Page 80

malom djecom, koja su im bila vani itd. U nizu intervencija, sastanaka itd. Sa pretstavnicima OZNE ta su se pitanja pretresala i obostranom saradnjom počelo se sistematskije i ubrzanije raditi oko bržeg preslušavanja, slanja na sudove, puštanja na odbranu iz slobode itd. /…/ Smrt Fašizmu – Sloboda Narodu! _____________

JAVNI TUŽILAC HRVATSKE:

Prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 421, Povjerljvi spisi 1945. J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 311.-312. – V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 285.-286.

151. 1945., srpanj 14. Varaždin

Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Upravu narodnih dobara Varaždin, da je Javni tužitelj za Okrug Varaždin pokrenuo postupak kod Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Varaždinu protiv osoba koje navode, te mole da ih žurno izvijeste “da li je imovina ovih lica već konfiskovana ili sekvestrirana” _____________ OKRUŽNA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA Varaždin Broj: 27/45 dne 14. srpnja 1945.

U PRAV I NAR O D N I H D O BARA u/ VARAŽ D I N U

Javni tužilac za okrug Varaždin izvjestio je ovu Komisiju, da je pokrenuo kazneni postupak kod Suda nacionalne časti u Varaždinu radi krivičnih djela iz člana 2. Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji postupak može imati za posljedicu konfiskaciju imovine, protiv slijedećih lica: 1. Stegmišek Mariji iz Varaždina, 2. Stegmišek Viktora iz Varaždina,

528

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement