Page 443

Prilikom dolaska na lice mjesta napred navedenih službenih lica, tamo je već zatečen na smrt osudjeni Novak Mihovil sa potrebnim brojem organa N. milicije i vodnikom za izvršenje kazne. Nakon što je propisno utvrdjen identitet napred imenovanoga, izdat je nalog vodniku, da nad istim izvrši kaznu smrti. Smrtna kazna strijeljanjem izvršena je plotunom iz vojničkih pušaka prema pravilu vojne službe, po izvršenoj konstataciji smrti od strane prisutnog liječnika Dr. Nikolića, pristupilo se sahrani trupla imenovanog u neposrednoj blizini mjesta izvršene kazne u već za to pripremljenu raku, pošto interesi narodne sigurnosti nisu dozvoljavali da se isto preda na raspolaganje njegovoj rodbini. Uredovanje je započelo u 13.00, a završeno u 14.30 sati. D O V R Š E N O :

_____________

Članovi komisije: 1. Podunavac Petar [v.r.] 2. ...978 [v.r.] 3. Aniša Šteković [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Kzp. 166 - 1946.

386. 1946., prosinac 14. Bjelovar

Okružni narodni sud u Bjelovaru osuđuje Martina Nemeca (1896.) iz Koprivnice, zbog pripadnosti ustaškom pokretu i “ratnih zločina”, na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine _____________

U IME NARODA! Okružni narodni sud u Bjelovaru u krivičnom vijeću sastavljenom od predsjednika vijeća Zmajević Maria, predsjednika suda-stalnog suca, članova vijeća Šmid Ivana i Badanjek Milana, sudaca porotnika ovog suda, te zapisničarke Sablić Vikice, po optužnici Javnog tužioca za okrug Bjelovar I:1730/46. od 21. studenoga 1946. godine protiv optuženog Nemec Martina, zbog krivičnog djela iz člana 3. točke 3., 4. i 7. Zakona o krivičnim djelima protiv naroda i države, u prisustvu javnog tužioca Živoder Ivana, optuženog koji je u istražnom 978

Potpis nečitak.

891

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement