Page 434

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA PREDSJEDNIŠTVO VLADE Pov. br. 417/46

Zagreb, 25.XI.1946. OKRUŽNI N.O. VARAŽDIN Tajniku

Da bi Vlada Narodne Republike Hrvatske mogla proučiti pitanje eventualne pomoći /a u smislu čl. 25 Ustava/ onim dušebrižnicima, koji vrše dušebrižničku službu u narodu / župnici, parosi i sl/ a nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje, potrebno je da hitno u roku 8 dana pošaljete podatke. 1. Broj župa, parohija i sličnih ustanova svih vjerskih zajednica u svakom kotaru vašeg okruga. 2. Koji je od tog broja popunjen tj. koliko danas ima župnika, kapelana, paroha i sl. koji vrše neposrednu dušebrižničku službu u svojim župama i parohijama. 3. Koji od tog broja ima osiguranu egzistenciju /izdržavanje/, a kojem bi broju trebala bilo puna, bilo djelomična stalna mjesečna pripomoć za izdržavanje. Podatke treba navesti odvojeno za svaku vjersku zajednicu. Nisu nam potrebna imena, već samo brojčani podaci iz kojih će biti vidljivo posebno koliko ima župnika, koliko kapelana, paroha itd. Skrećemo pažnju da sakupljanje ovih podataka ne treba shvatiti tako kao da će neposredno poslije toga i na osnovu tih podataka uslijediti odluka o dodjeljivanju pomoći. Naprotiv, radi se o sakupljanju potrebnih podataka na osnovu kojih će se moći dobiti slika stanja i proučiti potreba donošenja izvjesnih mjera. Iz tih razloga ovom predmetu ne treba dati publicitet i provoditi kao službeno sakupljanje podataka. Pozivamo vas, da nam hitno u označenom roku uputite zatražene podatke. Smrt fašizmu - sloboda narodu! Tajnik: M.P.976 ...977 [v.r.] __________________________________________________

976 977

882

Okrugli pečat: Narodna Republika Hrvatska Predsjedništvo Vlade (u sredini zvijezda petokraka). Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...