Page 99

JAVNOM TUŽIOCU FEDERALNE HRVATSKE450 /Odjeljenje općeg nadzora/ Dostavljam izvještaj o radu odjeljenja za opći nadzor za mjesec srpanj. Dosadanjem radu odjeljenja za opći nadzor nisu postignuti rezultati koji se traže. Razlog tome jest što široke narodne mase nisu u dovoljnoj mjeri upoznate s ustanovom javnog tužioca, te njegovim značenjem i ulogom u općem narodnom životu, tako da nije postignuta suradnja širokih narodnih slojeva. Prije svega treba konstatovati da je takova stvar i kod svih naših kako upravnih, tako i ostalih ustanova na koje se gornje može primjeniti. Naš dosadašnji rad sastojao se uglavnom što smo sami išli od ustanove do ustanove prikupljali pojedine podatke, uočavali razne kod njih počinjene greške i na njih skretali pažnju i ujedno davali uputstva za međusobnu suradnju. Zatražili smo od svih naših ustanova da nam redovno dostavljaju sve odluke i njima slične radnje, kako bi mogli voditi kontrolu da li su one u skladu sa zakonskim propisima i interesima širokih narodnih slojeva. Do danas nismo naišli na razumjevanje po tom pitanju skoro nikakavo. U tome pomalo leži i naša krivica, jer smo prije svega trebali da održimo konferenciju sa svim našim ustanovama i organizacijama i sa njima zajedno uočiti razne greške i nedostatke, a u prvom redu upoznati ih sa značajem ustanove Javnog Tužioca. U samom radu naše upravne vlasti ne može se reći da imade krupnijih grešaka koje bi se kosile, odnosno nebi bile u skladu sa postojećim zakonskim propisima, a istodobno da bi one išle na štetu širokih narodnih slojeva ili pojedinaca. Imade grešaka i te se većim djelom sastoje u nepravilnoj podjeli odnosno dodjeljivanju doznaka za kupnju razne robe u trgovačkim radnjama. Te greške uglavnom na protekcionaštvo se svode u manjoj mjeri. Aparat sastavljen od naših ljudi velikim djelom pao je pod upliv starog aparata kojeg smo ovdje našli, umjesto da se dogodilo obratno. Razlog tome je čestom nesnalaženju naših drugova koje stari aparat redovno iskorištava u svoje interese. Pojave birokratizma česte su usprkos stalnog lupanja po njima. Često puta dogadja se da te pojave nastaju radi nedovoljnog snalaženja naših drugova, a općenito su redovna pojava starog aparata kojem interesi širokih narodnih masa nisu prirasli srcu. Dosadanji aparat kojeg smo ovdje pronašli, a koji je u prvo vrijeme bio potreban imade dobar broj prema nama neprijateljskih nastrojenih elemenata. Do sada su uklonjeni samo oni elementi za koje se znalo da su javno saradjivali sa neprijateljem, štetili interesima naroda i NOB, te od strane OZN-e poveden postupak protiv njih. Sve naše upravne ustanove dobile su direktivu da smanje aparat i da ga pročiste, pa će se tom radu pristupiti ovih dana, a neke od njih su već k tome pristupile. Što se tiče rada OZN-e učinjeno je takodjer grešaka koje momentalno štetno djeluju na političke prilike koje i onako same po sebi nisu naročite. Te greške sastoje se uglavnom u hapšenju pojedinaca za koje nije bilo prikupljeno dovoljno podataka, već su se ti podaci detaljnije prikupljali nakon što su isti bili prikupljeni, tako da su većina njih bila po mjesec ili više dana zatočeni a da se nad njima uopće nije vodio postupak niti su bili saslušavani. No kada je već nastalo takvo stanje nije se smjelo dozvoliti da se isti puste na slobodu dok se ne prikupe podaci, jer je mnogo njih bilo povezano sa drugima nad kojima je istraga bila u toku. Neki od uhapšenih su na koncu pušteni. U prvi čas tu se uočava greška OZN-e, no kada smo izvidili pravo stanje stvari vidjelo se da je njihov aparat premalen da bi mogao 450

Jakov Blažević.

547

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement