Page 389

U borbi proti raznih kriminalnih osoba a napose izvršioca ubistava, teških kradja i provala organi narodne milicije pokazali su priličan uspjeh, jer su počinitelji u većini slučajeva otkriveni i privedeni kazni. Sam broj teških zločina i velikih kradja nije naročit, te se nebi moglo reći da pojava kriminalnih djela zabrinjuje. U porastu su manja kriminalna djela, kao što su na pr. manje kradje, tjelesne ozlede (obično u pijanstvu), a u posljednje vrijeme zabrinjuje porast prostitucije a napose u gradu Varaždinu a donekle u Čakovcu. U gradu Varaždinu ima evidentirano oko 1000 osoba oboljelih na spolnim bolestima, a vjerojatno jedan velik broj takovih osoba nije evidentiran. Prostituciju kao društvenu bolest nemože se uspješno sprečavati kažnjavanjem prostitutki već samo upućivanjem istih u popravne domove i zavode gdje bi se iste liječile i ujedno privikavale na pošten rad, no koji zavodi za sada jošte ne postoje, no prema znanju ovoga odjela naše narodne vlasti nastoje da do osnivanja ovakovih domova što prije dodje. Od težih kriminalnih djela spominje se jedno izvršeno čedomorstvo na području kotara Čakovec i jedno silovanje djevojčice od 5 godina na području kotara Ludbreg, jedno razbojstvo na području kotara Krapina gdje je ubijen jedan seljak i jedno ubistvo na području kotara Prelog, te konačno jedno ubistvo na području kotara Pregrada, koje je izvršila jedna žena. Svi počinitelji navedenih kriminalnih djela su uhapšeni i predani sudu. Najveći uspjeh Organi narodne vlasti imali su u borbi proti švercu i nabijanju cijena te privrednoj sabotaži. Kako su narodni sudovi strogim kaznama kažnjavali švercere, a isto tako komisije koje postoje kod odjela unutrašnjih poslova izricale su oštre kazne i vršile zapljenu švercane robe, to je i na području ovoga okruga uspjelo likvidirati skoro sasvim šverc nekih većih razmjera te se on danas pojavljuje tek u manjim slučajevima, a poglavito u zaračunavanju previsokih cijena nekim živežnim namirnicama, a isto tako previsokim cijenama obrtničkih proizvoda, gdje je kalkulacija cijena dosta teška i radi toga kontrola cijena iziskuje posebno stručno znanje. Nedozvoljeno klanje stoke premda se u velikoj mjeri smanjilo ipak još uvijek postoji po selima gdje je napadno velik broj klanja iz nužde, koja “nužnost” baš nije uvijek vjerojatna. U borbi protiv špekulacije može se istaći rad odjela unutrašnjih poslova kotara Prelog gdje je osobnim zalaganjem načelnika odjela i službenika odjela otkriveno nekoliko slučajeva šverca većeg razmjera, te su krivci uhapšeni i predani sudu. Zadnjih mjeseci nastojao je ovaj odjel da se prema primljenim uputstvima i postojećim odredbama sredi naš cestovni saobraćaj motornim vozilima, biciklima i kolima. Izvršena je registracija svih motornih vozila i bicikala, nastojalo se da se sva vozila pridržavaju propisa pravilne vožnje, te su se prekršitelji takovih propisa kažnjavali raznim novčanim kaznama. Kao novost u ovom nastojanju uvedeno je u gradu Varaždinu i Čakovcu kažnjavanje prekršitelja na licu mjesta po organima Narodne milicije, koja vrst kazne je urodila dobrim posljedicama, tako da se danas već može reći, da se cestovni promet u gradovima našeg okruga odvija pravilno i da se pridržava cestovnih propisa. Slabije stanje je na cestama izvan gradova gdje je veća kontrola nemoguća te ovdje neki nesavjesni upravljači vozila voze nepropisno, tako da dolazi i do nezgoda i nesreća. Zadnjih mjeseci bilo je oko 30 saobraćajnih nesreća od toga i dva smrtna slučaja. Za sada je dozvoljen promet motornim vozilima samo za javne svrhe, a poglavito u svrhu obnove rada poduzeća koja rade u općem interesu dok je promet motornim vozilima za privatne, lične potrebe uslijed pomanjkanja potrebnog benzina zabranjen. Motorna vozila sa pogonom na naftu ili zemni plin mogu slobodno da voze. Na području ovoga okruga postoje autobusne linije na pravcu: Zagreb - Varaždin i natrag, Varaždin - Vinica, Varaždin - Ludbreg, Čakovec - Štrigova, Zagreb - Mihovljan i Zagreb - Pregrada a uskoro će biti preuzeta i linija Varaždin - Varaždinske

837

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement