Page 371

344. 1946., ožujak 18. Zagreb

Odjel za školstvo Ministarstva narodne prosvjete NR Hrvatske Zagreb izvješćuje Prosvjetni odjel Gradskog NO-a Zagreb, o isključenju iz škole učenika II. klasične gimnazije u Zagrebu Željka Dupelja (1929.) i Radovana Grgeca (1929.)894 _____________

Narodna Republika Hrvatska Ministarstvo prosvjete Odjel za školstvo Zagreb Broj. 17017-III-1946 Predmet: Dupelj Željko i Grgec Radovan, isključenje iz škole. Gradski NO /Prosvjetni odjel/

Zagreb

U vezi s izvještajem toga odjela broj 4679-VI-2 od 26.II.1946., a na osnovu čl. 31. Pravila o vladanju učenika gimnazija, klasičnih gimnazija i učiteljskih škola ne potvrđuje se zaključak sjednice nastavničkog zbora II. klasične gimnazije u Zagrebu, kojim se isključuju iz škole na jednu godinu učenici Dupelj Željko i Grgec Radovan. Isti zaključak mijenja se u toliko, da se Grgec Radovan, učenik VI. b) razreda, isključuje iz svih srednjih škola Narodne Republike Hrvatske za ovu školsku godinu, a učenik Dupelj Željko, učenik V.a) razreda, isključuje se trajno iz svih škola Narodne Republike Hrvatske. O prednjem obavijestite direktora II. klasične gimnazije i uputite ga, da učenika Dupelja, odnosno njegova staratelja, kod saopćavanja ove odluke upozori, da unatoč ove kazne i za njega postoji mogućnost ponovnog školovanja, ako u dogledno vrijeme svojim daljim vladanjem i radom pruži dokaze o iskrenom i temeljitom popravljanju.895 Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Zgb 18./III.1946. Načelnik: ...896 [v.r.] _____________ Izvornik, rukopis HDA, Zagreb, 8.3., kut. 10.

Usp. dok. br. 323. Usp. I. Goldstein, A. Szabo, Povijest zagrebačke Klasične gimnazije (1607-2007), Zagreb, 2007., str. 246. 896 Potpis nečitak. 894 895

819

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...

pzi_3b  

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Drugi dio Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara...