Page 411

1.- Pravomoćnom i izvršnom presudom Vojnog suda komande grada Zagreba Sud. br. 475/45-II od 13.VII.1945. g. presudjena je MIHELČIĆ LJUBOMIR, red. oficijal, rodjen 7.VIII.1903., u Delnicama, zavičajan Dlenice, vjere rkt, Hrvat, oženjen, otac dvoje djece, boravi stalno u Zagrebu, Selska cesta 116. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i gradjanskih prava, konfiskaciju imovine uz ograničenje čl. 6 Zakona o konfiskaciji. Kazna smrti strijeljanjem nad osudjenim izvršena je dana 17.VII.1945.g. 2.- Pravomoćnom i izvršnom presudom Vojnog suda komande grada Zagreba Sud. br. 160/45-II od 2.VI.1945. g. presudjen je HORVAT JOSIP, rodjen 18.II.1904. u Čakovcu, nastanjen u Zagrebu, Deželićeva55, dvorišna zgrada II. kat, akademski slikar, Hrvat, rkt, oženjen, bez djece, svršio osnovnu školu, 8 gimnazija i umjetničku akademiju u Beču, na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i gradjanskih prava te na konfiskaciju imovine uz ograničenje čl. 6 Zakona o konfiskaciji. Kazna smrti strijeljanjem nad osudjenim izvršena je dana 2.VI.1945.g. 3.- Pravomoćnom i izvršnom presudom Vojnog suda komande grada Zagreba Sud. br. 36/45-II od 22.V.1945. g. presudjen je NOVIĆ SLOBODAN, rodjen 22.VI.1893. g. u Trstu, otac pok. Vjekoslav, majka Jakobina rodjena Ušalj, zanimanje u gradjanstvu privatni činovnik, Hrvat, katolik, na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i gradjanskih prava te na konfiskaciju imovine uz ograničenje po čl. 6 Zakona o konfiskaciji. Kazna smrti strijeljanjem nad osudjenim izvršena je dana 22.V.1945.g. 4.- Pravomoćnom i izvršnom presudom Vojnog suda komande grada Zagreba Sud. br. 110/45-II od 29.V.1945. presudjen je PETROVIĆ ALEKSANDAR, rodjen 1915. g. u Opatiji (Istra), Srbin, zavičajan u Plevlje (Sandžak), hoteljer, neoženjen, stalno boravi u Zagrebu, Gajeva 26/I, na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih gradjanskih prava te na konfiskaciju imovine uz ograničenje čl. 6 Zakona o konfiskaciji. Kazna smrti strijeljanjem nad osudjenim izvršena je dana 29.V.1945.g. 5.- Pravomoćnom i izvršnom presudom Vojnog suda komande grada Zagreba Sud. br. 190/45-II od 4.VI.1945. g. presudjena je VUNETIĆ MARIJA, kći Vjekoslava i Malije rodj. Šamec, rodjena 24.III.1902. g., u Stenjevcu, neudata, Hrvatica, stanuje u Zagrebu, Pucićeva 5. na kaznu smrti strijeljanjem trajan gubitak političkih i gradjanskih prava te na konfiskaciju imovine uz ograničenje po čl. 6 Zakona o konfiskaciji. Kazna smrti strijeljanjem nad osudjenom izvršena je dana 4.VI.1945.g. 6.- Pravomoćnom i izvršnom presudom Vojnog suda komande grada Zagreba Sud. br. 199/45-II od 4.VI.1945. g. presudjena je HORVATIĆ PAULINA, ud. Ivana rodj. 25.I.1921. g. u Čereviću, kotar Ilok, Hrvatica, rodj. Novakobić, rkt, bez djece, zavičajna u Zagrebu, stan: Palmotićeva 84, na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i gradjanskih prava te na konfiskaciju imovine uz ograničenje čl. 6 Zakona o konfiskaciji imovine. Kazna smrti strijeljanjem nad osudjenom izvršena je dana 4.VI.1945.g. 7.- Pravomoćnom i izvršnom presudom Vojnog suda komande grada Zagreba Sud. br. 474/45 od 11.VII.1945. g. presudjen je RA[...]943TIJA STJEPAN, sin pok. Stjepana i [...]944, rodjen 7.IV.1910. g. u Trentu, sa stanom u Zagrebu, Krešimirov trg, 19, državni činovnik, Njemac, rkt, oženjen, otac jednog djeteta, ne posjeduje ništa, sudski nekažnjavan, 943 944

Nečitko jedno slovo. Nečitko.

859

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement