Page 400

Truplo pogubljenog Jukić Juraja bude nakon toga sahranjeno u neposrednoj blizini izvršene smrtne presude u već za to pripremljenu raku, pošto interesi javne sigurnosti nisu dozvoljavali da se isti preda svojoj rodbini na raspolaganje, odnosno da ga odvedu u svoje rodno mjesto. Uredovanje je započelo u 18 a završeno u 19.30 sati. D O V R Š E N O

Članovi komisije: 1. Petar Dorčić [v.r.] 2. Šteković Aniša [v.r.] 3. Milan Ključec [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Kzp. 22 - 1946.

1946., lipanj 8. Zagreb

360.

Vrhovni sud NR Hrvatske Zagreb preinačuje presude Okružnog suda Banije u Sisku, od 4. svibnja 1946., izrečene katoličkom svećeniku Vjekoslavu Venku (1885.), župniku u Dubici, zbog “ratnih zločina” odnosno kao “podstrekač”, na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 15 godina i gubitkom političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od 10 godina, na kaznu smrti strijeljanjem i na trajan gubitak političkih i građanskih prava927, te pravoslavnom svećeniku Stojanu Saviću (1870.), parohu u Dubici, zbog uvrede “časti Vrhovnog rukovodioca FNRJ”928, na kaznu izgona iz mjesta prebivanja u trajanju od 3 godine u mjesto rođenja, Podum (Otočac), na kaznu izgona iz mjesta prebivanja u trajanju od 3 godine u Beograd _____________

Broj K.1519/46 P R E S U D A U I M E N A R O D A ! Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću, sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Binički dr Zvonimira kao predsjednika vijeća Čerinec dr Antuna

927 928

848

Usp. dok. br. 372. Josip Broz Tito.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement