Page 69

148. 1945., srpanj 12.

Izvješće Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, upućeno Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, o pregledu ratnih zarobljenika u Jugoslaviji po narodnostima, po mjestima logora/rada i po činovima, te o nekim nedostacima _____________

GENERAL LAJTNANTU ALEKSANDRU RANKOVIĆU Šaljem Vam po vašem naređenju pregled ratnih zarobljenika na teritoriji Jugoslavije po narodnostima, po mestima logora (rada) i po činovima a takođe i o nekojim nedostatcima. A). Nemaca Mesto logora

Maribor Kranj Borovice Šent Vid Rijeka Vrbas Apatin Vršac Senta Zemun Sremska Mitrovica Novi Sad Ruma Vukovar Pančevo Petrovgrad Beograd Veles Smederevo Bosanski Petrovac Prijedor

Oficira 139 2620 1 23 46 6 -

Podoficira

921 372 1126 103 18 -

Redova

7915 1595 1987 800 1000 300 12 1 2027 455 2243 2293 1506 3031 4458 2951 139 423 11 10

Svega

8054 1595 1987 800 1000 300 12 2620 1 2027 1377 2243 2688 2632 3031 4458 3100 157 423 17 10

517

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement