Page 1

Kalite รœรงgeni Quality Triangle


Etkinlik

Verimlilik

Entegre, Birleşik, Karma Bakış

Geleneksel Bakış


İdeal Hedef

çalışanların katılımı

Takdir ve Ödüller

Seviye 4: İstenilen Sonuç

Etkin Uygulama


7 Kazan覺m/Attainment


Sosyoteknik Sistemleri Sociotechnical systems (STS) İş zenginleştirme/Job enrichment  İş büyütme/Job enlargement  İş rotasyonu/Job rotation  İş dürtüsü/Motivation  Usul/Süreç geliştirme/Process improvement  Görev analizi/Task analysis  İş dizaynı/Work design 


S端per koordinasyon hedefleri


Just in Time (JIT): Tam Zamanında  

 

Üretimi ve verimliliği artırmak için geliştirilen envanter stratejisidir. Yapılan tüm üretim işlemleri (in-progress cost) ve buna bağlı alt maliyetleri en aza indirmek amacıyla zaman kriterlerini de göz önünde tutan üretim türü Japon Kanban sisteminin türevlerindendir. Üretim esnasında bir sonraki işlemin üretimini de göz önünde tutarak iş sırasını belirler. Depolama işleminde sipariş verme seviyesine (reorder point) gelindiğini ve bu noktadan sonra siparişin karşılanması gerektiğini bildiren bu strateji sayesinde en verimli depo hacmi ve üretim devamlılığı sağlanmaktadır. Kısaca just in time(JIT)ihtiyaç kadar talebi, mükemmel kalite ile artıksız olarak bir an önce üretmek ve istendiği zamanda doğru yere nakletmektir.


Just-in-Time: Tam Zamanında Üretim Productivity improvement On time every time improvement Zamanında ve her zaman (verimlilik) iyileştirme Making only "what is needed, when it is needed, and in the amount needed!" 1. Producing quality products efficiently through the complete elimination of waste, inconsistencies, and unreasonable requirements on the production line. In order to deliver a vehicle ordered by a customer as quickly as possible, the vehicle is efficiently built within the shortest possible period of time by adhering to the following: 2. When a vehicle order is received, a production instruction must be issued to the beginning of the vehicle production line as soon as possible. 3. The assembly line must be stocked with required number of all needed parts so that any type of ordered vehicle can be assembled. 4. The assembly line must replace the parts used by retrieving the same number of parts from the parts-producing process (the preceding process). 5. The preceding process must be stocked with small numbers of all types of parts and produce only the numbers of parts that were retrieved by an operator from the next process.


Karışıklığı azaltarak İyileştirme Improvement by reducing complexity 1.

2.

Zaman/Time (Kuyruk/queuing, kesinti/down time, bekleme zamanı/wait time, başlatma gecikmeleri/start up lags vs.) Değişim için fırsatlar / Opportunity for variation (yeniden işleme/rework, insan hatası/human error, zayıf, kötü döngü süresi/poor cycle time vs.)


İyileştirme Süreci Improved Process


5 Zs-5 Sıfır  1. 2. 3.

4. 5.

Sıfır Atık Envanter Kesinti Gecikme Kusur /yeniden işleme


Ekonomik denge  Hata ücretleri  Koruma ve değerlendirme ücretleri 


JIT Tarzları 1.   

   2.      3.   

F Design Flow Process -

F Redesign/relayout for flow L Reduce lot sizes O Link operations W Balance workstation capacity M Preventive maintenance S Reduce setup Times

Q Total Quality Control -

C worker compliance I Automatic inspection M quality measures M fail-safe methods W Worker participation

S Stabilize Schedule - S Level schedule - W Establish freeze windows - UC Underutilize Capacity


4) K Kanban Pull System   

- D Demand pull - B Back flush - L Reduce lot sizes

5) V Work with Vendors  

 

-

L Reduce lead time D Frequent deliveries U Project usage requirements Q Quality expectations

6) I Further Reduce Inventory in Other Areas    

-

S Stores T Transit C Implement carrousel to reduce motion waste C Implement conveyor belts to reduce motion waste

7) P Improve Product Design    

-

P Standard production configuration P Standardize and reduce the number of parts P Process design with product design Q Quality expectations


Düşün-Think Basit Düşün. Think simple.  Özel Düşün. Think specific.  Nitelikli Düşün. Think attributes.  Erken Düşün. Think early.  Duyarlı (hassas ve yanıt veren) Düşün. Think responsive.  Yenilikçi (aynı şeyi yeni amaçlar için kullan) Düşün. Think re-use.  Geliştirici Düşün. Think Innovative. 


5 Neden? 5 Whys veya (5n+1k, 6n, 7n+1k) Sorun 1. Ne? 2. Ne zaman? 3. Nerede? 4. Nasıl? 5. Neden? 6. Kim? 7. Nereden? 8. Ne kadar? Çözüm 

6n1k (Haberciler için) Ne?: Haberde olan olay veya olguya yönelik sorudur Ne Zaman?: Haberin geçtiği zaman veya zamanlara yönelik sorudur Nerede?: Haberin geçtiği mekân ve yerlere yönelik sorudur Nasıl?: Haberin nasıl meydana geldiğine yönelik sorudur Neden?: Haberin neden meydana geldiğine yönelik sorudur Nereden?: Haberin kaynağına yönelik sorudur Kim?: Haberde aktif veya pasif rol alan, haberin oluşmasını sağlayan kişilere yönelik sorudur. Biz bunları işlemdeki (proses) sorunlar için kullanacağız.


      

 

 

Problem Statement: My car won’t start. Why 1: Why won’t my car start? Answer: The battery is dead. Why 2: Why is the battery dead? Answer: The alternator did not charge the battery. Why 3: Why didn’t the alternator charge the battery? Answer: The alternator belt was slipping/kayıyor. Why 4: Why is the belt slipping? Answer: The belt is worn. Why 5: Why is the belt worn/yıpranmış? Answer: The owner did not have the belts replaced as scheduled. Why 6: Why didn’t the operator have the belts replaced? Answer: The owner was unaware/habersiz of the maintenance schedule.


Bütçe


Kaldıraç

Borçlu

Öz Kaynak


5n Her zaman Yeterli midir?


Balık Kılçığı-Fish Bone diyagramı Dr. Ishikawa


Yรถnetim SorumluluฤŸu


Türkiye Sağlık Bilişim Sistemi 

   

    

  

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)-1996 Kaynak Yönetim Sistemi (KYS)-1997 (İnsan, Malzeme, Finans, İlaç) Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS) Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi (TCMKS) Yeşil Kart Bilgi Sistemi (YKBS) Performans Takip Sistemi (PTS) Hastane Bilgi Formları (HBF) Performans Değerlendirme Formları (PDF) Evrak Takip Programı (ETP) Hasta Takip Sistemi (HTS) E-Sağlık E-Eczane


Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojileri Kullanımı

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Muayene, laboratuvar, tıbbi görüntüleme, teşhis, tedavi, ilaç, ameliyat, personel giderleri vb. her türlü uygulamalar girer.  Koruyucu Sağlık Hizmetleri Aşılama, içme suyunun ve yiyeceklerin denetlenmesi, ana-çocuk sağlığı, hastalık tarama programları, hıfzıssıhha tedbirleri, atıkların denetimi, hayvan hastalıklarının denetimi, hava ve su kirliliği gibi hastalık riski taşıyan çevre şartlarının kontrolü gibi faaliyetler koruyucu sağlık hizmetleri alanına girmektedir. Günümüzde koruyucu hizmetlerin kapsamı daha da genişleyerek sağlıklı su rezervlerinin temini, halk sağlığını koruma tedbirlerinin yanı sıra beslenme, aile planlaması, kronik hastalıkların önlenmesi ve erken teşhisi gibi temel olarak tüm nüfusun sağlık hizmetlerini de kapsamaya başlamıştır. 


Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması Hastaneler (Üniversite, vs.)  Sağlık Ocağı  Sağlık Evleri  Halk Sağlığı Laboratuvarı 


Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı     

          

   

Hasta kayıtları Tele Tıp Karar destek sistemleri Uzman sistemler Tıbbi görüntüleme ve görüntü işleme Laboratuvar otomasyonu Bilimsel veri tabanları (database) (Medline vb.) Elektronik ticaret CRM (Customer Relationship Management: Müşteri İlişkileri Yönetimi MİY) Veri iletimi İstatistiklerin elde edilmesi, işlenmesi ve yorumlanması Biyoteknoloji Tıbbi araştırmalar Eğitim Sanal gerçeklik uygulamaları Robotik cerrahi E-Hastane E-Eczane E-Randevu Hasta Uzaktan Takip Sistemleri


Sağlık Veritabanı 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Kişi Kayıtları Kurum Tanımları Çalışan Görevlilerin Tanımları Hastalık Tanımları İlaç Tanımları Faaliyet Tanımları Laboratuvar Kodları

Sağlık Veritabanının Sorgulanma Alanları 1. Sağlık kurumlarındaki kişi bilgileri 2. Sağlık kurumlarında takip edilen protokoller 3. Sağlık kurumlarında yazılan reçeteler 4. Eczaneler 5. Sigorta kurumları 6. Merkezi kurumlar 7. Afet merkezleri 8. Nüfus idaresi, emniyet, belediye ve diğer kamusal birimler 9. Acil servisler Sağlık Veri tabanının sorgulanma şekilleri : 1. Sağlık veri tabanına yetkili yazılımlar aracılığı ile doğrudan erişim 2. Web tabanlı sorgulama 3. SmartCard (Akıllı Kart) doğrulaması esnasında yapılan sorgulama 4. Merkezi birimlerin doğrudan erişimleri 5. PDA (Personel Desktop Assistant-El Bilgisayarları) erişimleri sorgulaması 6. Verilmiş yetkiler dahilinde araştırma birimleri sorgulamaları.


Sağlık Sigortası Medicare


Sağlık Sigortası Kapsamı 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10.

Some surgical/cerrahi methods to reconstruct a ridge at the identical time as taking away a tumor. Wiring the teeth/dişler if it is Medicare component of repairing a jaw/çene fracture. Tooth/diş extractions that are done to get ready for radiation treatment options involving the jaw. Hospital stays may possibly be covered if they are essential for emergency/acil dental/dişlere ait procedures even if the specific dental care is not coated. Most dental remedies/ilaçlar that are essential to a procedure that is coated such as reconstructing the jaw following an injuries. Dental splints/diş pimleri can be covered if they are portion of healing a healthrelated situation that is covered this kind of as dislocated jaw joints. Under particular conditions examinations which precede major surgery this kind of as coronary heart valve alternative or kidney transplants. The exam but not the remedy is coated since the examination is anticipated to determine improved infection or hazards prior to the complex surgery. Inpatient/Yatarak hospital companies if the severity of the dental treatment needs hospitalization. But it does not pay out for the dental care alone. Infections which comply with tooth extractions/diş çekmeleri may possibly be covered. Inpatient hospital treatment if you demand observation simply because of a health threatening/tehdit condition.


İnsan, Personel, Kadro Yönetimi People/ Personal/ Staff Managment Kadro planlaması  Kadronun Yönetimi  Kariyer Rehberleri  İntikal, Veraset Planı 


Hedefler ve Çıktılar

Hedefler ve Çıktılar

Yönetim Seçim Kıyaslama Sayısallaştırma Kalite Kontrolü Üst veri oluşturma Resim işleme Sistem inşaası Erişime ulaşma Koruma


Strateji İnsan Yönetimi  Uygulama Yasal ve Fikri Mülkiyet Haklar Ürünler ve Teknoloji  Rehberlik, Danışmanlık Market Fırsatları  Ağ ve İletişim Satış Taktiği  Çalışkanlık Finans ve Fonlama 


Ekip (Tim, Grup) Başkanlığı & Liderlik-Leadership Ustabaşı, Başhemşire, Başhekim, Âmir, Yönetici, Şef, Kumandan vs. Foreman, Head(s)man, Head Nurse, Head Doctor, Supervisor, Administrator, Director, Manager, Chief, Commander, CEO, CIO etc.


Kadro Yönetiminin Kazançları Diğerlerine karşı başarı kazanmak To Accomplish through the outcomes of other folks. Up to now the Manager has been accountable for his or her own overall performance and outcomes. Now you will be measured on the results of your team members. Achievement in individuals management is having group members that outperform the ideal of the best and they do it without having the Manager’s aid. 1.


2. Takip癟ileri kazand覺rmak To Win Followers. It is the work of the leader to win the regard of the followers and to present them the path forward. An effective individuals supervisor does not want to be liked but they do want to show respect and to acquire regard. Success is when the Group Members trust that they have a captain of the ship who will each preserve them safe and who will construct the higher executing crew that will do well.


3. Kişisel liderliği geliştirmek To Develop Personal Leadership. You can not lead others if you cannot lead yourself. Before becoming a Supervisor you could be loose cannon. Now you should manage every little thing you do to make sure you win the regard of others and encourage them to attain their goals. Enjoy that your attitude and behaviour will influence your group members possibly positively or negatively. Use your behaviour positively to inspire other people to boost and accomplish.


4. Yapı ve organizasyonu etkin bir biçimde kullanma To Structure and Organise the Planet Load Effectively. Individuals management involves knowing the strengths of your individuals and ensuring that you use those strengths successfully to attain substantial outcomes. That does not always suggest building a team of specific professionals fairly the reverse. Effective people administration indicates creating the right group to achieve your team’s aims. You may possibly require to build flexible folks who can phase in to each and every other’s part or a group who can brainstorm and problem solve any facet of the team’s workload. Start with the finish in brain. Determine what sort of group you want and function out how you will practice individuals and the group to get there.


5. Grup sĂźrecini geliĹ&#x;tirmek To Develop Successful Group Processes. Team processes are the systems we use to allow the group to accomplish its targets. How do we resolve difficulties address issues create new ideas monitor throughput of perform or evaluation how we are working collectively as a team? Believe in phrases of method as the solution to most work problems is to have the right procedure to deal with this. Achievement is when the team have an identifiable procedure they can get in touch with on to getting rid of any block or implement any improvement. A higher performing team will use this without having the leader being current.


6. Üst Yönetim ve diğer meslektaşlar ile Yapıcı İşletim ilişkiler kurmak To Build Constructive Operating Relationships with Senior Management and other Colleagues. Folks Management entails not just controlling your personal people and oneself but managing your relationships with everyone. It is the function of the Manager to be capable of drawing down resources for the Crew and making certain that we work productively with other departments. Your group will want a leader who can influence and persuade other folks. A Supervisor should know what type of relationship is efficient and they will go about developing positive functioning relationships with a network of people during the organisation. Good results is when everyone desires to do company with you and other people will listen to your viewpoint.


7. Kısa dönemde elde edilen alışkanlıkları uzun dönemlere taşımak To Develop the Habit of Setting Short-phrase Objectives to Accomplish Long-phrase Aims. An efficient Folks Manager takes actions forward every week and each and every month. These actions are in identifiable targets and these targets should be basis bricks so that further objectives will be a lot more achievable. Managers stroll and talk targets and objective achievement. Targets are motivational for the team members and for the Manager.


8. Başarıları Tebrik Etmek. Celebrate Achievement. Great people management is about recognising milestones goal achievements or individual breakthroughs and celebrating these with the team. Life should be fun and the best celebrations are little individual recognitions. A home made cake is much more potent that an insignificant reward! Managing individuals is about knowing individuals and knowing what will be satisfying for each.


Kapasite Yönetimi

Capacity Management 1.

2.

3.

4.

Optimizasyon, En iyileştirme, Vasatlaştırma (Bu ortalama değil en uygun olanıdır.) Değerlendirme, paha biçme, değer tahmini İzleme, takip, kontrol Değişimi uygulama


CDB- Constant Database Sabit VeritabanÄą CDB is a fast, reliable, simple package for creating and reading constant databases. Its database structure provides several features: 1. Fast lookups: A successful lookup in a large database normally takes just two disk accesses. An unsuccessful lookup takes only one. 2. Low overhead: A database uses 2048 bytes, plus 24 bytes per record, plus the space for keys and data. 3. No random limits: CDB can handle any database up to 4 gigabytes. There are no other restrictions; records don't even have to fit into memory. Databases are stored in a machine-independent format. 4. Fast atomic database replacement: cdbmake can rewrite an entire database two orders of magnitude faster than other hashing packages. 5. Fast database dumps: cdbdump prints the contents of a database in cdbmake-compatible format. CDB is designed to be used in mission-critical applications like e-mail. Database replacement is safe against system crashes. Readers don't have to pause during a rewrite. Not: TinyCDB, CDB++, CDBxx ď‚Ľ


Decrease infrastructure costs by sweating your assets  Meet agreed services amounts by avoiding capability-connected outages  Precisely budget for infrastructure progress by projecting potential specifications  Avoid venture delays by getting appropriate sources on-hand 


Yรถnetim Stratejileri Management Strategies


Strateji ve Taktik Strateji: Hedefe ulaşmayı sağlayan genel bir yoldur. Uzun vadeli kararlar.  Taktik: Özel bir olay ya da konunun strateji ve yöntemle bağlantısını koruyarak işleyen özel bir yoldur. Orta vadeli kararlar.  Operatif (operative): Yürürlükte olan, etkili. Kısa vadeli kararlar. 


Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Sun Tzu (MÖ 544-496) Çinli general ve askeri teorisyen 

Kitabı: Savaş Sanatı (Art of War, Çince:兵法, Bīng Fǎ))


Taktik, yapacak bir şey varken ne yapılması gerektiğini bilmek; strateji ise yapacak hiçbir şey yokken ne yapmak gerektiğini bilmektir. Savielly (Xavier,Saviely, Ksawery) Tartakower (1887-1956) Satranç Ustası 


Taktik askerleri kullanarak muhabere kazanma sanatı, strateji ise muharebeleri kullanarak savaşı kazanma sanatıdır. Carl von Clausewitz (1780 - 1831) Prusyalı general

Not 1: Genelde tümen ve daha küçük seviyedeki birlikler taktik birliklerken, kolordu ve ordu seviyesindeki birlikler stratejik birliklerdir. Not 2: Savaş’ın Teorisi (Theory of war), bu konuda yazılmış önemli eserlerdendir. Bolşevik devriminde Lenin'in ondan ciddi olarak yararlandığı bilinir. Bazılarında eseri okumuş olmak öyle bir otorite hissi oluşturmuştur ki, Hitler bu durumu generallerle tartışması sırasında "Ben Clausewitz'i okudum, sizden öğrenecek bir şeyim yok" diyerek ifade etmiştir. Yenildiğine göre her ikisinin de sorgulanması gerekir.


Stratejik Planlama ve Yönetimi Strategic Planning and Managment Etkili yürütülen zayıf bir plan dahi etkisiz yürütülen mükemmel bir palandan daha iyidir.  Kusursuz plan yoktur.  İyi plan iyi uygulama getirir.  Stratejideki hatayı taktikle düzeltmek çok zordur. Fakat taktikte yapılan hatalar iyi bir stratejiyi mahvedebilir.  Savaşın dahi bir taktikler bütünü olduğunu unutmayınız. 


Değişim Yönetimi Change Managment İletişim Satın alma tutumu İyileştirme Takım ruhu Etki haritası oluşturmak Çalışmaları yürütmek Risk değerlendirmelerini yürütmek Riskin kökenlerini ve kapsamını bulma: 1. Organizasyon 2. Kapsam 3. İş 4. SOP (Standard

Operating Procedure: Standart Operasyon Prosedürleri:

Tanımlanmış bir durum olduğunda takip edilmesi gereken adımlardır)

5. 6. 7.

İş kültürü Hünerler Teşvikler


Referanslar 1. 2. 3. 4. 5. 6.

www.mehmetkececi.com http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/ http://www.shingoprize.org http://world-class-manufacturing.com/Sigma/level.html http://www.six-sigma-material.com/ http://www.statisticalsolutions.net/dpm_calc.php

Bilişim Sistemlerinde Toplam Kalite Yönetimi 3  

Bilişim Sistemlerinde Toplam Kalite Yönetimi BS-TKY Information Systems in Total Quality Managment IS-TQM Sağlık-Medikal Bilişim (Hukuku) St...