Page 44

b) što je od 9.10.1943. do propasti neprijateljske tvorevine NDH saradjivao u listu “Hrvatska zemlja”, pišući mnogobrojne članke, u kojima je pozivao domobrane i ustaše na odlučnu borbu protiv NOP-a i za očuvanje NDH, dakle suradjivao s okupatorom i njegovim pomagačem na propagandnom i kulturnom polju, vršio propagandu u korist okupatora i pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti te osudjivanjem oslobodilačke borbe naroda. Počinio je time djelo pod a) zločin po čl. 2 tač. 1 i 2, djelom pod b) zločin po čl. 2 tač. 1 i 2 Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, sva djela kažnjiva po čl. 3 iste Odluke. Biva, stoga, sudjen na trajan gubitak nacionalne časti i doživotan prisilan rad, u koji se ima računati i istražni zatvor 6. jula 1945. Ova je presuda izvršna. O B R A Z L O Ž E N J E : Optuženik je tužen za svoje djelovanje za vrijeme djakovanja na sveučilištu odnosno za pisanje članaka u “Hrvatskoj zemlji”, tjednik, koji je izlazio u Petrinji. Optuženik, uglavnom, priznaje sva utužena djela. Djela, doduše, neindividualizovana, počinjena za vrijeme studentskih vremena, priznao je, a do toga priznanja je došlo, jer je htio prikazati svoj duševni razvoj, koji ga je, nužno doveo do ustaškog ideologa. Optuženik u svojem saslušanju od 6. jula 1945. otvoreno kaže, da je bio za jednu neovisnu hrvatsku državu, a da je toga mišljenja i danas. Brani se, da se ne slaže sa metodama, koje su se pojavile unutar ustaškog pokreta a koje su išle za nasilnim istrebljivanjem srpskog življa unutar granica NDH. Dodao je, da se je uvijeno suprotstavljao te izmedju redaka osudjivao nacionalsocijalizam i fašizam kao nazor na svijet te njihove metode. Optuženik je bio vjeroučitelj na mjesnoj osnovnoj školi. U Petrinju je došao 22.8.1942. U “Hrvatskoj zemlji” javlja se po prvi put u broju 9.10.1943. člankom “Jakobinci”. Posljednji mu je članak bio “Prividjaj i stvarnost” u broju 21. od 21.4.1945. Što se je moglo ustanoviti, napisao je nekih 52 članka, ispod kojih se nalaze oznake S.N. ili S. ili “do”, početna slova imena odnosno završetak prezimena. Većim dijelom svi su njegovi članci iz moralno-filozofske ili kulturno-prosvjetne domene te iz političkog područja. Članci iz prvih dviju grupa jesu u vezi sa savremenim kulturnim životom, specijalno sa pojavama u NDH, koju optuženik glorificira do neiznemoglosti. Na trećem (političkom) polju rada ispočetka je optuženik bio donekle oprezan. Pače, zapaža se izvjesna rezerva prema metodama. Medjutim ta blaža nota postepeno iščezava, pero mu postaje sve reskije a zanos prelazi u orgazam. Optuženik saradjuje u redakciji spomenutoga lista, on sam piše u rubrici “Ustaški pokret”. Članci su njegovi pod tom rubrikom ili programatske prirode ili brojni poziv za gušenje narodno-oslobodilačke borbe i perpetuiranje NDH. U članku “.......!”380 (broj 43) dolazi, šta više, do misli, da sadržinu socijalnog programa NOP-a uporedi sa onom ustaštva, pa kaže: “... socijalnost naših ideologija, za koje se borimo, ne može se postići uništavanjem narodnih dobara i samog naroda, nego uvažavajući patnje, bol, trpljenje protivnika, makar nosio drugu značku, kapu ili čitavu odoru.” Pustimo li postrance koordinalnu pogrješku u identifikovanju socijalnog programa 380

492

Točkice i u izvorniku.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement