Page 448

Dr. Praunsperger je napose govorio o zlostavama povodom kojih je on zlostavljanjima rane zamatao. Tomić Dimitrije je isto tako prikazivao režim koji je vladao u to doba. I Jankulica Djuro je isto tako prikazivao kako je noću čuo krikove i jauke, a pripovijedalo se da to batinaju zatočenike. Novaković Mara nije bila prisutna u času ubojstva Novaković Ivana, ali je iz vlastitog opažanja prikazala stanje u kojem se nalazio leš njezinog sina u času iskapanja. Ruke su bile slomljene, zubi izbijeni, oči iskopane i po cijelom tijelu pretučen. U istom stanju bio je leš Kovačić Ivana. Kongrac Ivan i Grotić Djuro znadu da su Novaković i Kovačić bili zlostavljani sa znanjem optuženog Nemeca, jer ih je on vodio ispretučene, a vidio je i u času dok su ih vodili, kako su ih zlostavljali. Kongrac sam prikazuje da je okrivljeni osobno vršio saslušavanje, te je vidio oboje pretučene i izmučene i prestrašene. Martin Nemec je kod preslušavanja pio rakiju i vikao na obojicu. Okrivljeni da je naredjivao ustašama da preuzmu stražu nad zatvorom gdje su se Kovačević i Novaković nalazili. Okrivljeni je čak i domobranskog satnika koji je došao razgovarati s jednim od ove dvojice pritvorenih istjerao. Okrivljeni da je baredio da se svi civili odstrane iz dvorišta, gdje je bio općinski zatvor. Kratko vrijeme nakon toga da su ustaše nakon pucnjave došli u kuću svjedoku i zatražili lopatu. Poslije su našli u svome vrtu zakopane obojicu. Na molbu da ih se zakopa na groblju okrivljeni to osobno nije dozvolio. Svjedok Baneković dr. Stjepan tvrdi da je okrivljeni osobno opljačkao njegov radioaparat, a poslije sudjelovao kod pljačke njegove ordinacije. Zebec Rudolf tvrdi da je okrivljeni prokazao njegovog sina, a to da sumnja po tome što je okrivljeni jednoć rekao Blažinić Božidaru da je on dao ubiti Zebeca. Raspor Andrija u svojoj izjavi pred javnim tužiteljem prikazao je režim koji je vladao u zatvoru u Novoj Vesi. Znade da je suca Radić Nikolu prijavio okrivljeni. Znade da se batinalo uzatvoru i polijevalo hladnom vodom zatvorenike. Vidio je gdje je okrivljeni sam kundačio zatvorenike, znade da je bila podnešena prijava protiv okrivljenog od neke vojne jedinice iz Koprivnice, da je okrivljeni dao ubiti dva domobrana u Koprivnici. Svjedok Kokor Martin saslušavan kod UDB-e izjavio je da je baš okrivljeni rukovodio s novcem i dragocjenostima koje su bile oduzete od zatočenika, znade da je kroz koncentracioni logor Danica prošlo oko 5.600 zatočenika. Znade da su se vršila masovna strijeljanja. Po ulozi okrivljenog nakon oslobodjenja o upitnoj odmetničkoj grupi iskazala su se nekolicina uhvaćenih odmetnika povodom njihovog ispitivanja pred UDB-om. U dokaznom materijalu prilaže originalni dopis u kojem okrivljeni kao ustaški povjerenik za kotar i grad Koprivnicu nalaže oduzimanje raznih pokretnina od Židova za potrebe ustaškog logora, kao prim. automobil od Židova Švarca, te otomane od Hiršla, te hapšenje Dude Fincija, oduzimanje veleprodaje Židovu Kolmanu, te nalog Josipu Horvatu za rekviriranje dragocjenosti, uloženih knjižica i novaca. Prilaže nadalje izvještaj kojega je okrivljeni vlastoručno potpisao o stanju ustaša u službi na straži u koncentracionom logoru Danica, u kojem se traže i novčana sredstva za hranu koncentracionog logora i ustaške straže. Izvještaj nadalje o hapšenju Mije Beloševića. Nadalje prepiska okrivljenog s udruženjem trgovaca o pitanju postavljanja povjerenika nad židovskim trgovinama i njegova vlastoručna naredba o imenovanju jednog takvog povjerenika. Ocjenjujući ovakav opširan dokazni materijal, sud je stekao slijedeće uvjerenje: U pogledu djela o radu okrivljenog u emigraciji, a poslije osnutka NDH u Koprivnici, njegov rad na organizaciji ustaškog pokreta u tom kotaru djelo je utvrdjeno samim priznanjem okrivljenog. Utvrdjeno je dakle da je on stupio u ustašku organizaciju još

896

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement