Page 399

OKRUŽNI NARODNI SUD ZA OKRUG ZAGREB U ZAGREBU, dne 18. svibnja 1946. Zapisničar: M. Boroš v.r. Sudac Pretsjedatelj: Županić Gjuro v.r. Marica Boroš [v.r.] Đuro Županić [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 1007, Stup 22/46.

359. 1946., lipanj 5. Vratnik (Petrinja)

Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Jurajem Jukićem iz Dvora, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku925 _____________

Z A P I S N I K od 5.VI. 1946. Sastavljen u šumi t.zv. Vratkin926, kotara Petrinja, po predmetu izvršenja smrtne kazne streljanjem JUKIĆ JURAJA iz Dvora koji je osudjen na smrt strijeljanjem presudom Okružnog suda Banije u Sisku broj kzp. 22/46 od 1.III.1946. koja je presuda potvrdjena od Vrhovnog suda Republike Hrvatske u Zagrebu od 29.III.1946. broj K.1049/46, a molba za pomilovanje odlukom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 5433/46 od 16.V.1946. nije uvažena. P R I S U T N I : 1. Od strane odjela unutrašnjih poslova, O.N.-a Dorčić Petar. 2. Od strane Javnog tužioca - Šteković Aniša 3. Liječnik stručnjak - Dr. Milan Ključec. Osudjeni je otpraćen na lice mjesta sa potrebnim brojem milicionera, kao i vodnikom za izvršenje kazne, gdje su stigla i napred navedena službena lica. Pošto je propisno utvrdjen identitet na smrt osudjenog Jukić Juraja, dat je nalog vodniku - izvršiocu kazne da istu izvrši. Smrtna kazna strijeljanjem izvršena je prema vojnim pravilima službe plotunom iz pušaka. Nakon čega je presudjenome pristupio Dr. Ključec i konstatirao momentalnu smrt. 925 Uprava Narodne milicije Pododsjek za izvršenje kazni Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, Sisak izvijestila je 6. lipnja 1946. o izvršenju smrtne kazne strijeljanjem J. Jukića Okružni sud Banije u Sisku. Usp. Državni arhiv u Sisku, 0765, Kzp. 22 – 1946. 926 Ispravno bi bilo: Vratnik.

847

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement