Page 410

Matok Jankom

ZAPISNIK o izvršenom strijeljanju. Dana 13/VII. 1946. u 1.45 sati, izvršena je smrtna kazna strijeljanjem nad Identitet je komisijski ustanovljen. Smrt je konstatirana i utvrdjena od prisutnog liječnika. D o v r š e n o .

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Zapisničar: …939 [v.r.]

Liječnik: …940 [v.r.] _____________

Prisutni: …941 [v.r.] …942 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 1007, Stup 22/46.

365. 1946., srpanj 15. Zagreb

Divizijski vojni sud u Zagrebu dostavlja Gradskom NO-u Zagreb podatke o osam osoba koje je Vojni sud Komande grada Zagreba osudio tijekom svibnja, lipnja i srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, uz navođenje dana izvršenja smrtne kazne _____________

DIVIZIJSKI VOJNI SUD U ZAGREBU Sud. br. 475, 160, 36, 110, 190, 199-45-II. i 474/45-223/II.-45 Dana 15. jula 1946.g. GRADSKOM NARODNOM ODBORU Opći odjel Referada za vodjenje matičnih knjiga, Z a g r e b Na broj 17156 - I - I - 46 od 14.VI.1946. godine. Savezno sa zamolnicom naslova saopćavamo vam slijedeće: Potpis nečitak. Potpis nečitak. 941 Potpis nečitak. 942 Potpis nečitak. 939 940

858

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement