Page 60

144. 1945., srpanj 9.

Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke, Vijeće komande varaždinskog područja, osuđuje Emila Obsiegera (1902.) iz Ivanca (Varaždin) zbog “djela ratnog zločinstva i narodnih neprijatelja” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

VOJNI SUD VOJNE OBLASTI “ZAGREBAČKE” J.A. VIJEĆE KOMANDE VARAŽDINSKOG PODRUČJA Sud .broj: 130/45 Dne 9. srpnja 1945 U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud Vojne oblasti “Zagrebačke” J.A. - vijeće Komande Varaždinskog područja - u vijeću sastavljenom od kapetana Kezele Slavka, predsjednika Voj. suda Vojne oblasti “ZGB” J.A. - kao pretsjedatelja i Kostadinović Miloša zamj. komandanta K.V.P. te Kunštek Mirka referenta sekcije suda kao zapisničara uz sudjelovanje zastavnika Šoštarić Ladislava suca istražitelja ovog suda kao zastupnika optužbe u krivičnom predmetu protiv Obsinger394 Emila, st. iz Varaždina, radi djela ratnog zločinstva i narodnih neprijatelja, nakon dovršenog usmenog pretresa donio je dana 9. srpnja 1945. slijedeću P R E S U D U Okrivljeni Obsinger Emil, sin Josipa i Marije r. Hirštald (roditelji porijeklom Česi) rodjen 23.II.1902 god. u Varaždinu, sa prebivalištem u Varaždinu, rkt. vjere, Hrvat, trgovac, pismen sa 4 r. gradjanske škole i 3 r. trgovačke škole, oženjen, otac 4 djece, posjeduje pilanu, 3 kuće u Varaždinu i Koprivnici, jugoslavensku služio 11 mjeseci, u neprijateljskoj vojsci imao sina Josipa kao domobrana, za kojeg sad ne zna gdje se nalazi, a sin Emil nalazi se u zatvoru, neosudjivan, uhapšen 16.V.1945. k r i v

j e :

1) što je odmah početkom NDH stavio se na raspoloženje ustaškim vlastima, kao organ za nabavu hrane i davanja materijalne pomoći i to: a) od samog osnutka NDH pa do konca srpnja 1941 nabavljao preko ustaškog povjerenika hranu iz okolnih sela Ivanca, sa sjedištem u Ivancu za prehranu okupatorske vojske, b) nakon što je napustio dužnost sakupljanja hrane za okupatorsku vojsku u Ivancu, otvorivši mjenjačnicu žita u Varaždinu, pa zaradjivajuć ogromne svote novaca iskorištavajuć 394

508

Ispravno bi bilo Obsieger.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement