Page 420

D O V R Š E N O :

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Stup 13 - 1946.

_____________

Članovi komisije: 1. Petar Dorčec [v.r.] 2. Aniša Šteković [v.r.] 3. Milan Ključec [v.r.]

373. 1946., kolovoz 23. Kostajnica

Odsjek unutarnjih poslova pri Kotarskom NO-u Kostajnica, izvješćuje Okružni sud Banije u Sisku, da je Antun Šimčić iz Dubice prilikom uhićenja “pokušao da bježi”, te ga je milicija “u bjegstvu” ubila _____________

Otsjek unutrašnjih poslova Pri kot. N.O.-u Kostajnica Broj: 3055 /46 Dana 23.VIII. 1946.

Okružnom sudu Banije

SISAK

U vezi vašega dopisa od 16.VIII.1946 god. pod brojem stup 162 u predmetu traženja podataka za Šimčić Antuna iz Dubice. Izvještavamo vas da je ovaj otsjek dobio dopis od javnoga tužioštva okruga Banije od 13.VIII.1946 god pod brojem E 445 da odma uhapsi Šimčić Antuna iz Dubice i predvede javnom tužioštvu za okrug Baniju. Ovaj je otsjek izdao naredjenje da se isti uhapsi, te prilikom hapšenja je isti pokušao da bježi, te u [...]953 bjegstvu milicija ga je ubila. Ovo vam se šalje na znanje i obustavu krivičnog postupka o istom. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.954 .

_____________

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Stup 162 - 1946. 953 954

868

Nečitko. Okrugli pečat (otisak nečitak).

Šef otsjeka /Tintor Vojin/ Vojin Tintor [v.r.]

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement