Page 47

je trajna ustaška borba, nesmiljena i beskompromisna...” “Kadgod to zatraži držanje ND Hrvatske borit ćemo se zajednički sa svima” “Jamče nam to ustaške postrojbe, koje će nastaviti borbu svim sredstvima i pod svim okolnostima za daljnji opstanak NDH” (Članak “Na kraju pete godine” br. 15. od 9.4.1945.) “To je čas, kada se i kod nas Hrvata zahtjeva najveća budnost, svijest i borbenost”. “Ne će nikada pustiti iz ruku oružje”. “Svaki Hrvat danas je svijestan, da u ovom podivljalom svijetu samo oružana borba može biti jamac naše slobode i budućnosti” (Članak “Nakon protestne skupštine” br. 16. od 14.4.1945.). “... hrvatska majka radja ustaše, koji će znati braniti i obraniti svoje životno djelo, svoje NDH” (Članak “Prividjaj i stvarnost” - br. 21. od 21.4.1945.). Optuženik je u svojoj propagandi postepeno postajao sve agilniji i konkretniji, otvoreno je pozivao na borbu protiv oslobodilačke vojske a za podržavanje okupatorove tvorevine. Optuženik je u svojem saslušanju pred sudom izjavio, da se ne slaže sa metodama, koje su se pojavile unutar ustaškog pokreta, koje su išle za nasilnim istrebljenjem srpskog življa. On to nije pokazao svojim pisanjem, pa sve kada bi se i uzele i najdalje aluzije, koje bi se mogle pronaći “izmedju redaka”. Njegovo pisanje ja pače nabujalo, prešlo izvan redaka, jer onaj ton ne bi smio imati jedan svećenik, pogotovo onaj, kojem je bilo povjereno učenje vjeronauka školskoj djeci. Optuženik je u “Hrvatskoj zemlji” definirao u listopadu 1943., vremenu, kada je, poslije kapitulacije Italije, Njemačka ipak izvršila konsolidaciju svojih pozicija. Medjutim, što je dalje tok povjesni postepeno uništavao pozicije Njemačke, optuženik je sve ekskluzivniji i borbeniji. Kod njega ne prevladava oprez, historijski dogadjaji kod njega ne donose korekciju ranijega stava. On ustraje, on ide do dna, iako mu je morala biti poznata ona latinska izreka koja, prevedena na hrvatski glasi: “Ljudski je griješiti, ali djavolski ustrajati.” Iz pisanja optuženika izbija erudicija, veliko poznavanje djela svijetske literature i filozofije. To ga svejedno ne priječi, da u svojem pisanju uzme neki stav iščekivanja. On piše i pozivlje u borbu a u tom upotrebljava sve argumente i ulaže sve svoje znanje. Šta je NDH bliže svojem iščeznuću, za optuženika je ona fatamorgana, prema kojoj besprekidno usmjeruje svoje želje i zahtjeve. On je nepopravljiv. U članku “Na pragu pete godine” daje svoj “credo”: “Ako smo mi Hrvati zato za nekoga ‘kolaboracionisti’, ‘profašisti’ ili dapače ‘ratni zločinci’, mi to rado ostajemo i u buduće”. To je napisano niti mjesec dana prije oslobodjenja. Optuženik i na saslušanju od 5.7.1945. pladira za NDH, on je i dalje protiv NOP-a, iako je morao uočiti, da taj ne ide za progonom crkve ni pobijanjem vjere ili porobljivanjem hrvatskoga naroda. Ne stoji optuženikova obrana, da se je on suprotstavljao i osudjivao nacionalnisocijalizam i fašizam kao nazor na svijet. On je s tim nazorom srastao, on ga je prigrlio, te time upravo i pokazao, da je daleko od prave kršćanske nauke, koju nacizma i fašizam negiraju, jer su upotrebljavali metode, koje s tom naukom nemaju ništa zajedničkoga. Optuženik je identificirao politički profit ustaških izdajnika sa interesima hrvatskoga naroda, a za održanje tih političkih profitera prekinuo je sa naučavanjem mira i ljubavi, jednakopravnosti i slobode najvećim tekovinama čovječanskog duha. Optuženik nije koljač, ali je koljački mentor. On se ne žaca politički djelovati u sredini, u kojoj je palo na hiljade i hiljade nevinih srpskih žrtava. On nije bio doduše u prvim godinama ustaške strahovlade ovdje, ali on nastavlja djelo raspirivanja nacionalne i vjerske nesnošljivosti, opravdanja okupacije i osudjivanja oslobodilačke borbe. On potencira svoje studentsko djelovanje, te svoj položaj naučavatelja ljubavi prema bližnjim zloupotrebljava propagiranjem vijernosti prema okupatoru i širenjem ideje zatiranja političkih protivnika.

495

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement