Page 5

130. 1945., lipanj 28. Zagreb

Predstavka pročelnika Odjela zdravstva zagrebačkog Oblasnog NOO-a Stjepana Brlića i člana Komisije za kampanju zagrebačkog NOO-a Ivana Petanjeka upućena predsjedniku Narodne vlade Hrvatske Vladimiru Bakariću, kojom pojašnjavaju brojne nepravilnosti koje su prisutne u vlasti i navode da u “narodu vlada sveopće nezadovoljstvo” _____________

Zagreb 28. lipnja 1945. PR E D S TAV KA Na druga predsjednika Vlade Bakarića. DRUŽE PREDSJEDNIČE! Niže podpisani prošli smo u životu mnoga politička i gospodarska iskušenja i zato kao stariji ljudi smo ušli u N.O.B. da doprinesemo naš obol za oslobodjenje zemlje. Isto smo se stavili i danas, da doprinesemo naš obol u obnovi zemlje. Druže predsjedniče! Ali zato i smatramo za dužnost da iznesemo naša opažanja izravno pred Vas, da Vi o tome razmislite. 1./ Pojedini naši Kotarevi i Okruzi donijeli su svoje proračune budžeta za srpanj i prosinac. Opazilo se je da kod naših kotareva vlada prevelika prenapučenost namještenika i u Okruzima isto tako, i da se ogromna svota troši na namještenike, tako da premašuju lični izdaci materijalne izdatke. Tako je u našem okrugu. A željni smo znati i za druge Okruge. Prilažemo podatke iz govora Stjepana Brlića kojeg je održao prigodom diskusije o proračunu našeg Okruga. Predlažemo, da se u svim Okruzima zaposle sposobne sile činovnika. da se donese strogi zakon o svjesnoj sabotaži, koja bi se kažnjavala smrću. Nehaj rada, da se kažnjava prisilnim radom. Da se uvede stroga politička kontrola i da se uzmu svi sposobni činovnici na rad koji se nisu ogrešili teže o N.O.B. a svi drugi, pa bili oni i partizani, da se rasporede na ona mjesta za koja su sposobni, bio to rad u tvornici ili na polju privrede. Držimo, da bi se time uštedile ogromne sume novaca u korist podizanja zemlje i odpalo bi nezadovoljstvo a i reakcija ne bi mogla pokazivati prstom i reči: Gledajte ovi zaposlivaju nesposobne ljude kao što su i ustaše radili. Napominjemo, da će naš zdravi kadar činovnika moći izaći samo iz škole, a ne nikako uvježbavanjem starijih ljudi za činovnike. Takove škole bi narod vrlo mnogo koštalo, a stvorilo bi se i razumljivo nezadovoljstvo. 2./ Naša opažanja su, da mjestni N.O.O. ne mogu vršiti svoje dužnosti radi preopterečenosti rada, a i radi manjkavosti sposobnosti, jer svi forumi nalažu i prebacivaju posao na mjesne N.O.O., koji bi morali napustiti sav svoj rad uslijed opterečenja poslom, a to je nemoguće, jer su to svi ljudi koji moraju raditi svoje poslove, ako hoće živjeti. Ako mi tvrdimo, da naši

453

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement