IBM’ in geliştirdiği ve 7094 makinelerin de kullanılan IBSYS’ di.


1960’ lı yılların başına kadar üretici firmalar iki farklı üretim çizgisinde gittiler. Bir taraftan mühendislik ve bilimsel işlerde kullanılan bilgisayarlar, diğer taraftan da bankacılık ve sigortacılık şirketleri gibi ticari kuruluşlar tarafından kullanılan bilgisayarlar üretildi.

Ancak bu durum çeşitli sorunlar yarattığından IBM firması bu iki farklı yaklaşımı tek bir yapı üzerinde birleştirmek ve sorunları gidermek amacı ile 360 mimarisini duyurdu. Bu nesil bilgisayarların yerine entegre devlerin küçülürken, çıkardıkları kullanım açısından bu “mutiprogramming”

mimari yapısındaki en önemli yenilik transistörlerin kullanılmış olması idi. Böylece makinelerin boyutları sıcaklıkta binlerce kat azalmıştı. Bununla beraber mimari yapının getirdiği en önemli yenilik ise tekniği idi.

Eski nesil bilgisayarlarda, kart ya da bant okuma süresi boyunca CPU tamamen boş olarak beklemekte iken, bu nesilde belleğin parçalara ayrılıp, her parçada başka bir programın çalıştırılması sayesinde, örneğin bir program teypten okuma yaparken CPU atıl (boş) olarak durmamakta ve diğer programın gereksindiği hesaplama işini yapmakta idi.


Üçüncü nesil bilgisayarların getirdiği bir diğer önemli özellikle, aynı anda gelen çok sayıda program destelerinin, kendinden önce gelenin çalışıp bitmesini beklemeden arka arkaya okutulup disk üzerinden sıra ile çalışmayı beklemelerinin sağlanması idi. Bu olanağa “SPOOLING” (Simultaneous Peripheral (çevresel ) Operation On Line) adı verilmiştir. Spooling tekniği, yazıcı gibi paylaşımlı kullanıma uygun olmayan ünitelerin kullanıcılar tarafından hiç beklemeksizin kullanabilmelerine olanak sağlamıştır. 

Spooling:

Paylaşımlı kullanıma uygun olmayan çevre ünitelerinin, kullanıcılar arasında birbirlerini beklemelerine gerek olmaksızın paylaşıyorlarmış gibi kullanmalarını sağlar. Hız bakımından birbirinden çok farklı üniteleri arasındaki bilgi transferinin etkin bir şekilde yapılabilmelerini sağlar.


Diğer bir özellik zaman paylaşımıdır (TimeSharing). Bu yazılım teknolojisi ile de, aynı anda çok sayıda kullanıcının terminalleri başındayken çalıştırdıkları işlere yada terminal vasıtası ile olmasa da sistem üzerinde yığın işlem “Batch Processing” olarak çalıştırılan işlere CPU’ nun sıra ile ve kısa sürelerle tahsis edilmesi sağlanabilmiştir. Bu sayede hem sistemde çalıştırılan işlerin hepsi CPU’ yu kısa aralıklarla kullanabilmiş olmakta, hem de sistemde çalışan örneğin ekran başında oturan kullanıcılar CPU’ nun yalnızca kendilerine servis verdikleri hisisne sahip olurlar.


LSI (Large Scale Integration circuits) entegre devrelerinin gelişmesi ile ve binlerce transistörü ihtiva eden chiplerin 1 cm2 üzerine yerleştirilmesi ile Kişisel Bilgisayar (PC – Personal Computer) devri doğmuş oldu. O dönemdeki kişisel bilgisayarlar mimari bakımından mini bilgisayarlardan farklı olmamakla beraber, fiyatı bakımından çok daha ucuzdular. PC’ lerin gelişmesi ve bunlar üzerinde çalışabilecek yazılımların, hiç bilgisayar bilgisi olmayan kişiler tarafından da kullanılabilir olması bu nesil bakımından tekamül olmuştur. Bu nesilde iki tane işletim sistemi sektöre hakim olmuştur. Bunlardan bir tanesi MS-DOS, diğeri de Unix’ dir.


1980’ li yılların ortalarında ilginç bir teknolojik yapılanmada başlamıştır. PC’ lerin Ağ İşletim Sistemleri (Network Operating System) ve Dağıtık İşletim Sistemleri (Distributed Operating System) ile kullanılmaya başlamasıdır. Bir ağ işletim sisteminde, kullanıcılar ortamda çok sayıda bilgisayarın mevcut bulunduğunun farkında olurlar ve aynı zamanda uzaktaki başka bilgisayarlara Uzaktan Bağlanma (Remote Login) olabildikleri gibi dosyalarını bir bilgisayardan diğerine kopya edebilirler. Ağ işletim sistemindeki, en önemli özelliklerinde biri de, her makinanın kendi yerel işletim sistemi tarafından işletilmesi ve her makinenin kendi kullanıcılarına sahip olmasıdır.


Dağıtık işletim sistemlerin de, bunun tersine, gerçekte ortamda çok sayıda CPU, olduğu halde, ortamın kullanıcıya sadece geleneksel tek işlemcili gibi görünmesidir. Bir gerçek dağıtık sistemde, kullanıcılar programlarının nerede çalıştırıldığının ve dosyalarının nerede yerleşmiş olduğunun farkında olmazlar. Bu işlemlerin hepsi otomatik olarak ve etkin olarak işletim sistemi tarafından gerçekleştirilir.


%100 Grafik Arayüzlü olmaları (GUI): • XP • MacOS • 2003 & 2008 Server • Vista • Windows 7&8  3D (Dimension-Boyut) Destekli olmaları  Linux (%100 grafik arayüzlü olmasalar da 2008 sonrası bu kategoride alınabilirler.) 


   

Kendi hatalarını kendileri kapatabilmeli. Kendini geliştirebilmeli. Kuantum bilgisayarlar destekli olmaları? ???


1.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Unix… MS-DOS… Windows… MacOS… Solaris… Linux… FreeBSD (Berkeley Software Distribution) Android Multics Günümüzde Unix--> Linux/BSD (Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, Mandriva, openSUSE, Linux Mint, Solaris, DesktopBSD, ...BSD, ... Linux, Gentoo, PC LinuxOS, Puppy Slako, Arch, Slackware, Pardus, Salix, Tiny Core, PartedMagic, Porteus, Slitaz, Mageia, Dreamstudio, Knoppix vs.)


1969, Bell Laboratuvarları, AT&T'nin departmanlarından birinde yeni bir İşletim Sistemi geliştirildi. Bu İşletim Sistemi birden çok kullanıcıya destek verecek şekilde dizayn edilmişti. Bu İşletim Sistemi daha sonraları UNIX olarak bilindi. UNIX orjinal olarak assembly dili ile yazılmıştı, taki diğer platformlara taşınmak isteninceye kadar. 1973 de UNIX'in bir çok kodu C programlama dili ile yazıldı ve kolayca diğer platformlara taşınabildi.


C programlama dilinin ilk örneğini şöyle vermiştir: main( ) { printf("Hello, World"); } 


Turing Ödülü

Modern bilgisayar biliminin kurucularından sayılan Alan M. Turing anısına, 1966'dan beri her yıl ACM tarafından bilişim dünyasına katkıda bulunanlara verilen bir ödüldür. Bilgisayar dünyasının Nobel'i olarak anılır.

Alan Mathison Turing (23 Haziran 1912 – 7 Haziran 1954): İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır. Geliştirmiş olduğu Turing testi ile makinaların ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konusunda bir kriter öne sürmüştür. II. Dünya Savaşı sırasında Alman şifrelerinin kırılmasında çok önemli bir rol oynadığı için savaş kahramanı sayılmıştır. Ayrıca Manchester Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda, Turing makinası denilen algoritma tanımı ile modern bilgisayarların kavramsal temelini a tmıştır. Adı ayrıca Princeton'da beraber çalıştığı tez hocası Alonzo Church ile geliştirdiği Church-Turing Hipotezi ile de matematik tarihine geçmiştir.


Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır. Makine dilinin anlaşılması çok güçtür. Fakat diğer dillerin gerektirdiği derleyici ya da yorumlayıcı gerektirmediğinden ve donanımı doğrudan kontrol etme gücü olduğundan kullanılırlar.


(Unicode Transformation Format) 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir.  Unicode karakterlerini değişken uzunluklu bayt guruplarıyla kodlamakta kullanılır.  Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir.  Yazımı: Windows için ALT-tuşuna basılı tutarak nümerik klavyeden bir değer girilir.  Örnek: Alt+65 yazdığı zaman A harfı çıkar.


MS-DOS, 1980 yılında Seattle Computer Products (SCP) şirketinde çalışan 24 yaşındaki Tim Paterson tarafından, daha sonraları 86-DOS olarak bilinecek QDOS (Quick and Dirty Operating System) ismiyle 4 ayda geliştirildi. QDOS, SCP'nin 8086 işlemcili bilgisayarına uygun bir işletim sistemi ihtiyacını karşılamak için tasarlandı. Digital Research tarafından 8-bit olarak geliştirilmiş ve o yıllarda popüler olan CP/M işletim sisteminin 16-bit olarak klonlanmasıyla kısa sürede tamamlandı. Temmuz 1981 tarihinde, Microsoft, SCP firmasından 86-DOS işletim sisteminin tüm haklarını 50,000$’a ilk kişisel bilgisayarların piyasaya çıkmasından bir ay önce satın aldı.


Sürümler Apple Mac OS X Server 1.0'i Ocak 1999'da piyasaya sürdü. 2000 yılında son kullanıcı sürümü Mac OS X için beta sürümü çıkarıldı. 24 Mart 2001: Mac OS X 10.0 (Cheetah) piyasaya sürüldü. 25 Eylül 2001: Mac OS X 10.1 (Puma) piyasaya sürüldü. 24 Ağustos 2002: Mac OS X 10.2 "Jaguar" piyasaya sürüldü. 24 Ekim 2003: Mac OS X 10.3 "Panther" piyasaya sürüldü. 29 Nisan 2005: Mac OS X 10.4 "Tiger" piyasaya sürüldü. 26 Ekim 2007: Mac OS X 10.5 "Leopard" piyasaya sürüldü. 28 Ağustos 2009: Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" piyasaya sürüldü 20111:10.7.3 " X Lion"


Macs are good only for graphics/media work.  Macs suck/girdap for hackers.  There is very little software for the Mac.  Macs are overpriced/not worth the price.  Mac OS X is Unix.  Mac OS X is not Unix.  Mac OS X rocks. Linux is crap/ıvırzıvır.  Mac OS X is crap. Linux rocks.


 

Artık fare/mouse ile tıklatarak yerine getirme yöntemini hayata geçirmişti. Ayrıca Windows 1.0, kullanıcılara birkaç program arasında (programları kapatıp yeniden başlatma gereği olmadan) geçiş olanağı da sağlıyordu. Ürün; MS-DOS dosya yönetim programı, bir takvim, kart dosyası, not defteri, hesap makinesi, saat ve iletişim programlarından oluşan, kullanıcıların günlük etkinliklerini yönetmelerinde yardımcı olan bir grup masaüstü uygulaması içeriyordu.


Windows'un ikinci sürümü ile birlikte Microsoft, Intel 286 işlemcinin gelişmiş işlem hızından, genişletilmiş bellekten ve Dinamik Veri Alışverişi (DDE) kullanarak uygulamalar arası iletişim özelliklerinden yararlanıyordu. Windows 2.0 sürümünde VGA grafik standardı desteği de bulunuyor ve kullanıcılara pencereleri birbiri üzerine koyabilme, ekran düzenini ayarlayabilme ve klavye bileşimlerini kullanarak Windows işlemleri arasında hızla geçiş yapabilme olanağı tanıyordu.

Birçok geliştirici Windows 2.x için ilk Windows tabanlı uygulamalarını yazmaya başlamıştı. Windows 2.0'dan sonra Windows/386 2.03 sürümü geldi. Bu sürüm, Intel 386 işlemcinin korumalı mod ve genişletilmiş bellek özelliklerinden yararlanıyordu. Sıradaki Windows sürümleri; bilgisayarda hız, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı konularında ileri adımlar atmaya devam etti ve arabirim tasarımını ve özelliklerini daha üst düzeylere taşıdı.


Microsoft'un ilk önemli bilgi işlem platformu 32 bitlik performans ve gelişmiş grafikler sunarken, güçlendirilmiş Intel 386 işlemciye tam destek veriyordu. 386 işlemcisini kullanan bilgisayarlar modası da, yeni özellikler ve işlevler sunan Windows 3.0 sürümünün geniş kitlelere yayılmasına yardım ediyordu. Bu özellikler arasında aşağıdakiler sayılabilir: Program Yöneticisi, Dosya Yöneticisi ve Yazdırma Yöneticisi Takılabilir sanal aygıt sürücülerine (VxD'ler) sahip tamamen yeniden yazılmış uygulama geliştirme ortamı, genişletilmiş bellekle çalışan uygulamalar için destek, gerektiğinde kullanılabilecek MS-DOS çoklu işlem özelliği. Geliştirilmiş bir grup Windows simgesi Windows 3.0 sürümünün geniş kitlelere yayılması yepyeni bir Windows Yazılım Geliştirme Setinin (SDK-Software Development Kit) çıkmasıyla daha da derinlik kazandı. Bu set yazılım geliştiricilerin aygıt sürücüsü yazmaktan çok uygulama yazmaya odaklanmalarına yardım etti. Donanım ve yazılım geliştiricileri arasında yaygın biçimde kullanılmaya başlaması Windows 3.0 sürümünün başarısını da körükleyen bir unsur oldu.


Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 ikilisi çalışma grubu kavramını ve etki alanı ağ desteğini getirdi. İlk defa olarak Windows bilgisayarları ağ özelliklerine sahip hale geldi ve yeni ortaya çıkan istemci/sunucu bilgi işlemciliğindeki gelişimin tamamlayıcı bir parçası oldu.

Windows for Workgroups ürünü yerel alan ağlarında (LANLocal Aera Network), bağımsız bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda kullanıldı. Kurumsal kullanıcıların ilgisini çeken özellikler getirdi. Örneğin, merkezi yapılandırma ve güvenlik, önemli ölçüde geliştirilmiş Novell NetWare ağ desteği ve uzaktan erişim hizmeti (RAS). Windows for Workgroups ayrıca Microsoft'un yeni 32 bitlik dosya sisteminin üstün performansını da sunuyordu.


27 Temmuz 1993 tarihinde Microsoft Windows NT® sürümünün piyasaya çıkması Microsoft için önemli bir kilometre taşı oldu. Bu sürüm, Microsoft'un 1980'li yılların sonlarında sıfırdan başlayarak gelişmiş bir işletim sistemi kurulumu yolundaki projesini tamamlıyordu. Sürüm piyasaya çıktığı gün Microsoft'un başkanı Bill Gates "Windows NT, şirketlerin bilgi işlem gereksinimlerini karşılamada köklü bir değişikliği temsil etmektedir" diyordu.

Windows NT, gelişmiş istemci/sunucu iş uygulamaları desteğini endüstrinin önde gelen kişisel verimlilik uygulamalarıyla birleştiren ilk Windows işletim sistemiydi. Sahip olduğu yeni ve önemli özelliklerle; güvenlik, işletim sistemi gücü, performans, masaüstü ölçeklenebilme kapasitesi ve güvenilirlik konularında da yeni bir aşama kaydediyordu. Bu özellikler şunlardı: Windows tabanlı uygulamalar için gerektiğinde kullanılabilecek çoklu işlem zamanlayıcısı, bütünleşmiş ağ işlemleri, etki alanı sunucu güvenliği, OS/2 ve POSIX alt sistemleri, birden fazla işlemciye sahip yapılar için destek ve NTFS dosya sistemi.


Windows NT Workstation 3.5; yazılım geliştirmede, mühendislikte, mali çözümlemelerde, bilimsel ve ticari bakımdan önemli görevlerde güçlü uygulamalara yardımcı olan OpenGL grafik standardını da destekliyordu.

Windows NT Workstation 3.5 sürümü önemli ticari uygulamalar ve veriler için en yüksek düzeyde koruma sağlıyor, 32 bitlik performansta gelişmeler ve daha iyi bir uygulama desteği (NetWare dosya ve yazdırma sunucuları desteği dahil), ayrıca verimliliği arttıran işlevler (örneğin, dosyalara 255 karaktere kadar ad koyabilme olanağı) sunuyordu


Windows 95, Microsoft'un mevcut üç genel amaçlı masaüstü işletim sisteminin (Windows 3.1, Windows for Workgroups ve MS-DOS) takipçisiydi. Windows 95'te, yerleşik Internet desteği için bütünleşmiş 32 bitlik bir TCP/IP yığını, çevirmeli ağ ve kullanıcıların donanım veya yazılım kurma işlemini oldukça kolaylaştıran yeni Tak ve Kullan özelliği (Plug & Play) bulunuyordu.

32 bitlik işletim sistemi gelişmiş çoklu ortam işlevlerine, mobil bilgi işlem ve bütünleşmiş bir ağ için daha güçlü özelliklere de sahipti. Bellek gereksinimlerinin en az düzeyde tutmak için, sistem düzeyinde güvenlik veya Unicode gibi daha sonra gelen özelliklere desteği bulunmuyordu.


Microsoft'un bu ticari masaüstü işletim sistemine terfi etmesi ileri düzeyde bir kullanım kolaylığı ve basitleşmiş bir yönetim olanağı sağlarken, daha yüksek bir ağ verimi ve intranetlerin geliştirilmesi/ yönetilmesi için gerekli araçları getirdi.

Windows NT Workstation 4.0 sürümünde sevilen Windows 95 arabirimi kullanılırken, ürün gelişmiş bir ağ desteği sağlıyor, Internet ve kurumsal intranetlere erişimi güvenli ve kolay hale getiriyordu.

Microsoft 1998 Ekim'inde yaptığı açıklamada, Windows NT'nin artık "NT" harflerini taşımayacağını, işletim sisteminin bundan sonraki gelişmiş sürümünün Windows 2000 adını taşıyacağını duyuruyordu.


Windows 98, Windows 95'in gelişmiş şekliydi. "Daha İyi Çalışan, Daha İyi Seyrettiren ve Dinleten" bir sistem olarak tanımlanan Windows 98 özellikle tüketiciler (end-user) için tasarlanmış ilk Windows sürümüydü.

Windows 98 sürümü kullanıcıların PC veya Internet tabanlı bilgileri kolayca bulmalarını sağlıyor, uygulamaları daha hızlı bir şekilde açıp kapatabiliyor, DVD disklerini okuma ve evrensel seri veri yolu (USB) aygıtlarına bağlanma desteği bulunuyordu.


Windows 98'in bir üst şekliydi. Tüketicilere, donanım uyumluluğu ve Internet ile ilgili gelişmiş, zengin özellikler sundu.

Windows 98 SE sürümü, Internet Explorer 5 tarayıcı yazılımı ve Microsoft Windows NetMeeting® sürüm 3.0 görüntülü/sesli toplantı yazılımı ile çevrimiçi olarak da gelişmiş bir kullanım sağladı. Ayrıca, bünyesindeki Microsoft DirectX® API 6.1 ile, Windows çoklu ortamı için çeşitli yenilikler getirdi, Internet bağlantı paylaşımı (ICS) ile de ev ağı işlevlerini sundu. Windows 98 SE sürümü Microsoft'un tüketiciye yönelik olan ancak Windows NT ticari işletim sistemi ile de çalışan aygıt sürücülerini kullanabilen ilk işletim sistemiydi.


Windows Me sürümü; müzik, görüntü ve ev ağı konusunda tüketicilere çeşitli yenilikler sunarken, güvenilirliğini sağlamlaştırdı.

Sistem Kurtarma işlevi bilgisayarda bir sorun çıktığında, kullanıcıların bilgisayar yazılım yapılandırmasını sorun çıkmadan önceki durumuna geri döndürebilmelerine olanak verirken, Windows Movie Maker işlevi kullanıcılara, evde çektikleri görüntüleri sayısal olarak düzenleyip kaydedebilmelerini ve başkalarıyla paylaşabilmelerini sağlayan araçlar sunuyor, Microsoft Windows Media™ Player 7 teknolojileri kullanıcıların sayısal çoklu ortam öğelerini kolayca bulup düzenleyebilmelerine, oynatabilmelerine olanak sağlıyordu.

Windows Me sürümü, Windows 95 çekirdeğini temel alan son Microsoft işletim sistemiydi. Microsoft'tan yapılan açıklamada bundan sonraki tüm işletim sistemi ürünlerinin Windows NT ve Windows 2000 çekirdeğini temel alacağı bildirildi.


Windows 2000 Professional sürümü, Windows NT Workstation 4.0 sürümünün daha gelişmiş bir şekliydi. Windows 2000 Professional, tüm ticari masaüstlerinde ve dizüstü bilgisayarlarında Windows 95, Windows 98 ve Windows NT Workstation 4.0 sürümlerinin yerini almak üzere tasarlandı. Kendini kanıtlamış olan Windows NT Workstation 4.0 kod tabanı üzerine oluşturulan Windows 2000 sürümü; güvenilirlik, kullanım kolaylığı, Internet uyumluluğu ve mobil bilgi işlem desteği konularına büyük katkılarda bulundu. Windows 2000 Professional sürümü; çok çeşitli ve yeni Tak ve Kullan donanımları (gelişmiş ağ ürünleri ve kablosuz ürünler, USB aygıtları, IEE 1394 aygıtları ve kızılötesi aygıtlar) için destek vererek donanımların kurulumunu da Windows NT Workstation 4.0 sürümünde olduğundan çok daha kolay bir hale getirdi.


Windows XP, masaüstü işletim sistemleri konusunda birleştirici rol oynayan önemli bir adımdır. 2001 yılının Ocak ayında piyasaya çıkan Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional sürümleri ile Microsoft, biri iş dünyasına, diğeri tüketiciye yönelik olan iki Windows işletim sistemini Windows NT ve Windows 2000 kod tabanı etrafında birleştirmeyi başardı. Windows XP ile, tüketiciler ve ev kullanıcıları artık iş dünyasının Windows 2000 ile yaşadığı performansı, kararlılığı ve güvenliği yaşamaktadır.

Windows XP ayrıca Windows 98 ve Windows Me sürümlerinin geniş uygulama ve donanım uyumluluğunu da içerirken, yeni teknik destek teknolojisini, yeni bir kullanıcı arabirimini ve çok çeşitli görevlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan birçok gelişmeyi sunmaktadır. Windows XP iki sürüm olarak piyasada bulunabilir: Windows XP Professional ve Windows XP Home Edition. Ayrıca Intel Itanium 64 ve AMD64 bitlik işlemci kullanan iş istasyonları ile çalışanlar için 64 bitlik Windows XP 64-Bit Edition sürümü de mevcuttur.


Windows XP Home Edition, sık kullanılan özelliklere erişimi kolaylaştıran, basitleştirilmiş bir görsel tasarıma sahiptir. Ürün ev kullanıcılarına yönelik olarak Ağ Kurulum Sihirbazı, Microsoft Windows Media™ Player ortam yürütücüsü, Windows Movie Maker film düzenleyicisi ve gelişmiş sayısal fotoğraf işleme özellikleri gibi birçok yenilik sunmaktadır.


Windows XP Professional sürümü Microsoft Windows NT teknolojisinin sağlam geçmişinden yararlanmaktadır: üstün işletim sistemi performansı, gerektiğinde kullanılabilecek çoklu işlem, hata toleransı ve sistem belleği koruması.

Windows XP Professional, yeniden tasarlanmış bir arabirim sunarken ve hem ticari, hem de ileri düzeyde ev kullanımı için özellikler (Uzak Masaüstü, şifreleme dosya sistemi, sistem geri yükleme ve gelişmiş ağ özellikleri) ile birlikte önemli yenilikler de (kablosuz 802.1x ağ işlemi desteği, Windows Messenger mesaj programı, Uzaktan Yardım, Sistem Geri Yükleme özelliği) içermektedir.


3D destegi  Yeni nesil Internet protokolu  Yeni nesil DirecX 10  Internet Explorer 7  Framework 3  …


           

1993: Windows NT Advanced Server 3.1 1994: Windows NT Server 3.5 1995: Windows NT Server 3.51 1996: Windows NT Server 4.0 1997: Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition 1998 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition 2000: Windows 2000 Server Ailesi 2003: Windows Server 2003 2003: Windows Server 2003 64 Bit 2008: Windows Server 2008 32 & 64 Bit 2011: Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 8 Windows Server 2012


ď ˝

FreeBSD bir Unix-like free operating system


Linux bir Unix-gibi-Unix-like çokgörevlimultitasking, çokkullanıcılı-multiuser 32 ve 64 bit işletim sistemidir.


         

Suse Mandrake (Madriva) Red Hat, Fedora, CentOS Debian GelecekLinux Slackware Turix Pardus (Anadolu Kaplanı) Knopix Günümüzde Unix--> Linux/BSD (Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, Mandriva, openSUSE, Linux Mint, Solaris, DesktopBSD, ...BSD, ... Linux, Gentoo, PC LinuxOS, Puppy Slako, Arch, Slackware, Pardus, Pardus Kurumsal, Salix, Tiny Core, PartedMagic, Porteus, Slitaz, Mageia, Dreamstudio, Knoppix vs.)


 

 

RPM Paket yönetim sistemini kullanan bir dağıtım. Asianux: Sponsorlarca desteklenen uzakdoğu dilleri desteği veren bir dağıtım. CentOS: Sunucu amaçlı yaygın kullanılan bir dağıtım. ClarkConnect: Router/firewall amaçlı bir dağıtım. Scientific Linux: Fermilab ve CERN tarafından desteklenen mühendislik amaçlı bir dağıtım. SME Server: Kolay yönetimi amaçlayan CentOs tabanlı küçük bir dağıtım. White Box Enterprise Linux:


Pardus (Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir GNU/Linux dağıtımı olan işletim sistemi.)

1. 2.

3.  

          

http://www.pardus.org.tr/ http://www.pardus-linux.org/ http://www.ozgurlukicin.com/ Kamu Milli Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı (kısmen) Türk Silahlı Kuvvetleri (kısmen) Emniyet Teşkilatı (kısmen) Radyo Televizyon Üst Kurumu ASAL Ankara Emniyet Müdürlüğü Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Bergama Belediyesi Ceyhan Belediyesi İski DPT


Pardus 2011.2, Cervus elaphus Pardus Kurumsal 2


3D desteği  Yeni nesil Internet protokolü  Yeni nesil DirecX 11  Internet Explorer 8IE 9  Framework 44.5  … 


Limit in 32-bit Windows  Windows 7 Ultimate

Limit in 64-bit Windows

4 GB  Windows 7 Enterprise 4 GB Windows 7 Professional 4 GB Windows 7 Home Premium 4 GB Windows 7 Home Basic 4 GB  Windows 7 Starter 2 GB

192 GB 192 GB 192 GB 16 GB 8 GB N/A


Turing testinde, A odasında (dışarıda) oturan sorgulayıcı, B ve C odalarına çeşitli sorular yöneltir. B odasında bilgisayar C odasında ise insan bulunmaktadır.

Dışarıdaki insanın amacı hangi odadakinin bilgisayar, hangisinin insan olduğunu tahmin etmektir. Bilgisayar sorgulayıcıyı, kendisinin insan olduğuna inandırmaya çalışacak şekilde programlanmıştır. Turing, eğer ortalama bir sorgulayıcı, geçerli bir süre içinde insanı teşhis edebilirse, makinenin “düşünemediğini” söyleyebileceğimizi öne sürer. yapay zekâ (Artificial Intelligence) biliminin doğmasına yol açmıştır.


Merhaba :) Ben Yazılım, bakalım beni tavlayabilecek misin...(Bilgisayar-Bayan)  Selam (Mehmet)  Merhaba, tanışalım mı?  evet  E iyi madem. Nerelisiniz?  İstanbul, sen ?  İstanbul, başka bir yerde yaşayabileceğimi sanmıyorum  bende  ah sen yok musun...  ben varım  varlığın beni sevindiriyor  iyi  iyi de laf mı? harika!  kalıp sözleri sevmem  sevsen daha mı iyi olurdu acaba hmm...  sıradanlık hoşuma gitmez  neyden hoşlanıp neyden hoşlanmayacağını kestirmek güç gibi.  doğru  doğruluğu tartışılabilir yine de  zannetmem  muhabbetimiz ilerlemeden önce tanışalım diyorum  ben fizik  fiziğe önem verenler kendi fiziklerine ne kadar dikkat ediyorlar?  hiç  hiç dert etme ufak şeyleri cici  dertsiz olan dertsiz değildir  dertler bitmez, biz önümüze bakalım  kalıp sözler  sence yüz yüze tanışmak mı iyi yoksa böyle internet üzerinden mi?  internet  internet yüz yılın buluşu bence  evet  peki  ne  ne ne cici?  ne ne


                         

bir kadını etkilemek için neler yaparsın ? hiçbir şey demek hiç. anlıyorum. zannetmem en büyük hayalin nedir ? ben olabilmek bir kadına ona değer verdiğini nasıl hissettirirsin ? sevgim yeter sevmek kadar sevilmek de güzel evet Aynı şeyleri mi konuşacağız? sen kalıplardan kurtul farklı şeyler konuşuruz pardon, kapı çaldı da. nerede kalmıştık ? kalmadık geçtik diyelim ki beni tavladın, sonra ne yapmak isterdin ? hayallerimi ve hayallerini konuşmak isterim istemek yeterli olmuyor ne yazık ki isteyenin bir yüzü demişler ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu ? Kitap, uydu telefonu birde gemi kitap okumaktan sıkılanları anlamıyorum ben ya onlar anlamaz ama sevimlidirler anlamak için çaba harcadığımdan emin olabilirsin oda güzel bir yetenek hiç olmazsa olmazlarla nereye kadar? olduruncaya kadar


                                  

bazen beni hiç anlamadığını düşünüyorum... kesinlikle kesinlik ifade eden cümlelerden kaçınmalısın genelde istisnai durumlar da önemli olabiliyor bazen çünkü istisnalar kuralları bozmaz istisnaları göz ardı etmemek gerek bence hiçbir zaman göz ardı etmem benle konuşarak zamanını boşa geçirdiğin hissine kapılman beni üzer bunu biliyor muydun? sıkıldın demek yoo sıkılmadım, devam edebiliriz. bir makina nasıl sıkılır takım tutuyor musun ? hayır anladım siz ne dedin sen? siz tutuyor musunuz? yağmurlu havayı mı seversin güneşli mi? ikisini de hangisi senin için daha önemli? kariyer mi eğitim mi? eğitim eğitimin değerini ne zaman anlayacağız acaba... kazanınca tutucu bir insan mısın? sanmam emin değilsin sanki, bir daha düşün. kesinlikle hayır hmm. Siz böyle herkesle sohbet mi edersiniz Bunun için buradayım. güzel cevap demek güzel. evet işte beğendim demek öyle


                                   

her insanın bir açık tarafı vardır yeter ki bulabilesiniz seni öpmek istiyorum ama şımarmandan korkuyorum evlenmeden olmaz ben hayat boyu bekar kalmaktan korkanları anlamıyorum o’da bir psikoloji ne iş yapıyorsun? fizik ve yazılım fizik daima mühim olmuştur bir yere kadar ne tarz müziklerden hoşlanırsın? evrensel değere sahip her müzikten Bir kadında bulunması gereken özellikler sence ne? iyi kalplilik, nezaket, anlayış kalbinin kapıları sonuna kadar aralık gibi. yolu bulana Hiçbir kadın kendisine ulan diye hitap edilmesinden hoşlanmaz. Ben de ben de mi diyecektin yoksa? evet E iyi madem. yani kapat git artık bu yazılımdan diyorsun hmm şimdi anladım ah birde ben anlasam şu dünyayı bir gün dünyayı gezmek isterdim. kesinlikle güzel fikir Kesinlik belirtmek bazen bizi yanlış sonuca götürüyor. takılıyorsun beraber takılalım canım, boşa gitmesin :) cümleleri karıştırma Çocukları sever misin? kim sevmez ki Senin için ne ifade ediyorum? iyi bir yazılıma benziyorsun ama gelişmen gerekir benzetme yeteneğine fazla güvenme derim bunda yanılıyorsun olabilir, herkes yanılabilir.


                                      

işte bu güzel cevap demek güzel. bazen hatalarımızı görmek gerekir o kadar seyrek olduğundan emin misin? onda kararsızım daha da sık olabilir Olsun bari. istediğin oldu artık çıkıyorum sen bilirsin en iyisini en iyisini ben bilmem ama gayret ederim biliyor gibisin oysa ki biraz çakanlardanım Beni kadın ruhundan anladığına ikna edebilir misin? çok zor o kadar çok mu? maalesef hay Allah 2 güzel kelime madem güzel buyrun devam edelim. yemek bitti ama tekrar başlayalım diyorsun pek garip değil bu doğru hayat bu yaşam... yaşam kelimesini sevmem sevsen daha mı iyi olurdu acaba hmm... kısır bir kelime Para senin için ne kadar önemli? hiç hiç dert etme ufak şeyleri cici yine tekrarlamaya başladın çöküyorsun arada tekrar yapıyorsam senin daha rahat anlaman içindir cicim :) cicim hafif bir kelime cici hitabından rahatsız olanlardan değilsindir umarım. yanılmışsın olabilir, herkes yanılabilir. bence seninle biraz daha uğraşmaları gerekir demek böyle düşünüyorsun versiyonunu yükseltseler daha güzel olursun e olsun. işine geldi tabi


                                             

Sağlıklı bir iletişim kuracağımızı hissediyorum. ben herkesin seviyesine inmeye çalışıyorum kesinlik ifade eden cümlelerden kaçınmalısın tekrar Beni elde etmeyi umursuyor musun? bayadır konuşuyoruz sıkılsaydın kapatırdın konuşuyoruz bakalım. bu konuşma nereye gidecek merak da etmiyor değilim :) her şey bir merakla başlar her şey? istisnasız her şey? evet sonra sigortalar atınca bir sonraki meraka kadar ara verilir öncesinden bihaberken sonrasını düşünüyorsun sanki güzel tahmin demek güzel. her güzelde bir güzellik olması tabidir Hadi :) şaşırdın tatlı şaşkınlıklardan zarar gelmez. yeter ki şoke olunmasın şokeler hayatta yeni yollardır peki tamam resmini biraz daha hareketli yapsalar daha cazip olmaz mı? yaptığımız şeyin beni görmeni gerektirdiğini düşünmüyorum zaten görmek değil fonksiyonlarının farklılığı ilgilendiriyor gerçekten mi? kaç kelime biliyorsun bildiklerim bilmediklerimin yanında minnacık kalır. herkesin nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? evrensel bir kural hiç bir kadının kalbini kırdın mı? bilerek asla aniden çamaşırının rengini sorsam şaşırır mısın? farklı bir metod deniyorsun seni anlamakta güçlük çekiyorum. ben dahi beni çözmüş değilim bunu söylerken emin değilsin bence izafiyetin olduğu yerde eminlik olmaz olmazlarla nereye kadar? tekrar efendim? tekrar ettin anlamadım ama en kısa sürede ne demek istediğini öğreneceğim. hayırlı geceler bir dahaki versiyonunla görüşmek üzere yaa demek öyle maalesef hayat bu bir gün ayrılık geliyor tüh! üzülme bir gün yine yollarımız çakışır bunu anladığımdan emin değilim. birde ben anlasam ne dedin sen?


               

Kızdın mı anlamadın mı belki de anlatamayan sensin, bunu hiç düşündün mü? kesinlikle doğru nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? çünkü anlatmak istemiyorum İstemediğine emin misin? isteseydim en azından birine anlatırdım zaten anlatıp duruyorum cici boş şeyler anlatıyoruz anlat anlat dilimde tüy bitti ama neyse :) senin kafanı da karıştırdım özür dileriz Canın sağ olsun. sigortaların atmamıştır inşallah tabi tabi. biraz atmışa benziyor yağmurlu havayı mı seversin güneşli mi? işte yakaladım yine tekrar oyun bitti hayırlı geceler hmm.

21.01.2008 saat:23

Kaynak verilerek yayınlanabilir. MSc. Mehmet Keçeci


Yapay zekâ (Artificial Intelligence) için görünüşte donanımsal bir engel gözükmemektedir fakat daha yazılımların insan davranışlarını tam çözümlemesi gerekecektir. Her geçen gün bu yolda uzun mesafeler alınsa da yine çok dinamik olan insan beyni, zekası karşısında yazılımlar hüsrana uğrasa da günlük hayatımızın bir çok alanına gireceklerdir. Telefonda konuştuğumuz operatörün gerçekten bir insan olup olmadığını belki de anlayamayacağız. (standart işlerde pratik çözümler sunacaktır)


Bizler yapay zekayı tartışırken bir taraftan da yapay asker-insan (android) teknoloji ve yazılımı da hızla gelişmektedir. Belki de çok yakın bir zamanda bu androidleri çevremizde göreceğiz hatta evlerimizde hizmetçi olarak kullanacağız. Gelecekte insan neslini de bunlar mı kontrol edecekler? Şu an için kesin bir şeyler söylemek zor ama uzakta bir köy görünüyor gibi.  Bu da humanoid-insan tipi robotlar. Bir gün konuştuğumuz insanların gerçekten insan olup olmadıklarını ne kadar anlayabileceğiz. Gelecek yakın ama biz ne kadarını görürüz bilemiyorum.  ASIMO (Advanced Step in Innovative MObility) - 8 Kasım 2011  ASIMO, dünyanın ilk ''bağımsız davranış kontrolü'' teknolojisine sahip insanımsı-humanoid robotudur. -1986


1.

2. 3.

http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105:operating-systemsfeast&catid=90:information&Itemid=512&lang=tr http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=580&lang=tr http://world.honda.com/ASIMO/history/


Mehmet Ke癟eci mkececi@mehmetkececi.com

Ders Notlar覺 1. http://www.mehmetkececi.com 2. http://www.scribd.com/kececi 3. http://issuu.com/hiperteknoloji

Sosyal Medya 1. 2. 3. 4. 5.

http://www.facebook.com/kececimehmet http://twitter.com/#!/mkececi http://www.vimeo.com/mkececi http://www.youtube.com/kececimehmet http://www.linkedin.com/in/mkececi

İşletim Sistemlerinin Tarihi  

İşletim Sistemleri ve Tarihi Operating Systems OS OSs İS Mehmet Keçeci 2012