Page 59

b) od ožujka 1942 godine do srpnja 1944 kao osoba povjerenja vršio dužnost blagajnika kod Zempra, a uz to i dužnost povjerenika iste na nabavi prehrambenih sredstava za prehranu okupatorske vojske, kao u jug. tako i u Njemačkoj. c) od srpnja 1944 do sloma NDH. vrši tu dužnost u Varaždinu u koje vrijeme dolazi u Madjarsku, gdje dolazi u vezu sa “Bijelom Gardom” u svrhu špijunaže prolazeći mjesto Čakovec, Mura, Kerestur, Gjekanješ, Vizervar, zatim u Varaždin, Ferdinandovac, Kalinovac, dakle je počinio kriv. djelo službe neprijatelju kao funkcioner i organ Zempra za prehranu okupatorske vojske i špijunaže za neprijatelja, pa je time počinio kriv. djelo narodnih zločinaca i narodnih neprijatelja opisano u čl. 13 Uredbe o vojnim sudovima. Stoga se temeljem čl. 5, 16, 17 i 27 Uredbe o Vojnim sudovima P r e s u d j u j e :

Okr. Fosin Gjuro na kaznu smrti strijeljanjem, trajni gubitak gradjanske časti te konfiskaciju njegove imovine uz ograničenje po čl. 6 Zak. o konf.392 Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg vojnog suda u Zagrebu. O b r a z l o ž e n j e

Okrivljeno djelo pod a) i b) priznaje u cijelosti a djelo pod c) samo djelomično. Poriče da bi u svom putovanju u Madjarsku i vršio špijunažu za neprijatelja i imao veze sa Bijelom gardom. No kao baš taj teren po kojem je okrivljeni putovao leglo “Bijele garde” i ljudi sa kojima se na tom putu sastajao bili su pripadnici iste, pa je radi toga šogor okr. Janković Tomo odgovarao pred narodnim sudom, nesumljivo je da je pored ostalog svog posla na tom putu bavio se i špijunažom za neprijatelja, pa mu se to djelo treba uzeti kao krivica. Da je gore navedena djela okrivljeni zaista počinio potvrdjuje još i činjenica, da je čitavo vrijeme paševanja fašista krvnika po našoj napaćenoj zemlji, zdušno i vjerno služi iste osiguravanjem prehranom istih i to ne samo u našoj zemlji već je ta hrana slana u Njemačku. Činjenica je da je svinje, blago i ostalo oduzimano od naših simpatizera, što mu treba upisati kao naročita otežica. Olakotnih okolnosti nema. Zbog svega gore izloženog okrivljeni postoji težak zločinac i nepomirljivi protivnik svog naroda, te da su mu interesi iznad opštih te je kao nepopravljivog člana ljudske zajednice vijeće najstrože presudilo. Ova presuda donijeta je na temelju propisa Uredbe o vojnim sudovima. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

ZAPISNIČAR M.P.393 PREDSJEDATELJ - KAPETAN: [Borivoje] Šarić [v.r.] Slavko Kezele [v.r.] _____________ Izvornik i prijepis, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0652, 1/203. 392 Okružni NO Varaždin dostavio je 11. rujna 1946. Kotarskom sudu u Varaždinu presudu Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke Đ. Fosinu, uz molbu da provedu konfiskaciju njegove imovine. Usp. Državni arhiv u Varaždinu, 0652, 1/203. 393 Okrugli pečat: Vojni sud Vojne oblasti Zagrebačke Jugoslavenske Armije Vijeće kod Varaždinske komande područja (u sredini grb DF Jugoslavije).

507

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement