Page 45

NOP-a i onoga ustaštva, jer su u pitanju dva sasma suprotna tabora i svijeta, ipak se uočava u članku provjeravanja nekog humanzima i kršćanskog duha, koji se postepeno rasplinjuje u drugim člancima i potpuno odvaja od propagiranja ljubavi i saučešća u boli i patnji naroda. Isto tako u članku “Ustaški pokret” izmedju ostaloga, iznosi i ovo: “Taj isti ološ, koji je sačinjavao kriminalnu publiku sviju naših stranaka i pokreta u zadnjih dvadeset godina kriv je, da se za tolika zlodjela mogao optuživati čitav jedan pokret, koji je u hrvatsku povijest ušao s najčišćim načelima, što ih je ikada čuo ovaj narod”. Hiperbolička konstatacija i pretjerana egzaltacija ustaških načela nalazi ipak opravdanje ustaških zlodjela u tobožnjem importiranom kriminalnom ološu, talogu svih stranaka, kao da ustaške glavešine nisu bili pravi začetnici, potstrekači i inspiratori tih zlodjela. Optuženik hoće da apstrahira od pokreta i “najčišćih načela” taj ološ, kojemu isključivo pripisuje ta zlodjela, kao okupator i ustaški sluge nisu tim zlodjelima planski ostvarivali svoja načela. Optuženik, inače, ne osudjuje zlodjela kao takova nego za to, što je zbog njih optužen ustaški pokret, ukoliko je zbog njih i dobio upočetak najveće kriminalnosti. Optuženik je slijepi pristalica ustaškog pokreta, kako to dokazuje u nizu članaka. “Ustaštvo je nastavilo pravednu borbu za hrvatsku narodnost i državnost, odlučno, otvoreno, bez maske, bez polovičnih ciljeva”, kaže on u članku “Hrvatski ustaški pokret” u broju 5. od 29.1.1944. “Kojekakva spočitavanja ustaškom pokretu ne će nikom poslužiti za ispriku, jer mnogo manjkavosti morao je svako očekivati, ko je shvatio zamašnost historijskog zadatka i težinu priprava za taj zadatak”, iznosi optuženik u članku “Pred odlučnim časom” u br. 31. od 29.7.1944. Tu on već izlazi iz rezerve, pa ustaškom zločinačkom i terorističkom režimu tek blago predbacuje “mnogo manjkavosti” a stavova raznih ustaških protivnika supsumira kod pojam “kojekakvih spočitavanja”. U članku “Zašto smo ustaše?” (br. 50. od 9. 12. 1944.) optuženik piše: “U ustaškim i domobranskim odorama pao je cvijet hrvatske mladosti kroz ove tri godine, braneći naša hrvatska ognjišta i gole živote goloruke raje od partizansko-četničkih ‘osloboditelja’”. Taj je članak programatske prirode kao i onaj “Vječno ustaštvo” u broju 4. od 20.4.1945. U potonjem otskače deviza: “... održanje NDH i za rušenje Jugoslavije u svakom obliku.” Optuženik se ne ograničava da u granicama akademske diskusije i referata iznese svoj principijelni stav prema komunizmu, kao nazoru na svijet, koji je suprotan njegovu naziranju sa stanovišta na kršćanstvo nego uskog dogmatskog i ekskluzivnog vjerskog naučanja. On svijesno čini zabludu o tobožnjoj opasnosti, koja prijeti od bratskog ruskog naroda, njegove državne organizacije SSSR, rukovoditeljice oslobodilačke borbe boljševičke partije i njenog djela: crvene armije. Članak “San i java” (br. 50 od 11.12.1943.) isprepleten je najgorim nestašicama i svijesnim lažima, koje je kroz decenije servirala svijetskoj javnosti, propaganda fašističkih vodja i profašističkih kapitalističkih magnata. U njemu se blate i svijetle uspomene na genijalne inicijatore i realizatore socijalnog pokreta kod bratskog ruskog naroda. U članku “Evropska solidarnost” (br. 13 od 25.3.1944.) za “anglosaski imperializam” postavlja se “azijatski boljševizam”, te tako jeftino likvidira borba Velikih saveznika, koji su doprinijeli silu žrtve za uništenje fašizma. Prema članku “Vječno ustaštvo” (br. 3 od 20. 1. 1943.) “Na evropskom Jugoistoku od Ustaštva nema jače brane protiv boljševizma”. U članku “Ustaštvo u pravcu političkog integriranja” uz “američke primitivce” vidi “boljševičke barbare”, pri čemu je mišljen ruski narod kao vojnički i politički organizam. Optuženik ide dosljedno, on je zahvalan za donesenu “slobodu” njemačkom Reichu s njima povezuje i sudbinu hrvatskoga naroda, on je otvoreno za okupatora, u kojemu vidi spasioca Evrope i hrvatskoga naroda. Tako u članku “čemu se vesele” (br. 30. od 13.5.1944.)

493

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement