Page 390

Toplice na kojoj se i dosada vršio privremeni autobusni saobraćaj privatnim autobusom. Od strane ovog odjela predloženo je da se otvore još linije iz Vinice prema Sloveniji, zatim Čakovec - Prelog, Ivanec - Bednja - Trakošćan, Pregrada - Krapinske Toplice - Krapina pa preko Golubovca i Ivanca u Varaždin. Znatan posao vrše odjeli unutrašnjih poslova po referadi kontrola kretanja, te je do sada na području okruga izdano oko 80.000 ličnih legitimacija, koji broj ne zadovoljava obzirom da okrug broji oko 500.000 stanovnika. Jedino u gradu Varaždinu te na području grada i kotara Čakovec i Prelog veći broj stanovnika uzeo je legitimacije, dok u ostalim kotarevima ima tek mali broj stanovnika lične legitimacije. Jedan od razloga jest teško dolaženje do fotografija a znatan broj stanovnika tih kotareva i vrlo rijetko izlazi iz područja svog stanovanja, te drži da mu legitimacija nije potrebna. Predmet za sebe po ovoj referadi jest izdavanje dvovlasničkih legitimacija u Medjimurju gdje je ovaj odjel izdao do sada oko 8.000 takovih legitimacija. Sam postupak izdavanja ovih legitimacija jest predug, jer se iste moraju provjeriti i kod OZN-e i kod carinskih vlasti, a zatim dostaviti Komandi Narodne odbrane u Koprivnicu, koja izdaje zasebne pogranične propusnice, a konačno moraju se dati vidirati od madjarskih pograničnih vlasti. Madjarske vlasti ove propusnice dugo vremena drže kod sebe te ih ne vraćaju pravovremeno, tako da velik broj naših dvovlasnika nemože na rad na svoje posjede u Madjarsku. Pretstavnicima ovoga odjela bilo je doduše od madjarskih pretstavnika sa kojima su stupili u kontakt baš radi uredjenja ovog predmeta obećano, da će se propusnice vraćati u roku od 3 dana, no isti svoje obećanje nijesu održali, te je dosada vraćeno nešto preko 2 hiljade propusnica. Isto tako nepodesan je način kontrole dvovlasničara koji prelaze u Madjarsku na rad na svoje posjede po organima naše vlasti tj. po pograničnim organima narodne odbrane, jer se kod prelaza treba čekati po nekoliko sati dok se izvrše potrebne formalnosti i kontrola svih prelaznika. Uzme li se u obzir da se dvovlasničari moraju vratiti prije mraka to im na taj način ostaje malo vremena za rad na njihovim posjedima. Organi odjela unutrašnjih poslova vrše kontrolu putnika sviju hotela, gostiona i prenoćišta, kontrolu putnika na željeznicama, autobusima i svim ostalim vozilima, zatim na ulazima u gradove i veća mjesta, a patrole narodne milicije kontrolu sviju putnika na cestama i putevima. Za specijalnu kontrolu vlakova osnovan je pogranično željeznički odjeljak u Kotoribi koji vrši kontrolu na vlaku Kotoriba - Zagreb i natrag, a kada bude otvoren promet sa Madjarskom vršiti će kontrolu medjunarodnog prometa u Kotoribi i na Letinskom mostu gdje je osnovana ispostava ovog odjeljka. Rad na izdavanju pasoša za putovanja u inozemstvo za sada nije opsežan te u nešto većem broju imade molbi za putovanje u zonu “A” i “B” Juliske Krajine. Ovom odjelu bilo je stavljeno u zadatak da oživi i pokrene rad vatrogasnih društava na području ovoga okruga. Nakon oslobodjenja bile su raspuštene uprave društava te su istima rukovodili postavljeni povjerenici. Pošto se ukazalo da rad ovih povjerenika nije zadovoljavajući to se dozvolom nadležnog ministarstva pristupilo izboru redovnih uprava vatrogasnih društava kojih na području ovoga okruga ima preko 200. Najveći broj društava imade kotar Prelog gdje samo dva sela nemaju svojih vatrogasnih društava, zatim dolazi Čakovec, pa Ludbreg i Varaždin, dok najmanje društava imade kotar Pregrada i Krapina. U svaki upravni odbor društva izabran po članovima društva ulazi po jedan pretstavnik mjesnog NO-a koji se smatra redovnim članom uprave. Izbor uprave odobrava nadležno ministarstvo koje je dosada odobrilo sve izvršene izbore. U svrhu organizacije industrijskog vatrogastva osnovana je kod ovog odjela posebna komisija koja je obišla sva veća poduzeća u okrugu, te dala potrebna uputstva radi osnivanja vatrogasnih odreda u pojedinim poduzećima. Nakon

838

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement