Page 68

U karlovačkom logoru nalazi se oko 400 zatvorenika. Njihovo ispitivanje se odvija dosta sporo, uslijed toga što Ozna nema dovoljan broj islednika, dok u banijskom logoru ima svega 60-ak. Ukazao sam potrebu da se što prije ispitaju ovi zatvorenici i o njima donese odluka. Javni tužilac okruga Karlovac iznio je da je nedavno II. Armija uputila tamošnjoj diviziji 1700 zarobljenih ustaša i domobrana radi njihovog likvidiranja. Međutim Ozna Hrvatske javila je karlovačkoj Ozni, da se između upućenih proberu zločinci. Tako je bilo likvidirano oko 300. Divizija je međutim htjela da likvidira i daljnjih 500, ali se Ozna tome usprotivila a Javni tužilac intervenirao, tako da do toga nije došlo. Ova intervencija Javnog tužioca bila je sasvim umjesna, pošto se među upućenim nalazilo i oko 150 lica iz karlovačkog okruga. Posebno pitanje je zakonito provođenje konfiskacije, tako je zapaženo da je konfiskovan i lični dio imovine osuđenika–seljaka i ako čitava imovina zajedno sa zemljištem nije dovoljna da se sa njom izdržava osuđenikova obitelj. Mišljenja sam da ovo treba otkloniti i povratiti pogođenim obiteljima, pa sam to i predložio Javnom tužiocu Banije. Javni tužilac okruga Karlovac istakao je da se mnogi boje da pokrenu pitanje kod nepravilno provedenih konfiskacija. Ovo dokazuje da još nije dovoljno shvaćena funkcija javnog tužioca kao čuvara zakona. Nadalje se postavilo pitanje kako sprovesti konfiskaciju imovine [lica] koja su ranije bila likvidirana bez formalne sudske presude? U Petrinji su vlasti nepravilno postupile, kada su neke građane iselile iz njihovih stanova našto je Tužilac intervenirao. Javni tužilac Banije je pokrenuo postupak protivu dva člana Kotarskog NOO-a Sisak, radi razvlačenja narodne imovine i ukazivanja zaštite ustašama. Javni tužilac Banije također je intervenirao prilikom otpuštanja iz pošte nekih partizana, koji su u njoj radili a pruzimanja u službu ranijih poštara, od kojih su se neki ogriješili o nacionalnu čast, pa će biti predani sudu. Zbog ovog postupka bila je nastala oštra situacija. Društvo Schell u Sisku posjeduje znatne količine gasa, od kojeg narod jako oskudjeva, a koje leži u magazinima tog društva što koriste pojedinci i sa tim gasom švercaju. Bilo bi neophodno potrebno da se intervenira, te da se narodu pruži mogućnost da dođe do gasa. Građanska odjeljenja također djeluju. Nije bilo ulaganja nadzornih žalba na odluke sudova. U okrugu Banije na odluke općinskih sudova narod se je u više slučaja žalio. Smatram da treba sprovesti ukidanje ovih sudova, kao što je to već učinjeno u nekim krajevima, a što je i predviđeno u organizaciji narodnog sudstva. U Okrugu Karlovac najveći broj predmeta ove vrste su brakorazvodne parnice i to na tužbu muževa partizana. Kao glavni razlozi u tim tužbama navodi se da se njihove žene neće da se aktiviziraju da učestvuju u javnom životu, te da su zaostale itd. Ovakva stanovišta su iz osnova pogriješna i nepravilna, te bi štetila interesima kako pokreta tako i samom ugledu tih pojedinaca. Oni koji su se podigli iz borbe i izgradili kroz nju dužni su da sa svoje strane učinu sve da i svoje žene podignu na taj nivo. Sa svim pomoćnicima pojedinih tužioca držao sam konferencije o radu njihovih odjeljenja i o novim narodnim zakonima, te im ukazao na potrebu da te zakone zajednički izučavaju. Zagreb, 11. VII. 1945. Danilo Plamenac [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 421, kut. 97/b.b. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 195.-197.

516

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement