Page 447

bio upućen u Italiju, povodom uspostave NDH vratio se u domovinu, gdje je bio postavljen za ustaškog povjerenika za grad i kotar Koprivnicu. Za to vrijeme priznaje da je uspio organizirati ustaški pokret na tom kotaru. Isto tako priznaje djelo pod toč. 2. optužnice, tj. priznaje vojničku karijeru, onim redoslijedom kako je u optužnici opisano. U pogledu djela pod toč. 3. poriče da je on organizirao logor Danica, a napose da je bio glavni i neposredni zapovjednik toga logora. Tvrdi da s osnivanjem i organiziranjem logora on nema ništa. Priznaje da je izdao nalog za hapšenje Horvatinovića i Beloševića, ali da su to bili četnički elementi i špijuni Jugoslavije bivše, pa da je radi toga zatražio njihovo hapšenje. Poriče da bi dozvoljavao hapšenje i pljačku hapšenika u logoru. Isto tako poriče mučenje i zlostavljanje zatočenika. Poriče da bi organizirao masovno iseljavanje Srba. Doduše povodom predočenja dopisa i izvještaja o stanju u Sokolovcu dozvoljava da mu je bio poznat rad u tom pravcu, ali da je neki Jarina podnašao taj izvještaj. Što se tiče masovne pljačke židovske imovine to poriče svoje sudjelovanje kod te pljačke. Povodom predočavanja raznih originalnih prijepisa koje je on otpisao i kojemu je ustaško povjerenstvo tražilo novčana sredstva za financiranje i organiziranje koncentracionog logora Danica, tvrdio je da je zato odgovoran Herman i Šajatović, a ne on. Što se tiče njegovog rada u vojnom zatvoru u Novoj Vesi, poriče da bi se tom zatvoru vršila zlostavljanja, već tvrdi da je on uspostavio pravedan režim. Priznaje da je jednoć pucao kroz bušu u ćeliju na zatvorenike, a to je učinio zato jer su se uhapšenici pobunili. On je htio na taj način tu pobunu ugušiti. Priznaje da je kupio trgovinu Rosenberg koja je bila procijenjena na četiri i pol milijuna kuna i priznaje da je dobio a da uopće nije platio, već se obvezao na obročnu otplatu. Kod toga da je poglavnik osobno intervenirao za njega da mu se dodijeli ta trgovina. Priznaje da je hapsio Novakovića i Kovačića, ali poriče da bi ih on zlostavljao ili da bi oni bili pred njim zlostavljani. Takodjer nije izdao nalog za njihovo ubojstvo. Hapsio ih je zato jer je Novaković kao domobran prevario jednu obitelj iz Peteranca, izmameći od njih veće svote novca za neku svoju navodnu intervenciju. Poriče nadalje da bi opljačkao kuću dr. Banekovića. Priznaje da je sudjelovao kod premetačine, ali poriče da bi se prijetio ženi njegovoj. Poriče da bi optužio Radić Nikolu. Isto tako poriče da bi hapsio i prokazivao gimnazijalca Zebeca. Nakon oslobodjenja vraćao se s kolonom civila preko Varaždina, pa kad je došao u blizinu Koprivnice nije se usudio vratiti svojoj kući, već se zadržavao po obližnjim vinogradima i sakrivao se sa svojim sinom. Poriče da bi organizirao odmetničku grupu. Priznaje da je uhapšen u Madjarskoj. U ovom kaznenom predmetu preslušani su brojni svjedoci, pa medju njima Petrović Stevo, te Petrović Stjepan. Jankulica Djuro, Tomić Dimitrije, Braunsperger979 dr. Franjo i Steiner Filip prikazuju režim koji je vladao u upitnom koncentracionom logoru. Prikazuju kako su ljudi bili zlostavljani, kako se naročito sinovi okrivljenog bili najkrvoločniji, kako su se bez obzira na sakupljene zatočenike zalijetali na motociklima i konjima na masu. Kako je okrivljeni bio prisutan dok su ustaše kao Prvi gorski zdrug tukli pojedince, kako su se stožernici žalili direktno na okrivljenog, no ovaj da je izjavio da to dozvoljava, jer da je on bio u zatvoru tučen. U pogledu pljačke napose svjedoci izjavljuju da su se baš sinovi okrivljenog najgore ponašali, da su imali po nekoliko satova na ruci i više penkala. Svjedoci znadu da su bile kopane grabe, da im je bilo rečeno da će to biti latrine, ali za nekoliko dana već bi morali zatrpavati ponovno te grabe koje su bile do pola zatrpane po nepoznatim licima. U medjuvremenu da su od zatočenika nestajali preko noći ljudi, a kad se pitalo logorsku stražu što je s njima, oni su odgovorali “s nama su”. 979

Ispravno bi bilo: Praunsperger.

895

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement