Page 427

379. 1946., studeni 9. Pračno (Petrinja)

Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Matom Prpićem (1897.) iz Kostajnice, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku _____________

Z A P I S N I K od 6.XI.1946. Sačinjen u šumi zv. Grabavica, sela Pračno, kotara Petrinja, po predmetu izvršenja smrtne kazne strijeljanjem nad Prpić Matom, rodjenim 1897. godine, iz Kostajnice, koji je na kaznu smrti strijeljanjem osudjen presudom okr. suda Banije u Sisku Stup. broj 165/46 od 13.IX.1946. godine, koja je presuda potvrdjena od Vrhovnog suda N. republike Hrvatske broj 2626/46 od 3.X.1946. dok molba za pomilovanje od Prezidijuma N. skupštine broj 16345/46 od 29.X.1946. nije uvažena. P R I S U T N I : Od strane odjela unutrašnjih poslova: Dorčić Petar. Od strane Javnog tužioštva Banije: Šteković Aniša. Liječnik stručnjak: Dr. Ključec Milan. Prilikom dolaska na lice mjesta napred navedenih službenih lica, tamo se već nalazio na smrt osudjeni Prpić Mato, sa potrebnim brojem organa N. milicije i vodnikom za izvršenje kazni. Nakon što je propisno utvrdjen identitet napred imenovanog, izdat je nalog vodniku da nad istim izvrši smrtnu presudu. Smrtna presuda izvršena je plotunom iz vojničkih pušaka prema postojećim pravilima vojne službe, po izvršenoj smrtnoj presudi i konstataciji smrti od strane prisutnog liječnika Dr. Ključeca, pristupilo se sahrani trupla imenovanog u neposrednoj blizini izvršene smrtne presude, u već za to pripremljenu raku, pošto interesi Narodne sigurnosti nisu dozvoljavali da se isto preda na raspolaganje njegovoj rodbini. Uredovanje je započelo u 16.00, a završeno u 16.45 sati. D O V R Š E N O

_____________

Članovi komisije: 1. Dorčić Petar [v.r.] 2. Aniša Šteković [v.r.] 3. Milan Ključec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Stup 165 - 1946.

875

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement