Page 8

su neumjesni ispadi u ovo vrijeme i trebalo bi upozoriti komande koje puštaju vojsku na dopust, da se to ne ponavlja obzirom na današnje prilike. To je vrlo nezgodna pojava. 20./ Jedno od najkrupnijih pitanja kroz prosperiteta našeg naroda osobito Zagorja i Prigorja jeste kolonizacija. Hrvatsko Zagorje je tako prenatrpano s pučanstvo, da se njegov problem života ne može riješiti bez pitanja kolonizacije. Zato predlažemo, da se odmah osnuje ured za kolonizaciju, te da se u taj ured postave ljudi koji razumiju narod i narodno gospodarenje koji poznaju Zagorje i Prigorje, koji će znati predobiti narod da će se voljom odazvati kolonizaciji, da će znati organizirati taj veliki posao i poželjno je, da to budu ljudi koji su rodjeni u Zagorju a već su pred nekoliko godina sami se, kolonizirali i tako već stvorili prosperitete života. 21./ Treba posvetiti najveću pažnju narodnom zdravlju. Poznata je stvar, da samo zdrav čovjek imade zdravi duh, da je osnovni temelj blagostanja jednog naroda zdravlje. Zato treba prvenstveno naći budžetsku mogućnost za osnivanje u svakom općinskom N.O.O. zubne i liječničke ambulante. Liječnici treba da budu državni namještenici isto tako i zubari. Do sad je bio narod živ teritorij za eksploataciju od strane liječnika i s time treba odmah prestati treba proraditi i u školama, da djaci dobiju volju za studiju medicine. 22./ Veterinarstvu treba da mu se omogući rad u svim općinskim N.O.O. Isti treba da budu državni namještenici. 23./ Liječnike i veterinare koji su pohapšeni treba podvesti odmah na istragu, i koji nisu krvavi a nešto ipak krivi treba dati odmah na raspoloženje u vojsku, da tamo pod kontrolom, a naše simpatizere koje je vojska mobilizirala uzeti ih iz vojske van, i dati narodu na službu. 24./ Politički nadzor nad činovnicima i industrijom mora biti sposoban, da se brine da će svi aparati biti iskorišćavani do maksimuma a ne kako je to danas u pojedinim kotarevima. Stvarno radi samo par sila a ostalo samo gazi po petama jedan drugome. 25./ Narod trpi od nestašice soli. Hitna je stvar, da se doveze so. Naši ljudi u Jedinstvenoj Fronti govore vani ljudima, da u Splitu imade hiljadu vagona soli a narod pita: Zar narod treba da pati nestašicu soli kraj hiljadu vagona soli? I veli: Zar vlast nema sposobnosti da organizira prevoz te soli. 26./ Treba da se donese zakon o opijanju. Pijanstvo je rak rana našeg naroda i treba, da se donese strogi zakon o tome još stroži za naše funkcionere narodne vlasti. Svaki prekršaj treba, da se kazni prisilnim radom i to u onom mjestu gdje živi, tako da se posrami pred narodom, da je pijanica. Kazna neka bude kopanje graba i popravak puteva. 27./ Opaža se da vojska imade konja koje pretjeriva iz mjesta u mjesto. Ti konji se hrane a ništa ne privredjuju. Trebalo bi sve ovakove konje raspodjeliti i na pojedina gospodarstva, da privredjuju a ne da se badava hrane. 28./ Opaža se da su ljudi koji su bili naši simpatizeri i davali pomoć i kao takovi bili uhapšeni pa uvrštani u redove domobrana, da se klate po logorima i ne zna se za njih, a jedni su bili uhapšeni na poticaj nekih drugova radi ranije lične mržnje. Trebalo bi o tome povesti strogo računa jer u logorima trunu životi, ako su to nevini životi to je naša sramota. Prilažemo Vam prepis jedne molbe, da se moli iskop lješine jednog čovjeka koji je ubijen u Dugom Selu a naša vlast potvrdjuje, da je bio simpatizer a takovih slučajeva imade mnogo. Opaženo je, da su pojedini vojnici putem streljali ljude koji su bili tjerani od Narte do Bjelovara i kod jednog ustreljenog domobrana nadjen je list u kojem je pisalo: Draga majko nemoj se za mene žalostiti ja ću za koji dan doć kući, jer mi domobrani koji nismo ništa krivi biti ćemo svi pušteni kući.

456

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement