Page 452

Kordić Franje, Marić Ivice, Pleić Ante, vidi se kakvu ulogu je okrivljeni odigrao u formiranju odmetničkih grupa. Radi toga sud nije mogao pokloniti vjere njegovom iskazu da se on sakrivao sa sinom, već smatra da je on stupio u aktivnu borbu protiv naroda i države i time je dokaza njegova krivnja u tom pravcu. Uslijed toga valjalo ga je oglasiti krivim za gornja djela. Odmjeravajući okrivljenom kaznu, sud je imao u vidu njegov naročito istaknuti položaj u ustaškom pokretu. Teške posljedice njegovog rada, karakter masovnosti njegovih djela, prljava pozadina njegovih radnji, tj. iskorištavanje u vlastite svrhe, njegov nepopravljiv stav i nakon oslobodjenja, koje su sve teške otežavajuće okolnosti, dočim mu se olakotno moglo uzeti jedino djelomično priznanje, nevina obitelj i dob, pa kako su te otežavajuće okolnosti kud i kamo pretežnije od malobrojnih olakotnih okolnosti, a osim toga sud smatra da okrivljeni nije takva jedinica ljudskog društva na kojega bi se jednom vremenskom mjerom moglo djelovati, pa je zato sud donio odluku da okrivljenom s obzirom na težinu njegovih djela najtežu kaznu. Imajući u vidu da je djelovanje okrivljenog bilo na području osnivanja koncentracionog logora Danica, to je sud odlučio da se ta kazna ima izvršiti na mjestu tih njegovih zlodjela, to jest na sadašnjim ruševinama koncentracionog logora Danica. S obzirom na sve gornje okolnosti, ukazuje se opravdanom kako krivična odgovornost, tako i sama kazna.980 Smrt fašizmu - sloboda narodu ! Bjelovar, dne 14. prosinca 1946. Zapisničar: Sablić Vikica Sablić [v.r.]

_____________

Pretsjednik suda: Zmajević Zmajević [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1561, 013.2/67. Z. Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine, Zagreb - Slavonski Brod, 2007., str. 308.-318.

980 M. Nemec je početkom siječnja 1947. podnio žalbu na odluku Okružnog suda Bjelovar. Vrhovni sud NR Hrvatske 18. siječnja 1947. odbacio je žalbu i potvrdio presudu. Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije 25. veljače 1947. nije uvažio Nemecovu molbu za pomilovanje. Nemec je javno obješen 17. ožujka 1947. na ruševinama “Danice”. Usp. Z. Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine, Zagreb - Slavonski Brod, 2007., str. 318.-322.

900

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement