Page 418

b/ Da se molbe za pomilovanje LUKIĆ MIHAJLA i ČANIĆ IVANA, osudjeni izvršnom presudom Vojnog suda Komande grada Zagreba u Zagrebu br. 498/45 od 17.VII.1945. godine svakom posebno NE UVAŽE. S.F.S.N! Sekretar Potpretsednik M. Peruničić v.r. /M.P./ Josip Rus v.r.

/.../

Da je prepis vjeran svome originalu tvrdi zamj. pretsednika kapetan M.P. Validžija Emil, v.r.

Ovjereni prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 13.3.4., kut. 56.

_____________

371.

1946., kolovoz 7. Sisak

Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju smrtne kazne nad Ivanom Radeckim iz Privlake (Vinkovci) 6. kolovoza 1946. [osuđenog presudom Okružnog suda Banije] _____________

ODJEL UNUTRAŠNJIH POSLOVA PRI OKRUŽNOM NARODNOM ODBORU BANIJE UPRAVA NARODNE MILICIJE BROJ: 3432/46

U Sisku, dne 7.VIII.1946.

OKRUŽNOM NARODNOM SUDU

SISAK

Savezno dopisa broj Stup. 50/46 izvještavamo, da je dana 6.VIII.1946. godine izvršena smrtna kazna nad Radecki Ivanom, rodom iz Privlake, kotar Vinkovci. O izvršenoj smrtnoj kazni prileži zapisnik sačinjen po prisutnoj komisiji na licu mjesta. SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU!

Voditelj podotsjeka: M.P.951 /Dorčić Petar/ Dorčić Petar [v.r.] _____________

Načelnik: /Despot Milan/ S. O.

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Stup 50 - 1946.

951 Okrugli pečat: Odjel unutrašnjih poslova pri Okružnom Nar. O-u Banije Sisak (u sredini grb FNR Jugoslavije).

866

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement