Page 88

156. 1945., srpanj 18. Varaždin

Javni tužitelj za Okrug Varaždin izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara Varaždin, da je Javno tužiteljstvo pokrenulo kazneni postupak protiv Josipa Muncija iz Čakovca, zbog “djela iz čl. 2. Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji postupak može imati za posljedicu konfiskaciju imovine okrivljenog” _____________

JAVNI TUŽIOC ZA OKRUG VARAŽDIN Broj: Ko. 30 /45 - 5 OKRUŽNOJ UPRAVI NARODNIH DOBARA V A R A Ž D I N.Obavješćuje se naslov, da je ovo Javno tužioštvo pokrenulo kazneni postupak kod suda nacionalne časti u Varaždinu, protiv Munci Josipa iz Čakovca radi kažnj. djela iz čl. 2. Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji postupak može imati za posljedicu konfiskaciju imovine okrivljenog. Smrt fašizmu – Sloboda narodu! Javno tužioštvo za okrug Varaždin, dne 18. srpnja 1945. M.P.426

Javni tužioc: ...427 [v.r.]

_____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0652, Pov. 26/45.

426 427

536

Okrugli pečat: Javni tužilac Varaždinskog okruga Varaždin (u sredini grb DF Jugoslavije). Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement