Page 415

368. 1946., kolovoz 4. Sisak

Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju kazne strijeljanjem nad Lovrom Komlinovićen, 3. kolovoza 1946., osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije _____________

ODJEL UNUTRAŠNJIH POSLOVA PRI OKRUŽNOM NARODNOM ODBORU BANIJE UPRAVA NARODNE MILICIJE BROJ: 3401/46

U Sisku, dne 4.VIII.1946.

OKRUŽNOM SUDU BANIJE

SISAK

Na dopis naslova broj Stup. 20/46 izvještavamo, da je dana 3.VIII.1946. godine izvršena smrtna kazna nad Komlinović Lovrom, kazna izvršena je vješanje. Prileži zapisnik o izvršenoj smrtnoj kazni. SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU! Voditelj podotsjeka: /Dorčić Petar/ Dorčić Petar [v.r.]

M.P.947 _____________

Po ovlašćenju načelnika: /Mirko Kačar/ Mirko Kačar [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Stup 20 - 1946.

947 Okrugli pečat: Odjel unutrašnjih poslova pri Okružnom Nar. Odboru Banije Sisak (u sredini grb FNR Jugoslavije).

863

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement