Page 386

dozvoljavali da se isti preda svojoj rodbini na raspolaganje, odnosno da ga odvedu u svoje rodno mjesto. Uredovanje je počelo tačno u 18.30, a završeno u 19.00 sati. D O V R Š E N O : Članovi komisije: 1. Petar Dorčić [v.r.] 2. Šteković Aniša [v.r.] 3. Milan Ključec [v.r.] [...]915 ODJEL UNUTRAŠNJIH POSLOVA pri Okružnom Narodnom Odboru Banije SISAK Primljeno dana [...]916 V.1946. Broj 1929.917 OKRUŽNOM SUDU S I S A K Savezno dopisa naslova broj 16/46 od 6. svibnja 1946. godine dostavlja se prednji zapisnik sačinjen prilikom pogubljenja Blažević Mije. SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU! ef otsjeka narodne sigurnosti: Š /Vukmirović Pero/ Pero Vukmirović [v.r.]

M.P.

918

_____________

Načelnik: /Despot Milan/ Milan Despot [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, 0765, Kzp. 89 - 1945.

Grb FNR Jugoslavije Nečitko. 917 Pečat. 918 Okrugli pečat: Odjel unutrašnjih poslova pri Okružnom Narodnom Odboru Banije Sisak (u sredini grb FNR Jugoslavije). 915 916

834

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement