Page 414

367. 1946., kolovoz 4. Sisak

Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju kazne strijeljanjem nad Josipom Jurićem, 3. kolovoza 1946., osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije _____________

ODJEL UNUTRAŠNJIH POSLOVA PRI OKRUŽNOM NARODNOM ODBORU BANIJE UPRAVA NARODNE MILICIJE BROJ: 3402/46

U Sisku, dne 4.VIII.1946.

OKRUŽNOM SUDU BANIJE

SISAK

Na dopis naslova broj Stup. 22/46 od 3. kolovoza 1946. godine, izvještavamo, da je dana 3.VIII.1946. godine izvršena smrtna kazna strijeljanjem nad Jurić Josipom. Prileži zapisnik o izvršenoj smrtnoj kazni. SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU! Voditelj podotsjeka: /Dorčić Petar/ Dorčić Petar [v.r.]

M.P.946 _____________

Po ovlašćenju Načelnika: /Despot Milan/ uz. Mirko Kačar [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Stup 22 - 1946.

ZZ Okrugli pečat: Odjel unutrašnjih poslova pri Okružnom Nar. Odboru Banije Sisak (u sredini grb FNR Jugoslavije).

862

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement