Page 395

kotar Čakovec nisu kroz nekoliko mjeseci uopće imali referenta, kojemu bi bili ovi poslovi dodijeljeni, već su se spisi po toj referadi dodjeljivali sad jednom sad drugom, bez prave evidencije i sistematskog rada.Radi protupropisnog postupanja sa narodnom imovinom u smislu Zakona o zaštiti narodnih dobara podneseno je Javnom tužioštvu i drugim ustanovama 10 prijava, od kojih do sada niti jedan nije definitivno riješen. M.P.921

U Varaždinu, dne 8. svibnja 1946._____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0651, Materijal s II. okružne skupštine Okružnog NO-a Varaždin, Zapisnik sjednice od 12. 5. 1946.

1946., svibanj 9. Slavonski Brod

357.

Otpusnica iz logora Krndija, Odjela unutarnjih poslova Okruga Slavonski Brod, za braću Stjepana (1922.) i Zvonimira (1929.) Holcman iz Zagreba _____________

ODJEL UNUTRAŠNJIH POSLOVA OKRUGA BROD Broj: /1946 Brod, 9. maja 1946 O B J AVA

za H o l c m a n S t j e p a n rodjen 1922 god.- koji se otpušta iz logora sa svojom porodicom i to: sa bratom Zvonimir Imenovani ima otputovati u mjesto Z a g r e b te se prijaviti kod mjesnog NO-a, a nakon toga kod Odjela Unutrašnjih Poslova kotara - grada na čijem teritoriju će boraviti.

Upravnik logora: /Komlenović/ Milan Komlenović [v.r.]

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.922 _____________

Načelnik: /S. Sudarević/ Slavko Sudarević [v.r.]

Izvornik, strojopis Privatno vlasništvo V. Geiger, Logor Krndija 1945.-1946., Zagreb - Slavonski Brod, 2008., str. 216. 921 Okrugli pečat: Okružni narodni odbor Odjel za narodnu imovinu Varaždin (u sredini grb FNR Jugoslavije). 922 Okrugli pečat: Okružni narodni odbor Slav. Brod Odjel unutrašnje uprave (u sredini grb FNR Jugoslavije).

843

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement