Page 430

Za iste osudjenike prilaže se i izvadak iz njihovih presuda, iz kojih su vidljive njihove generalije, te vrst i visina kazne. Ujedno se prilaže i izvještaj nadzornika ambulante ovoga doma iz kojeg je vidljiv nalaz njihovog ranjavanja.972 Za gornji slučaj ova uprava izvještava naslovljeno Ministarstvo da je stražar koji se nalazio na bunkeru upotrebio i suviše rigoroznu mjeru za očuvanje reda za kretanje na krugu, ali kada uzmemo u obzir da osudjenici videći pred sobom drugove stražare sa primitivnijom naobrazbom od njih samih iste izigravaju i ne poštivaju njihova naredjenja prema tome dovode u kušnju njihovu strpljivost - onda možemo da shvatimo pravilno gornji slučaj. Narodna obrana koja je do sada vršila dužnost osiguranja u ovom domu odgojena je strogo vojnički i imala mogučnost, da uspješno parira sve podvale i smicalice intelektualno jačih od sebe osudjenika i to zahvaljujući svojoj odredjenoj vojničkoj liniji, dok bivša milicija a sadašnja sigurnosna služba ovoga doma nema čvrste vojničke discipline i stručne spreme, a upušta se često i u diskusije sa osudjenicima, što dovodi do takvog stanja, da osudjenici počinju omalovažavati naredjenja istih, a što dovodi u tim slučajevima u krajnjim granicama do oštrih represalija naših stražara - službenika. Mišljenja smo, da i ako je gore spomenuti stražar i suviše oštro istupio i prema zakonu nepravilno upotrebio oružje, da bi isti mogao dobiti što blažu kaznu radi toga, da nebi osudjenici iza eventualnog njegovog strogog kažnjavanja - dozvolili sebi još veću slobodu. Smrt fašizmu – Sloboda narodu!

_____________

Upravnik: u.z. ...973 [v.r.] /Josip Špiranec/

Izvornik, strojopis A. Franić, KPD Lepoglava mučilište i gubilište hrvatskih političkih osuđenika, Zagreb, 2000., str. 232.

972 973

878

Usp. Isto, str. 231. Potpis nečitak.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement