Page 429

381. 1946., studeni 19. Lepoglava (Varaždin)

Upravnik KPD Lepoglava Josip Špiranec, izvješćuje Odjel za izvršenje kazni MUP-a NR Hrvatske Zagreb, da je 19. studenoga 1946. milicajac Milan Žakula, “stražar koji se nalazio na bunkeru upotrebio i suviše rigoroznu mjeru za očuvanje reda za kretanje na krugu”, da je naime “pucajući iz ‘Šarca’ ranio petoricu osuđenika”, od kojih su “dvojica navodno nakon kračeg vremena umrli”, ali pravdajući stražarev postupak zalaže se da dobije “što blažu kaznu” _____________

Kazneno – popravni dom Lepoglava 19. studenoga 1946. Pov. broj 273.-/1946. Predmet: Žakula Milan milic. stražar kod K.P.D. Lepoglava – ranjavanje osudjenika Geli Augustina i dr. Ministarstvu unutrašnjih poslova Odjel za izvršenje kazni u/ Zagrebu Podnaša se naslovu priloženi preslušni zapisnik milicijskog stražara ovoga doma Žakula Milana, koji je dana 19/XI.1946. u 6.35 sati vršeći dužnost stražara na stražarskom mjestu broj V. na bunkeru u novoj zgradi pucajući iz “Šarca” ranio petoricu osudjenika i to: 1./ Geli Augustin 2./ Šintić Zlatka 3./ Jamrić Miška 4./ Vrbanec Ivana i 5. Kordić Stjepana Isti osudjenici odmah čim se dogodio taj slučaj otpremljeni su kamijonom u Gradsku bolnicu Varaždin, gdje su dvojica navodno nakon kračeg vremena umrli.971 971 Od posljedica ranjvanja umrla su trojica zatvorenika. A. Geli i Z. Šintić umrli su u Gradskoj bolnici Varaždin 19., a I. Vrbanac 21. studenoga 1946. Usp. A. Franić, KPD Lepoglava mučilište i gubilište hrvatskih političkih osuđenika, Zagreb, 2000., str. 137.-141.

877

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement