Page 89

1945., srpanj 18. Zagreb

157.

Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb održane 18. srpnja 1945., o najznačajnijim problemima, političkom stanju i zadacima _____________ ZAPISNIK

sjednice CK KPH održane 18. VII. 1945. godine u Zagrebu.

Prisutni: Vlado428, Stevo429, Marko430, Vicko431, Duško432, Rade433, Mile434, Konspirator435 i Anka436. Dnevni red: 1. Izvještaj druga Vlade sa puta u Beograd 2. Razno.

Drug Vlado: Izašla je uredba o domobranima437 od kojih se formiraju radni bataljoni. Oni koji imaju preko 35 godina idu kući. Te uredbe se moramo pridržavati. Međutim u logorima je slabo. Pitanje se zaoštrilo nepravilnim postupcima prema zarobljenicima. Radi javnosti treba odštampati uredbu po pitanju domobrana, koju je izdala Savezna vlada, a zatim za nepravilnosti u logorima najoštrije kažnjavati. U logore postaviti ljude koji će znati postupati sa zarobljenicima. Za sada nema protezanja amnestije. /…/ Drug Stevo: Drug Vlado je obavio neke zadatke. Radi toga uvijek treba da netko ode u Beograd. Smatram da pravilno treba riješiti pitanje domobrana. III. Crnogorska divizija u Bjelovaru slabo se odnosi prema domobranima. Iz Požege ih je pobjeglo 180 u šumu. Potrebno je obezbediti korespondenciju njih sa njihovim familijama. Ne smijemo dozvoliti da pojedinci iz šovinističkih razloga ubijaju neke domobrane zarobljene. Takve pojave treba oštro kažnjavati. Svi povratnici iz Srbije govore o kralju Petru. Tim povratnicima treba posvetiti pažnju. /…/ Duško [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Zapisnik sjednice CK KPH održane 18. VII. 1945. u Zagrebu B. Vojnović (prir.), Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952., sv. 1 1945-1948., Zagreb, 2005., str. 70.-72. – V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 294.-295.

Vladimir Bakarić. Ivan Krajačić. 430 Marko Belinić. 431 Vicko Krstulović. 432 Duško Brkić. 433 Rade Žigić. 434 Mile Počuča. 435 Dragutin Saili. 436 Anka Berus. 437 Usp. Zakon o davanju amnestije i pomilovanju, Službeni list Demokratske Federativne Jugoslavije, god. I, br. 47, Beograd, 6. srpnja 1945. 428 429

537

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement