Page 401

i Krovinović Valentina kao članova vijeća, i tajnika Vrhovnog suda Mrvoš dr Gojka kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv Venko Vjekoslava i Savić Stojana zbog zločina iz čl. 3. Zakona o kriv. djelima protiv države, odnosno kriv. djela uvrede časti Vrhovnog rukovodioca F.N.R.J., rješavajući žalbu optuženog Venko Vjekoslava i op. Savić Stojana protiv presude Okružnog suda u Sisku od 4.II.1946.929 Stup. 13/46 u sjednici održanoj dana 8.VI.1946. u prisutnosti pomoćnika javnog tužioca Hrvatske Kraus dr Božidara p r e s u d i o

j e :

I. Žalba javnog tužioca se u pogledu odluke prvostepenog suda o kazni optuženog Venko Vjekoslava uvažava, te se taj dio rečene presude preinačuje kako slijedi: Optuženi Venko Vjekoslav osudjuje se zbog kriv. djela u dispozitivu pobijane presude navedenih na kaznu smrti streljanjem, te na trajan gubitak političkih i gradjanskih prava. Žalba javnog tužioca se u pogledu odluke prvostepenog suda o kazni optuženog Savić Stojana ne uvažava. II. Žalba optuženog Venko Vjekoslava glede odluke prvostepenog suda o krivnji i kazni se ne uvažava. III. Žalba optuženog Savić Stojana u pogledu odluke prvostepenog suda glede krivnje se ne uvažava, dok se ista žalba glede odluke o kazni uvažava u toliko, da se dosudjena kazna izgona mijenja tako, da se kao prinudno mjesto boravka odredjuje Beograd. R A Z L O Z I : Pobijanom presudom proglašen je optuženi Venko Vjekoslav krivim: 1/ što je nakon osnutka ustaške NDH, a kada su već počeli masovni progoni Srba, kao župnik u općoj psihozi netolerancije prama Srbima vršio potstrekavanje ljudi i vlasti, da vrše ratne zločine protiv srpskoga življa, koji su i vršeni, izjašnjavajući se i govoreći na javnim mjestima, kako slijedi: a) oko 28 juna 1941 god. na cesti u Dubici, nakon što se je povratila iz zatvora iz Bos. Kostajnice jedna grupa pohapšenih Srba, govorio je sakupljenim ljudima: šta čekate sa onima koji su se vratili iz zatvora Kostajnice; b) 30.VII.1941, kada je buknuo narodni ustanak u Bosni, a ustaške vlasti u Dubici počele pripremati represalije, kada je narod komentirao dogadjaj u grupama kod općine u Dubici, pristupio je jednoj grupi gradjana u kojoj se nalazio bivši načelnik pok. Kesić Tomo, te Živko Davidović i Miloš Vasić, te preteći rekao Kesiću: “Što stojite, što se ne organizujete, pa da koljete sve od ovog brda pa do Kozare”, pritom je pitao Kesića “Gdje Vam je Gjuro Gmijatović, zašto ste ga pustili, on je četnik”; c) nekoliko dana poslije ustanka u Bosni na ulici u Dubici, na pozdrav “dobro jutro” sa strane Stanisavac Gjure, odgovorio je: “Svinje srpske šta dobro jutro, treba Vas sve poklati”; d) što je koncem ljeta 1941 godine upravio zahtjev pismeni ili usmeni ustaškoj vlasti, u kojem je tražio, da se svi Srbi sa područja općine Dubica od 15-60 godina pobiju; e) što je ljeta 1941 godine kada su dovedeni Srbi iz Bos. Kostajnice i tjerani u pravoslavnu crkvu u Dubici, vikao na cesti ustašama: “Treba tu bandu vlašku poklati”. 929

Ispravno bi bilo: 4.V.1946.

849

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement