Page 385

Upravnik logora: /Komlenović/ Milan Komlenović [v.r.]

M.P.914 _____________

Načelnik: /Slavko Sudarević/ Slavko Sudarević [v.r.]

Izvornik, strojopis Privatno vlasništvo V. Geiger, Logor Krndija 1945.-1946., Zagreb - Slavonski Brod, 2008., str. 215.

1946., svibanj 7. Babin Potok (Petrinja)

354.

Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Mijom Blaževićem iz Utolice (Kostajnica), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku _____________

Z A P I S N I K od 7.V. 1946.

Sačinjen u šumi zv. Babin Potok, kotara Petrinja, po predmetu izvršenja smrtne kazne streljanjem BLAŽEVIĆ MIJE iz Utolice, kotar Kostajnica, koje je osudjen na smrt presudom Okružnog suda u Sisku broj: Kzp 16 od 14.II.1946. koja je potvrdjena odlukom Vrhovnog suda republike Hrvatske u Zagrebu broj K. 871 od 15.III.1945., a molba za pomilovanje odlukom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 3788/45 od 25.IV. nije uvažena, pa se prema prednjem kazna smrt strijeljanjem ima izvršiti. P R I S U T N I : 1. Od strane Odjela unut. poslova, O.N. Banije Petar Dorčić. 2. Od strane Javnog tužioštva Banije Aniša Šteković 3. Liječnik stručnjak Dr. Ključec. Prilikom dolaska napred navedenih službenih lica na lice mjesta, zatekli su tamo na smrt osudjenog Blažević Miju sa pet milicionera, vodnika izvršioca kazne, kao i upravnika zatvora Janusa Miloša. Pošto je propisno utvrdjen identitet na smrt osudjenog Blažević Mije, dat je nalog vodniku izvršiocu kazne da istu izvrši. Presuda smrti izvršena je prema vojnim pravilima službe plotunom iz pušaka. Nakon čega pristupa liječnik stručnjak, koji konstatuje, da je smrt nastupila momentalno. Truplo pogubljenog Blaževića bude nakon toga sahranjeno u neposrednoj blizini izvršene smrtne kazne u već za to pripremljenu raku, pošto interesi javne sigurnosti nisu 914 Okrugli pečat: Okružni narodni odbor Slav. Brod Odjel unutrašnje uprave (u sredini grb FNR Jugoslavije).

833

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

Advertisement